Subjects

• Social Science
• Industrial Engineering


Articles


N. ERSEN, İ. AKYÜZ, K. AKYÜZ
FORECASTING WITH REGRESSION ANALYSIS METHOD IN TIME SERIES: BAY LAUREL AND THYME EXPORTS IN TURKEY, Turkish Journal of Forest Science, (2020)
K. AKYÜZ, T. TUGAY, S. PERÇİN, İ. YILDIRIM
ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE MOBİLYA SANAYİ SEKTÖRÜNDE EN UYGUN TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2020)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, O. HAMZAÇEBİOĞLU, N. ERSEN
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2020)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, K.B. GÜRSOY
The Effect of Organizational Culture on Job Satisfaction and Development of Innovative Thinking and Organizational Commutment in Employess (Fiber Plate Industry Example), Duzce University Journal of Science and Technology, (2020)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ
Performance Measurement in the Paper and Paper Products Industry Sector with the Combined Rate Analysis (Dupont) Method, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2020)
İ. AKYÜZ, N. ERSEN, K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, A. BÜYÜKÜSTÜN
EVALUATION OF MANAGERS IN FOREST PRODUCTS INDUSTRY ENTERPRISES ACCORDING TO THREE FEATURES AND MANAGERIAL SKILLS APPROACHES, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2019)
İ. AKYÜZ, K. AKYÜZ, N. ERSEN, B. BAYRAM, İ. YILDIRIM
A Study on the Planning and Targeting Applications in Forest Products Industry Enterprises (Case of Istanbul Province), Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2019)
İ. AKYÜZ, N. ERSEN, K. AKYÜZ, B. BAYRAM
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC STATUS FACTORS ON CONSUMER PREFERENCES IN FURNITURE PURCHASE (CASE OF BLACK SEA REGION), Wood Industry and Engineering, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN
Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN, A. AYDIN
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM
Relationship Between Financial Ratios and Firm Value; An Application in Paper and Paper Products Industry, Duzce University Journal of Science and Technology, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN, A. AYDIN, K. ÜÇÜNCÜ
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi, Duzce University Journal of Science and Technology, (2019)
İ. AKYÜZ, B. AYDEMİR, B. BAYRAM, K. AKYÜZ
The Comparison of Financial Performance of the Forest Products Enterprises Using the Entropy-Based TOPSIS Method: A Case of Artvin, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2019)
K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, N. ERSEN
BORSA İSTANBUL’DA BASIM-YAYIN SANAYİ GRUBUNDA YER ALAN ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, The Journal of Turkish Social Research, (2019)
K. AKYÜZ
Determining the Competitiveness of Paper and Paper Products Industry Sector by Using Revealed Comparative Advantage Index, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2019)
B. BAYRAM, N. ERSEN, İ. AKYÜZ, T. ÜÇÜNCÜ, K. AKYÜZ
AN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS APPLICATION: DETERMINING THE MOST IMPORTANT BOARD TYPE OF TURKEY REGARDING EXPORTATION IN RECENT YEARS, International Journal of Environmental Trends (IJENT), (2018)
İ. YILDIRIM, K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, N. ERSEN
Investigation of the employer's perception for occupational health and safety in forest products industry sector, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2018)
T. GEDİK, M. ÇİL, D. SEVİM KORKUT, H. KOÇ, K. CEMİL AKYÜZ, İ. BEKAR, G. KOŞAR
Orman Endüstri Mühendislerinin Bakış Açısı ile Lisans Eğitimi, Duzce University Journal of Science and Technology, (2018)
T. ÜÇÜNCÜ, K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, B. BAYRAM, N. ERSEN
Evaluation of financial performance of paper companies traded at BIST with TOPSIS method, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, (2018)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, T. TUGAY
BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2017)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ
YÜZDE YÖNTEMİ VE BAZI FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2017)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, T. TUGAY
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Finansal Başarısızlık Düzeylerinin Oran Analizi ve Diskriminant Analizi Yöntemleri Kullanılarak Ölçülmesi, Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry, (2017)
İ. AKYÜZ, K. AKYÜZ, N. ERSEN, M. BEKER
A Research on the Customer Relationship Management in the Furniture and Other Forest Products Business (Istanbul Provincial Sample), Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, (2017)
A. AYDIN, K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, Ş. KÖSE
İLK VE ORTA OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2017)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, S. TİRYAKİ, T. TUGAY, İ. AKYÜZ, N. ERSEN
Evaluation of Stock Management Model in Small and Medium-Sized Furniture Industry, Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry, (2016)
K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, T. TUGAY, T. GEDİK
Work Accidents in Forest Products Industry Sector General Overview of Statistics, Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry, (2016)
İ. YILDIRIM, C. ALEVLİ, K. AKYÜZ
The Analysis and Estimate of Wood-Based Panel Foreign Trade, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, (2016)
İ. YILDIRIM, K. AKYÜZ, A. AYDIN, C. ALEVLİ
AKDENİZ BÖLGESİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARININ BELİRLENMESİ, Journal of Engineering Sciences and Design, (2015)
K. Akyüz, G. Çamur, İ. Yıldırım
Activity analysis with data envelopment analysis in the furniture and panelboard sectors, Turkish Journal of Forestry, (2015)
K. Akyüz, C. Külahlı, İ. Yıldırım, Y. Balaban
Using of advanced manufacturing technologies in forest products industry enterprises in İnegöl, Turkish Journal of Forestry, (2013)
K. Akyüz, S. Koçak, Y. Balaban, İ. YILDIRIM, T. Gedik
Investigating job satisfaction level of employees (The case of Muğla Forest District Directorate), Turkish Journal of Forestry, (2011)
K. AKYÜZ
Competition of Forest Products Industry during to European Union Membership, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2006)