Year 2018, Volume 19 , Issue 2, Pages 144 - 153 2018-09-15

The effects of disassembled type connection elements moment capacity in furniture corner joints
Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri

Abdurrahman KARAMAN [1] , Mehmet Nuri YILDIRIM [2] , Recep Aykan [3]


In this study, the effects on the moment capacity of demountable fasteners used in furniture corner joints were investigated. Experimental specimens were prepared from wood based composite boards, synthetic resin coated particle board (YL-Lam) and fibre boards (MDF-Lam). Four different types of fasteners (metal L, plastic T, metal T and corner fitting) were used. The test specimens were subjected to compression and tensile testing under static loads, taking into account the critical loads that they could experience under their use. According to the test results, the diagonal compression test moment carrying capacity value; the highest value for the type of fasteners was observed in the test samples combined with the metal L connector, while the lowest value was determined in the test samples combined with the corner fitting. In the diagonal tension of wood-based composite board-connector element type interaction; the highest value was determined in the samples prepared MDF-Lam with the metal L connector, while the lowest value was observed in the test samples prepared YL-Lam with the corner fitting. In the light of these data, the combination of MDF-Lam with metal L connector can be applied to the furniture elements corner joints.


Bu çalışmada, mobilya köşe birleştirmelerinde kullanılan demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri araştırılmıştır. Deney örnekleri ahşap esaslı kompozit levhalardan, sentetik reçinelerle kaplanmış yonga levha (YL-Lam) ve lif levhalardan (MDF-Lam) hazırlanmıştır. Bağlantı elemanı olarak metal L, plastik T, metal T ve ay bağlantı elemanı olmak üzere dört farklı bağlantı elemanı kullanılmıştır. Deney örnekleri, kullanımları sırasında etkisinde kalabilecekleri kritik yükler göz önüne alınarak statik yük altında basma ve çekme deneyine tabi tutulmuştur. Deney sonuçlarına göre, diyagonal basma deneyinde moment taşıma kapasitesi değeri; bağlantı elemanı çeşidine göre en yüksek değer, metal L bağlantı elemanı ile birleştirilen deney örneklerinde, en düşük değer ise Ay bağlantı elemanında tespit edilmiştir. Ahşap esaslı kompozit levha-bağlantı elemanı tipi ikili etkileşimlerindeki diyagonal çekmede, en yüksek değer MDF-Lam ile metal L bağlantı elemanı hazırlanan deney örneklerinde, en düşük değer ise YL-Lam ile ay bağlantı elemanı ile hazırlanan örneklerde tespit edilmiştir Bu veriler ışığında, mobilya elemanları köşe birleştirmelerinde MDF-Lam malzemesi ile metal L bağlantı elemanı kombinasyonu uygulanabilir.

