Year 2017, Volume 18 , Issue 1, Pages 62 - 69 2017-04-01

The role of urban folks in rural landscape planning and the level of awareness about identity
Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi

Esra ÖZHANCI [1] , Hasan YILMAZ [2]


Rural areas are versatile spaces that include basic agricultural activities and a variety of economic activities, in addition to being benefit a national scale landscapes. They are also important for the protection the cultural patterns and the social dynamics. Undoubtedly, social and physical changes and transformation that occur over time in urban and rural areas should not be considered separate from each other. When planning and conservation decisions taken, it should be referred to the idea of both social cohesion, permanence of decisions should be provided with this consensus. In this study; example of the Erzurum city and rural character are discussed, in terms of rural planning the role of city folk was discussed, awareness and perspectives related to rural identity of city folk was revealed. While the majority of respondents (69.8%) stated that they have a village and village house (50.87%), they expressed that they concern with the situation of natural and cultural structure of the province and they have urban awareness intended to protect. In addition, 61.8% of respondents stated that they want to return to their village / favorite village, or have a house there. The one to one survey conducted in the study were subjected to statistical analysis, in accordance with this analysis the evaluation was made.


Kırsal alanlar, temelde tarımsal faaliyetler ile çeşitli ekonomik faaliyetlerin de yer aldığı, ülkesel ölçekte fayda sağlayan peyzajlar olmasının yanında, kültürel desenin ve toplumsal dinamiklerin korunması açısından önem taşıyan çok yönlü mekanlardır. Şüphesiz, kentsel ve kırsal alanlarda zaman içerisinde meydana gelen sosyal ve fiziksel değişim ve dönüşüm, birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Planlama ve koruma kararları alınırken, her iki toplumsal birliğin de fikrine başvurulmalı, kararların kalıcılığı bu fikir birliği ile sağlanmalıdır. Bu çalışmada; Erzurum kenti ve kırsal karakteri örneği ele alınmış, kentlinin kırsal alan planlaması açısından rolü irdelenmiş, kent halkının kırsal alan kimliği ile ilgili farkındalık düzeyleri ve bakış açıları ortaya konmuştur. Ankete katılanların %69.8’inin köyünün ve % 50.87’sinin köyde evi olduğu belirtirken, ilin doğal ve kültürel dokusunun, bugün ki ve gelecekteki durumu ile alakadar olduklarını ve korumaya yönelik kentlilik bilincine sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca %61.8’i, köyüne/sevdiği bir köye dönmeyi, ya da orda bir evi olmasını istediğini ifade etmiştir. Çalışmada yürütülen birebir anketler, istatistiki analize tabi tutulmuş, bu analizler doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır.

  • Anonim (1998). Erzurum 98, “Cumhuriyetin 75. Yılında Erzurum” Yıllığı. Erzurum Valiliği Yayını, Önder Matbaası, s:458, Erzurum
  • Anonim (2014). Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel Göstergeleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/Gosterge/?locale=tr
  • Anonim (2009). Kentges, Kentleşme şûrası kentsel miras, mekân kalitesi ve kentsel tasarım komisyonu raporu, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, s.197, Ankara
  • Anonim (2012). Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikaları ve Değişim Eğilimleri. Ziraat mühendisleri odası, www.zmo.org.tr/resimler/ekler/
  • Bayat B (2014). Uygulamalı Sosyal Bilim Araştırmalarında Ölçme, Ölçekler Ve “Likert” Ölçek Kurma Tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/3, 1-24
  • Beyazlı D Ş, Aydemir Ş (2008). Kentlilik Bilinci ve Mekân: Trabzon Kenti Örneği. Planlama,2008/3
  • Çakılcıoğlu N, Tekkökoğlu T, Faruk Ö, Çakılcıoğlu M (2003) Nasıl Bir Șehircilik?, [http://www.kentli.org/makale/ nasil.htm]
  • Eldem H (2015). Yerel Yönetimler Reformunun Bir Parçası Olarak Köy Kanunu Tasarı Taslağı. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 39-61
  • Erdem M (2012). Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik Özelliklerinin Tespiti, Korunması Ve Geliştirilmesine Yönelik Değerlendirme Matisi Önerisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul
  • Güreşci E (2010). Türkiye’de Kentten - Köye Göç Olgusu. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1), 77-86
Subjects Science
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Author: Esra ÖZHANCI
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hasan YILMAZ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2017

Bibtex @research article { artvinofd270400, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {62 - 69}, doi = {10.17474/artvinofd.270400}, title = {Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi}, key = {cite}, author = {ÖZHANCI, Esra and YILMAZ, Hasan} }
APA ÖZHANCI, E , YILMAZ, H . (2017). Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 62-69 . DOI: 10.17474/artvinofd.270400
MLA ÖZHANCI, E , YILMAZ, H . "Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 62-69 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/25618/270400>
Chicago ÖZHANCI, E , YILMAZ, H . "Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 62-69
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi AU - Esra ÖZHANCI , Hasan YILMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.270400 DO - 10.17474/artvinofd.270400 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 69 VL - 18 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.270400 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.270400 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi %A Esra ÖZHANCI , Hasan YILMAZ %T Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi %D 2017 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 18 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.270400 %U 10.17474/artvinofd.270400
ISNAD ÖZHANCI, Esra , YILMAZ, Hasan . "Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 / 1 (April 2017): 62-69 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.270400
AMA ÖZHANCI E , YILMAZ H . Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi. AÇÜOFD. 2017; 18(1): 62-69.
Vancouver ÖZHANCI E , YILMAZ H . Kırsal peyzaj planlamasında kentli halkın rolü ve kimliğe ilişkin farkındalık düzeyi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 69-62.