PDF BibTex RIS Cite

An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices

Year 2009, Volume: 10 Issue: 1, 1 - 8, 21.03.2011

Abstract

Forest roads are  one of the inevitable infrastructures in conducting forestry  operations. Around 1000 km under standardized forest roads have been largely repaired  in addition to construction of 1000 km new forest roads in Turkey. Implementing uniform road gradient along the road sections is very important in terms of transportation techniques and safety, as well as the geometrical standardizations of the forest road. In this study, current road standards, longitudinal gradient values and their limitations in forest road constructions recommended by Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and some Europe Union (EU) countries were examined. Firstly, the forest road standards and their gradient values have been defined in Turkish forest road construction practices. Afterwards, the forest road standards and the gradient values applied by FAO and some EU countries were presented, and finally, the specifications were examined by comparing them with the current practices in Turkish forestry.

References

 • Acar, H.H., 2005. Orman Yolları, KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Ders Teksirleri Serisi: 82, 183 s., Trabzon.
 • Cretu, O., ve Rusnac, C., 1998 Forest Roads In Romania - Planning And Design, Proceedings of the Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Pp. 29-33, 17-22 June 1996, Published by FAO, 1998, Sinaia, Romania.
 • Çağlar, S. ve Acar, H.H., 2006. An Evaluation on the Environmental Effects Induced by the Rock Blasting in Forest Road Construction at Rock Areas in Turkey, Proceedings of The 29th Council on Forest Engineering Conference, 2006, July 30-August 2, Coeur d’Alene, Idaho, USA, Pp 273-281.
 • Çağlar, S., 2008. Orman Yolları Yapımında Kaya Patlatma Tekniği ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 208 s. Trabzon.
 • Erdaş, O., 1997. Orman Yolları, Cilt I-II, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:188/26, 744 s., Trabzon.
 • FAO, 1998, A Manual for the Planning, Design and Construction of Forest Roads in Steep Terrain, Food and Agriculture Organization of the United Nations, (FAO), http://www.fao.org/docrep/W8297E/W8297E00.h tm#Contents. (22.01.2009).
 • Haanshus, S., 1998, Environmentally Sound Construction Methods and Use of Appropriate Equipment, Proceedings of the Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Pp. 215-225, 17-22 June 1996,
 • Published by FAO, 1998, Sinaia, Romania. OGM, 2006. Orman Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Döner Sermaye Bütçesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Şubat 2006, 170 s., Ankara.
 • OGM, 2008. Orman Yollarının Planlanması, Yapımı ve Bakımı, Tebliğ No: 292, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 338 s. Ankara.
 • Sedlak, O., 1998, Forest Road Construction Policies in Austria, Proceedings of the Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Pp. 240-251, 17-22 June 1996, Published by FAO, 1998, Sinaia, Romania.
 • Spaeth, R., 1998, Environmentally Sound Forest Road Construction In Nordrhein-Westfalen (Nrw), Germany, Proceedings of the Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Pp.109-119, 17-22 June 1996, Published by FAO, 1998, Sinaia, Romania.

Ülkemizde Uygulanan Orman Yolu Standart ve Eğimlerinin FAO Kriterleri ve Bazı AB Ülkeleri Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi

Year 2009, Volume: 10 Issue: 1, 1 - 8, 21.03.2011

Abstract

Orman yolları, ormancılık faaliyetinin gerçekleştirilmesinde vazgeçilemez alt yapı tesislerindendir. Ülkemizde
her yıl ortalama 1000 km yeni orman yolu inşa edilmekte, ayrıca standartları uygun olmayan yaklaşık 1000
km orman yolunda da büyük onarım yapılmaktadır. Orman yollarının geometrik standartlarının uygunluğu
yanında, yolda uygulanacak eğimlerin nakliyat tekniği ve güvenliği bakımından yol seksiyonları boyunca
üniform olarak uygulanması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, orman yolu yapımı sırasında Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından önerilen yol standartları,
boyuna eğimler ve bunların sınır değerleri incelenmiştir. Öncelikle, orman yolu yapımında ülkemizdeki
orman yolları standartları ve eğim değerleri ortaya konulmuştur. Daha sonra, FAO ile bazı AB ülkelerindeki
yol standart ve eğimlerine ilişkin durum ortaya konulmuş ve son olarak ülkemizdeki uygulamaları ile
kıyaslanarak irdelenmiştir.

