Subjects

• Agriculture Science


Journals

Alan Editörü
Reviewer
Author
Reviewer
Author
Alan Editörü
Reviewer
Author

Articles


A. AYDIN, O. DENGİZ
Land Evaluation Study for Sustainable Land Management Case study; Samsun-Kavak District, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
V. DEDE, O. DENGİZ, İ. DEMİRAĞ TURAN, M. TÜRKEŞ, C. GÖKÇE, S. SERİN
Determination of some relationships between soil erodibility properties and physicochemical of soils formed on various periglacial landforms in Ilgaz Mountains, Coğrafi Bilimler Dergisi, (2020)
O. DENGİZ, S. İÇ, F. SAYGIN, A. İMAMOĞLU
Assessment of Soil Quality Index for Tea Cultivated Soils in Ortaçay Micro Catchment in Black Sea Region, Journal of Agricultural Sciences, (2020)
T. TUNÇAY, O. DENGİZ, A. İMAMOĞLU
Influence of Toposequence on Physical and Mineralogical Properties of Soils Developed on Basaltic Parent Material under Sub-humid Terrestrial Ecosystem, Journal of Agricultural Sciences, (2020)
G. KURŞUN, O. DENGİZ
Assessment of land suitability for the production of major crops in Ayrancı district of Karaman province located at arid terrestrial ecosystem, Eurasian Journal of Soil Science, (2020)
F. SAYGIN, O. DENGİZ, S. İÇ
Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Soil Water Journal, (2019)
A. AYDIN, O. DENGİZ
Yarı-humid ekolojik koşullar altında oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve besin elementi içerikleri ile konumsal dağılımlarının belirlenmesi, Akademik Ziraat Dergisi, (2019)
C. CELİLOV, O. DENGİZ
Determination of the Spatial Distribution for Erodibility Parameters Using Different Interpolation Methods: Ilgaz National Park Soils, Turkey, Turkish Journal of Agricultural Research, (2019)
A. AYDIN, O. DENGİZ
Determination of Some Pysico-chemical Properties of the Soils Formed under Semihumid Ecological Condition and Their classification and Mapping in Series Level, Soil Water Journal, (2019)
İ. DEMİRAĞ TURAN, O. DENGİZ
DETERMINATION OF AGRICULTURAL LAND SUITABILITY CLASSES FOR SAMSUN PROVINCE BASED ON PARAMETRIC AND HIERARCHY APPROACHES, International Journal of Geography and Geography Education, (2019)
B. BAYRAKLI, O. DENGİZ
Determination of heavy metal risk and their enrichment factor in intensive cultivated soils of Tokat Province, Eurasian Journal of Soil Science, (2019)
O. DENGİZ, İ. DEMİRAĞ TURAN, B. ÖZKAN
Basic Geographical Properties and Determination of Potential Arable Lands of Erzurum Province, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2019)
F. SAYGIN, O. DENGİZ, S. İÇ, A. İMAMOĞLU
Assessment of the relationship between some physico-chemical properties of soil and some erodibility parameters in micro basin scale, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2019)
A. ERKOÇAK, O. DENGİZ
Phosphatase enzyme activity in different soils formed on bazaltic parent material under semi humid climate conditions, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2019)
O. DENGİZ, F. GÜRSOY
Morphological, Mineralogical and Some Engineering Properties of Soil with Different Pedalogical Properties, Turkish Journal of Agricultural Research, (2019)
O. Dengiz, F. SAYGIN, A. İMAMOĞLU
Spatial variability of soil organic carbon density under different land covers and soil types in a sub-humid terrestrial ecosystem, Eurasian Journal of Soil Science, (2019)
T. TUNÇAY, O. DENGİZ, İ. BAYRAMİN, S. KİLİC, O. BASKAN
Chemical weathering indices applied to soils developed on old lake sediments in a semi-arid region of Turkey, Eurasian Journal of Soil Science, (2019)
A. ERKOÇAK, O. DENGİZ
Variation of Dehidrogenase Enzyme Activity and Different Pedogenetic Development on Weathered Basaltic Toposequences, Black Sea Journal of Agriculture, (2018)
E. ARSLAN, G. ÇAYCI, O. DENGİZ, M. YÜKSEL, N. ATİKMEN
Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi, Soil Water Journal, (2018)
O. DENGİZ, G. KURŞUN
Arid Karasal Ekosistem Koşulları Altında Oluşmuş Toprakların Sınıflaması ve Dağılımlarının Belirlenmesi, Soil Water Journal, (2018)
O. Dengiz, M. Özyazıcı
Multi-criteria land assessment for determination of rice growing suitability sites, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, (2018)
