Year 2019, Volume 20 , Issue 1, Pages 92 - 101 2019-04-15

Nature tourism potential of the flora of Bursa
Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli

Kamil ERKEN [1] , Gül ATANUR [2] , Anıl AKIN TANRIÖVER [3]


The routine lifestyle of the urban environment that are stuck in the traffic, stress, noise and built environment directs people towards the nature and natural life. Nesting life with nature and recreation in the natural environment has become the dream of everyone living in the city. The efforts of the living nature by protecting, discovering, understanding different cultures, to share local resources and returns with local people, sustainable use of local and natural resources has brought up nature tourism activities. These activities have included common objectives with the general social goals like acquisition of natural resources into the economy, raising living standards of rural people, tourism areas, activities and revenues diversification and boosting. The majority of nature tourism activities are related with the natural flora. Marmara Region and especially Bursa, with its biodiversity and intensive flora, are the most important areas of our country after the Black Sea Region in terms of nature tourism. Botanical tourism, photo safari, hiking, nature watching, health tourism related to medical plants, adventure games tourism is flora connected nature tourism activities. Geographical location, rich and dense forest areas and the Uludag National Park put Bursa in a position to be the center of nature tourism. In this study, the potential of Bursa in terms of nature tourism related to flora has revealed.

Kent yaşamının, trafik, stres, gürültü ve yapılı çevre içinde sıkışmış rutin yaşam tarzı insanları doğaya ve doğal yaşama doğru yönlendirmektedir. Koruyarak doğayı yaşama, keşfetme, farklı kültürleri anlama, yereldeki kaynakları ve getirisini yerel halkla paylaşma, yerel ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile mümkündür. Bu faaliyetler doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması, kırsal kesimde yaşayanların hayat standartlarının yükseltilmesi, turizm alanlarının, faaliyetlerinin ve gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konularıyla da örtüşen ortak hedefler içermektedir. Doğa turizmi faaliyetlerinin çoğunluğu flora tabanlı faaliyetlerdir. Marmara Bölgesi ve özellikle Bursa, biyoçeşitlilik ve yoğun florası ile ülkemizin doğa turizmi açısından Karadeniz Bölgesi'nden sonra en önemli alanlarıdır. Coğrafi konumu, sahip olduğu zengin ve yoğun orman alanları ve Uludağ Milli Parkı, Bursa’yı botanik turizmi, foto safari, doğa yürüyüşü, doğa gözlemciliği, tıbbi bitkilere bağlı sağlık turizmi, macera oyunları turizmi gibi floraya bağlı doğa turizmi alanlarında merkez olabilecek bir konuma taşımaktadır. Bu çalışmada Bursa'da ekoturizmin çeşitlendirilmesi ve canlandırılması için floraya bağlı doğa turizmi faaliyetleri açısından Bursa’nın sahip olduğu potansiyel ortaya konulmuş, SWOT analizi ile değerlendirilmiş ve öneriler oluşturulmuştur.

