Year 2003, Volume 4 , Issue 1, Pages 144 - 153 2011-03-19

KIRSAL KALKINMADA ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) YÖNTEMİNİN KULLANIMI
USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT

Tülay CENGİZ [1] , Hayran ÇELEM [2]Kırsal kalkınma; kırsal alanlardaki yasam koşullarını iyileştirmeye yönelik, kırsaldaki nüfusun kent alanlarındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik nimetlerden, göç olgusunu yasamalarına gerek olmaksızın, bulundukları yerde faydalanmalarını sağlayan ekonomik ve sosyal politikalar bütünüdür. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi kırsal kalkınma çok kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle kalkınma çalışmalarında problemin açık ve net olarak ortaya konulması, analiz edilmesi ve birçok kriterin uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kalkınma çalışmalarındaki bu aşamalarda “Analitik Hiyerarşi Süreci” (AHS) yöntemi kullanılabilir. AHS yöntemi, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. Problemi kendi içinde küçük parçalara ayırdıktan sonra, karsılaştırılan iki elementin, aralarındaki önemini ve bu önemin ne kadar olduğu yargısını belirleyen bir sistemdir. Hem nitel, hem de nicel faktörlerin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda da birçok uzmanın fikirlerinden yararlanılmasını ve karar verme sürecinde rol almasını sağlamaktadır. Yöntemin bu özelliklerinden dolayı makalede AHS yönteminin kullanıldığı alanlardan birisinin de kırsal kalkınma çalışmaları olabileceğine dikkat çekilmiştir. Makalede örnek olarak kırsal kalkınmada önemli faktörlerden biri olan ve birçok çalışmada göz ardı edilen kültürel faktörler değerlendirilmiştir. Bu uygulamalar ve diğer değerlendirmeler sonucunda AHS yönteminin kırsal kalkınma çalışmalarında kullanılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.


Rural development is a body of economical and social policies towards improving living conditions in rural areas through enabling rural population to utilize economical, social, cultural and technological blessing of city life in place, without migrating. As it is understood from this description, rural development is a very broad concept. Therefore, in development efforts problem should be stated clearly, analyzed and many criterias should be evaluated by experts. Analytic Hierarchy Process (AHP) method can be utilized at there stages of development efforts. AHP methods is one of multi-criteria decision method. After degrading a problem in smaller pieces, relative importance and level of importance of two compared elements are determined. It allows evaluation of quality and quantity factors. At the same time, it permits utilization of ideas of many experts and use them in decision process. Because mentioned features of AHP method, it could be used in rural development works. In this article, cultural factors, one of the important components of rural development is often ignored in many studies, were evaluated as an example. As a result of these applications and evaluations, it is concluded that AHP method could be helpful in rural development efforts.


Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Tülay CENGİZ

Author: Hayran ÇELEM

Dates

Publication Date : March 19, 2011

Bibtex @ { artvinofd29677, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {4}, pages = {144 - 153}, doi = {}, title = {USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT}, key = {cite}, author = {Cengi̇z, Tülay and Çelem, Hayran} }
APA Cengi̇z, T , Çelem, H . (2011). USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 144-153 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2252/29677
MLA Cengi̇z, T , Çelem, H . "USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 4 (2011 ): 144-153 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2252/29677>
Chicago Cengi̇z, T , Çelem, H . "USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 4 (2011 ): 144-153
RIS TY - JOUR T1 - USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT AU - Tülay Cengi̇z , Hayran Çelem Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 153 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT %A Tülay Cengi̇z , Hayran Çelem %T USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Cengi̇z, Tülay , Çelem, Hayran . "USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 4 / 1 (March 2011): 144-153 .
AMA Cengi̇z T , Çelem H . USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT. AÇÜOFD. 2011; 4(1): 144-153.
Vancouver Cengi̇z T , Çelem H . USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN RURAL DEVELOPMENT. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 4(1): 144-153.