Year 2011, Volume 12 , Issue 1, Pages 26 - 34 2011-04-25

Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood
Emprenye Maddelerinin Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Odununun Fiziksel Özelliklerine Etkileri

Selahattin BARDAK [1] , Hüsnü Yel [2] , Davut BAKIR [3] , Hüseyin PEKER [4]


This study was designed to determine effects on retention and shrink levels of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) which treated with some commercial preservative types, borates, polyethylene glycol, and water repellents. In this study, four type impregnation chemicals were chosen: 1. Commercial preservative types, [Ammonium sulphate, Vacsol-WR WR and Immersol-WR (WR)], 2. Borates chemicals, [Boric acid, Borax, Boric acid+ Borax] 3. Polyethylene glycol such as Polyethylene glycol (PEG-400) 4. Water repellents [Styrene, Methylmetacrylate.]. As a result, retention % and shrink levels of Eucalyptus wood was lower treated with commercial preservative types and borates preservatives compare to other treatment chemicals. However, retention % levels of Eucalyptus wood treated with WR chemicals were highly significant levels. According to their leachability period although PEG 400 showed antishrink effectiveness other treatments didnt showed antishrink efficiency.
Bu çalışma; çeşitli ticari, borlu, polietilen glikol’le işleme tabi tutulan okaliptüs odununda, emprenye maddelerinin retensiyon ve daralma miktarına etkilerinin belirlenmesi amaçlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmada dört tip emprenye maddesi grubu seçilmiştir: 1.Ticari emprenye maddeleri; [Amonyum sülfat, Vacsol-WR WR, Immersol-WR WR ve Tanalith-CBC] ; 2. Borlu bileşikler; [Borik asit, Boraks], 3. Polietilen glikol (400); 4. su iticiler; [Stiren, Metilmetakrilat] kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; ticari ve borlu maddelerle emprenye edilen okaliptüs odununda tam kuru oduna oranla % retensiyon değerleri düşük düzeyde gerçekleşirken; su itici maddelerle muamele edilen okaliptüs odununda istatistiksel anlamda önemli (P0.05) derecede yüksek retensiyon oranları elde edilmiştir. Tüm yıkanma sürelerine göre PEG 400 daralmayı önleyici etkiyi gösterirken; diğer uygulamalar daralmayı önleyici etki göstermemiştir.
Emprenye maddeleri, su itici maddeler, retensiyon
 • Alma, H., 1991. Çeşitli Ağaç Türlerinde Su Alınımının ve çalışmanın Azaltılması, K.T.Ü. Fen Bil. Enst. Yük. Lis. Tezi, Trabzon, 1991.
 • Astm, D., 1976. “Standart method of testing wood preservatives by laboratory soilblock cultura”, Annual Book of ASTM Standards 452-460.
 • Awpa, M, 1987. Standart test method of testing laboratory soilblock cultures: 1-8, Amer. wood prse. Assoc.book standards.
 • Bozkurt, Y., Y. Göker, N. Erdin, 1993. “Emprenye Tekniği”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No: 415 s.
 • Bozkurt, A. Y., Y. Göker, 1985. Yonga Levha Endüstrisi Ders Kitabı, İ.Ü Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3311, İstanbul.
 • Choong, E.T., H.M. Barnes, H.M., 1969. Effect of Dimensional Stabilization of Sothern Pines, Forest Prod. J. , 19, 6, 55-60.
 • Goldstein, I.S., E.B. Jeroski, 1961. Acetylation of Wood İn Lumber Thickness, Forest Prod Jour., 11,360-370.
 • Greaves, H., 1990. “Wood protection with diffusible perspective in Australia, In: First İnternational Conference on Wood Protection Preservatives, Proceedings 47355, M., Hamel Ed. Forest prod. Ress. Soc, 14-18. Kantay, R., N. Kartal, 2007. Termal Ahşabın Modifikasyon Korunması için İyi Bir Alternatif midir?, Zemin Dergisi 43.
 • Kantay,R., S.M., Kartal, 2007. Isıl İşlem Görmüş Ağaç Malzemenin Özellikleri, Ahşap dergisi, Sayı:33.
 • Kartal,S.N., 2006. Combined Effect of Boron Compounds and Heat Treatments on Wood Properties : Boron Release and Decay Holzforschung 60:455-458. Resistance.
 • Kenaga, D.L., E.B., Cowling, 1959. Effect Of Gamma Radiation Pande Rosa Pine : Hygroscopicity Swelling And Decay Susceptibility , Forest Product Journal ,9 (3).
 • McKnight, T.S., 1962. “The hygroscopicity of wood treated with fire retarding compounds, Br.Can.No: 180, Forestry Abstracts.
 • Murphy, R.J.,1990. “Historical Perspective in Europe, Conference on Wood Protection With Diffusible Preservatives Proceedings 47355, M. Hamal, Ed. Forest Product Research Society, 9-13. International
 • Nook, D., 1978. Zu Stand Und Ergetnissen Von Suchungen, Ausgrabungen, Z. Archaol, 11,73-87. Holz Aus
 • Örs,Y., M. Atar, H. Peker, 1999(a).“Çeşitli Emprenye Maddelerinin Yanma Özelliklerine Etkileri”, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt 23, 541-549 . Yüzey İşlem Odununun
 • Örs, Y., M. Atar, H. Peker, 1999(b), “Sarıçam Odununun Yanma Özelliklerine Bazı Borlu Bileşikler ve Su İtici Maddelerin Etkisi”, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, 501-509.
 • Rowell, R.M., A.M. Tillman, 1986. Dimensional Stabilization of Flakeborad by Chemical Modification, Wood Science, 20, 83-95.
 • Sadoh, T., M. Araki, T. Goto, 1960. “Studies on the dimensional stabilization of wood VIII. Hyroscopicities of formaldehyde- treated wood”, Jab. Wood Res. Soc., 6(6), Forestry Abstracts.
 • Subramanıon,R.V., 1984. Biactive Wood Polymer Chemical Society, 1984. American
 • Stamm, A.J., 1956. Dimensional Stabilition of wood Prod.J,9(10)20-24. Forest
 • Tarkhow, H., A.J. Stamm, 1953. Effect of Formaldehyde Treatments Upon The Dimensional Stabilization of Wood, Forest Prod.Res. Society, 3, 3, 33-37.
 • Yalınkılıç, M.K., H. Alma, 1992. “Ağaç Malzemenin Maddelerle İşlem Görmesiyle Elde Edilen Yeni Bir Ürün, Odun-Plastik Kompoziti”, Yeşile Çerçeve, 17:30-32.
 • Yalınkılıç, M.K., E. Baysal, Z. Demirci, 1995. “Bazı Borlu Bileşiklerin ve Su İtici Maddelerin Higroskopisitesi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Etkileri”, Üzerine Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı 2-3, 161- 168.
 • Yalınkılıç, M.K., Y. Örs, N. Ay, E. Baysal, Z. Demirci, (Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco) Odununun Anatomik ve Çeşitli Kimyasal Maddelerle Özellikleri”, Doğa Türk Tarım ve Orman Dergisi . Göknarı, Emprenye Edilebilme
 • TS 345, 1974,“Ahşap Emprenye Maddelerinin Etkilerinin Muayene Metodları”.
 • Var, A., 2000. Emprenye Edilmiş Yongalardan Üretilen Teknolojik Özellikleri, KTÜ Fen Bil. Enst. Doktora Tezi, Trabzon, 2000. Bazı
 • Voulgaridis, E., 1986. Effect of Water Temperature and Melting Point of Wax On Water Repellency İn Treated Wood, Holzforschung Und Holzverwertung, 38,6,141-144.
 • Voulgaridis, E., W.B. Banks, 1983. Laboratory Evaluation of The Performence o Water Repellents Applied The Long Wood Specimens, Holzforschung, 37, 5, 261- 266,
 • Voulgaridis, E., C. Passialis, 1988. Preliminary Studies on Water Repellents Properties of Reclaimes Polystrene Applied to Small Wood Specimens , Holzforschung und Holzerwertung, 34, 66-69.
 • Yıldız, Ü.C., 1994. Hızlı Büyüyen Ağaç Türlerinden Hazırlanan Odun –Polimer Kompozitlerinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, KTÜ fen Bil. Enst. Doktora Tezi, Trabzon, 1994.
 • Yıldız, Ü.C., 1988, Çeşitli Ağaç Türlerinde Su Alınımının ve Çalışmanın Azaltılması , K.T.Ü. Fen Bil. Enst. Yük. Lis. Tezi, Trabzon, 1988.
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: Selahattin BARDAK

