Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Artvin Çoruh University |


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty (ACU J For Fac) is a peer-reviewed open access journal which publishes original research articles and reviews on all aspects of forestry, plant science, wood science, landscape architecture and other related subjects. All manuscripts are initially screened on their topic suitability and linguistic quality. Articles should make a significant contribution to the advancement of knowledge or toward a better understanding of existing concepts.

Papers must be submitted with the understanding that they have not been published elsewhere (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and are not currently under consideration by another journal published by or any other publisher. The submitting (corresponding) author is responsible for ensuring that the article's publication has been approved by all the other coauthors.

The copyright of papers accepted for publication belongs to the journal. All contributions are subject to editorial revision and Editor's decision will be final.

There is no fees are required for the publication in Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty

Each paper published in the journal is assigned a DOI number, which appears beneath the author’s affiliation in the published paper.


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty

ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Artvin Çoruh University |
Cover Image


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty (ACU J For Fac) is a peer-reviewed open access journal which publishes original research articles and reviews on all aspects of forestry, plant science, wood science, landscape architecture and other related subjects. All manuscripts are initially screened on their topic suitability and linguistic quality. Articles should make a significant contribution to the advancement of knowledge or toward a better understanding of existing concepts.

Papers must be submitted with the understanding that they have not been published elsewhere (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and are not currently under consideration by another journal published by or any other publisher. The submitting (corresponding) author is responsible for ensuring that the article's publication has been approved by all the other coauthors.

The copyright of papers accepted for publication belongs to the journal. All contributions are subject to editorial revision and Editor's decision will be final.

There is no fees are required for the publication in Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty

Each paper published in the journal is assigned a DOI number, which appears beneath the author’s affiliation in the published paper.


Volume 20 - Issue 2 - Sep 15, 2019
 1. PVC kenar bandının 2 mm çıkıntılı olmasının köşe birleştirme direnci üzerine etkisi
  Pages 134 - 143
  Nurdan ÇETİN YERLİKAYA
 2. Artemisia L. Subgen. Drancunculus (Bess.) Rydb. Taksonlarının uçucu yağ kompozisyonları ve antimikrobiyal özellikleri
  Pages 144 - 149
  Sevda KIRBAĞ , Eyüp BAĞCI , Şemsettin CİVELEK , Murat KURŞAT
 3. Güney Marmara ve Ege Bölgesindeki geyik elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) gen kaynakları
  Pages 150 - 155
  Mustafa YILMAZ , Salih PARLAK , Mehmet KALKAN
 4. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan bazı odunsu bitki türleri ile kurulabilecek potansiyel bal ormanı alanlarının belirlenmesi
  Pages 156 - 163
  Turan SÖNMEZ , Burhan GENCAL
 5. Examining the breaking and bending behaviors of the polymethylmethacrylate composites reinforced with hazelnut shell powder
  Pages 164 - 171
  Kenan BÜYÜKKAYA
 6. Endüstriyel odundaki sürütme zararlarının hasat mevsimine göre karşılaştırılması
  Pages 172 - 180
  Saliha ÜNVER OKAN , Selçuk GÜMÜŞ
 7. İhtiyaç –Etkinlik- Mekan İlişkisinin Kent Parkları Örneğinde İrdelenmesi
  Pages 181 - 192
  Derya SARI
 8. Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi
  Pages 193 - 207
  Kadri Cemil AKYÜZ , İbrahim YILDIRIM , İlker AKYÜZ , Nadir ERSEN
 9. Gönen Deltası Kumul Bitki Çeşitliliği, Tehdit Faktörleri ve Çözüm Önerileri
  Pages 208 - 217
  Fatih SATIL , Gülendam TÜMEN , Selami SELVİ
 10. Toros Göknarı (Abies cilicica Car.)’nda Yaprak Alan İndeksinin Belirlenmesi: Adana Kozan Yöresi Örneği
  Pages 218 - 223
  Ercan OKTAN
 11. The Lipide Soluble Vitamin Contents of Some Onobrychis Miller Taxa
  Pages 224 - 228
  İrfan EMRE , Hakan SEPET , Murat KÜRŞAT , Muammer BAHŞİ , Ökkeş YILMAZ , Ahmet ŞAHİN
 12. Effect of cultural management methods against fake butterfly [Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)]
  Pages 229 - 238
  Kaan ALTAŞ , Kibar AK
 13. Kadastro Sonucu Orman Sayılmayan Ağaçlık Alanlar: Gölcük Orman İşletme Şefliği Örneği
  Pages 239 - 248
  Hüseyin AYAZ , Uzay KARAHALİL
 14. Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf.’ın Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkisi
  Pages 249 - 253
  Şule İNCİ , Lütfiye KADIOĞLU DALKILIÇ , Semih DALKILIÇ , Sevda KIRBAĞ
 15. Türkiye ormancılık sektörünün finansmanında kullanılan bütçelerin Orman Genel Müdürlüğü özelinde irdelenmesi
  Pages 254 - 261
  Emine Nur YEŞİLYURT , Mustafa Fehmi TÜRKER
 16. Modeling and utilization of laurel leaves as a biomass source for the removal of zinc and copper
  Pages 262 - 271
  Dilek GUMUS , Fatih GUMUS
 17. Kara Ardıç (Juniperus sabina L.) kozalaklarından elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşimi üzerine mikrodalga ve hidrodestilasyon yöntemlerinin etkisi
  Pages 272 - 277
  Murat ERTAŞ , M. Said FİDAN , Salih KAYA , Naile ANGIN
Indexes and Platforms