Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir. İntihal oranı yüksek olan, dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecinde ve basım aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

2010 yılından beri CAB Direct ve ULAKBİM TR Dizin'de, 2017 yılı itibari ile de DOAJ'da  indekslenen dergimizde yayınlanan tüm makalelere 2014 yılından itibaren  DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcısı) verilmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |
Kapak Resmi

72.306

204.584

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir. İntihal oranı yüksek olan, dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecinde ve basım aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

2010 yılından beri CAB Direct ve ULAKBİM TR Dizin'de, 2017 yılı itibari ile de DOAJ'da  indekslenen dergimizde yayınlanan tüm makalelere 2014 yılından itibaren  DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcısı) verilmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 2 - Eki 2017
 1. Korunan alanlarda çevre sorunlarının değerlendirilmesi: Pamukkale özel çevre koruma bölgesi
  Sayfalar 109 - 120
  Veysel Dağ, Sibel Mansuroğlu
 2. Orta tabakası kompost atığı ilaveli yongalevhaların vida tutma gücü ve ısı iletkenlik değerlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 121 - 129
  Halil İbrahim Şahin, Mesut Yalçın, Nurbanu Yaglıca
 3. Türkiye’nin Doğu Akdenizi’nde Chrysopid’lerin (Neuroptera: Chrysopidae) ekolojik dağılımı ve mevsimselliği
  Sayfalar 130 - 136
  Hakan Bozdoğan
 4. Aydınlatılmış kent parklarının kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi: Meydan parkı ve Atapark örnekleri
  Sayfalar 137 - 151
  Banu Çiçek Kurdoğlu, Tuğba Üstün Topal
 5. Türkiye’deki Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma sahalarının iklim tipi açısından değerlendirilmesi
  Sayfalar 152 - 161
  Sezgin Ayan, Esra Nurten Yer, Orhan Gülseven
 6. Prunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra” nın fitokimyasal içeriğinin belirlenmesi
  Sayfalar 162 - 167
  Sevda Kırbağ, Ferda Göztok
 7. Endemik Pilosella hoppeana subsp. lydia (Bornm.& Zahn) Sell & West (Asteraceae) taksonu üzerine morfolojik, anatomik ve karyolojik bir çalışma
  Sayfalar 168 - 175
  Hakan Sepet
 8. Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi
  Sayfalar 176 - 185
  Ömer Atabeyoğlu
 9. Yabani kızılcık (Cornus australis L.) odunundan kâğıt üretimi ve kabuğun kâğıt özelliklerine etkisi
  Sayfalar 186 - 191
  Ayhan Gençer, Hasan Aksoy
 10. Bina içi iklim koşullarında verniklenmiş bazı ağaç türü odunları rutubet miktarının değişimi
  Sayfalar 192 - 200
  Kemal Üçüncü, Aytaç Aydın, Abdulkadir Malkoçoğlu, Nurgül Ay
 11. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla Aladağlar’da kış sporları için uygun alanların belirlenmesi
  Sayfalar 201 - 210
  Anıl Akın, Mehmet Akif Erdoğan
 12. L tipi köşe birleştirmelerinde epoksi reçinesinin eğilme moment üzerine etkisi
  Sayfalar 211 - 217
  Mehmet Nuri Yıldırım, Abdurrahman Karaman, Recep Aykan, Hüseyin Yeşil
 13. Balıkesir-Burhaniye yöresi fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırmalarında bazı fizyografik etmenlerle çap, boy ve kozalak özellikleri arasındaki ilişkiler
  Sayfalar 218 - 227
  Ali Ömer Üçler, Mustafa Arpacı