Year 2012, Volume 13 , Issue 2, Pages 235 - 249 2012-07-02

The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce
Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi

Aydın KAHRİMAN [1] , Hakkı YAVUZ [2]


The aim of this study is to investigate statistical relations between each of 12 competition indices (both distance-dependent and distance-independent) and diameter growth of trees. Also we investigated the relations between each of 12 competition indices together with diameter at breast height and diameter growth. For that reason, six sampling plots (ranging from 1000 to 2000 m2 in size) were taken from in mixed stands of Caucasion fir and Oriental spruce located within the Forest Management Districts of Torul and Artvin. Our results from those sampling plots were in agreement with general growth models. Regression analysis between each of competition indexes and diameter growth resulted in coefficients of determination (R2) values ranging from 30 to 64%. The distance-dependent competition indices gave stronger correlations with diameter growth than the distance-independent competition indexes. Coefficients of determination were even higher when competition indexes and dbh were used together as independent variables (R2 = 0.31 - 0.82).
Bu çalışmada uzaklığa bağlı ve uzaklıktan bağımsız 12 yarışma endeksi ve bu yarışma endekslerine ek olarak göğüs çapları ile ağaçların yıllık çap artımı arasındaki istatistiksel ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Torul ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven) Spach. subsp. nordmanniana) - Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) değişikyaşlı karışık meşcerelerinden 1000 – 2000 m2 büyüklüğünde altı örnek alan alınmıştır. Elde edilen bulgular, bilinen genel büyüme yasaları ile uyumludur. Yarışma endeksleri ile çap artımları arasındaki bağıntıya ait regresyon denklemlerinin belirtme katsayıları (R2) % 30 – 64 arasında değişmektedir. Uzaklığa bağlı yarışma endeksleri, uzaklıktan bağımsız yarışma endekslerine göre çap artımı ile daha yüksek ilişki göstermiştir. Yarışma endeksi ile göğüs çapının birlikte açıklayıcı değişken olarak kullanılması ilişkinin gücünü artırmıştır (R2 = 0.31 - 0.82).
Yarışma endeksi, çap artımı, doğu Karadeniz göknarı, doğu ladini
 • Anonim (1980) Türkiye Envanteri, Ankara
 • Akalp T (1978) Değişik Yaşlı Meşcerelerde Artım ve Büyümenin Simülasyonu. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 305/307, İstanbul
 • Alemdağ İ Ş (1978) Meşcere Modellerinin Hazırlanmasında Etkenlik Endekslerinin Yeri ve Yeni Bir Etkenlik Endeksi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 28, 1, 138-149
 • Arney J D (1978) Tables for Quantifying Competitive Stres on Individual Trees. Can. For. Serv. Pac. For. Res. Cent. Int. Rep. BC-X-78
 • Biging G S, Dobbertin M (1992) A Comparison Competition Measures for Height and Basal Area Growth of Individual Conifer Trees. Forest Science, 38, 3, 695-720
 • Bella I E (1971) A New Competition Model for Individual Trees. Forest Science, 17, 364-372
 • Brodie L C,Debell D S (2004) Evaluation of field performance of poplar Clones Using Selected Competition İndices. New Forests, 27, 201-204
 • Carus S, Çiçek E (2007) Adapazarı- Süleymaniye dişbudak plantasyonlarında (Fraxinus angustifolia Vahl.) tek ağaçlar için bir çap artım modeli. SDÜ Orman Fak. Derg. Seri A, Sayı:1, Sayfa:34-48
 • Carus S (2004). Evaluation of some Competition Indices for the Construction of Lebanon sedar (Cedrus lbani A. Rech.) Stand Models. Journal of Environmental Biology, 25(4), 457-467
 • Daniels R F (1976) Simple Competition Indices and Their Correlation with Annual Loblolly Pine Tree Growth. Forest Science, 22, 4, 454-456
 • Daniels R F, Burkhart H E, Clason T R (1986) A Comparison of Competition Measures for Predicting Growth of Lobloly Pine Trees. Canadian Journal of Forest Research, 16, 1230-1237
 • Elliot K J, Vose J M (1995) Evaluation of the Competitive Environment for White Pine (Pinus strobus L.) Seedlings Planted on Prescribed Burn Sites in the Southern Appalachians. Forest Science, 41, 3, 513-550
 • Erkan N (1996) Kızılçam’da (Pinus brutia Ten) Meşcere Gelişmesinin Simülasyonu. Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araş. Müd., Elazığ
 • Gadow K V, Hui G (2001) Modelling Forest Development. Publishers. Dordrecht. 228 pp Academic
 • Hegyi F (1974) A Simulation Model for Managing Jack-Pine Stands, Growth Models for Tree and Stand Simulation. Royal College of Forestry, No: 30, 74-90,, Stockholm
 • Holmes M J, Reed D D (1991) Competition Indices for Mixed Species Northern Hardwoods, Forest Science, 37, 5, 1338- 1349
 • Kahriman A (2004) Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven) Spach. subsp nordmanniana) – Doğu Ladini (Picea orientalis Link) Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Büyüme Üzerindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 172 s İncelenmesi.
 • Kalıpsız A (1998) Orman Hasılat Bilgisi. İ.Ü. Yayın No: 4060, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 448, İstanbul
