Kabul Edilmiş Makaleler

  • Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa Moench) Doğal Popülasyonlarında Çiçek Yağ Verimini Etkileyen Fizyografik Faktörler
    salih parlak, Oktay GÖNÜŞTAŞ, Harun HAMURCU 1 Mar 2019