Articles


K. AKYÜZ, T. TUGAY, S. PERÇİN, İ. YILDIRIM
ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE MOBİLYA SANAYİ SEKTÖRÜNDE EN UYGUN TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2020)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, O. HAMZAÇEBİOĞLU, N. ERSEN
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2020)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, K.B. GÜRSOY
The Effect of Organizational Culture on Job Satisfaction and Development of Innovative Thinking and Organizational Commutment in Employess (Fiber Plate Industry Example), Duzce University Journal of Science and Technology, (2020)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ
Performance Measurement in the Paper and Paper Products Industry Sector with the Combined Rate Analysis (Dupont) Method, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2020)
İ. AKYÜZ, K. AKYÜZ, N. ERSEN, B. BAYRAM, İ. YILDIRIM
A Study on the Planning and Targeting Applications in Forest Products Industry Enterprises (Case of Istanbul Province), Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, (2019)
İ. AKYÜZ, N. ERSEN, K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, A. BÜYÜKÜSTÜN
EVALUATION OF MANAGERS IN FOREST PRODUCTS INDUSTRY ENTERPRISES ACCORDING TO THREE FEATURES AND MANAGERIAL SKILLS APPROACHES, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN
Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN, A. AYDIN
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM
Relationship Between Financial Ratios and Firm Value; An Application in Paper and Paper Products Industry, Duzce University Journal of Science and Technology, (2019)
K. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, İ. AKYÜZ, N. ERSEN, A. AYDIN, K. ÜÇÜNCÜ
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi, Duzce University Journal of Science and Technology, (2019)
K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, İ. YILDIRIM, N. ERSEN
BORSA İSTANBUL’DA BASIM-YAYIN SANAYİ GRUBUNDA YER ALAN ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, The Journal of Turkish Social Research, (2019)
İ. YILDIRIM, K. AKYÜZ, İ. AKYÜZ, N. ERSEN
Investigation of the employer's perception for occupational health and safety in forest products industry sector, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2018)
İ. YILDIRIM, K. AKYÜZ, A. AYDIN, İ. AKYÜZ
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE MOTİVASYON, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2017)
İ. YILDIRIM, C. ALEVLİ, K. AKYÜZ
The Analysis and Estimate of Wood-Based Panel Foreign Trade, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, (2016)
A. YILMAZ, S. YILDIZ, İ. YILDIRIM, A. AYDIN
Trabzon’da Mantar Tüketimi ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, The Journal of Fungus, (2016)
C. ALEVLİ, İ. YILDIRIM
The Comparative Analysis of Some Forest Products Foreign Trade in Turkey, Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry, (2016)
İ. YILDIRIM, K. AKYÜZ, A. AYDIN, C. ALEVLİ
AKDENİZ BÖLGESİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARININ BELİRLENMESİ, Journal of Engineering Sciences and Design, (2015)
A. AYDIN, S. TİRYAKİ, K. ÜÇÜNCÜ, İ. YILDIRIM
ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE İŞYERİ GÜVENLİK İKLİMİ ALGISI, Journal of Engineering Sciences and Design, (2015)
K. Akyüz, C. Külahlı, İ. Yıldırım, Y. Balaban
Using of advanced manufacturing technologies in forest products industry enterprises in İnegöl, Turkish Journal of Forestry, (2013)
K. Akyüz, S. Koçak, Y. Balaban, İ. YILDIRIM, T. Gedik
Investigating job satisfaction level of employees (The case of Muğla Forest District Directorate), Turkish Journal of Forestry, (2011)