 • Lagergren F, Lindroth A (2003) Variation in Saplow and Stem Growth in Relation to Tree Size, Competition and Thinnning in A Mixed Forest of Pine and Spruce in Sweden. Forest Ecology and Management, 188, 1-3, 51-63
 • Liu C J (1991) Competition Index and Its Relationship to Induvidual Tree Growth. XVII. IUFRO World Conference, Japonya, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 135-147
 • Lorimer C G (1983) Test of Age- Independent Competition Indices for Individual Trees in Natural Hardwood Stands. Forest Ecology and Management, 6, 343-360
 • Martin G L, Ek A L (1984) A Comparision of Competition Measures and Growth Models for Predicting Plantation Red Pine Diameter and Height Growth. Forest Science, 30, 9, 731-743
 • Miina J, Pukkala T (2002) Aplication of Ecological Field Theory in Distance- Dependent Growth Modelling. Forest Ecology and Management, 161, 1-3, 101-107
 • Newnham R M (1966) Stand Structure and Diameter Growth of Individual Trees in A Young Red Pine Stand. Canada Dept., Forestry, Bi-Monthly Res. Notes, 22: 4-5
 • Opie D R (1968) Predictability of Individual Tree Growth Using Various Definations of Competing Basal Area. Forest Science, 14, 314-323
 • Prevosto B, Curt T, Guegnot J, Coquillard P (2000) Modeling Mid-Elevation Scots Pine Growth on A Volcanic Subsrate. Forest Ecology and Management, 131, 1-3, 223- 237
 • Pukkala T (1988) Studies on the Effect of Spatial Distribution of Trees on the Diameter Growth of Scots Pine. Publications in Science No: 13, University of Joensuu
 • Pukkala T, Kolström, T (1987) Competition Indices and the Prediction of Radial Growth in Scots Pine. Silva Fennica, 21, 55-67
 • Radtke P J, Westfall J A, Burkhart H E (2003) Conditioning Competition Index to Indicate the Onset of Inter-Tree Competition. Forest Ecology and Management, 175, 17-30
 • Saraçoğlu Ö (1988) Karadeniz Yöresi Göknar Meşcerelerinde Artım ve Büyüme. İ.Ü. Orman Fakültesi Doktora Tezi, İstanbul
 • SPSS Institute Inc. (2003) SPSS Base 11.5 User’s Guide. 650 p
 • Spurr S H (1962) A Measure of Point Density. Forest Science, 8, 85-96
 • Steneker G A, Jarvis J M (1963) A Preliminary Study to Assess Competition in A White Spruce- Trembling Aspen Stand. Forest Research Branch Contribution, No: 509, Department of Forestry, Canada
 • Staebler G R (1951) Growth and Spacing in an Even – Aged Stand of Douglas Fir. Michigan Univ, M. F. Thesis
 • Sun O (1977) Bir Kızılçam Ağacının (Pinus brutia Ten.) Büyüme Modeli. Ankara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
 • Tennent R B (1975) Competition Quotient in Young Pinus Radiata. Forest Research Institute, New Zealand Forest Service, Rotorua
 • Tome E, Burkhart H E (1989) Distance- Dependent Competition Measures for Projecting Growth of Induvidual Trees. Forest Science, 35, 3 , 816-831
 • Vanclay J K (1994) Modelling Forest Growth and Yield, Applications to Mixed Tropical Forests. CAB İnternational, Wallingford UK
 • Wykoff W R (1990) A Basal Area Increment Model for Individual Conifers in the Northern Rocky Mountains. For. Sci., 36(4): 1077-1104
 • Yavuz H (1997) Yarışma Endeksleri ve Büyüme Modellerinde Kullanılması. K.T.Ü. Bahar Yarıyılı Seminerleri, No: 4, 47-54, Trabzon
 • Yavuz H (1992) Değişik Yaşlı Meşcerelerde Büyümenin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analiz Edilmesi. K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: Aydın KAHRİMAN

Author: Hakkı YAVUZ

Dates

Publication Date : July 2, 2012

Bibtex @ { artvinofd29858, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2012}, volume = {13}, pages = {235 - 249}, doi = {}, title = {The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce}, key = {cite}, author = {Kahri̇man, Aydın and Yavuz, Hakkı} }
APA Kahri̇man, A , Yavuz, H . (2012). The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 235-249 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2265/29858
MLA Kahri̇man, A , Yavuz, H . "The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 235-249 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2265/29858>
Chicago Kahri̇man, A , Yavuz, H . "The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 235-249
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce AU - Aydın Kahri̇man , Hakkı Yavuz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 249 VL - 13 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce %A Aydın Kahri̇man , Hakkı Yavuz %T The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce %D 2012 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Kahri̇man, Aydın , Yavuz, Hakkı . "The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13 / 2 (July 2012): 235-249 .
AMA Kahri̇man A , Yavuz H . The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce. AÇÜOFD. 2012; 13(2): 235-249.
Vancouver Kahri̇man A , Yavuz H . The Effect of Different Competition Indices on Diameter Growth of Individual Tree Growth in Mixed Stands of Caucasion fir and Oriental spruce. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2012; 13(2): 235-249.