PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2010, Volume 11, Issue 2, 20 - 29, 22.03.2011

Abstract

-

References

 • Anonim, 1984. Köy Envanter Etüdü-1981 (08- Artvin, 28-Giresun, 29-Gümüşhane, 52- Ordu, 53-Rize, 61-Trabzon), Köy İşleri ve Koop. Bakanlığı Toprak İskân Genel Müdürlüğü, DİE Yayınları, Ankara.
 • Çağlar, Y. 1990. Devlet Orman İşletmelerinin İşlevsel Sınıflandırılması, MPM Yayın No:427, Ankara.
 • Daşdemir, İ. 1987. Türkiye’deki Doğu Ladini (Picea orientalis L.Carr.) Ormanlarında Yetişme Ortamı Faktörleri-Verimlilik İlişkisi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Daşdemir, İ. 1996. Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:1, ISSN 1300-9478, Erzurum.
 • Daşdemir, İ., Güngör, E., 2004. Çok Boyutlu Karar Verme Metotları ve Ormancılıkta Uygulama Alanları, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2002-2203-2004 Vol. I- II; 1-19.
 • Geray, U. 1982. Ormancılıkta Planlamanın Aşamasında Hazırlık Analizler (Akdeniz Bölgesi Örneği), İÜ Yayın No:2910, OF Yayın No:315, İstanbul. Çok Boyutlu
 • Kalaycı, S. 2006. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 2. Baskı, Ankara.
 • Kalıpsız, A. 1994. İstatistik Yöntemler, İÜ Yayın No: 3835, OF Yayın No: 427, ISBN 975- 404-368-x, İstanbul.
 • Manly, B.F.J. 1990. Multivariate Statistical Methods-A Primer, ISBN – 0-412-28620- 3 (pbk.), 159, Capman and Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras.
 • OGM, 2009. Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2010-2014, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Öztürk, A. 2003. Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Belirlenmesi (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon. Stratejilerinin
 • Türker, M.F. 1996a. DKB 25 Devlet Orman İşletmesinin ve Bu İşletmelere Ait Bazı Sosyal Ekonomik ve Fiziksel Değişken Gruplarının Ana Bileşenler Analizi Yardımıyla Belirlenmesi, KTÜ Orman Fakültesi Bahar Yarıyılı Seminerleri, No:2,Trabzon.
 • Türker, M.F. 1996b. Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Yapısı, Araştırma, (93.115.001.3. Trabzon. Sonrası Araştırma Nolu Proje), Kod
 • Türker, M.F., Türker E.S. 1999. Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yardımıyla Orman İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Doğu Karadeniz Bölgesi 25 Devlet Orman İşletmesi Örneği), Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(1999), Ek Sayı 1; 169- 177.

Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises

Year 2010, Volume 11, Issue 2, 20 - 29, 22.03.2011

Abstract

The purpose of this study was to investigate the use possibilities of multivariate statistical analysis methods for grouping of Forest Enterprises. This study involved 24 Forest Enterprises in Eastern Black Sea Region. A total 69 variables, classified as physical, economic, social, rural settlements, technical-managerial, and functional variables, were developed. Multivariate statistics such as factor, cluster and discriminate analyses were used to classify 24 Forest Enterpprises. These enterprises classified into 2 groups. 22 enterprises were in first group and while remained 2 enterprises in second group.

References

 • Anonim, 1984. Köy Envanter Etüdü-1981 (08- Artvin, 28-Giresun, 29-Gümüşhane, 52- Ordu, 53-Rize, 61-Trabzon), Köy İşleri ve Koop. Bakanlığı Toprak İskân Genel Müdürlüğü, DİE Yayınları, Ankara.
 • Çağlar, Y. 1990. Devlet Orman İşletmelerinin İşlevsel Sınıflandırılması, MPM Yayın No:427, Ankara.
 • Daşdemir, İ. 1987. Türkiye’deki Doğu Ladini (Picea orientalis L.Carr.) Ormanlarında Yetişme Ortamı Faktörleri-Verimlilik İlişkisi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Daşdemir, İ. 1996. Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:1, ISSN 1300-9478, Erzurum.
 • Daşdemir, İ., Güngör, E., 2004. Çok Boyutlu Karar Verme Metotları ve Ormancılıkta Uygulama Alanları, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2002-2203-2004 Vol. I- II; 1-19.
 • Geray, U. 1982. Ormancılıkta Planlamanın Aşamasında Hazırlık Analizler (Akdeniz Bölgesi Örneği), İÜ Yayın No:2910, OF Yayın No:315, İstanbul. Çok Boyutlu
 • Kalaycı, S. 2006. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 2. Baskı, Ankara.
 • Kalıpsız, A. 1994. İstatistik Yöntemler, İÜ Yayın No: 3835, OF Yayın No: 427, ISBN 975- 404-368-x, İstanbul.
 • Manly, B.F.J. 1990. Multivariate Statistical Methods-A Primer, ISBN – 0-412-28620- 3 (pbk.), 159, Capman and Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras.
 • OGM, 2009. Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2010-2014, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Öztürk, A. 2003. Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Belirlenmesi (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon. Stratejilerinin
 • Türker, M.F. 1996a. DKB 25 Devlet Orman İşletmesinin ve Bu İşletmelere Ait Bazı Sosyal Ekonomik ve Fiziksel Değişken Gruplarının Ana Bileşenler Analizi Yardımıyla Belirlenmesi, KTÜ Orman Fakültesi Bahar Yarıyılı Seminerleri, No:2,Trabzon.
 • Türker, M.F. 1996b. Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Yapısı, Araştırma, (93.115.001.3. Trabzon. Sonrası Araştırma Nolu Proje), Kod
 • Türker, M.F., Türker E.S. 1999. Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yardımıyla Orman İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Doğu Karadeniz Bölgesi 25 Devlet Orman İşletmesi Örneği), Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(1999), Ek Sayı 1; 169- 177.

DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN GRUPLANDIRILMASINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN KULLANIMI

Year 2010, Volume 11, Issue 2, 20 - 29, 22.03.2011

Abstract

Bu çalışmanın amacı, devlet orman işletmelerinin homojen gruplara ayrılmasında çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanım imkânlarını araştırmaktır. Bu amaçla, Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren 24 Devlet Orman İşletmesi (DOİ) örnek olarak ele alınmıştır. Akabinde, fiziki, ekonomik, sosyal, kırsal yerleşimlere ilişkin, teknik-idari ve işlevsel olmak üzere, altı grup altında toplam 69 değişkene bağlı olarak faktör analizi, kümeleme analizi ve diskriminant analizi uygulanmış ve sonuçta, 24 DOİ 22 tanesi birinci, 2 tanesi de ikinci grup olmak üzere, iki homojen grup altında toplanmıştır.

References

 • Anonim, 1984. Köy Envanter Etüdü-1981 (08- Artvin, 28-Giresun, 29-Gümüşhane, 52- Ordu, 53-Rize, 61-Trabzon), Köy İşleri ve Koop. Bakanlığı Toprak İskân Genel Müdürlüğü, DİE Yayınları, Ankara.
 • Çağlar, Y. 1990. Devlet Orman İşletmelerinin İşlevsel Sınıflandırılması, MPM Yayın No:427, Ankara.
 • Daşdemir, İ. 1987. Türkiye’deki Doğu Ladini (Picea orientalis L.Carr.) Ormanlarında Yetişme Ortamı Faktörleri-Verimlilik İlişkisi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Daşdemir, İ. 1996. Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:1, ISSN 1300-9478, Erzurum.
 • Daşdemir, İ., Güngör, E., 2004. Çok Boyutlu Karar Verme Metotları ve Ormancılıkta Uygulama Alanları, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2002-2203-2004 Vol. I- II; 1-19.
 • Geray, U. 1982. Ormancılıkta Planlamanın Aşamasında Hazırlık Analizler (Akdeniz Bölgesi Örneği), İÜ Yayın No:2910, OF Yayın No:315, İstanbul. Çok Boyutlu
 • Kalaycı, S. 2006. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 2. Baskı, Ankara.
 • Kalıpsız, A. 1994. İstatistik Yöntemler, İÜ Yayın No: 3835, OF Yayın No: 427, ISBN 975- 404-368-x, İstanbul.
 • Manly, B.F.J. 1990. Multivariate Statistical Methods-A Primer, ISBN – 0-412-28620- 3 (pbk.), 159, Capman and Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras.
 • OGM, 2009. Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2010-2014, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Öztürk, A. 2003. Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Belirlenmesi (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon. Stratejilerinin
 • Türker, M.F. 1996a. DKB 25 Devlet Orman İşletmesinin ve Bu İşletmelere Ait Bazı Sosyal Ekonomik ve Fiziksel Değişken Gruplarının Ana Bileşenler Analizi Yardımıyla Belirlenmesi, KTÜ Orman Fakültesi Bahar Yarıyılı Seminerleri, No:2,Trabzon.
 • Türker, M.F. 1996b. Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Yapısı, Araştırma, (93.115.001.3. Trabzon. Sonrası Araştırma Nolu Proje), Kod
 • Türker, M.F., Türker E.S. 1999. Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yardımıyla Orman İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Doğu Karadeniz Bölgesi 25 Devlet Orman İşletmesi Örneği), Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(1999), Ek Sayı 1; 169- 177.

Details

Primary Language English
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Atakan ÖZTÜRK
0000-0001-5166-928X


Mustafa Fehmi TÜRKER

Publication Date March 22, 2011
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 2

Cite

Bibtex @ { artvinofd29779, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {20 - 29}, doi = {}, title = {Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises}, key = {cite}, author = {Öztürk, Atakan and Türker, Mustafa Fehmi} }
APA Öztürk, A. & Türker, M. F. (2011). Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 20-29 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2261/29779
MLA Öztürk, A. , Türker, M. F. "Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011 ): 20-29 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2261/29779>
Chicago Öztürk, A. , Türker, M. F. "Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011 ): 20-29
RIS TY - JOUR T1 - Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises AU - Atakan Öztürk , Mustafa Fehmi Türker Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 29 VL - 11 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises %A Atakan Öztürk , Mustafa Fehmi Türker %T Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Atakan , Türker, Mustafa Fehmi . "Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 / 2 (March 2011): 20-29 .
AMA Öztürk A. , Türker M. F. Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises. ACUJFF. 2011; 11(2): 20-29.
Vancouver Öztürk A. , Türker M. F. Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2011; 11(2): 20-29.
IEEE A. Öztürk and M. F. Türker , "Using Multivariate Statistical Analysis for Grouping of State Forest Enterprises", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 20-29, Mar. 2011
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.