Year 2015, Volume 16 , Issue 1, Pages 18 - 29 2015-06-30

Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit
Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği

Burak ÇAVDAR [1] , Hacı YOLASIĞMAZ [2]


The reasons such as; decrease in forest areas, deterioration in the structure, fragmented structures, decrease in water sources, environmental pollution and increase in carbon level in air are considered as the main sources of problems like global warming and global climate change. Countries have been trying to develop cooperative solutions for these problems since the mid-20th century. Sustainable forest management criteria and indicators, which were outcomes of Biological Diversity Agreement and the processes afterwards, have also been specified in Turkey based on Pan-European process indicators. According to this set of criteria and indicators, data are collected in the scale of Forest Enterprises and the current situation is evaluated in the meetings held by Regional Directorates of Forestry. Most of the data to be evaluated are obtained from forest management plans in the scale of Forest Planning Units and a great deal of economic indicators are dealt in the scale of Forestry Enterprises. Starting from this point of view; this study analyzes the SFM criteria and indicators set data of Saçinka Forest Planning Unit. Accordingly, it examines whether forest ecosystem is conducted in a sustainable way or not.

Orman alanlarının azalması, yapısal bozulmalar, parçalı yapıların oluşması, su kaynaklarının azalması, çevre kirliliği, havadaki karbon miktarının artması gibi nedenler küresel ısınma/küresel iklim değişikliği gibi sorunların ana nedenleri olarak görülmektedir. Dünya ülkeleri 20. yüzyılın ortalarından bu yana bu sorunlara ortak çözümler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Biyolojik Çeşitlilik sözleşmesi ve sonrasında oluşturulan süreçlerin bir çıktısı olan sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergeleri Pan-Avrupa Süreci göstergeleri baz alınarak ülkemizde de belirlenmiştir. Oluşturulan ölçüt gösterge setine göre Orman İşletme Müdürlükleri ölçeğinde veriler toplanmakta, Orman Bölge Müdürlüklerinde yapılan katılımcı toplantılarla gelinen nokta değerlendirilmektedir. Değerlendirmeye esas verilerin büyük bir kısmı orman işletme şefliği ölçeğinde orman amenajman planlarından elde edilirken, birçok ekonomik gösterge ise orman işletme müdürlüğü ölçeğinde ele alınmaktadır. Buradan yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmada; Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Saçinka Orman İşletme Şefliği’nin (OİŞ) SOY Ölçüt ve Gösterge seti(Ö&G) seti verileri ilgili birimlerden elde edilerek veri kaynakları ve veri kaliteleri incelenmiş, sonuçta; orman ekosisteminin sürdürülebilir şekilde yönetilip yönetilmediği irdelenmiştir
 • Anonim (1985) Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, Saçinka Orman İşletme Şefliği Orman Amenajman Planı
 • Anonim (2006) Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, Saçinka Orman İşletme Şefliği Orman Amenajman Planı
 • Anonim (2010) Artvin Orman İşletme Müdürlüğü 2010 Yılı Çalışma Programı
 • Anonim (2011a) Saçinka Orman İşletme Şefliği 2011 SOY K&G Formu
 • Anonim (2011b) Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 2011 Yılı Eylem Planı
 • Anonim (2011c) Artvin Orman İşletme Müdürlüğü 2011 SOY K&G Formu
 • Anonim (2011d) Artvin Orman İşletme Müdürlüğü 2011 Yılı Çalışma Programı
 • Asan Ü, Destan S, Özkan YU (2002) İstanbul Korularının Karbon Depolama, Oksijen Üretme ve Toz Tutma Kapasitesinin Kestirilmesi, Orman Amenajmanı'nda Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 18-19 Nisan, İstanbul,Bildiriler Kitabı, 194-197.
 • Çavdar B (2012) Sertifikalandırma Sürecinde Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’nün Değerlendirilmesi, AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012, ARTVİN.
 • FAO (2010) Global Forest Resources Assessment 2010 Main Report, FAO Forestry Paper 163, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 371 p.
 • OGM (2008) Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri 2008 Yılı Raporu, Ankara.
 • OGM (2012) Türkiye Orman Varlığı-2012, Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi, Ankara
 • Oğurlu İ (2004) Ormancılıkta Yaban Hayatı Ders Notu, Isparta.
 • URL-4: http://www.yerelnet.org.tr/koyler/index.php
 • Yolasığmaz HA, Keleş S (2009) Effects of Turkish forest management philosophy and applications on forest ecosystem structure and functions in Northeast Turkey: A case study in Saçinka, " African Journal of Agricultural Research ", Vol. 4 (4), 389-401.
 • Yolasığmaz HA, Keleş S (2010) Data Base Design with GIS in Ecosystem Based Multiple Use Forest Management in Artvin, Turkey: A Case Study in Balcı Forest Management Planning Unit, "Sensors ", 9, 1644-1661.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Research Article
Authors

Author: Burak ÇAVDAR

Author: Hacı YOLASIĞMAZ

Dates

Publication Date : June 30, 2015

Bibtex @ { artvinofd29948, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {18 - 29}, doi = {10.17474/acuofd.48359}, title = {Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit}, key = {cite}, author = {ÇAVDAR, Burak and YOLASIĞMAZ, Hacı} }
APA ÇAVDAR, B , YOLASIĞMAZ, H . (2015). Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 18-29 . DOI: 10.17474/acuofd.48359
MLA ÇAVDAR, B , YOLASIĞMAZ, H . "Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 18-29 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/2270/29948>
Chicago ÇAVDAR, B , YOLASIĞMAZ, H . "Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 18-29
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit AU - Burak ÇAVDAR , Hacı YOLASIĞMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17474/acuofd.48359 DO - 10.17474/acuofd.48359 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 29 VL - 16 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.48359 UR - https://doi.org/10.17474/acuofd.48359 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit %A Burak ÇAVDAR , Hacı YOLASIĞMAZ %T Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit %D 2015 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 16 %N 1 %R doi: 10.17474/acuofd.48359 %U 10.17474/acuofd.48359
ISNAD ÇAVDAR, Burak , YOLASIĞMAZ, Hacı . "Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 / 1 (June 2015): 18-29 . https://doi.org/10.17474/acuofd.48359
AMA ÇAVDAR B , YOLASIĞMAZ H . Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit. AÇÜOFD. 2015; 16(1): 18-29.
Vancouver ÇAVDAR B , YOLASIĞMAZ H . Evaluation according to criteria and ındicators of sustainable forest management: Saçinka Forest Planning Unit. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2015; 16(1): 29-18.