Year 2019, Volume 20 , Issue 1, Pages 118 - 124 2019-04-15

Nanofibril cellulose production from bamboo
Bambudan nanofibril selüloz eldesi

Mahmut Ali ERMEYDAN [1] , Onur AYKANAT [2]


Bamboo is one the important bioresources under the tropical climate. It has high growth efficiency with a low cost between other lignocellulosic resources. It has become important to produce nanocelulose with the right methods and from economical sources that reveal its potential with its high mechanical strength, biocompatibility in the areas such as composites or pharmaceuticals. Cellulose nanofibers were obtained at an observable minimal of 200 nm by the sulfuric acid method of Forgesia nitida bamboo. First, bamboo was soxlet extrated with cyclohexane (2:1) ethanol for 12 hours to dissolve and remove the leachate and waxy materials. Then 8% of potassium hydroxide was used for alkaline treatment. The solid was neutralized with 10% acetic acid solution. Then, re-bleaching with sodium chloride was applied according to TAPPI method. Cellulose nanofibrils were produced by refluxing at 60°C for 2 hours with 6.5 M sulfuric acid solution. Chemical properties of nanofibrils were investigated by FTIR spectroscopy, thermal properties TGA-DTG analysis, light microscopy with morphological characteristics.

Bambu tropikal iklim etkisi altında bulunan alanlarda en önemli doğal kaynaklardan birisidir. Diğer lignoselülozik kaynaklarla karşılaştırıldığında yüksek verim ve düşük maliyete sahiptir. Nanoselülozun yüksek mekanik kuvveti, biyouyumluluğu, yüksek yüzey alanına sahip olması kompozit, gıda ve eczacılık gibi alanlarda kullanılma potansiyelini ortaya çıkarmış, ucuz kaynaklardan doğru metotlarla üretilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada, ülkemizde de bulunabilen Forgesia nitidabambu türünden sülfürik asit yöntemiyle görünen ortalama 200 nm çaplarında selüloz nanofibrilleri elde edilmiştir. Öncelikle bambu selüloz liflerini izole etmek için sokslet ekstraksiyon yöntemiyle yağsı maddeler ve karışımda çözünen safsızlıklar sikloheksan (2:1) etanol kullanılarak 12 saatte ayrılmıştır. Alkali işlem için %8’lik potasyum hidroksit kullanılarak lignin ve hemiselüloz uzaklaştırılmıştır. Katı madde %10’luk asetik asit çözeltisiyle nötralize edilmiştir. Daha sonra TAPPI metoduna göre sodyum klorit ile tekrar ağartma işlemi uygulanmıştır. Selüloz nanofibrilleri 6,5M sülfürik asit çözeltisiyle 2 saatte 60°C’de reflaks yapılarak üretilmiştir. Nanofibrillerin kimyasal özellikleri FTIR spektroskopisi, termal özellikleri TGA-DTG analizi, morfolojik özellikleri de ışık mikroskobu ile incelenmiştir.

 • Imadi SR, Mahmood I, Kazi AG (2014) Bamboo Fiber Processing, Properties, and Applications, ser. Biomass and Bioenergy içinde. Springer, Cham, Switzerland 27-46.
 • Jain S, Kumar R ve Jindal UC (1999) Mechanical behaviour of bamboo and bamboo composite. Journal of Material Science 27:17, 4598-4604.
 • Kumar A, Negi YS, Bhardwaj NK, Choudhary V (2012) Synthesis and characterization of methylcellulose/PVA based porous composite. Carbohydrate Polymers 88:4, 1364-1372.
 • Li W, Wu Q, Zhao X, Huang Z, Cao J, Li J, Liu S (2014) Enhanced thermal and mechanical properties of PVA composites formed with filamentous nanocellulose fibrils. Carbohydrate Polymers 113, 403-410.
 • Nelson K, Retsina T, Iakovlev M, Heiningen A, Deng Y, Shatkin JA, Mulyadi A (2016) American Process: Production of Low Cost Nanocellulose for Renewable, Advanced Materials Applications. Materials Research for Manufacturing içinde, 267-302, Springer Series in Materials Science, vol 224. Springer, Cham.
 • Ning L, Dufresne A (2014) Nanocellulose in biomedicine: Current status and future prospect. European Polymer Journal, 59, 302-325.
 • Pannipa C (2013) Bamboo: An Alternative Raw Material for Wood and Wood-Based Composites. Journal of Materials Science Research 2:2, 90-102.
 • Parameswaran N, Liese W (1981) The fine structure of bamboo, Editör: Huguchi T, Bamboo production and utilization içinde, Wood Res. Inst., Kyoto Uni., 178-183.
 • Razak W, Mohd M, Mohammed S, Mahmud S, Hashim WS, Mohd S, Rasat M, Sukhairi M (2013) Chemical Composition of Four Cultivated Tropical Bamboo in Genus Gigantochloa. Journal of Agricultural Science 5:66-75.
 • Roman M ve Winter WT (2004) Effect of Sulfate Groups from Sulfuric Acid Hydrolysis on the Thermal Degradation Behavior of Bacterial Cellulose. Biomacromolecules 5:5, 1671-1677.
 • Sofla MRK, Brown RJ, Tsuzuki T ve Rainey TJ (2016) A comparison of cellulose nanocrystals and cellulose nanofibres extracted from bagasse using acid and ball milling methods. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7:3, 035004.
Primary Language tr
Subjects Forestry
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6389-2649
Author: Mahmut Ali ERMEYDAN (Primary Author)
Institution: Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0576-5339
Author: Onur AYKANAT
Institution: Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Biyokompozit Mühendisliği
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2019

Bibtex @research article { artvinofd487025, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {118 - 124}, doi = {10.17474/artvinofd.487025}, title = {Bambudan nanofibril selüloz eldesi}, key = {cite}, author = {ERMEYDAN, Mahmut Ali and AYKANAT, Onur} }
APA ERMEYDAN, M , AYKANAT, O . (2019). Bambudan nanofibril selüloz eldesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 118-124 . DOI: 10.17474/artvinofd.487025
MLA ERMEYDAN, M , AYKANAT, O . "Bambudan nanofibril selüloz eldesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 118-124 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/42218/487025>
Chicago ERMEYDAN, M , AYKANAT, O . "Bambudan nanofibril selüloz eldesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 118-124
RIS TY - JOUR T1 - Bambudan nanofibril selüloz eldesi AU - Mahmut Ali ERMEYDAN , Onur AYKANAT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.487025 DO - 10.17474/artvinofd.487025 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 124 VL - 20 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.487025 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.487025 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bambudan nanofibril selüloz eldesi %A Mahmut Ali ERMEYDAN , Onur AYKANAT %T Bambudan nanofibril selüloz eldesi %D 2019 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 20 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.487025 %U 10.17474/artvinofd.487025
ISNAD ERMEYDAN, Mahmut Ali , AYKANAT, Onur . "Bambudan nanofibril selüloz eldesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 / 1 (April 2019): 118-124 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.487025
AMA ERMEYDAN M , AYKANAT O . Bambudan nanofibril selüloz eldesi. AÇÜOFD. 2019; 20(1): 118-124.
Vancouver ERMEYDAN M , AYKANAT O . Bambudan nanofibril selüloz eldesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 124-118.