Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir. İntihal oranı yüksek olan, dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecinde ve basım aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

2010 yılından beri CAB Direct ve ULAKBİM TR Dizin'de, 2017 yılı itibari ile de DOAJ'da  indekslenen dergimizde yayınlanan tüm makalelere 2014 yılından itibaren  DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcısı) verilmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |
Kapak Resmi

77.901

225.918

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir. İntihal oranı yüksek olan, dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecinde ve basım aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

2010 yılından beri CAB Direct ve ULAKBİM TR Dizin'de, 2017 yılı itibari ile de DOAJ'da  indekslenen dergimizde yayınlanan tüm makalelere 2014 yılından itibaren  DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcısı) verilmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Saf ve karışık halde yetiştirilen sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa Gearth. subsp. barbata) ve Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) fidanlarının kısa dönem biyokütle değerleri
  Sayfalar 1 - 7
  Sinan Güner, Aşkın Göktürk, Mehmet Küçük
 2. Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri
  Sayfalar 8 - 17
  Pelin Alaboz, Hüseyin Şenol, Serkan Gülsoy, Gülcan Özkan
 3. Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi
  Sayfalar 18 - 26
  Mahmut Muhammet Bayramoğlu
 4. Weigela floribunda ve Spiraea x vanhouttei’nin çelik ile üretilmesinde farklı sera ortamları ve büyüme hormonlarının köklenme üzerine etkileri
  Sayfalar 27 - 34
  Zafer Yücesan, Ali Ömer Üçler, Ercan Oktan, Ali Bayraktar, Tuncel Şafak
 5. Türkiye Cyperus (Cyperaceae) cinsine iki yeni kayıt
  Sayfalar 35 - 38
  Handan ŞAPCI, Cem Vural
 6. Modifiye nanoselülozun kimyasal ve morfolojik analizi
  Sayfalar 39 - 47
  Bayram Poyraz, Recai Arslan, Ahmet Akıncı, Ayhan Tozluoğlu
 7. Kastamonu yöresinde yetişen Türk fındığının (Corylus colurna L.) yağ ve protein içeriği
  Sayfalar 48 - 54
  Sezgin Ayan, Erkan Ünalan, Ali İslam, Oytun Emre Sakıcı, Esra Nurten Yer
 8. Deterjan çözeltilerinin tarım topraklarının bazı özellikleri üzerine etkileri
  Sayfalar 55 - 65
  Serdar Bilen, Leyla Okyay Kaya
 9. Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma
  Sayfalar 66 - 79
  Banu Çiçek Kurdoğlu, Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu
 10. Türkiye’deki bazı Oleaceae türlerinde perforasyonlu özışını hücreleri
  Sayfalar 80 - 83
  Funda Erşen Bak, Nesime Merev
 11. Doğal meralarda vejetasyon ve toprakların bazı fiziko-kimyasal özellikleri arasındaki ilişkiler
  Sayfalar 84 - 92
  Uğur Şimşek, Adil Aydın
 12. Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye)
  Sayfalar 93 - 113
  Özgür Eminağaoğlu, Hayal Akyıldırım Beğen, Güven Aksu