Year 2018, Volume 19 , Issue 1, Pages 18 - 26 2018-04-15

A research on wood based forest products in Turkey: Time series analysis
Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi

Mahmut Muhammet BAYRAMOĞLU [1]


The developing technology has increased the demand for all kinds of wood products. This has resulted in the use of efficient and productive use of resources as well as sustainable use. Time series analysis is also used as an important tool in the planning of forests with wood raw materials because it allows to estimate the future values of existing variables. The General Directorate of Forestry has to organize sales strategies and incomes according to these plans as the public institution responsible for the management of forests. In this context, sales and income forecasts for the year 2017-2027 were made for models produced from sales of industrial wood, stumpage and fuelwood and income data for the year 2001-2016. As a result of the study, it is expected that the sales of industrial wood and stumpage will increase by 4.96 million m3 and 564 thousand m3 for the end of 2027 respectively, while the fuelwood income decreases by 1.11 million stere. These estimates will change according to the political and economic consequences for the future. Nevertheless, it is important for decision-makers to formulate their plans in view of forestry and Turkish economy, especially in view of the outputs from such studies, although the number is inadequate.


Gelişen teknoloji her türlü odun ürününe olan talebi arttırmıştır. Bu durum sahip olunan kaynakların sürdürülebilir kullanımının yanında etkin ve verimli kullanılmaları sonucunu da beraberinde getirmiştir. Zaman serileri analizi de mevcut değişkenlerin gelecekte alabilecekleri değerleri kestirimine imkân verdiği için odun hammaddesini olan ormanların planlanmasında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü ormanların işletilmesinden sorumlu kamu kurumu olarak satış stratejilerini ve gelirlerini bu planlara göre düzenlemek durumundadır. Bu kapsamda çalışmada 2001-2016 yılı endüstriyel odun, dikili ve yakacak odun satış ve gelir verilerinden oluşturulan modellerle 2017-2027 yılına ait satış ve gelir tahminlerinde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda endüstriyel odun ve dikili satış miktarlarında sırasıyla 2027 yılı sonu için 4.96 milyon m3 ve 564 bin m3 artış, yakacak odun gelirlerinde ise 1.11 milyon ster azalışa rağmen gelirlerde 84.9 milyon TL artış beklenmektedir. Geleceğe yönelik yaşanacak politik ve ekonomik sonuçlara göre bu tahminler değişim gösterecektir. Ancak yine de karar vericilerin sayısı az olmasına rağmen bu tarz çalışmalardan elde edilen çıktıları göz önünde bulundurarak planlarını oluşturmaları başta ormancılık olmak üzere Türkiye ekonomisi açısından önem arz etmektedir.


 • Allen RGD (1964). Statics for economists. Mc-Millan, UK.
 • Beşkaya A ve Manan Ö (2009). Ekonomik özgürlükler ve demokrasi ile ekonomik performans arasındaki ilişkinin zaman serileri ile analizi: Türkiye örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 5:47-66.
 • Enders W (2014). Applied econometric time series. Wiley, Chichester.
 • Kayacan B, Ucal MS, Ozturk A, Bali R, Kocer S, Kaplan E (2012a). Modeling and forecasting the demand for industrial roundwood in Turkey: A primary econometric approach. Journal Of Food Agriculture & Environment 10: 1127-1132.
 • Kayacan B, Ucal MS, Ozturk A, Bali R, Kocer S, Kaplan E (2012b). A primary econometric approach to modeling and forecasting the demand for fuelwood in Turkey. Journal Of Food Agriculture & Environment 10: 934-937.
 • Kayacan B, Kara O, Ucal MS, Ozturk A, Bali R, Kocer S, et al. (2013). An econometric analysis of imported timber demand in Turkey. Journal Of Food Agriculture & Environment 11:791-794.
 • Langford D and Male S (2001). Strategic management in construction, Blackwell Science Ltd., USA.
 • MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü), 2017. Hidrolojik sistemlerin modellenmesi, Zaman serisi ve mekânsal analiz. https://www.mgm.gov.tr/genel/hidrolojikmodelleme.aspx?s=3. Erişim tarihi: 13 Haziran 2017
 • Nut PC and Backoff RW (1992). Strategic management of public and third sector organisations: A handbook for leaders. Jossey-Bass, San Fransisco.
 • Özturk A, Kayacan B, Dikilitas K (2011). A linear price model for ınsect-damaged industrial roundwood: A case study in northeastern Turkey. African Journal Of Business Management 5:8552-8557.
 • Pamuk G, Erkut H ve Ülegin F (1997). Stratejik yönetim ve senaryo tekniği. İrfan Yayıncılık, İstanbul
 • Sarıyılmaz FB ve Musaoğlu N (2014). Zaman serilerinin değişim analizlerinde kullanımı: İstanbul Sarıyer örneği, UZAL-CBS 2014, İstanbul.
 • Tarı R (2014) Ekonometri. Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Zeren, F. 2010. Mekansal etkileşim analizi. Ekonometri ve İstatistik 12:18-39.
Subjects Science
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0870-5094
Author: Mahmut Muhammet BAYRAMOĞLU (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2018

Bibtex @research article { artvinofd333344, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {18 - 26}, doi = {10.17474/artvinofd.333344}, title = {Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi}, key = {cite}, author = {BAYRAMOĞLU, Mahmut Muhammet} }
APA BAYRAMOĞLU, M . (2018). Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 18-26 . DOI: 10.17474/artvinofd.333344
MLA BAYRAMOĞLU, M . "Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 18-26 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/32294/333344>
Chicago BAYRAMOĞLU, M . "Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 18-26
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi AU - Mahmut Muhammet BAYRAMOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.333344 DO - 10.17474/artvinofd.333344 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 26 VL - 19 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.333344 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.333344 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi %A Mahmut Muhammet BAYRAMOĞLU %T Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 19 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.333344 %U 10.17474/artvinofd.333344
ISNAD BAYRAMOĞLU, Mahmut Muhammet . "Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 / 1 (April 2018): 18-26 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.333344
AMA BAYRAMOĞLU M . Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi. AÇÜOFD. 2018; 19(1): 18-26.
Vancouver BAYRAMOĞLU M . Türkiye’de oduna dayalı orman ürünleri üzerine bir araştırma: Zaman serisi analizi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 19(1): 26-18.