Year 2006, Volume 7 , Issue 2, Pages 159 - 171 2011-03-20

PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KAĞIT VE KARTON ENDÜSTRİSİ

Kadri Cemil AKYÜZ [1] , İbrahim YILDIRIM [2]


Turkey should benefit from its own resources by realizing their value in the period that it turned its face to Europe. Therefore, the
economical potential of the country should be analyzed thoroughly. Knowing its own strength and taking the necessary steps to this effect in order to take the fullest advantage of the strength are of vital importance for the countries in attaining the development level. Within the existing potential, the necessary importance and support should be given to small and medium enterprises that are forming the most effective part of the economic life and to the forest products industry which has a significant position among these enterprises. In this study, certain product groups belonging to paper and paperboard industry situated in forest products industry were discussed what situation they are in Turkey and European Union countries and competition position. In this context, hierarchical cluster analysis and discriminant analysis being of
multidimensional statistical methods were used.

Türkiye yönünü Avrupa’ya çevirdiği bu dönemde sahip olduğu öz kaynakların kıymetini bilip onları en iyi şekilde değerlendirmelidir. Bu nedenle ülkenin sahip olduğu ekonomik potansiyel iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Ülkelerin gelişimi ve istenilen kalkınmışlık seviyelerine ulaşmada, kendi güçlerinin iyi bilinmesi ve bu güçten azami düzeyde yararlanabilmek için gerekli adımlarında bu yönde atılması büyük bir öneme sahiptir. Mevcut potansiyel içinde, ekonomik hayatın en etkin alanını oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve bu işletmeler içersinde önemli bir konuma sahip bulunan orman ürünleri sanayine gereken önem ve destek verilmelidir. Bu çalışmada orman ürünleri sanayi bünyesinde bulunan kağıt ve karton endüstrisine ait bazı ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde ne durumda bulunduğu ve rekabet durumu ele alınmıştır. Bu bağlamda çok boyutlu istatistiki yöntemlerden olan aşamalı kümeleme analizi ve ayırma analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Orman ürünleri sanayi, kağıt ve karton endüstrisi, Avrupa Birliği, Aşamalı Kümeleme Analizi, Ayırma Analizi
 • Anonim, URL 1. http://www.mess.org.tr/html/refa/htm/rekabet.htm, Ocak 2006.
 • Anonim, URL 2. http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx? sayfaNo=1146, 23 Ocak 2006.
 • FAO, Global Forest Resources Assessment 2005, Rome, Italy, 2006. www.fao.org/docrep/008/a0400e/a0400e00.htm
 • Eroğlu, H., Usta, M.,Kağıt ve Karton Üretim Teknolojisi, I. Cilt, Esen Ofset Matbaacılık, Trabzon, 2004.
 • Anonim, URL 3. Chempolis, http://www.chempolis.com, 31 Ağustos FAO, European Forest Sector Outlook Study, Geneva, 2005. http://www.fao.org/docrep/008/ae428e/ae428e00.htm
 • Anonim, URL 4. http://www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/GSMH/ _t2.xls, 5 Eylül 2006.
 • Sükan, E., Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı Raporu, 2004.
 • Usta, M., Türkiye Kağıt Sanayiinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 2. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2-5 Aralık 2004, İzmir, Bildiri Kitabı, Cilt 1, s. 59.
 • Odabaş Serin, Z., Gümüşkaya, E., Kağıt ve Karton Endüstrisinde Odun Dışı Lignoselülozik Liflerin Kullanımı, I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, 2006, s. 645-654.
 • Özdamar, K., Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), II. Cilt, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2002.
 • Manly, B.F.J., Multivariate Statistical Methods, A Primer, IV. Edition, J.W. Arrowsmith Ltd. Bristol, 1990.
 • Gümüş, C., Orman Köyleri Kalkınma Planlarında Çok Boyutlu Yöntemlerden Yararlanma Olanakları (Gümüşhane İli Orman Köyleri Örneği), Exspres Ofset, Trabzon, 1996.
 • Anonim, URL 5. http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset= forestry, 21 Ağustos 2005.
Primary Language en
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Kadri Cemil AKYÜZ

Author: İbrahim YILDIRIM

Dates

Publication Date : March 20, 2011

Bibtex @ { artvinofd29738, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {7}, pages = {159 - 171}, doi = {}, title = {PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS}, key = {cite}, author = {Akyüz, Kadri Cemil and Yıldırım, İbrahim} }
APA Akyüz, K , Yıldırım, İ . (2011). PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 159-171 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2257/29738
MLA Akyüz, K , Yıldırım, İ . "PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 (2011 ): 159-171 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2257/29738>
Chicago Akyüz, K , Yıldırım, İ . "PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 (2011 ): 159-171
RIS TY - JOUR T1 - PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS AU - Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 171 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS %A Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım %T PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Akyüz, Kadri Cemil , Yıldırım, İbrahim . "PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7 / 2 (March 2011): 159-171 .
AMA Akyüz K , Yıldırım İ . PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS. AÇÜOFD. 2011; 7(2): 159-171.
Vancouver Akyüz K , Yıldırım İ . PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRY IN EUROPEAN UNION PROCESS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 7(2): 159-171.