 • Akın A (2016) Ekoturizm Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekoturizmin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Gaziantep Örneği), Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (IJSES), 6 (2): 25-31
 • Akkiprik A (2011) Hatay İli Samandağ İlçesi Ekoturizm Kullanımına Yönelik Peyzaj Potansiyelinin Saptanması", Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı ABD, Yüksek Lisans Tezi. Hatay
 • Anonim (2011) Kayseri Doğa Turizmi Master Planı, 2013 – 2023, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kayseri
 • Anonim (2017) Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü kayıtları, Bursa
 • Anonim (2015) Bursa İli Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı 2016-2019, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Bursa Anonim (2016) Uludağ 4 Mevsim Sürdürülebilir Turizm Planı Nihai Raporu. Bursa Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı, ATC Consultans GmbH
 • Anonim (2012) Bursa Doğa Turizmi Eylem Planı 2013-2017, Bursa
 • Anonim (2015b) Macera ve Doğa Turizmi için 400 milyar dolar harcanıyor, Turizm & Yatırım İşletme ve Endüstri dergisi, sayı 37, İstanbul
 • Bremness L (1999) Şifalı Otlar - Cep Ansiklopedisi, (Çeviri; Nejat Ebcioğlu), İnkılap Kitabevi, 240 s. İstanbul
 • Daşkın R, Kaynak G (2010) Vascular Flora of the Uludag Mt (Bursa, Turkey) I", Phytologia Balcanica. 16/3: 369-383
 • Daşkın R, Kaynak G (2010b) Vascular Flora of the Uludag Mt (Bursa, Turkey) II", Phytologia Balcanica. 16/3: 385-411
 • Düzgüneş E, Demirel Ö (2013) Maçka Bölgesi'nin Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3 (7), 1-11
 • Erdoğan N (2003) Çevre ve Ekoturizm, Ankara: Erk Yayınları, s.68, Güleryüz G (2000) Uludağ Alpin Çiçekleri (Alpine Flowers of Uludağ), Bursa Valiliği İl Turizm Müdürlüğü, Bursa, Kaptan Ö (2018) Bursa’nın çınarları, (Online) https://sehirmedya.com/aktuel/kultur-sanat/bursanin-cinarlari (son erişim tarihi 25.09.2018)
 • Karaca OB, Yıldırım O, Çakıcı C (2015) Gastronomi Turizminde Otlar, Ot Yemekleri ve Sağlıkla İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/3 27-42
 • Kaypak Ş (2010) Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Alanya
 • Malyer H, Daşkın R, Bahçıvan G (2016) Flora ve Vegetasyon, Şu eserde; Sadağı Kanyonu tabiat parkı Biyolojik Çeşitlilik Burçak Gönül, Edit., T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yayını, Bursa
 • Özhatay N, Byfield A, Atay S (2005) Türkiye'nin 122 önemli bitki alanıı, WWF Türkiye, 2005, ISBN: 9759243377, 9789759243371
 • Şahinbaş İ (2016) Doğa Bursa (Doğal ve Kültürel Rotalar), Bursa Valiliği, Bursa
 • Tuncer M, Çavuş S (2017) Gelişen Turizm Destinasyonlarından Biri Olarak Aksaray İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) ÖS-IV: 51-60
 • Veen RV, Song H (2014) Impact of The Perceived Image of Celebrity Endorsers on Tourists Intentions to Visit, Journal of Travel Research, 53 (2), 211-224
 • Yücel C (2002) Turizmde Yükselen Değer: Ekoturizm, TÜRSAB Dergisi, Sayı: 219, s.1–7
Primary Language tr
Subjects Environmental Sciences
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3492-7683
Author: Kamil ERKEN (Primary Author)
Institution: Bursa Teknik Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7240-8839
Author: Gül ATANUR
Institution: Bursa Teknik Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5267-9105
Author: Anıl AKIN TANRIÖVER
Institution: Bursa Teknik Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2019

Bibtex @research article { artvinofd487365, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {92 - 101}, doi = {10.17474/artvinofd.487365}, title = {Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli}, key = {cite}, author = {ERKEN, Kamil and ATANUR, Gül and AKIN TANRIÖVER, Anıl} }
APA ERKEN, K , ATANUR, G , AKIN TANRIÖVER, A . (2019). Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 92-101 . DOI: 10.17474/artvinofd.487365
MLA ERKEN, K , ATANUR, G , AKIN TANRIÖVER, A . "Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 92-101 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/issue/42218/487365>
Chicago ERKEN, K , ATANUR, G , AKIN TANRIÖVER, A . "Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 92-101
RIS TY - JOUR T1 - Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli AU - Kamil ERKEN , Gül ATANUR , Anıl AKIN TANRIÖVER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.487365 DO - 10.17474/artvinofd.487365 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 101 VL - 20 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.487365 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.487365 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli %A Kamil ERKEN , Gül ATANUR , Anıl AKIN TANRIÖVER %T Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli %D 2019 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 20 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.487365 %U 10.17474/artvinofd.487365
ISNAD ERKEN, Kamil , ATANUR, Gül , AKIN TANRIÖVER, Anıl . "Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 / 1 (April 2019): 92-101 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.487365
AMA ERKEN K , ATANUR G , AKIN TANRIÖVER A . Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli. AÇÜOFD. 2019; 20(1): 92-101.
Vancouver ERKEN K , ATANUR G , AKIN TANRIÖVER A . Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 101-92.