M. TURAN, O. DENGİZ, İ. DEMİRAĞ TURAN
Determination of Soil Moisture and Temperature Regimes for Samsun Province According to Newhall Model, Turkish Journal of Agricultural Research, (2018)
F. GÜRSOY, O. DENGİZ
Morphology, minerology properties and classification of vertisols formed on two different parent material, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2018)
P. ÇELİK, O. DENGİZ
Determination of Basic Soil Properties and Nutrient Element States of Agricultural Soils of Akselendi Plain and Formation of Distribution Maps, Turkish Journal of Agricultural Research, (2018)
A. Horuz, O. Dengiz
The Relationships Between Some Physico-chemical Properties and Nutrient Element Content of Paddy raised on Alluvial Land in Terme Region, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2018)
O. DENGİZ, M. USUL
Multi-criteria approach with linear combination technique and analytical hierarchy process in land evaluation studies, Eurasian Journal of Soil Science, (2018)
İ. DEMİRAĞ TURAN, O. Dengiz
Çok Kriterli Değerlendirme ile Ankara Güvenç Havzası’nda Erozyon Risk Tahminlenmesi, Journal of Agricultural Sciences, (2017)
M. Ozyazici, O. Dengiz, G. Ozyazici
Spatial distribution of heavy metals density in cultivated soils of Central and East Parts of Black Sea Region in Turkey, Eurasian Journal of Soil Science, (2017)
F. SAYGIN, F. GÜRSOY, İ. DEMİRAĞ TURAN, O. DENGİZ
Determination of Physical, Chemical and Fertility Properties of Soils Used for Tea Cultivation in East Part of the Çataklı River Basin, Turkish Journal of Agricultural Research, (2017)
İ. EKBERLİ, O. DENGİZ
Bazalt Ana Materyali ve Farklı Topografik Pozisyonlar Üzerinde Oluşmuş Toprakların Bazı Topografik ve Fiziko-Kimyasal Özellikleri Arasındaki Doğrusal Regresyon Modellerinin Belirlenmesi, Soil Water Journal, (2017)
O. DENGİZ, F. GÜRSOY, M. SAĞLAM
Determination of suitable workability case for different soils formed on alluvial land, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2017)
İ. Ekberli, O. Dengiz, C. Gülser, N. Özdemir
Applicability of similarity theory to soil temperature, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, (2016)
İ. EKBERLİ, O. DENGİZ
Bazı Inceptisol ve Entisol Alt Grup Topraklarının Fizikokimyasal Özellikleriyle Isısal Yayınım Katsayısı Arasındaki Regresyon İlişkilerin Belirlenmesi, Soil Water Journal, (2016)
Y. Şişman, O. Dengiz, A. Şişman, İ. Demirağ Turan
Parametric approach in land quality assessment studies and experimental design, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2016)
A. İMAMOĞLU, M. BAHADIR, O. DENGİZ
Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi, Soil Water Journal, (2016)
A. ÇATAL, O. DENGİZ
From Being Akşehir Lake to Being Akşehir Desert: The Process and the Influential Factors, Soil Water Journal, (2015)
O. DENGİZ, M. SAĞLAM, F. TÜRKMEN
Effects of soil types and land use - land cover on soil organic carbon density at Madendere watershed, Eurasian Journal of Soil Science, (2015)
O. DENGİZ, A. İMAMOĞLU, F. SAYGIN, C. GÖL, S. EDİŞ, A. DOĞAN
SOIL EROSION RISK ASSESSMENT USING ICONA MODELLING FOR INEBOLU WATERSHED, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2014)
O. DENGİZ, A. ŞİŞMAN, Ç. GÜLSER, Y. ŞİŞMAN
Alternative Approach for Land Quality Classification Used for Land Consolidatin, Soil Water Journal, (2014)
F. SAYGIN, O. DENGİZ
Classification and Determination of Different Soils' Distribution on Fener Village and Its Near Vicinity Located in Left Side of Bafra Plain, Soil Water Journal, (2013)
F. SARIOĞLU, F. SAYGIN, G. BALCI, O. DENGİZ, H. DEMİRSOY
Determination of potential hazelnut plantation areas based GIS model case study: Samsun city of central Black Sea region, Eurasian Journal of Soil Science, (2013)
O. DENGİZ, F. SARIOĞLU
Assessment of Different Parametric Approaches in Land Evaluation Studies, Soil Water Journal, (2012)
O. DENGİZ, M. SAĞLAM
Determination of land productivity index based on parametric approach using GIS technique, Eurasian Journal of Soil Science, (2012)
O. DENGİZ
SAMSUN İLİNİN POTANSİYEL TARIM ALANLARININ GENEL DAĞILIMLARI VE TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2011)