Year 2016, Volume 17 , Issue 1, Pages 52 - 61 2016-05-09

Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme
Surviving and growing of seedlings planted with their tubes in arid areas prepared with different soil cultivatıon methods

Süleyman GÜLCÜ [1] , İsmail ÇELİK [2]


Bu çalışmada, kurak alan ağaçlandırmalarında, değişik toprak işleme yöntemleriyle arazi hazırlığı yapılan alanlarda tüpüyle birlikte dikilen Karaçam [Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb. Holmboe.)], Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich) ve Boz Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) fidanlarının yaşama yüzdeleri ve büyümeleri incelenmiştir. Bu amaçla Karaman ağaçlandırma sahası deneme alanı olarak seçilmiştir. Deneme alanında arazi hazırlığı farklı ekipmanlarla yapılarak 12 değişik işlem uygulanmıştır. İşlemlerin uygulandığı parsellerde denemeye alınan türlere ait tüplü fidanlar tüpleri çıkarılmadan yalnız bir santimetrelik alt kısımları kesilerek dikilmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak 3 yinelemeli ve her yinelemede 20 fidan olacak şekilde kurulmuştur. Dikimden sonraki ikinci vejetasyon dönemi sonunda yaşama yüzdesi, fidan boyu, son yıla ait sürgün boyu ve dip çap ölçümleri yapılmıştır.Verilerin değerlendirilmesi sonucunda, tüpleriyle birlikte dikilen fidanlarda ikinci vejetasyon dönemi sonunda en düşük yaşama yüzdesi Karaçamda (%38.89), en yüksek ise Boz Ardıçta (%88.89) elde edilmiştir. Uygulanan toprak işleme yöntemleri göz önüne alındığında, fidan gelişimi ve tutma başarısı bakımından üst toprak işlemesinin yapıldığı, diskaro ile gradoni işlemlerini birleştiren yöntemlerin her 3 tür için de daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca diğerlerine göre daha iyi performans gösteren 2’li riper+gradoni teras ve 3’lü riper+gradoni teras işlemleri ekonomik ve uygulama kolaylığı nedeniyle önerilebilir.

In this study, surviving percent and growing of seedlings planted with their tubes of Black pine [Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb. Holmboe.)], Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich), Crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.) were evaluated in the areas prepared with different soil cultivation methods for afforestation studies in arid areas. For this aim, afforestation area in Karaman disrict was selected. In the experiment, 12 treatments for land preparation by using different equipments were applied. In parcels applied these treatments, seedlings of the species were planted as tubed only cutting their 1 cm partial of bottom. The experiment was established in completely randomized plot design with three replications, 20 seedlings for each one. At the end of the second vegetation period survival rate, seedling height, growth of the terminal shoot in the last year and bottom diameter of the seedlings were measured. According to results of data analysing, minimum survival rate was 38.89% (Balck pine), maximum was 88.89% (Crimean juniper). The treatments made top soil tillage combined disc harrows and gradoni terrace applications more successful than the other treatments for all seedling characteristics and surviving percentages. In addition the treatments, double riper + gradoni terrace and triple ripper + gradoni terrace, which had better performance can suggest for soil preparetaion in arid area. Because these treatments are more practicable and cheap than the others.

