Year 2018, Volume 19 , Issue 1, Pages 66 - 79 2018-04-15

An Investigation on creating recreation area information system at Amasya city sample
Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma

Banu Çiçek Kurdoğlu [1] , Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu [2]


Rapid and irregular urbanization movements turn cities into places with physical, social, biological, and hygienic problems. This situation affects negatively the lives of living creatures in the natural environment. Destruction of natural texture increases the need for people living in cities for recreation areas where they can spend their spare time. Urban parks, tea cafes, excursion spots, resting areas, walkways are the most preferred recreation areas in urban areas or in rural areas. The city of Amasya was selected for this study because of natural, historical, and touristic characteristics of Yeşilırmak River and Valley natural corridor. In this study, recreation areas both in Amasya and around it, and recreative activities in this place were determined. Information system database was created in GIS environment by ArcView 10.1 program; using coordinates obtained with Magellan brand handheld GPS from recreation areas to process maps and satellite images. According to interviews and evaluations made with the people of the city, results showed that there were 10 recreation areas in city and 7 around the city.


Hızlı ve düzensiz kentleşme hareketleri, günümüz kentlerini fiziksel, sosyal, biyolojik ve hijyenik yönden sorunların yer aldığı yaşam alanlarına dönüştürmektedir. Bu durum, doğal çevrede yaşayan canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Doğal yapının tahrip edilmesinden dolayı kent insanı serbest zamanını geçirebileceği rekreasyon alanlarına gereksinim duymaktadır. Kent parkları, çay bahçeleri, mesire yerleri, gezi-dinlenme alanları, yürüyüş yolları kent içi veya kırsal alanlarda en çok tercih edilen rekreasyon alanlarının başında gelmektedir. Çalışma alanı olarak doğal, tarihi, turistik özelliklere, doğal bir koridor olan Yeşilırmak Nehri ve Vadisi’ne sahip Amasya kenti seçilmiştir. Bu çalışmada, Amasya kent içi ve yakın çevresindeki rekreasyon alanları ile bu alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler belirlenmiştir. Alana ait veriler, Macellan marka el tipi GPS yardımıyla rekreasyon alanlarından alınan koordinatlar CBS ortamı ve Arcview 10.1 programında sayısal haritalar ile uydu görüntüsüne işlenerek rekreasyon bilgi sistemi veri tabanı oluşturulmuştur. Kent halkı ile yapılan görüşme ve değerlendirmelere göre; Amasya kent içinde 10 adet, kent çevresinde 7 adet rekreasyon alanı tespit edilmiştir.


  • Ak U, Karaman E ve Kartal K (2013) Amasya ilinde doğa turizmi master planı 2013-2023. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, XI. Bölge Müdürlüğü, Amasya Şube Müdürlüğü, Amasya.
  • Akten M (2003) Isparta ilindeki bazı rekreasyon alanlarının mevcut potansiyellerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2:115-132.
  • Akten M ve Akten S (2011) Rekreasyon potansiyellerinin belirlenmesine yönelik bir model yaklaşımı: gülez yöntemi. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerlendirme Sempozyumu, Sarıgöl.
  • Akyüz H, Kul M ve Yaşartürk F (2014) Rekreasyon açısından ormanlar ve çevre. International Journal of Science Culture and Sport, 1:881-890.
  • Albay N (2006) Üsküdar-haydarpaşa arası kıyı düzenlemesinin rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4683-8581
Author: Banu Çiçek Kurdoğlu
Institution: KARADENIZ TEKNIK UNIV
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5383-0954
Author: Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : April 15, 2018

Bibtex @research article { artvinofd273783, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {66 - 79}, doi = {10.17474/artvinofd.273783}, title = {Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma}, key = {cite}, author = {Kurdoğlu, Banu Çiçek and Kurt Konakoğlu, Sultan Sevinç} }
APA Kurdoğlu, B , Kurt Konakoğlu, S . (2018). Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 66-79 . DOI: 10.17474/artvinofd.273783
MLA Kurdoğlu, B , Kurt Konakoğlu, S . "Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 66-79 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/32294/273783>
Chicago Kurdoğlu, B , Kurt Konakoğlu, S . "Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 66-79
RIS TY - JOUR T1 - Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma AU - Banu Çiçek Kurdoğlu , Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.273783 DO - 10.17474/artvinofd.273783 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 79 VL - 19 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.273783 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.273783 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma %A Banu Çiçek Kurdoğlu , Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu %T Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 19 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.273783 %U 10.17474/artvinofd.273783
ISNAD Kurdoğlu, Banu Çiçek , Kurt Konakoğlu, Sultan Sevinç . "Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 / 1 (April 2018): 66-79 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.273783
AMA Kurdoğlu B , Kurt Konakoğlu S . Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma. AÇÜOFD. 2018; 19(1): 66-79.
Vancouver Kurdoğlu B , Kurt Konakoğlu S . Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 19(1): 66-79.