Year 2008, Volume 9 , Issue 1, Pages 44 - 62 2011-03-20

A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN
BİTKİLENDİRME TASARIMI EĞİTİMİNDE ÜÇ BOYUTLU ANLATIM TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Banu Çiçek KURDOĞLU [1] , Banu KARAŞAH [2] , Derya SARI [3] , Hilal YILMAZ [4] , Özgür KAMER AKSOY [5]


:Drafts developed in graphical expression techniques and models formed in abstract manners and gradually becoming concrete are used for the exhibition of the targeted images in the design process, which is also a mental improvement process. Among the biggest difficulty beginner architecture students face is failing to make comments on the products they design in architecture design process;  their spatial relationships and express them in two or three-dimensional models. Expression and modelling techniques to be used in this process are very important. In this study, a lesson programme enriched with two and three  – dimensional model expression techniques for
planting design education, which is of vital significance in landscape architecture departments, was developed and applied. Advantages and disadvantages of the programme were evaluated and some suggestions were offered. Consequently, importance of three
dimensional expression techniques and need for them were re-emphasized and the efficiency of the modelling technique used in the study was determined under today’s and Turkey’s conditions.

Zihinsel bir süreç olan tasarlama sürecinde oluşturulan imgelerin dışsallaştırılması amacıyla grafik anlatım teknikleri ile geliştirilen eskizler ve soyut bir anlatımdan başlayıp giderek somutlaşan modeller kullanılmaktadır. Mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencilerin yaşadıkları en büyük zorluk; mimari tasarım sürecinde tasarladıkları ürünü ve ürünün mekânsal ilişkilerini yorumlamak ile bu ürünü iki ve üç boyutlu modellerle anlatmaktır. Bu süreçte kullanılan anlatım ve modelleme tekniklerinin önemi de büyüktür. Bu makalede peyzaj mimarlığı bölümlerinde çok büyük önemi bulunan bitkilendirme tasarımı eğitimi için iki boyutlu anlatım ve üç boyutlu maket anlatım teknikleri ile desteklenmiş olan bir ders programı ortaya konmuştur. Bu programın birçok yönden avantaj ve dezavantajları irdelenmiş, programa yönelik önerilerde bulunulmuştur. Sonuçta üç boyutlu anlatım tekniklerinin önemi ve gerekliliği tekrar vurgulanırken, bu anlamda faydalanılan maket tekniğinin günümüz ve ülkemiz koşullarında etkinliği ortaya konmuştur.
Bitkilendirme tasarımı, Bitki kompozisyonu, Üç boyutlu anlatım, Bitkilendirme tasarımı eğitimi
  • Acar C., DemirbaĢ E., Dinçer P., Acar H., 2003. Anlamsal FarklılaĢım Tekniğinin Bitki Kompozisyonu Örneklerinde Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri: A, Sayı: 1.ISSN: 1302-7085. s:15-28
  • Çetiner, O., 2008. Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bir Örnek, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Bilgisayar Ortamında AraĢtırma - http://ab.org.tr/ab06/sunum/32.pdf ,12/11/ 2008.
  • Gültekin E. 1990. Bitki Kompozisyonu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No.10. Adana.
  • Gültekin, E., 1994. Bitki Kompozisyonu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 10. Adana.
  • Gürer L., 1990. Temel Tasarım, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi. No: 1419.
  • Ġstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası. GümüĢsuyu. Tokman, L., 1998. “Bilgisayar Teknolojisinin Mimarlık Lisans Programında Eğitim Yöntemi. Öğretim Politikası ve Tasarım Stüdyosu ÇalıĢması Ortamına Etkisi”. Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde Eğitim. Ġstanbul. s: 117-128.
  • Yıldırım, B. T., 2000. Bitki Materyali I. BasılmamıĢ Ders Notları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Ġzmir. Walker, T. D., 1991. Planting Design. Van Nostrand Reinhold. New York.
Primary Language en
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Banu Çiçek KURDOĞLU

Author: Banu KARAŞAH

Author: Derya SARI

Author: Hilal YILMAZ

Author: Özgür KAMER AKSOY

Dates

Publication Date : March 20, 2011

Bibtex @ { artvinofd29745, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {9}, pages = {44 - 62}, doi = {}, title = {A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN}, key = {cite}, author = {Kurdoğlu, Banu Çiçek and Karaşah, Banu and Sarı, Derya and Yılmaz, Hilal and Kamer Aksoy, Özgür} }
APA Kurdoğlu, B , Karaşah, B , Sarı, D , Yılmaz, H , Kamer Aksoy, Ö . (2011). A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 44-62 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2258/29745
MLA Kurdoğlu, B , Karaşah, B , Sarı, D , Yılmaz, H , Kamer Aksoy, Ö . "A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 9 (2011 ): 44-62 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2258/29745>
Chicago Kurdoğlu, B , Karaşah, B , Sarı, D , Yılmaz, H , Kamer Aksoy, Ö . "A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 9 (2011 ): 44-62
RIS TY - JOUR T1 - A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN AU - Banu Çiçek Kurdoğlu , Banu Karaşah , Derya Sarı , Hilal Yılmaz , Özgür Kamer Aksoy Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 62 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN %A Banu Çiçek Kurdoğlu , Banu Karaşah , Derya Sarı , Hilal Yılmaz , Özgür Kamer Aksoy %T A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Kurdoğlu, Banu Çiçek , Karaşah, Banu , Sarı, Derya , Yılmaz, Hilal , Kamer Aksoy, Özgür . "A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 9 / 1 (March 2011): 44-62 .
AMA Kurdoğlu B , Karaşah B , Sarı D , Yılmaz H , Kamer Aksoy Ö . A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN. AÇÜOFD. 2011; 9(1): 44-62.
Vancouver Kurdoğlu B , Karaşah B , Sarı D , Yılmaz H , Kamer Aksoy Ö . A SAMPLE STUDY ON THE IMPORTANCE AND THE EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL EXPRESSION TECHNIQUES IN THE EDUCATION OF PLANTING DESIGN. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 9(1): 44-62.