Author: Hüsnü Yel

Author: Davut BAKIR

Author: Hüseyin PEKER

Dates

Publication Date : April 25, 2011

Bibtex @ { artvinofd29793, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {12}, pages = {26 - 34}, doi = {}, title = {Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood}, key = {cite}, author = {BARDAK, Selahattin and Yel, Hüsnü and BAKIR, Davut and PEKER, Hüseyin} }
APA BARDAK, S , Yel, H , BAKIR, D , PEKER, H . (2011). Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 26-34 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2248/29793
MLA BARDAK, S , Yel, H , BAKIR, D , PEKER, H . "Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 26-34 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2248/29793>
Chicago BARDAK, S , Yel, H , BAKIR, D , PEKER, H . "Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 26-34
RIS TY - JOUR T1 - Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood AU - Selahattin BARDAK , Hüsnü Yel , Davut BAKIR , Hüseyin PEKER Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 34 VL - 12 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood %A Selahattin BARDAK , Hüsnü Yel , Davut BAKIR , Hüseyin PEKER %T Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD BARDAK, Selahattin , Yel, Hüsnü , BAKIR, Davut , PEKER, Hüseyin . "Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12 / 1 (April 2011): 26-34 .
AMA BARDAK S , Yel H , BAKIR D , PEKER H . Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood. AÇÜOFD. 2011; 12(1): 26-34.
Vancouver BARDAK S , Yel H , BAKIR D , PEKER H . Effects of Treatment Materials on the Physical Properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 12(1): 34-26.