PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area)

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 43 - 51, 21.03.2011

Abstract

As a result of rapid changes occurring in the world who live urban people from a resort in the selection of natural areas and start to choose to travel; forest villagers because rural poverty, forest and forest resource have been destroyed. Since people change their expectations from tourism, natural areas began to gain importance. Until ın today’s conditions for citizens to the problems of migration and employment and ensure the sustainability of forest resources with ecotourism activities on the agenda of the approach began to take its place. The case study area, Camili Biosphere Reserve in Artvin; eco-tourism activities on the forest villagers demographic, social, cultural, economic, etc. with eco-tourısm activities and the sustainability of forest resources and forest planning and management aimed at the development stage of the villagers how it ought to be investigated. Forest villagers are selected according to full-count method. Data will be analyzed through descriptives, Chi-Square, paired T tests and Wilcoxon analyses.

References

  • Anomim, Türkiye’deki Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Araç Olarak Turizme Stratejik Yaklaşım Camili Biyosfer Rezerv Alanı Taslak Sürdürülebilir Turizm Gelişim Stratejisi, GEF-II Biyoloji Çeşitlilik ve Doğal Bölgesi Sosyal Değerlendirme Raporu ve GEF Proje Belgeleri Camili Demir, C.ve Çevirgen, A., 2006. Ekoturizm
  • Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Yürik. E.Ö., Turizmin Geleceği: Ekoturizm, Ankara Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu Yayınla

Artvin-Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanındaki Ekoturizm Potansiyelinin Orman Köylüleri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin İrdelenmesi

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 43 - 51, 21.03.2011

Abstract

Dünyadaki hızlı değişimlerle şehir insanları tatil seçiminde doğal alanlarda gezmeyi tercih ederken, diğer taraftan da orman köylüleri kırsal yoksulluktan dolayı ormanları tahrip etmekte ve orman kaynaklarına zarar vermektedirler. Günümüz şartlarında hem kent halkı hem de orman köylülerinin sorunlarına katkı sağlayabilen ve orman kaynaklarının da sürdürülebilirliğini sağlayan “ekoturizm etkinliği” gündemde yerini almaya başlamıştır. Artvin ili Camili Biyosfer Rezerv Alanı’nda gerçekleştirilen bu çalışmada; ekoturizm etkinliğinin orman köylüleri üzerindeki demografik, sosyal, kültürel, ekonomik vb. etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca, ekoturizm etkinliklerinde orman kaynaklarının sürdürülebilirliği ve orman köylülerin kalkındırılmasına yönelik planlama ve yönetim aşamalarının nasıl olması gerektiği incelenmeye çalışılmıştır. Tam sayım yöntemine göre seçilen köylülerle uygulanan sorgulama kağıtlar yardımıyla; her yaş grubundan; etkinliğe katılan köylülerin eğitim durumları, ekoturizm etkinlikleri hakkındaki bilgi düzeyleri, yıllık gelirleri, hayat koşullarındaki değişim ve köyden şehre göç olayı; ekoturizm öncesi ve sonrası düzeyleri itibari ile ölçülmüştür. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; yüzde, khi-kare, eşlendirilmiş T testi ve wilcoxon çözümlemelerini içeren istatistikî yöntemlerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, yörede ekoturizm ile ilgili yürütülen çalışmaların yeterli olmadığı ve bu alandaki çalışmaların arttırılması ile köy halkının hayat kalitesinin iyileştirilmesi yönünde olumlu adımlar atılabileceği ortaya çıkmaktadır.

References

  • Anomim, Türkiye’deki Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Araç Olarak Turizme Stratejik Yaklaşım Camili Biyosfer Rezerv Alanı Taslak Sürdürülebilir Turizm Gelişim Stratejisi, GEF-II Biyoloji Çeşitlilik ve Doğal Bölgesi Sosyal Değerlendirme Raporu ve GEF Proje Belgeleri Camili Demir, C.ve Çevirgen, A., 2006. Ekoturizm
  • Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Yürik. E.Ö., Turizmin Geleceği: Ekoturizm, Ankara Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu Yayınla

Details

Primary Language English
Journal Section Eski Sayılar
Authors

İnci Zeynep AYDIN


Mustafa Fehmi TÜRKER

Publication Date March 21, 2011
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { artvinofd29766, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {43 - 51}, doi = {}, title = {Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area)}, key = {cite}, author = {Aydın, İnci Zeynep and Türker, Mustafa Fehmi} }
APA Aydın, İ. Z. & Türker, M. F. (2011). Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area) . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 43-51 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2260/29766
MLA Aydın, İ. Z. , Türker, M. F. "Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area)" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011 ): 43-51 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2260/29766>
Chicago Aydın, İ. Z. , Türker, M. F. "Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011 ): 43-51
RIS TY - JOUR T1 - Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area) AU - İnci Zeynep Aydın , Mustafa Fehmi Türker Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 51 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area) %A İnci Zeynep Aydın , Mustafa Fehmi Türker %T Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area) %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, İnci Zeynep , Türker, Mustafa Fehmi . "Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 / 1 (March 2011): 43-51 .
AMA Aydın İ. Z. , Türker M. F. Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area). ACUJFF. 2011; 11(1): 43-51.
Vancouver Aydın İ. Z. , Türker M. F. Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 11(1): 43-51.
IEEE İ. Z. Aydın and M. F. Türker , "Socio-Economic Effects on The Forest Villagers of Ecotourism Potential (Case of Artvin-Camili Biosphere Reserve Area)", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 43-51, Mar. 2011
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.