Accepted Submissions

  • Çay Budama Atık Biyokütle ile Linyit Kömür Karışımının Biyoenerji Potansiyelinin Araştırılması
    Halbay TURUMTAY Mar 13, 2020
  • Determination of Chemical Composition, Antioxidant and Antifungal Properties of Pomegranate (Punica granatum L.) and Parsley (Petroselinum crispum) Seed Oil Produced in Industrial Scale
    Onur Tolga OKAN , Ayben KILIÇ PEKÖZLÜ, Abdurrahman ONARAN , Mehmet ÖZ , İlhan DENİZ Mar 16, 2020
  • Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) Meşceresinin Doğal Yolla Gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği Örneği)
    Nihan YILDIRIM , İbrahim TURNA , Nebahat YILDIRIM Mar 17, 2020