Year 2017, Volume 18 , Issue 1, Pages 88 - 97 2017-04-01

The investigation of the relationship between the job satisfaction and job performance of employees in furniture sector
Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması

Türkay Türkoğlu [1] , Ümüt Yurdakul [2]


Manpower and performance of employees in furniture industry plays an important role in the quality of the products. It is necessary to ensure the job satisfaction of employees to achieve their high performance. “The Minnesota Job Satisfaction Scale” and “the Job Performance Scale” were used as data collection tools in the study. Therefore, questionnaire form was conducted on 362 employees of furniture sector. Obtained data was analyzed in SPSS program by means of Correlation and Regression Analyses, t-test and ANOVA. The result of the study shows that there is a strong relationship between job satisfaction and employees performance. While there were significant differences in job satisfaction and job performance in term of some employees’ demographic characteristics such as gender, age, educational status and seniority, it wasn’t found significant difference in marital status.Mobilya endüstrisinde çalışanların el emeği ve performansları ürünlerin kalitesinin oluşmasında büyük öneme sahiptir. Çalışanlardan yüksek performans elde edebilmesi için onların iş doyumunun sağlanması gerekmektedir. Bu araştırmada örgütler için son derece önemli bir yönetsel durum olan iş doyumu veya doyumsuzluğunun işgörenlerin performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, birçok araştırmada kullanılan geçerliliği test edilmiş “Minnesota İş Tatmin Ölçeği” ve “İşgören Performans Ölçeği” kullanılmıştır. Bu doğrultuda, mobilya sektöründe çalışan 362 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere SPSS programında Bağımsız Örneklem t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi, Korelasyon ve Regresyon Analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların iş doyumu ve doyumsuzluğu ile performansları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve kıdem gibi bazı demografik özelliklere göre iş doyumu ve iş performanslarında anlamlı farklılıklar bulunurken, medeni duruma göre önemli bir fark bulunamamıştır.


  • Anonim (2013a) Dayanıklı tüketim ve mobilya sektör raporu. MÜSİAD, İstanbul
  • Anonim (2013a) Türkiye mobilya ürünleri meclisi sektör raporu. TOBB Yayın No: 2014/212, Ankara.
  • Akşit Aşık D (2010) Çalışanların iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarına ilişkin kavramsal bir değerlendirme. Türk İdare Dergisi 467:31-51.
  • Dikmen AA (1995) İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 50(03):115-140.
  • Erdil O, Keskin H, İmamoğlu SZ, Serhat ERAT (2011) Yönetim tarzı ve çalışma koşulları, arkadaşlık ortamı ve takdir edilme duygusu ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: tekstil sektöründe bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi 5(1):17-26.
  • Tolunay A, Türkoğlu T (2014) Perspectives and attitudes of forest products ındustry companies on the chain of custody certification: a case study from Turkey. Sustainability 6(2): 857-871.
  • Toker H, Ergun ME, Baysal E, Türkoğlu T (2016) Meslek yüksekokullarındaki mobilya ve dekorasyon programlarının sorunları ve çözüm önerileri. In. Proc. V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Kosava, pp. 11-15.
  • Türkoğlu T, Tolunay A (2013) Türkiye’deki orman ürünleri ithalatçısı işletmelerin sertifikalı orman ürünlerine ilişkin görüşleri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 14 (2):95-101.
Subjects Science
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2011-0410
Author: Türkay Türkoğlu
Institution: MUGLA SITKI KOCMAN UNIV
Country: Turkey


Author: Ümüt Yurdakul
Institution: MUGLA SITKI KOCMAN UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2017

Bibtex @research article { artvinofd270325, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {88 - 97}, doi = {10.17474/artvinofd.270325}, title = {Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması}, key = {cite}, author = {Türkoğlu, Türkay and Yurdakul, Ümüt} }
APA Türkoğlu, T , Yurdakul, Ü . (2017). Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 88-97 . DOI: 10.17474/artvinofd.270325
MLA Türkoğlu, T , Yurdakul, Ü . "Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 88-97 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/25618/270325>
Chicago Türkoğlu, T , Yurdakul, Ü . "Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 88-97
RIS TY - JOUR T1 - Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması AU - Türkay Türkoğlu , Ümüt Yurdakul Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.270325 DO - 10.17474/artvinofd.270325 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 97 VL - 18 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.270325 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.270325 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması %A Türkay Türkoğlu , Ümüt Yurdakul %T Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması %D 2017 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 18 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.270325 %U 10.17474/artvinofd.270325
ISNAD Türkoğlu, Türkay , Yurdakul, Ümüt . "Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 18 / 1 (April 2017): 88-97 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.270325
AMA Türkoğlu T , Yurdakul Ü . Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması. AÇÜOFD. 2017; 18(1): 88-97.
Vancouver Türkoğlu T , Yurdakul Ü . Mobilya endüstrisinde çalışanların iş doyumu ile iş performansı arasındaki ilişkinin araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 88-97.