Year 2013, Volume 14 , Issue 1, Pages 25 - 35 2013-04-20

Some physical properties of laminated veneer lumbers (LVLs) produced from rotary-peeled veneers of eucalyptus, beech, and poplar
Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri

Bekir BAL [1] , İbrahim BEKTAŞ [2]


In this study, laminated veneer lumbers were produced with rotary peeled veneers from eucalyptus, beech and poplar using urea-formaldehyde, melamine-urea-formaldehyde and phenol-formaldehyde adhesives. Air-dried density, equilibrium moisture content, thickness swelling, and water absorption were determined. The obtained data were evaluated with variance analysis. Results showed that adhesives type influenced equilibrium moisture content, and equilibrium moisture content of LVLs bonded with phenol-formaldehyde was the highest, and that of LVLs bonded with melamine-urea-formaldehyde was the lowest. In addition, results showed that tree species, adhesive type, and soaking time were effective significantly on the thickness swelling and water absorption
Bu çalışmada, okaliptüs, kayın ve kavak soyma kaplamaları ile üre-formaldehit, melamin-üre-formaldehit ve fenol-formaldehit tutkalları kullanılarak tabakalı kaplama kereste üretilmiştir. Hava kurusu yoğunluk, denge rutubeti, kalınlığına şişme ve su alma miktarları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular varyans analizi ile istatistiksel olarak incelenmiştir. Sonuçlar, tutkal türünün denge rutubeti miktarını etkilediğini ve fenol-formaldehit ile yapıştırılan levhaların en yüksek, melamin-üre-formaldehit ile yapıştırılan levhaların en düşük denge rutubeti miktarına sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, ağaç türünün, tutkal türünün ve suda bekletme süresinin kalınlığına şişme ve su alma üzerine önemli derecede etkili olduğunu göstermiştir.
 • Anonim (2009) Forest Products Annual Market Rewiev, Food and Agriculture Organization of the United Nations, P:139-143 GenevaSwitzerland.
 • Anonim (2012a) Steico, products, laminated veneer lumber-ultralam, http://www.steico. com/en/products/engineered-woodproducts/steicoultralam.html ,(erişim:22.08.2012 ).
 • Anonim (2012b) Kerto for advanced structural engineering, http://www.metsawood.com/ products/kerto/Pages/Default.aspx (erişim: 02012).
 • Bal BC, Bektaş İ (2012) The effects of wood species, load direction, and adhesives on bending properties of laminated veneer lumber, Bioresources 7 (3): 3104-3112.
 • Bao F, Fu F, Choong T, HSE C (2001) Contribution factor of wood properties of three poplar clones to strength of laminated veneer lumber, Wood and Fiber Science, 33 (3):345-352.
 • Berlung L, Rowell RM, (2005) Wood Composites, Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, CRC press.
 • Bozkurt Y, Erdin N, (1997) Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın no: 445, S: 1, İstanbul.
 • Burdurlu E, Kılıç M, İlce AC, Uzunkavak O (2007) The effects of ply organization and loading direction on bending strength and modulus of elasticity in laminated veneer lumber (LVL) obtained from beech ( Fagus orientalis L.) and Lombardy poplar ( Populus nigra L.), Construction and Building Materials 21: 1720– 17
 • Çolak S, Aydın İ, Çolakoğlu, G (2003) Okaliptüs ağacının farklı yüksekliklerinden alınan tomruklardan üretilmiş kontrplakların bazı mekanik özellikleri, DOA dergisi, Sayı:9, 2003, Tarsus
 • Çolak S, Çolakoğlu G, Aydın İ (2007) Effects of logs steaming, veneer drying and aging on the mechanical properties of laminated veneer lumber (LVL), Building And Environment 42: 93–98
 • Çolakoğlu G (1996) Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi Ders Notları (Yayınlanmamış) KTÜ, Orman Fakültesi, Trabzon.
 • Dunky M (2003) Adhesives in the wood industry, Handbook of adhesive technology, second edition, Marcel Dekker, New York.
 • Güller B (2001) Odun kompozitleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2 (A): 135-160.
 • Kurt R, Mengeloğlu F, Çavuş V (2008) Okaliptüs odununun kullanımında yeni alanlar, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S:84.
 • Kurt R (2010) Suitability of three hybrid poplar clones for laminated veneer lumber manufacturing using melamine urea formaldehyde adhesive, Bioresources, 5(3), 1868-1878.
 • Laufenberg TL (1983) Parallel-laminated veneer: processing and performance research review, Forest Product Journal. 33(9): 21-28.
