Year 2017, Volume 18 , Issue 2, Pages 176 - 185 2017-10-15

Evaluated of "Ideal Republic Village" rural development project of Atatürk from the point of space theories
Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi

Ömer Atabeyoğlu [1]


The villages are the base of the country's development. It is a national policy the villages are developed for the developed countries. There are the important steps about the villages in Turkiye. The important one of the steps is a village project prepared in first years of The Republic. The material of the study is the project of Ideal Republic Village. The project was drawn in 1937. Atatürk was interested and contributed to the project. The project has inspirational characteristics, as model both supports cultural and social structure and increases production and welfare in the villages. This and similar projects are important for development of urban and villages. The study contains analyzing of the project with space and design theories of Lynch, Norberg-Schulz and Gestault. With this way, space structure and design of the project were evaluated objectively.


Köyler, ülke kalkınmasının temelini oluştururlar. Gelişmiş ülkeler için köylerin geliştirilmesi bir devlet politikasıdır. Türkiye'de de köyler ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. Bu adımların en önemlilerinden birisi Cumhuriyetin ilk yıllarında hazırlanan köy projesidir. Çalışmanın materyalini, İdeal Cumhuriyet Köyü projesi oluşturmaktadır. 1937 Yılında çizdirilen proje Atatürk'ün de büyük önem gösterdiği, katkıda bulunduğu ve özel olarak ilgilendiği önemli bir projedir. Model, hem köylerdeki kültürel ve sosyal yapıyı desteklediği, hem de üretim ve refahı artırdığından ilham verici özelliklere sahiptir. Bu ve benzeri modeller kentlerin ve köylerinin gelişimi açısından önemlidir. Çalışma, projenin Lynch, Norberg-Schulz ve Gestalt'un mekân ve tasarım kuramları açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu yolla projenin mekân örgüsü ve tasarımı objektif olarak değerlendirilmiştir.


 • Çolakoğlu E (2007) Kırsal Kalkınma Problemine Bir Çözüm Arayışı Olarak Köy- Kent Projesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, ss. 187–202.
 • Dicle E (2012) Modern Ulus devlet Projesinde Bir İdeal Mekân Temsili Olarak Köy Ütopyası. Turkish Studies, Volume 7/1, p.859-871.
 • Doğanay F (1993) Kırsal Kalkınma, DPT, Ankara.
 • Güreşçi E (2010) Türkiye’de Kentten - Köye Göç Olgusu. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1), 77-86.
 • İnan A (1978) Cumhuriyetin 50. Yılı İçin Köylerimiz. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • İnan A (1972) Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • İnce E (2012) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’de Karayolu Ulaşımına Genel Bir Bakış ve Köyde Ulaşım. ÇTTAD, XII/24, s.s.171-188.
 • Kapluhan E (2012) Atatürk Dönemi Eğitim Seferberliği Ve Köy Enstitüleri. Marmara coğrafya dergisi sayı: 26, s. 172-194.
 • Kaypak Ş (2014) Atatürk’ün Kent ve Kentleşmeye Bakışı; Örnek Olay: Ankara’nın Kentleşmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume: 13, Sayı/Issue: 27, s. 349-365.
 • Mevzuat (2016) Köy Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf, 29.02.2016.
 • URL (2016) https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6y_Enstit%C3%BCleri, 28.12.2016.
 • Sarı M (2014) 442 Sayılı Köy Kanunu Çerçevesinde Cumhuriyet Dönemi Köye Yönelik Çalışmalar. Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl 7, Sayı XIX, ss. 509-534.
 • Özen A (2006) Mimari sanal gerçeklik ortamlarında algı psikolojisi, Akademik Bilişim'06 ve Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 9-11 Şubat.
Subjects Science
Published Date Ekim
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ömer Atabeyoğlu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2017

Bibtex @research article { artvinofd297142, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {176 - 185}, doi = {10.17474/artvinofd.297142}, title = {Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Atabeyoğlu, Ömer} }
APA Atabeyoğlu, Ö . (2017). Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 176-185 . DOI: 10.17474/artvinofd.297142
MLA Atabeyoğlu, Ö . "Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 176-185 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/31062/297142>
Chicago Atabeyoğlu, Ö . "Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 176-185
RIS TY - JOUR T1 - Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi AU - Ömer Atabeyoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.297142 DO - 10.17474/artvinofd.297142 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 176 EP - 185 VL - 18 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.297142 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.297142 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi %A Ömer Atabeyoğlu %T Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi %D 2017 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 18 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.297142 %U 10.17474/artvinofd.297142
ISNAD Atabeyoğlu, Ömer . "Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 / 2 (October 2017): 176-185 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.297142
AMA Atabeyoğlu Ö . Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi. AÇÜOFD. 2017; 18(2): 176-185.
Vancouver Atabeyoğlu Ö . Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 185-176.