Articles


N. ERSEN, İ. AKYÜZ, K. AKYÜZ
FORECASTING WITH REGRESSION ANALYSIS METHOD IN TIME SERIES: BAY LAUREL AND THYME EXPORTS IN TURKEY, Turkish Journal of Forest Science, (2020)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, O. HAMZAÇEBİOĞLU, N. ERSEN
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2020)
N. ERSEN
Analysis of Intra-industry Trade of The Paper Pulp, Paper and Paperboard Machines Sector: The Case of Turkey and CEE Countries, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2020)
İ. AKYÜZ, K. AKYÜZ, N. ERSEN, B. BAYRAM, İ. YILDIRIM
A Study on the Planning and Targeting Applications in Forest Products Industry Enterprises (Case of Istanbul Province), Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2019)
İ. AKYÜZ, N. ERSEN, K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, A. BÜYÜKÜSTÜN
EVALUATION OF MANAGERS IN FOREST PRODUCTS INDUSTRY ENTERPRISES ACCORDING TO THREE FEATURES AND MANAGERIAL SKILLS APPROACHES, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2019)
İ. AKYÜZ, N. ERSEN, K. AKYÜZ, B. BAYRAM
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC STATUS FACTORS ON CONSUMER PREFERENCES IN FURNITURE PURCHASE (CASE OF BLACK SEA REGION), Wood Industry and Engineering, (2019)
İ. AKYÜZ, U. SARAÇ, N. ERSEN
The Relationship Between Organizational Behavior Dimensions and Organization Culture: The Case of Wood Panel Board, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN
Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN, A. AYDIN
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN, A. AYDIN, K. ÜÇÜNCÜ
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi, Duzce University Journal of Science and Technology, (2019)
B. BAYRAM, N. ERSEN, İ. AKYÜZ
A Study on the Branding of Kastamonu University Faculty of Forestry and the Creation of Brand Identity, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2019)
K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, N. ERSEN
BORSA İSTANBUL’DA BASIM-YAYIN SANAYİ GRUBUNDA YER ALAN ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, The Journal of Turkish Social Research, (2019)
N. ERSEN, İ. AKYÜZ, B. BAYRAM
The forecasting of the exports and imports of paper and paper products of Turkey using Box-Jenkins method, Eurasian Journal of Forest Science, (2019)
B. BAYRAM, N. ERSEN, İ. AKYÜZ, T. ÜÇÜNCÜ, K. AKYÜZ
AN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS APPLICATION: DETERMINING THE MOST IMPORTANT BOARD TYPE OF TURKEY REGARDING EXPORTATION IN RECENT YEARS, International Journal of Environmental Trends (IJENT), (2018)
İ. YILDIRIM, K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, N. ERSEN
Investigation of the employer's perception for occupational health and safety in forest products industry sector, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2018)
T. ÜÇÜNCÜ, K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, B. BAYRAM, N. ERSEN
Evaluation of financial performance of paper companies traded at BIST with TOPSIS method, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, (2018)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, S. TİRYAKİ, T. TUGAY, İ. AKYÜZ, N. ERSEN
Evaluation of Stock Management Model in Small and Medium-Sized Furniture Industry, Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry, (2016)