Year 2012, Volume 13 , Issue 2, Pages 158 - 169 2012-03-19

Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin
Konut Mutfak Dolaplarında Tercih Edilen Kapak Modelleri: Artvin İli Örneği

Abdi ATILGAN [1] , Kadir KAYAHAN [2] , Dursun Kemal BAYRAKTAR [3] , Nadir ERSEN [4]


In this study, residential kitchen cabinets today and should be preferred to determine the reasons for the cover models were investigated. The study of urban settlement area of ​​the province of Artvin, the different socio-economic (lower / middle / upper SES) levels, cuisine sampling method was chosen families. Data were obtained from the poll and systematic observation. Determination of the outstanding elements of the study and interpretation of the choice of species to cover some of the statistical techniques used. According to the results, residential kitchen cabinets, the most multi-chipboard / mdflam cover (25%), aluminum framed door is at least (1.09%) were used. Reasons to prefer the technological developments and the launch of new products, while effective proposals were received by property owners, manufacturers, cover models, significantly affects the reasons for cost differences should be preferred. Another important result, is a form of property owners to ensure the kitchen cabinets. Accordingly, the vast majority of users provided by way of kitchen furniture, in order, while the other places and provided in the reinforcing elements are usually prepared production are known.
Bu çalışmada, günümüz konut mutfak dolaplarında kullanılan kapak modellerinin belirlenmesi ve tercih edilme sebepleri araştırılmıştır. Çalışma, Artvin ilinin kentsel yerleşim alanını oluşturan farklı sosyo-ekonomik (Alt/Orta/Üst SED) düzeylere sahip ailelerin mutfakları örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Veriler, anket uygulama ve sistematik gözlemle elde edilmiştir. Çalışma sonunda kapak türünün seçiminde öne çıkan unsurların belirlenmesi ve yorumlanması için bazı istatistikî teknikler kullanılmıştır. Sonuçlara göre konut mutfak dolaplarında; en çok Suntalam / Mdflam kapak (% 25), en az Alüminyum çerçeveli kapak (% 1,09 ) kullanılmıştır. Tercih edilme sebepleri ise; teknolojik gelişmelere paralel yeni ürünlerin piyasaya sunulması ve konut sahiplerinin üreticilerden almış oldukları öneriler etkili olurken, kapak modellerinin maliyet farkları tercih edilme sebeplerini önemli oranda etkilemektedir. Diğer önemli bir sonuçta, konut sahiplerinin mutfak dolaplarını temin etme şeklidir. Buna göre, kullanıcıların büyük çoğunluğu mutfak mobilyalarını sipariş yolu ile temin ederken, diğer mekânlarda bulunan donatı elemanlarının çoğunlukla hazır üretim yapan yerlerden temin edildiği bilinmektedir.
 • Akkılıç H (2004) Farklı Yüzey Malzemeleri ile Kaplanan Yonga Levhaların Teknolojik Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A, 54, 2, 109-126
 • Bilgin N (1986) “Çeşitli Sosyo-Kültürel Gruplarda Eşya Sistemleri ve İnsan Eşya İlişkileri”,Doçentlik Tezi, Tekn. Matbaası, İzmir
 • Dellaloğlu B (2002) Konut Mutfaklarında Kullanılan Tezgâhların Fiziksel, Mekaniksel ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Döngel N (2005) Ahşap ve Ahşap Esaslı Döşeme Kaplama Malzemelerinin (Parke) Teknik Özellikleri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Efendioğlu S (2001) Geçmişten Günümüze Konutta Mutfak Kavramı: Açık Mutfak, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Eriç M, Ersoy H, Yener E (1986) “Gün Konutunda Rasyonel Donatım”, Teknografik Matbaası, İstanbul
 • Gönen E (1990) Mutfak Çalışma Mer. Optimum İş Yük. ve Antropometrik Ölçüm İlişkisi Üzerine Ergonomik Bir Arş, M.P. M. Yayın no: 408, Ankara
 • Gürleyen L (2005) Kutu Mobilya ve Masif Sandalye Üretiminde Fabrika Planlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 135, Ankara
 • Hacıbaloğlu M (1989) “Geleneksel Türk Evi ve Çağımıza Ulaşamamasının Nedenleri”, G.Ü., Müh. Mim. Fak., Ankara
 • İlçe A C (2001) Konut Mutfağı Fiziksel Çevre Düzenlenmesinde Alan Boyutu ve Birey Sosyo-Kültürel Yapısının Mutfak Mobilyası Tasarımına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Kalınkara V (1990) Yaşlı Kadınlarda Antropometrik Veri-Mutfak Donanımı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri. Enstitüsü, Ankara
 • Özdemir T (1996) Mutfak Mobilyası Üretiminde Kullanılan Yüzey Kaplama Malzemelerinin Yonga Levha Kalitesi Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Phipps Ü (1996) Konut Mutfaklarında Modüler Elemanların Esnek ve Değiştirilebilir Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Gür Ş Ö, Geçkin Ş (1996) “Konutta Mekân Standartları”, Yapı Dergisi, 179
 • Phipps Ü (2002) Geleneksel Anadolu Konutundaki Mutfak Kültürünün Günümüz Modüler Mutfak Sistemleri İle İlişkisinin Mekânsal Oluşum ve Biçimleniş İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Sanatta Yeterlilik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Sözer S (1990) Konut Mutfaklarında Söz Konusu Eylemler, Bu eylemlere Yönelik Kullanıcı Gereksinmeleri ve İç Donatım Elemanları, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • URL1 (2012) http://www.mutfakdolabiniz.com/tr/mutfakmodelleri-6 URL2 (2012)
 • http://www.3dmutfak.net/index.php/mutfakdolaplar.html
 • URL3 (2012) http://www.mutfakonline.net/mutfak
 • URL4 (2012) http://www.mobilyapi.com
 • URL5 (2012) http://akgul-ahsap-orm.sirketce.com URL6 (2012)
 • http://tiredetayinsaat.com/tamamlanan_projele rimiz.asp Ünügür S M (1997) Mutfak ve Ergonomik Çözümlenmesi, Yapı 188, Ek 3, İstanbul
 • Yeşilkavak F (2007) Apartman Konut Mutfaklarında İç Mekan Tasarımının Kullanıcı Memnuniyetine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Yıldırım K (1999) “Konut Mutfaklarının Mekân ve Donatı Organizasyonunda Ergonomik Yaklaşım”; Doktora Tezi, G.Ü. Fen. Bil. Enst., 242-248, Ankara
 • Zorlu T (1996) Trabzon Kent Ölçeğinde Kullanıcı Gereksinmelerine Bağlı Olarak Mutfak Mekânı ve Tipleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: Abdi ATILGAN