 • Meriç H (2009) Üç farklı melez kavak klonlarından fenol formaldehit tutkalı kullanılarak üretilmiş tabakalanmış kaplama kerestelerin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, KSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Moody RC, Hernandez R, Liu JY (1999) Glued structural members, Wood handbook, Wood as Engineering Material. FPL,GTR, 113, P:2-3, Madison.
 • Neuvonen E, Salminen M, Heiskanen J (1998) Laminated Veneer Lumber, Wood Based Panels Technology, Reports/LVL, Department of Forest Products Marketing.
 • Ozarska B (1999) A review of the utilization of hardwoods for LVL, Wood Science and Technology 33: 341-351.
 • Özen R (1981) Çeşitli faktörlerin kontrplağın fiziksel ve mekanik özelliklerine yaptığı etkilere ilişkin araştırmalar, KTÜ, Orman Fakültesi Yayınları, Fakülte yayın No:120
 • Reich J (1990) Poetic engineering and invention: Arthur Troutner, architect, and the development of engineered lumber, California Polytechnic State Un., San Luis Obispo.
 • Salih E (1998) Okaliptüs odunundan üretilen lamine edilmiş tabakalı malzemelerin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine tutkal türü ve tomruk buharlama süresinin etkileri, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Schneider A (1973) Über das sorptionsverhalten von phenol-und harnstoffharz verleimten holzspanplatten. Holz als Roh-und Werkstoff Bd. 31 (1973): 425-429.
 • Shukla SR, Kamdem PD (2009) Properties of laboratory made yellow poplar ( Liriodendron Tulipifera ) laminated veneer lumber: effect of the adhesives, Eur. Journal. Wood Product 67: 397–405 .
 • Şahin A (1998) Okaliptüs odunundan üretilen kontrplakların bazı teknolojik özellikleri üzerine tomruk buharlama süresinin etkisi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Uysal B, Kurt Ş (2005) Dimensional stability of laminated veneer lumbers manufactured By using different adhesives after the steam test, G.U.
 • Journal of Science 18 (4): 681-691. Uysal B, (2005) Bonding strength and dimensional stability of laminated veneer lumbers manufactured by using different adhesives after the steam test, International Journal of Adhesion & Adhesives 25 (2005): 395–403
 • Youngquish JA (1999) Wood-based Composites and Panel Products, Wood handbook, Wood as Engineering Material. FPL,GTR, 113, P:1-30, Madison.
 • Wang BJ, Dai C (2005) Hot-pressing stress graded aspen veneer for laminated veneer lumber (LVL), Holzforschung, 59: 10–17.
 • TS EN 317 (1999) Yonga Levhalar ve Lif LevhalarSu İçerisine Daldırma İşleminden Sonra Kalınlığına Şişme Tayini, Türk standartları enstitüsü, Ankara.
 • TS EN 322 (1999) Ahşap Esaslı Levhalar-Rutubet Miktarının Tayini, Türk standartları enstitüsü, Ankara.
 • TS EN 323 (1999) Ahşap esaslı levhalar-Birim hacim ağırlığının tayini, Türk standartları enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Bekir BAL

Author: İbrahim BEKTAŞ

Dates

Publication Date : April 20, 2013

Bibtex @ { artvinofd29863, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {25 - 35}, doi = {}, title = {Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri}, key = {cite}, author = {Bal, Bekir and Bektaş, İbrahim} }
APA Bal, B , Bektaş, İ . (2013). Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 25-35 . Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2266/29863
MLA Bal, B , Bektaş, İ . "Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 25-35 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/2266/29863>
Chicago Bal, B , Bektaş, İ . "Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 25-35
RIS TY - JOUR T1 - Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri AU - Bekir Bal , İbrahim Bektaş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 35 VL - 14 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri %A Bekir Bal , İbrahim Bektaş %T Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri %D 2013 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Bal, Bekir , Bektaş, İbrahim . "Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 / 1 (April 2013): 25-35 .
AMA Bal B , Bektaş İ . Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri. AÇÜOFD. 2013; 14(1): 25-35.
Vancouver Bal B , Bektaş İ . Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 35-25.