 • KAYNAKLARAltınok M (1998) Masa yapımında uygulanan sütun ayaklarda konstrüksiyon modellemesi. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 1(1-2):105-109.
 • Demirci S, Efe H, Kasal A, İmirzi HÖ, Özen E (2011) Çeşitli bağlantı elemanları ile üretilen “L” tipi demonte mobilya köse birleştirmelerinin moment kapasitesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11(2):138- 145.
 • Efe H (1994) Modern mobilya çerçeve konstrüksiyon tasarımında geleneksel ve alternatif bağlantı tekniklerinin mekanik davranış özellikleri. K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon.
 • Efe H (1999) Kutu konstrüksiyonlu mobilyada sabit (yabancı çıtalı) ve demonte (trapez) köşe birleştirmelerin çekme ve basma dirençleri. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 2(4):43-51.
 • Efe H, Kasal A (2000a) Kutu konstrüksiyonlu sabit ve demonte mobilya köşe birleştirmelerde çekme direnci. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8):61-74.
 • Efe H, Kasal A (2000b) Tabla tipi mobilya köşe birleştirmelerinde eğilme direnci özellikleri. Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, 3(4):33- 45.Efe H, İmirzi HÖ (2001) Çerçeve konstrüksiyonlu masif mobilya “T” birleştirmelerde çekme dirençleri karşılaştırmaları. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 4(4):905-101.Efe H (2001) Kutu konstrüksiyonlu mobilyada sabit (yabancı çıtalı) ve demonte (trapez) köse birleştirmelerde çekme ve basma dirençleri. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 4(4):17.
 • Efe H, Kasal A, Gürleyen L (2002) Çeşitli tutkallarla yapıştırılmış kutu konstrüksiyonlu kavelalı köşe birleştirmelerin basma direnci etkisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, 10:39-56.
 • Efe H, Kasal A, Diler H (2003) Kutu konstrüksiyonlu vidalı mobilya köşe birleştirmelerde eğilme moment dirençleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1):97-110.
 • Efe H, Kasal A, Çağatay K, Kuşkun T (2012) Ahşap boy birleştirmelerde farklı bağlantı tekniklerinin çekme mukavemetlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1):80-89.
 • Güray A, Kılıç M, Özyurt A (2002) Mobilya köşe birleştirmelerinde kullanılan farklı birleştirme elemanlarının diyagonal çekme direnci üzerine etkilerinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1):131-137.
 • Hayashi Y, Eckelman AC (1986) Design of corner block with anchor bolt table joints, Forest Products Journal, 36(2):44-48.
 • İmirzi HÖ (2000) Çerçeve konstrüksiyonlu masif mobilya “T” birleştirmelerinin mekanik özellikleri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 49 s.
 • Karabulut S (2010) Mobilya köşe birleştirmelerinde kullanılan farklı bağlantı elemanlarının sonlu elemanlar metodu ile mukavemet analizi. Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karabük, 68 s.
 • Kasal A (1998) Mobilya masa ayak- kayıt birleştirmelerde köşe takozunun birleştirme mukavemetine etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 67 s.
 • Kasal A, Şener S, Belgin MÇ, Efe H (2006) Bending strength of screwed corner joints with different materials. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 19(3):155-161.
 • Kasal A, Erdil YZ, Zhang JL, Efe H, Avcı E (2008) Estimation equations for moment resistances of L–type screw corner joints in case goods furniture. Forest Product Journal, 58(9):21-27.
 • Kasal A (2008) Effect of the number of the screws and scriw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction. Forest Product Journal, 58(6):36-44.
 • Kılıçalp H (2008) kutu mobilyalarda kullanılan bazı modüler bağlantı elemanlarının direnç özelliklerinin belirlenmesi. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, Karabük, 93 s.
 • Örs Y, Efe H (1998) Mobilya (çerçeve konstrüksiyon) tasarımında bağlantı elemanlarının mekanik davranış özellikleri. Doğa-TR J. Of Agriculture And Forestry, 22(5):21-27.
 • Örs Y, Efe H, Kasal A (2001) Kutu konstrüksiyonlu vidalı mobilya köşe birleştirmelerinde çekme direnci. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 4(4):1-9.
 • Özçifçi A, Kılıçalp H, Toker H (2008) Kutu mobilyalarda kullanılan bazı modüler bağlantı elemanlarının direnç özelliklerinin belirlenmesi. Karabük Üniversitesi Teknoloji Dergisi, 11(1):45-57.
 • Smardzweski J, Prekrad S (2002) Stress distribution in disconnected furniture joints. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Wood Techology, 36:173-183.
 • Şafak R (2000) Kutu konstrüksiyonlu mobilya köşe birleştirmelerinde mekanik özellikler. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 47 s.
 • Şakacı D (2010) Mobilya üretiminde kullanılan plastik esaslı levhanın çeşitli köşe birleştirmelerinin diyagonal basma ve çekme performansına etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 76 s.
 • Tankut N (2006) Moment resistance of corner joints connected with different RTA fasteners in cabinet construction. Forest Products Journal, 56:35-40.
 • Tüfekli Y(2010) Petek dolgulu levhalar ve farklı yapım teknikleri ile üretilmiş kutu mobilya “L” tipi köse birleştirmelerinin moment tasıma kapasitelerinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 59 s.
 • Taştekin A, Özyurt A (2001) minifixli köşe birleştirmelerin dayanım özelliklerinin araştırılması ve alternatif birleştirmelerle karşılaştırılması. H. Ü. M. T. Y. O. AEM Bölümü Lisans Bitirme Tezi, Ankara.
 • Trinka M (1989) Ready-to-assemble furniture; marketing and material use trends. Forest Products Journal, 40(3):35-39.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Ekim
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5925-7519
Author: Abdurrahman KARAMAN
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ BANAZ MYO ORMANCILIK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0180-4479
Author: Mehmet Nuri YILDIRIM (Primary Author)
Institution: KARAÜBÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MYO TASARIM BÖLÜM
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6193-9236
Author: Recep Aykan
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MYO Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2018

Bibtex @research article { artvinofd409500, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {144 - 153}, doi = {10.17474/artvinofd.409500}, title = {Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri}, key = {cite}, author = {Karaman, Abdurrahman and Yıldırım, Mehmet Nuri and Aykan, Recep} }
APA Karaman, A , Yıldırım, M , Aykan, R . (2018). Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 144-153 . DOI: 10.17474/artvinofd.409500
MLA Karaman, A , Yıldırım, M , Aykan, R . "Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 144-153 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/38956/409500>
Chicago Karaman, A , Yıldırım, M , Aykan, R . "Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 144-153
RIS TY - JOUR T1 - Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri AU - Abdurrahman Karaman , Mehmet Nuri Yıldırım , Recep Aykan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.409500 DO - 10.17474/artvinofd.409500 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 153 VL - 19 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.409500 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.409500 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri %A Abdurrahman Karaman , Mehmet Nuri Yıldırım , Recep Aykan %T Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 19 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.409500 %U 10.17474/artvinofd.409500
ISNAD Karaman, Abdurrahman , Yıldırım, Mehmet Nuri , Aykan, Recep . "Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19 / 2 (September 2018): 144-153 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.409500
AMA Karaman A , Yıldırım M , Aykan R . Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri. AÇÜOFD. 2018; 19(2): 144-153.
Vancouver Karaman A , Yıldırım M , Aykan R . Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2018; 19(2): 144-153.