Author: Kadir KAYAHAN

Author: Dursun Kemal BAYRAKTAR

Author: Nadir ERSEN

Dates

Publication Date : March 19, 2012

Bibtex @ { artvinofd29840, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2012}, volume = {13}, pages = {158 - 169}, doi = {}, title = {Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin}, key = {cite}, author = {ATILGAN, Abdi and KAYAHAN, Kadir and BAYRAKTAR, Dursun Kemal and ERSEN, Nadir} }
APA ATILGAN, A , KAYAHAN, K , BAYRAKTAR, D , ERSEN, N . (2012). Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 158-169 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2265/29840
MLA ATILGAN, A , KAYAHAN, K , BAYRAKTAR, D , ERSEN, N . "Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 158-169 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2265/29840>
Chicago ATILGAN, A , KAYAHAN, K , BAYRAKTAR, D , ERSEN, N . "Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 158-169
RIS TY - JOUR T1 - Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin AU - Abdi ATILGAN , Kadir KAYAHAN , Dursun Kemal BAYRAKTAR , Nadir ERSEN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 169 VL - 13 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin %A Abdi ATILGAN , Kadir KAYAHAN , Dursun Kemal BAYRAKTAR , Nadir ERSEN %T Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin %D 2012 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD ATILGAN, Abdi , KAYAHAN, Kadir , BAYRAKTAR, Dursun Kemal , ERSEN, Nadir . "Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 / 2 (March 2012): 158-169 .
AMA ATILGAN A , KAYAHAN K , BAYRAKTAR D , ERSEN N . Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin. AÇÜOFD. 2012; 13(2): 158-169.
Vancouver ATILGAN A , KAYAHAN K , BAYRAKTAR D , ERSEN N . Preferred Residential kitchen cabinets Cover Models: The Case of the province of Artvin. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2012; 13(2): 169-158.