Year 2002, Volume 3 , Issue 1, Pages 80 - 86 2011-03-18

YEŞİL YOL KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE ÖNEMİ
THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE

Banu Çiçek Kurdoğlu [1]


Dünyamızı ciddi şekilde tehdit eden  çevre sorunları, özellikle kırsal alanlarda ve bozulmamış doğal kaynaklar üzerinde kalkınma olgusuna paralel olarak tahribatını her geçen gün  arttırmaktadır. Doğal kaynaklar üzerindeki bu baskılar sürerken öte yandan bu kaynakları korumak için de çeşitli çalışmalar yapılmakta ve kaynakların sürdürülebilirliği üzerine projeler üretilmektedir. Bu çalışmalar salt korumaya yönelik olabildiği gibi, özellikle kent insanının ruhsal ve bedensel olarak rahatlamasına, başka bir deyişle kullanımına yönelik bir yapı da kazanabilmektedir.  Günümüzde batı ülkeleri kentlerinde açık alanların yitirilmemesi, ekolojik dengelerin korunabilmesi, yaşanabilir çevre oluşturulması amacıyla yeşil yol planlamasına yönelik başarılı örnekler görmek olasıdır. Yeşil yol; akarsu boyları, sırtlar ya da vadiler gibi doğal koridorları, demiryolu güzergahları boyunca rekreasyon amaçlı kullanıma dönüştürülmüş kanal, manzara yollarını, ya da parkları, doğal rezerv alanları, kültürel özellikleri ve tarihi  yerleşimleri birbirine bağlayan çizgisel koridorlardır. Bu çalışmada, yeşil yollar tanıtılarak, amaçları ve fonksiyonları açıklanmış, ekolojik planlama açısından önemi vurgulanmıştır.

Environmental problems threatening our world seriously have been increasing their destruction day by day, especially in rural areas and on undamaged natural resources in parallel with development process. While these pressures on natural resources are going on, various studies, on the other hand, are being done in order to conserve these resources, and projects are being produced on the permanent conservability of resources. These studies may help not only conservation, but also especially the psychological and physical relaxation of the urban man, in other words, they may also have an aspect of usage. Nowadays, it is possible to see some successful examples of greenway planning intended not to waste the open areas in the cities of western countries, to protect the ecological balances and create a livable environment. Greenway is the natural corridors, such as river banks, ridges or valleys, and linear corridors joining the canals along railway routes used for recreational purpose, scenic roads or parkways, as well as areas of natural reserve, cultural characteristics and historical places. In this study, greenways was defined, and while their aims and functions are being explained, their importance was emphasized from the aspect of ecological planning.

Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Banu Çiçek Kurdoğlu

Dates

Publication Date : March 18, 2011

Bibtex @review { artvinofd29656, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {3}, pages = {80 - 86}, doi = {}, title = {THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE}, key = {cite}, author = {Kurdoğlu, Banu Çiçek} }
APA Kurdoğlu, B . (2011). THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 80-86 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2251/29656
MLA Kurdoğlu, B . "THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 3 (2011 ): 80-86 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2251/29656>
Chicago Kurdoğlu, B . "THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 3 (2011 ): 80-86
RIS TY - JOUR T1 - THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE AU - Banu Çiçek Kurdoğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 86 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE %A Banu Çiçek Kurdoğlu %T THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kurdoğlu, Banu Çiçek . "THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 3 / 1 (March 2011): 80-86 .
AMA Kurdoğlu B . THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE. AÇÜOFD. 2011; 3(1): 80-86.
Vancouver Kurdoğlu B . THE CONCEPT OF GREENWAY, ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 3(1): 86-80.