 • Anonim (2005) Çölleşme ile mücadele Türkiye ulusal eylem programı, Birleşmiş Milletler çölleşme ile mücadele sözleşmesi, çölleşme ile mücadele ulusal koordinasyon birimi. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, No: 250, ISBN 975-7347-51-5, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Matbaası, Ankara
 • Anonim (2013) Çölleşme ve erozyonla mücadelede çalışma grubu, Ormancılık ve Su Şurası 21-23 Mart 2013, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sorumlu Birim Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, İnternet erişim tarihi: 23/09/2015, http://sura.ormansu.gov.tr/sura/files/raporlar/gruplar/Cg7Cem18Subat.pdf, Ankara
 • Boydak M, Zoralioğlu T (1992) Eskişehir-Karasakal yöresi yarı kurak alanların ağaçlandırılmasında makineli arazi hazırlığı yöntemleri üzerine araştırmalar. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi (JFFIU), Seri No: A, Cilt: 42, Sayı: 2 İnternet Erişim Tarihi: 24.05.2015, Saat:16:00 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu/article/view/5000083627, İstanbul
 • Boydak M, Çalıkoğlu M (2006) Yarı kurak alan ağaçlandırmalarında arazi hazırlığının teknik esasları, Türkiye’de yarı kurak bölgelerde yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü uygulamalarının değerlendirilmesi. 7-10 Kasım 2006 Çalıştayı Bildiri Özeti, Ankara
 • Boydak M, Çalışkan S (2014) Ağaçlandırma (Tohum, ağaç ıslahı, fidanlık, doğaya yakın ormancılık, alan hazırlığı, ekim, dikim, yarı kurak, kurak alanlar, endüstriyel ağaçlandırmalar, karstik alanlar, özel nitelikli ağaçlandırmalar), Ogem-Vak. İstanbul
 • Bilgin S (2010) Tüplü ve kaplı fidan kullanımının fidanlık ve arazide fidan gelişimine etkileri. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (17-18 Haziran 2010 Çorum), Tebliğler Kitabı, s. 452-459, Ankara
 • Çepel N (1985) Ağaçlandırma çalışmalarında uygulanan arazi hazırlığına ilişkin mekanizasyonun ekolojik sonuçları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt: 35, Sayı: 1, İstanbul
 • FAO (1963) Tree planting practices for arid zones. food and agriculture organization of The United Nation, Rome
 • FAO (1989) Arid zone forestry. aguide for field technicians, 92-5-102809-5, FAO, Rome
 • Gülcü S, Gültekin HC (2005) Göller yöresi boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) orijinlerinin morfolojik fidan kalite kriterleri bakımından karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, No: 6, s.121-127, Artvin
 • Gültekin HC, Gülcü S, Gültekin ÜG (2006) Boylu Ardıç'ta (Juniperus exelsa Bieb.) boş tohumların ayrılması ve tohumları sınıflandırmanın çimlenme yüzdesine etkileri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Cilt: 56, Sayı: 1, s. 197-212, İstanbul
 • Odabaşı T, Boydak M (1984) Güney Anadolu Projesinde (GAP) ormancılığın yeri ve katkıları. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, seri B, Cilt:34, Sayı: 3, İstanbul, Dördüncü Baskı, Kaan Kitapevi, Eskişehir
 • Özkan K (2001) Eğirdir Gölü Havzası’nın kuraklık etüdü ve Tarım-Ormancılık açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı:2, ISSN:1302-7085, Sayfa:75-96, Isparta
 • Pamay B (1955) Türkiye Ardıç türleri ve yayılışları. İstanbul Üniversitesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, s. 91-112, İstanbul.
 • SPSS Inc (1998) SPSS for Windows. Released 10.0, SPSS Inc., Chicago, IL., USA
 • Şensoy S (2007) Türkiye iklimi, iklim sınıflandırmaları, uzun yıllık Türkiye iklim verilerinin değerlendirmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesi, http://www.meteor.gov.tr/2005/genel/iklim/turkiyeiklimi.htm Erişim tarihi : 06.02.2012, Ankara
 • Tsakaldimi M, Zagas T, Tsitsoni T, Ganatsas P (2005) Root morphology, stem growth and field performance of seeding two Mediterranean evergreen oak species raised in different container types. Plant and Soil, 278, 85-93
 • Ürgenç S (1998) Ağaçlandırma tekniği. Yenilenmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı İstanbul Üniversitesi Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 3994, Orman Fakültesi Yayın No:441, ISBN:975-404-446-5, İstanbul
 • Ürgenç S, Çepel N (2001) Ağaçlandırma için tür seçimi, tohum ekimi ve fidan dikiminin pratik esasları. Tema Yayınları No:33, Safa Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti, İstanbul
 • Yahyaoğlu Z, Ölmez Z (2006) Ağaçlandırma tekniği. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi, Yayın No: 2, Artvin
 • Zoralioğlu T (1990) Eskişehir yöresi kurak ve yarı kurak alanları ağaçlandırılmasında uygulanabilecek makineli arazi hazırlığı yöntemlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 149, s.1-182, (Yenilik Basımevi-İstanbul), İzmit
Subjects Science
Journal Section Research Article
Authors

Author: Süleyman GÜLCÜ

Author: İsmail ÇELİK

Dates

Publication Date : May 9, 2016

Bibtex @research article { artvinofd267468, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {52 - 61}, doi = {10.17474/acuofd.84081}, title = {Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme}, key = {cite}, author = {GÜLCÜ, Süleyman and ÇELİK, İsmail} }
APA GÜLCÜ, S , ÇELİK, İ . (2016). Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 52-61 . DOI: 10.17474/acuofd.84081
MLA GÜLCÜ, S , ÇELİK, İ . "Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 52-61 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/25321/267468>
Chicago GÜLCÜ, S , ÇELİK, İ . "Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 52-61
RIS TY - JOUR T1 - Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme AU - Süleyman GÜLCÜ , İsmail ÇELİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17474/acuofd.84081 DO - 10.17474/acuofd.84081 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 61 VL - 17 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/acuofd.84081 UR - https://doi.org/10.17474/acuofd.84081 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme %A Süleyman GÜLCÜ , İsmail ÇELİK %T Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme %D 2016 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 17 %N 1 %R doi: 10.17474/acuofd.84081 %U 10.17474/acuofd.84081
ISNAD GÜLCÜ, Süleyman , ÇELİK, İsmail . "Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 / 1 (May 2016): 52-61 . https://doi.org/10.17474/acuofd.84081
AMA GÜLCÜ S , ÇELİK İ . Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme. AÇÜOFD. 2016; 17(1): 52-61.
Vancouver GÜLCÜ S , ÇELİK İ . Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2016; 17(1): 61-52.