Year 2006, Volume 7 , Issue 1, Pages 28 - 40 2011-03-20

NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS
DOĞA-KIRSAL YERLEŞME BİRLİKTELİKLERİ

Zehra Eminağaoğlu [1] , Sonay Çevik [2]


Conservation and management of natural environments are generally brought up upon adverse developments against nature in the humannature interactions. Although individual actions are often considered to be more immediate innatıre-related issuesi ecologic problems tend to spread in time and lead to reginol or even global problems. For this reason, it stands imperative that economic, ecologic and aesthetic values of the environment we live in be
protected and used sustainably.  Being the scene of nature and the environment landscape signifies the whole with living and nonliving entities where we live in. Dameged and destroyed landscape scenes particularly in urban areas necessitaites the
reconsideration of human-nature relations and nature-frendly life style.  This study investigates the rural settlements that show harmony with nature and reflects qualities of natural environments on the dwellings.  Particularly, with the examples of drawing and pictures it examines the associatiation of rural settlements with nature as well as the use of the green as an occasional or spacial element.

Doğal çevrelerin  korunması ve düzenlenmesi, insan-doğa ilişkilerinde genellikle doğa aleyhine ortaya çıkan gelişmelerle gündeme gelmektedir. Doğaya ilişkin konularda her ne kadar bireysel  davranışlar ağırlık kazansa da, ekolojik sorunlar belli bir süre sonunda çevreye yayılarak bölgesel, hatta küresel sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple  yaşadığımız çevrenin ekonomik, ekolojik, estetik değerlerinin sürdürülebilirlik ilkesi ile korunması ve kullanılması gerekmektedir.  Doğanın ve çevrenin manzarası olan peyzaj, canlı ve cansız varlıklarla birlikte içinde yaşadığımız bütünü ifade etmektedir. Özellikle kentlerde gittikçe tahrip ve yok edilen peyzaj görüntüler, insanların  doğa ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorlayarak, doğa ile uyumlu yaşam tarzının benimsenmesini gündeme getirmektedir.  Bu çalışmada; insan-doğa ilişkilerinde doğaya uyum sağlayan ve doğal çevrenin kalitelerini olumlu olarak yaşamına, çevresine, konutuna sokabilen kırsal yerleşmeler incelenmektedir. Kırsal peyzajın önemli ögelerinden olan
kırsal yerleşmelerin doğa ile birliktelikleri, yeşilin; gerek doku düzeyinde, gerekse mekan ögesi olarak konut ve yakın çevresindeki kullanımları çizim ve fotoğraflarla örneklenerek  incelenmektedir.
Kırsal yerleşmeler, doğal çevreler, peyzaj
 • http://www.izmirbarosu.org.tr/yayinlar/cevre_hakki_icindekiler.htm Tokay, S.,Yüksel,Ş., Bina-Çevre İlişkisi, Yıldız Teknik Üniv, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi-Çevre Düzenleme Bilim Dalı, İstanbul, Şentek, A., Kennedy, N., Almanyada Yapı Kültürü Üzerine Durum Raporu-www.mimarlarodasi.org.tr/UIKDocs%5CALMANYA.pdf, Eryıldız, D., Eryıldız, S., Enerji Etkin Tasarımı: Örnek Yapılar, www.bugday.org/article.php, 2002.
 • Eminağaoğlu, Z., Kırsal Yerleşmelerde Dış Mekan Organizasyonu- İlgili Politikalar ve Değerlendirmeler, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 2004.
 • Eminağaoğlu,Z., Çevik,S., Kırsal Yerleşme Dokularının Doğal Çevre Faktörleri Etkisindeki Oluşumu-İlgili Politikalar, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Trabzon, 2003, s. 277-289.
 • Dirik, H., Kırsal Peyzaj (Planlama ve Uygulama İlkeleri), İstanbul Üniversitesi Yayını, Yayın no: 4559, İstanbul, 2005.
 • Shulz, C.N., Genius Loci-Towards a Phenomenology of Architecture, Academy Editions, London, 1980.
 • Çevik, S., Eminağaoğlu, Z., Kırsal Yerleşme Amaçlı Çerçeve Politikalarının Oluşturulması, Bileşenleri ve Öğeleri, KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2004. Sözen, http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haftaninYazisi.asp?ID=48,E.T: 02.2006
 • Çevik, S., Beşgen, A., Tuluk, İ., Vural, S., Cordan, Ö., Osmanlı Kentinde Yeşil Ögesinin Kullanımı Bursa ve Yakın Çevresinde Örneklenmesi, XI. Uluslar Arası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, 1999.
 • Çevik, S., Eminağaoğlu, Z., Erşen, F., Nature-Effective Architecture Settlements, Congress, Trabzon, Türkiye, 2003, 168-178.
 • Shulz, C.N., Genius Loci, Landschaft, Lebensraum, Baukunst, Klett-Cotta, Stuttgart, 1982.
 • Cullen, G., The Concise Townscape, Presented By The British council, U.S.A., 1971.
 • Müller, G., Semiotik der Gebauten Umwelt, Über den Zusammenhang von Gebauter Umwelt und Verhalten, Üniversitat Trier, SRP9, Trier, 1983.
 • Lynch, K., Good City Form, The Mit Press, England, 1985.
 • Bently, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., Smith, G., Responsive Environments A Manual For Designers, Butterworth- Heinemann, MPG Books Ltd., Great Britian, 1985.
 • Karaman, A., Kentsel Tasarımda Çevresel Bütünlük ve Süreklilik, I. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1991, s. 63-70. Doğru, Livable
 • Environments&Architecture, International
Primary Language en
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Zehra Eminağaoğlu

Author: Sonay Çevik

Dates

Publication Date : March 20, 2011

Bibtex @ { artvinofd29734, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {7}, pages = {28 - 40}, doi = {}, title = {NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS}, key = {cite}, author = {Eminağaoğlu, Zehra and Çevik, Sonay} }
APA Eminağaoğlu, Z , Çevik, S . (2011). NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 28-40 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2256/29734
MLA Eminağaoğlu, Z , Çevik, S . "NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 (2011 ): 28-40 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2256/29734>
Chicago Eminağaoğlu, Z , Çevik, S . "NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 (2011 ): 28-40
RIS TY - JOUR T1 - NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS AU - Zehra Eminağaoğlu , Sonay Çevik Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 40 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS %A Zehra Eminağaoğlu , Sonay Çevik %T NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Eminağaoğlu, Zehra , Çevik, Sonay . "NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 / 1 (March 2011): 28-40 .
AMA Eminağaoğlu Z , Çevik S . NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS. AÇÜOFD. 2011; 7(1): 28-40.
Vancouver Eminağaoğlu Z , Çevik S . NATURE-RURAL SETTLEMENT INTERACTIONS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 7(1): 40-28.