Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Artvin Çoruh University |


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty (ACU J For Fac) is a peer-reviewed open access journal which publishes original research articles and reviews on all aspects of forestry, plant science, wood science, landscape architecture and other related subjects. All manuscripts are initially screened on their topic suitability and linguistic quality. Articles should make a significant contribution to the advancement of knowledge or toward a better understanding of existing concepts.

Papers must be submitted with the understanding that they have not been published elsewhere (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and are not currently under consideration by another journal published by or any other publisher. The submitting (corresponding) author is responsible for ensuring that the article's publication has been approved by all the other coauthors.

The copyright of papers accepted for publication belongs to the journal. All contributions are subject to editorial revision and Editor's decision will be final.

There is no fees are required for the publication in Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty

Each paper published in the journal is assigned a DOI number, which appears beneath the author’s affiliation in the published paper.


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty

ISSN 2146-1880 | e-ISSN 2146-698X | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Artvin Çoruh University |
Cover Image


Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty (ACU J For Fac) is a peer-reviewed open access journal which publishes original research articles and reviews on all aspects of forestry, plant science, wood science, landscape architecture and other related subjects. All manuscripts are initially screened on their topic suitability and linguistic quality. Articles should make a significant contribution to the advancement of knowledge or toward a better understanding of existing concepts.

Papers must be submitted with the understanding that they have not been published elsewhere (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and are not currently under consideration by another journal published by or any other publisher. The submitting (corresponding) author is responsible for ensuring that the article's publication has been approved by all the other coauthors.

The copyright of papers accepted for publication belongs to the journal. All contributions are subject to editorial revision and Editor's decision will be final.

There is no fees are required for the publication in Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty

Each paper published in the journal is assigned a DOI number, which appears beneath the author’s affiliation in the published paper.


Volume 22 - Issue 1 - May 12, 2021
 1. Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) plantasyon alanlarında el vincinin odun üretim çalışmalarında kullanımı
  Pages 1 - 8
  Tolga ÖZTÜRK, Necmettin ŞENTÜRK
 2. Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma
  Pages 9 - 18
  Ahmet TEL, İshak ORTAÇ, Ahmet İLÇİM
 3. Mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki önemi
  Pages 19 - 25
  Mustafa Fehmi TÜRKER, Emine Nur YEŞİLYURT, Elif SARITAŞ, Canan YILMAZ
 4. Mor Çiçekli Ormangülünün (Rhododendron ponticum L.) günümüz ve gelecekteki iklim koşullarına göre yayılış alanlarının modellenmesi
  Pages 26 - 41
  Ömer K. ÖRÜCÜ, Derya GÜLÇİN, İrem ÖZÇİFÇİ, E. Seda ARSLAN
 5. Biyokütle kaynaklarının proximate bileşimleri ile üst ısı değerleri arasında yeni bir denklem geliştirilmesi ve denklemin başarısının araştırılması
  Pages 42 - 51
  Şeyda TAŞAR
 6. Çam fıstığı pazarlamasında dağıtım kanallarının ve gelir dağılımının belirlenmesi (Bergama-Kozak örneği)
  Pages 52 - 59
  Elif SARITAŞ, Mustafa Fehmi TÜRKER
 7. Farklı orijinli kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidanlarının morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması
  Pages 60 - 66
  Mahmut ÇERÇİOĞLU, Durmuş ÇETİNKAYA
 8. Şaşırtmanın Toros sedirinde fidan morfoloji ve kalitesine etkisi
  Pages 67 - 72
  Yunus ESER
 9. Achene mucilage content of six Turkish endemic Tripleurospermum (Asteraceae) taxa and its ecological significance
  Pages 73 - 77
  Meryem USTASÜLEYMAN, Nurşen AKSU KALMUK, Hüseyin İNCEER
 10. Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm
  Pages 78 - 87
  Rumeysa KESKİN, Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ
 11. Evaluation of Amasya city tourism planning using SWOT analysis
  Pages 88 - 96
  Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU, Banu Çiçek KURDOĞLU
 12. Inactivation of Bacillus subtilis and Candida tropicalis by Wisteria sinensis maceration oil
  Pages 97 - 102
  Elif ELİUZ, Yusuf SICAK
 13. Crataegus monogyna ve Crataegus azarolus türlerinde morfolojik fidan özellikleri
  Pages 103 - 108
  Samet DİRLİK, Yunus ESER
 14. Hatay ili şimşir alanlarında yeni bir zararlı, Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)
  Pages 109 - 116
  Kibar AK, Ömer SARI, Kaan ALTAŞ, Halil YAŞAR
 15. Flora of Kılıçkaya Village (Yusufeli-Artvin, Turkey)
  Pages 117 - 125
  Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU
 16. Bazı çevresel atıkların ve doğal liflerin kompozitlerde kullanılabilirliği
  Pages 126 - 133
  Sevda BORAN TORUN
 17. Mikovirüslerin Rhizoctonia solani Kühn ve diğer bazı bitki patojenlerinde kullanım olanakları
  Pages 134 - 147
  Meltem AVAN
 18. Atık sularda boya giderimi için fonsiyonellenmiş nanoselüloz esaslı adsorbanlar
  Pages 148 - 160
  Recai ARSLAN, Ayhan TOZLUOĞLU, Selva SERTKAYA, Hakan FİDAN, Sibel KÜÇÜK
Indexes and Platforms