Year 2015, Volume 16 , Issue 2, Pages 113 - 123 2016-01-13

A Perceptions of the Learning Organization of Managers of Employee in the Furniture Sector
Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları

Muhammet Ardıç [1] , Nadir Ersen [2] , İlker Akyüz [3] , Hüseyin Peker [4] , Selahattin Bardak [5]


In this study, aimed that were determined to businesses give much importance to the learning organization and learning organization perceptions of people which working at the upper and middle positions of enterprises in the furniture industry. It is examined that perceptions of the learning organization of managers in seven sizes including continuous learning, learning with dialogue, learning as a team, sharing systems, enhanced staff, links between systems and leadership. It was that benefits from survey method as the data collection method in research and conduct a questionnaire to 129 mangers in 13 companies in the furniture industry. It were used that percentage, frequency, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests for analyze the data. According to the results, it were determined that do not apply the concept of organizational learning in the furniture industry and a great majority of managers haven’t knowledge about the concept of learning organization. Mangers’ opinions on the learning organization were found to be a statistically significant difference according to age, income, education, position and term of office except for gender.

Bu çalışmanın amacı mobilya sektörü alanında faaliyet gösteren işletmelerin üst ve orta kademe pozisyonlarında görev yapan kişilerin öğrenen organizasyon algılamalarını, işletmenin öğrenen organizasyona ne derece önem verdiğini belirleyebilmektir. Yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları, sürekli öğrenme, diyalogla öğrenme, takım halinde öğrenme, paylaşımcı sistemler, güçlendirilmiş personel, sistemler arası bağlantı ve liderlik olmak üzere yedi boyutta incelenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmış ve anket mobilya sektöründe faaliyet gösteren 13 işletmede çalışan 129 yöneticiye uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, yüzde, frekans, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, mobilya sektöründe genel olarak öğrenen organizasyon kavramının uygulanmadığı ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun öğrenen organizasyon kavramı hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. Yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin görüşleri yaş, gelir, eğitim, pozisyona ve görev süresine istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken, cinsiyete göre ise anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur.

 • Basım H N, Meydan C H, Şeşen H (2009) Bireyin örgütsel adalet algısının iç girişimcilik davranışı ile ilişkisi: Kamuda bir araştırma, İktisat İşletme ve Finans, 24 (274): 79-99
 • Braham B J (1998) Öğrenen bir organizasyon yaratmak (Çev. Tekcan A), Rota Yayıncılık, İstanbul
 • Bulutlar F (2003) Öğrenen örgüt unsurlarının ders kalitesi üzerindeki etkileri, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5 (1) http://www.ısguc.org
 • Çoban G (2006) Öğrenen organizasyon ve bankacılık sektöründeki uygulaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, Konya
 • Diken A, Öztürk Y E, Çoban G (2006) Öğrenen organizasyon yaklaşımı ve Konya’daki banka organizasyonlarında ampirik bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (9): 43-56
 • Diker İ (2007) Öğrenen organizasyona geçiş sürecinde kurum kültürü, örgütsel engeller ve geçiş aşamaları (İstanbul tıp fakültesi örneği), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, 13-16s.
 • Garvin A D (1993) Building a learning organization, Harvard Business Review, 7(14):78-91
 • Göztepe H (2009) Öğrenen organizasyon dinamiklerinin toplam kalite yönetimi, inovasyon ve organizasyon performansına etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli
 • Güzelsoy E (2010) Organizasyonel öğrenmenin ürün inovasyonu üzerine etkileri, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • İstar N (2006) Öğrenen organizasyonlarda başarı kriterleri ve bir uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Özus E (2005) M.E.B. bağlı Konya ilindeki mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen organizasyonu algılamaları, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya
 • Pedler M, Burgoyne J, Boydell T (1991) The learning company, Mc Graw-Hill, Newyork
 • Pelit E, Keleş Y, Çakır M (2010) Otel işletmesi iş görenlerinin öğrenen örgüt uygulamalarına ilişkin algıları: yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinde bir araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2):59-68
 • Senge P (2004) Beşinci disiplin (Çev.İldeniz A, Doğukan A), Yapıkredi Yayıncılık, İstanbul
 • Tolgay F (2010) Öğrenen organizasyonlar ve bir uygulama, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 33s
 • Tuna Ö, Çakırer M A (2008) Öğrenen organizasyon: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin öğrenen organizasyon olma potansiyelinin incelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, X (2): 257-272
 • Toylan, V N, Göktepe A E (2010) Öğrenen organizasyon olarak üniversiteler: Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde durum analizi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (1): 61-68
 • Watkins K, Marsick V (1997) Dimensions of the learning organization questionnaire (DLOQ): Participant’s Guide for Interpreting Results. www.-bus.colorado.edu/faculty/larsen/learnorg.html
 • Yazıcı S (2008) Öğrenen organizasyonlar, Alfa Yayıncılık, İstanbul
 • Yumuşak S, Yıldız H (2011) Eğitim örgütleri öğrenen organizasyon özellikleri göstermekte midir? Kamu ve özel ilköğretim okullarının Balıkesir ili örneğinde karşılaştırmalı bir analizi, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2 (4): 159-177
Subjects Science
Journal Section Research Article
Authors

Author: Muhammet Ardıç

Author: Nadir Ersen

Author: İlker Akyüz

Author: Hüseyin Peker

Author: Selahattin Bardak

Dates

Publication Date : January 13, 2016

Bibtex @research article { artvinofd267447, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {113 - 123}, doi = {10.17474/acuofd.37356}, title = {Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları}, key = {cite}, author = {Ardıç, Muhammet and Ersen, Nadir and Akyüz, İlker and Peker, Hüseyin and Bardak, Selahattin} }
APA Ardıç, M , Ersen, N , Akyüz, İ , Peker, H , Bardak, S . (2016). Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 113-123 . DOI: 10.17474/acuofd.37356
MLA Ardıç, M , Ersen, N , Akyüz, İ , Peker, H , Bardak, S . "Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (2016 ): 113-123 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/25320/267447>
Chicago Ardıç, M , Ersen, N , Akyüz, İ , Peker, H , Bardak, S . "Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (2016 ): 113-123
RIS TY - JOUR T1 - Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları AU - Muhammet Ardıç , Nadir Ersen , İlker Akyüz , Hüseyin Peker , Selahattin Bardak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17474/acuofd.37356 DO - 10.17474/acuofd.37356 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 123 VL - 16 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.37356 UR - https://doi.org/10.17474/acuofd.37356 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları %A Muhammet Ardıç , Nadir Ersen , İlker Akyüz , Hüseyin Peker , Selahattin Bardak %T Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları %D 2016 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 16 %N 2 %R doi: 10.17474/acuofd.37356 %U 10.17474/acuofd.37356
ISNAD Ardıç, Muhammet , Ersen, Nadir , Akyüz, İlker , Peker, Hüseyin , Bardak, Selahattin . "Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 / 2 (January 2016): 113-123 . https://doi.org/10.17474/acuofd.37356
AMA Ardıç M , Ersen N , Akyüz İ , Peker H , Bardak S . Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları. AÇÜOFD. 2016; 16(2): 113-123.
Vancouver Ardıç M , Ersen N , Akyüz İ , Peker H , Bardak S . Mobilya sektöründe çalışan yöneticilerin öğrenen organizasyona ilişkin algıları. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2016; 16(2): 123-113.