Year 2018, Volume 19 , Issue 2, Pages 175 - 185 2018-09-15

Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı
Compensation and afforestation costs in forest crimes

Hüseyin Ayaz [1] , Sevim İnanç [2]


Devlet ormanlarına yasa dışı müdahalede bulunarak zarara sebep olanların, talep halinde bu zararı karşılamaları yasal zorunluluktur. Yasa dışı faaliyet sonucu sebep olunan zararın tam olarak karşılanması ve sebepsiz zenginleşmeye de yol açılmaması gerekir. Suç nedeni ile zarara uğrayan orman idaresi, sanıkların gönüllü olarak zararı karşılamalarını talep etmekte, aksi halde yargı yoluna başvurmaktadır. Sebep olunan zarar için tazminat ve açılan orman alanı için de ağaçlandırma bedeli orman kanununun ilgili hükümlerine göre hesaplanmaktadır. Konunun yargıya intikali sonrasında ise mahkemeler tarafından bu talebin yasalara uygunluğu araştırılmakta, bunun için de orman mühendisi bilirkişilere başvurulmaktadır. İdare talebi ve bilirkişiler tarafından hesaplanan bedeller arasında uyumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Suç nevilerine göre, tazminat ve ağaçlandırma bedeli ödenmesinin gerekip gerekmediği ve miktarı konularında tereddütler yaşanmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle orman suçları için karşılanması gerekli zarar ve ağaçlandırma bedeli hesaplamalarıyla ilgili mevzuat ele alınmış ve örnek Yargıtay kararlarına da dayanılarak açıklanmıştır. Daha sonra ise mevzuatın ön gördüğü yaptırımların oluşan zararın ve ağaçlandırma bedelinin tespitindeki yeterliliği, hakkaniyete uygunluğu konusunda da değerlendirmeler yapılmış öneriler geliştirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, tazminat hesaplarının çoğunlukla odun hammaddesi zararına yönelik olduğu, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin olumsuz etkilenmelerinin hesaba katılmadığı, devlet ormanlarından ağaç kesme suçlarındaki tazminat hesaplamasının yetersiz kaldığı, ağaçlandırma bedel hesaplarında hatalar yapıldığı görülmüştür. Orman fonksiyonlarının daha somut biçimde açıklanmakta olduğu günümüzde, orman tahriplerinde zarar hesaplamalarının yeniden ele alınması gerekli görülmektedir.


It is a legal obligation that those who commit crimes against the state forests compensate for the damage they cause upon the request of the state organization. The damage caused by illegal activities should be fully compensated, however this should not lead to unjust enrichment. The forest administration, which has suffered damages due to crime, demands that the defendants voluntarily compensate for the damage, otherwise the case is taken to court for resolution. The compensation for the damage caused and the reforestation cost for the damaged forest area are calculated according to the relevant provisions of the forest law. After the case has been filed, the court investigates its legal and regulatory compliance and consults forest engineer experts. There may be discrepancies between the demand of the administration and the prices calculated by the experts. According to the offenses, there are doubts about whether the amount of the compensation and afforestation costs comply with the regulations, and whether the compensation and afforestation costs should be paid at all. In this study, first of all, the legislation related to damages and reforestation cost calculations for the forest crimes are discussed and explained based on the decisions of the Supreme Court. Afterwards, the recommendations were made about the adequacy of the compensation and the cost of afforestation envisaged by the legislation and the compliance with the equity. As a result of the examinations and evaluations, it is observed that compensation calculations are mostly directed towards the loss of wood raw materials, negative effects of biodiversity and ecosystem are not taken into account, calculation of compensation for illegal cuttings in state forests is insufficient and cost calculations for afforestation is erroneous. Today, forest functions are explained more comprehensively. Therefore, it is necessary to reconsider the calculations of the cost of compensation for the damage in forest areas.


  • Aksoy, M., 1987. Anayasalarımız ve Ormanların Korunması, Cumhuriyet Dönemi Ormancılığımızda 3116 Sayılı Orman Yasası ve Sonrası Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Yayınları No: 10, Ankara. Bingöl, İ.H., 1990. Geçmişten-Günümüze Ormanlarımız ve Ormancılığımız, Ormancılık Eğitim Vakfı Yayın No: 4, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, Cilt I, XI+157+144 Ek, İstanbul.Diker, M., 1947. Türkiye’de Ormancılık Dün-Bugün-Yarın, T.C. Tarım Bakanlığı OGM Yayınlarından, Sayı: 61, Akın Matbaası, VI+132, Ankara. Gülen, İ., Özdönmez, M., 1981. Türkiye’de Orman ve Ormancılık, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, Cilt: 31, Sayı: 2, İstanbul. Gümüş, C., 2004. Ormancılık Politikası, Cilt: 1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Genel Yayın No.:216, Fakülte Yayın No.: 34, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon Kayganacıoğlu, M.R., Renda, N., Onursan, G., 1976. Gerekçeli-Açıklamalı-İçtihatlı Orman Kanunu İlgili Mevzuat, Olgaç Matbaası, XXXI+1195, Ankara. Kızılay, E., 1991. 6831 Sayılı Orman Kanunu ve Orman Suçlarının Takibi, Orman Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara. Mestav, M., 2001. Açıklamalı-İçtihatlı Orman Kanunu ve İlgili Mevzuat, ISBN 975-97564-0-4, Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, XVI+1280, Ankara.OGM, 1995. Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları, OGM yayınları, Ankara. OGM, 2016. Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2017-2021.Özdemir, Ş., Deda, N., 1991. Orman Hukuku, Hukuk, Ceza ve Kadastro Davaları, Cilt:II, Feryal Matbaacılık san.tic. ve ltd. şti, Ankara. Resmi Gazete, 2006. Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Sayı:26381, Tarih: 06.12.2006. TBMM, 1956. Devre: X, İçtiam:2, Sıra sayısı: 298, Orman Kanunu Layihası ve Ziraat ve Muvakkat encümenleri mazbataları (1/181), 24.01.1955.TBMM, 1983. Tutanaklar Dergisi, Cilt 10, 165. Birleşim, Sayfa: 135, 23 Eylül 1983, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Ekim
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3930-3207
Author: Hüseyin Ayaz (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9154-266X
Author: Sevim İnanç
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2018

Bibtex @research article { artvinofd408786, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {175 - 185}, doi = {10.17474/artvinofd.408786}, title = {Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı}, key = {cite}, author = {Ayaz, Hüseyin and İnanç, Sevim} }
APA Ayaz, H , İnanç, S . (2018). Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 175-185 . DOI: 10.17474/artvinofd.408786
MLA Ayaz, H , İnanç, S . "Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 175-185 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/38956/408786>
Chicago Ayaz, H , İnanç, S . "Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 175-185
RIS TY - JOUR T1 - Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı AU - Hüseyin Ayaz , Sevim İnanç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.408786 DO - 10.17474/artvinofd.408786 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 185 VL - 19 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.408786 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.408786 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı %A Hüseyin Ayaz , Sevim İnanç %T Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 19 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.408786 %U 10.17474/artvinofd.408786
ISNAD Ayaz, Hüseyin , İnanç, Sevim . "Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 / 2 (September 2018): 175-185 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.408786
AMA Ayaz H , İnanç S . Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı. AÇÜOFD. 2018; 19(2): 175-185.
Vancouver Ayaz H , İnanç S . Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 19(2): 185-175.