Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir. İntihal oranı yüksek olan, dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecinde ve basım aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

2010 yılından beri CAB Direct ve ULAKBİM TR Dizin'de, 2017 yılı itibari ile de DOAJ'da  indekslenen dergimizde yayınlanan tüm makalelere 2014 yılından itibaren  DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcısı) verilmektedir.


Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 2 - Eki 2017