References

 • Acar, H.H., 2005. Orman Yolları, KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Ders Teksirleri Serisi: 82, 183 s., Trabzon.
 • Cretu, O., ve Rusnac, C., 1998 Forest Roads In Romania - Planning And Design, Proceedings of the Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Pp. 29-33, 17-22 June 1996, Published by FAO, 1998, Sinaia, Romania.
 • Çağlar, S. ve Acar, H.H., 2006. An Evaluation on the Environmental Effects Induced by the Rock Blasting in Forest Road Construction at Rock Areas in Turkey, Proceedings of The 29th Council on Forest Engineering Conference, 2006, July 30-August 2, Coeur d’Alene, Idaho, USA, Pp 273-281.
 • Çağlar, S., 2008. Orman Yolları Yapımında Kaya Patlatma Tekniği ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 208 s. Trabzon.
 • Erdaş, O., 1997. Orman Yolları, Cilt I-II, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:188/26, 744 s., Trabzon.
 • FAO, 1998, A Manual for the Planning, Design and Construction of Forest Roads in Steep Terrain, Food and Agriculture Organization of the United Nations, (FAO), http://www.fao.org/docrep/W8297E/W8297E00.h tm#Contents. (22.01.2009).
 • Haanshus, S., 1998, Environmentally Sound Construction Methods and Use of Appropriate Equipment, Proceedings of the Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Pp. 215-225, 17-22 June 1996,
 • Published by FAO, 1998, Sinaia, Romania. OGM, 2006. Orman Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Döner Sermaye Bütçesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Şubat 2006, 170 s., Ankara.
 • OGM, 2008. Orman Yollarının Planlanması, Yapımı ve Bakımı, Tebliğ No: 292, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 338 s. Ankara.
 • Sedlak, O., 1998, Forest Road Construction Policies in Austria, Proceedings of the Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Pp. 240-251, 17-22 June 1996, Published by FAO, 1998, Sinaia, Romania.
 • Spaeth, R., 1998, Environmentally Sound Forest Road Construction In Nordrhein-Westfalen (Nrw), Germany, Proceedings of the Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Pp.109-119, 17-22 June 1996, Published by FAO, 1998, Sinaia, Romania.

Details

Primary Language English
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Sadık ÇAĞLAR


H. Hulusi ACAR

Publication Date March 21, 2011
Published in Issue Year 2009Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA
ÇAĞLAR, S., & ACAR, H. H. (2011). An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-8.
MLA
ÇAĞLAR, Sadık and H. Hulusi ACAR. “An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, 2011, pp. 1-8.
Chicago
ÇAĞLAR, Sadık, and H. Hulusi ACAR. “An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10, no. 1 (March 2011): 1-8.
EndNote
ÇAĞLAR S, ACAR HH (March 1, 2011) An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10 1 1–8.
ISNAD
ÇAĞLAR, Sadık - ACAR, H. Hulusi. “An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10/1 (March 2011), 1-8.
AMA
ÇAĞLAR S, ACAR HH. An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices. ACUJFF. March 2011;10(1):1-8.
Vancouver
ÇAĞLAR S, ACAR HH. An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices. ACUJFF. 2011;10(1):1-8.
IEEE
S. ÇAĞLAR and H. H. ACAR, “An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices”, ACUJFF, vol. 10, no. 1, pp. 1–8, 2011.
JAMA
ÇAĞLAR S, ACAR HH. An Evaluation of Forest Road Standards and Road Gradients in Turkey in View of FAO Criteria and Some EU Practices. ACUJFF. 2011;10:1–8.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.