BibTex RIS Cite

BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION

Year 2002, Volume: 3 Issue: 1, 72 - 79, 18.03.2011

AbstractTea plantation
has started since 1930 s and made important contributions to Blacksea Region
and Turkish economy as well. The plantation has played important role for the
people living especially in Blacksea Region and helped to increase their
income. However ,since 1930s , the people planting and producing tea have had
some problems and their problems are getting growing in time. The fundemental
in the agriculture politics after 2000s such as the commitmens with Eurupean
Nations, the agreement with Word Trade Organization Intention letters to the
International Money Foundation (IMF) i.e. and international regulations point
to upcoming changes or amendment for other agricultural products. There are
some problems causing either from the structure of tea sectors or external
sources. In order to minimize these problems, some precautions should be taken
. These precautions shoud take our country’s conditions into account. In others
words, those precautions should not bring additional financial burders and
decrease people’s income living in the region. Therefore , Bamboo plant is a
good alternative for tea plantation because it can easily adopt the region
climate and ecology and bamboo is a plant have additional advantages for the
Black sea Region.KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇAY TARIMINDA YASANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK BAMBU

Year 2002, Volume: 3 Issue: 1, 72 - 79, 18.03.2011

Abstract

 Ülkemizde 1930’lu yıllardan başlayan çay tarımı gerek Doğu Karadeniz
Bölgesi gerekse Türkiye için önemli girdiler kazandırmış,bölgenin refah
düzeyinin artmasında önemli bir paya sahip olmuştur.1990’lı yıllardan
sonra ise çay tarımı ve üreticilerinin gittikçe artan sorunları
bulunmaktadır.2000’li yıllardan sonra tarım politikasında yaşanan köklü
değişmeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü ile
yapılan sözleşme, IMF niyet mektupları vb. uluslar arası düzenlemeler,
Tütün Yasası,  Şeker Yasası vb. yasal düzenlemelerle getirilen
yenilikler diğer tarımsal ürünler içinde bir takım düzenlemelerin
yapılacağının işaretleridir.  Gerek sektörün kendi yapısından gerekse
dışarıdan kaynaklanan pek çok neden çay tarımının sorunlarının ortadan
kaldırılabilmesi için önlemler gerektirmektedir. Alınacak önlemlerin
ülkemiz  şartlarını dikkate alan, yani kamuya yeni mali yükler
getirmeyecek ve bölge halkının gelirlerini azaltmayacak nitelikte
olmasıdır. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde bambu bitkisi bölgeye
ekolojik uyum sağlayabilecek, katma değeri yüksek endüstriyel bir ürün
olarak değerlendirilebilecek alternatif bir ürün konumundadır.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Devlet Toksoy

Mustafa Var

Publication Date March 18, 2011
Published in Issue Year 2002Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Toksoy, D., & Var, M. (2011). BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3(1), 72-79.
AMA Toksoy D, Var M. BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION. ACUJFF. March 2011;3(1):72-79.
Chicago Toksoy, Devlet, and Mustafa Var. “BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 3, no. 1 (March 2011): 72-79.
EndNote Toksoy D, Var M (March 1, 2011) BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 3 1 72–79.
IEEE D. Toksoy and M. Var, “BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION”, ACUJFF, vol. 3, no. 1, pp. 72–79, 2011.
ISNAD Toksoy, Devlet - Var, Mustafa. “BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 3/1 (March 2011), 72-79.
JAMA Toksoy D, Var M. BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION. ACUJFF. 2011;3:72–79.
MLA Toksoy, Devlet and Mustafa Var. “BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 1, 2011, pp. 72-79.
Vancouver Toksoy D, Var M. BAMBOO: AS A NEW ALTERNATIVE PRODUCT FOR SOLUTION OF TEA PLANTATION PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION. ACUJFF. 2011;3(1):72-9.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.