Year 2020, Volume 21 , Issue 1, Pages 1 - 12 2020-03-15

Determination of recreational demands and requests of visitors coming to Erzincan Girlevik waterfall and its vicinity
Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi

Ahmet Mesut CANER [1] , Metin DEMİR [2]


Today, people use different natural resources and areas to get away from urban stress, to live a little bit of rural life, to be intertwined with nature and to meet recreation needs. Planning of recreational areas according to the natural characteristics of the region with the requests of visitors is very important in terms of sustainability and quality of recreation. Located in Çağlayan District of Erzincan province, Girlevik Falls is one of the most important recreational areas in terms of the landscape and natural landscape beauty of our country. In this study, it was aimed to determine the adequacy levels, recreational trends and demands of the current recreational activities of the visitors coming to Erzincan Girlevik waterfall and its vicinity and their views on the visitor density of the area. The study was conducted between November and June 2017-2018. 385 face-to-face questionnaires were conducted with visitors from the area within the scope of the survey. The survey form was formed by evaluating the literature on the subject. Data collected at the end of the questionnaire were evaluated in SPSS 21.0 statistical package program and frequency tables were extracted. Recreational requests of visitors who come to the area that analyze the collected results are requested, and accordingly, suggestions about area planning.

Günümüzde insanlar kent stresinden uzaklaşmak, özlem duyduğu kırsal yaşamı bir nebze olsun yaşayabilmek, doğa ile iç içe olmak ve rekreasyon gereksinimlerini karşılamak için farklı doğal kaynaklar ve alanları kullanmaktadırlar. Rekreasyonel alanların ziyaretçi istekleri ile bölgenin doğal özelliklerine uygun planlanması sürdürülebilirlik ve rekreasyon kalitesi açısından oldukça önemlidir. Erzincan İli, Çağlayan Beldesi’nde bulunan Girlevik Şelalesi’de, ülkemizin manzara ve doğal peyzaj güzelliği bakımından önemli rekreasyonel alanlarından birisidir. Bu çalışmada, Erzincan Girlevik Şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin mevcut rekreasyonel etkinliklerin yeterlilik düzeyleri, rekreasyonel eğilimleri ve talepleri ile alanın ziyaretçi yoğunluğuna dair görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 yıllarında Kasım-Haziran ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında alana gelen ziyaretçilerle 385 adet yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Anket formu konu ile ilgili literatürler değerlendirilerek hazırlanmıştır. Anket çalışmasında toplanan veriler SPSS 21.0 istatistik paket programında değerlendirilmiş ve frekans tabloları çıkarılmıştır. Toplanan sonuçlar analiz edilerek alana gelen ziyaretçilerin rekreasyonel istekleri belirlenmiş, buna bağlı olarak alan planlaması ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

  • Alptekin, E., M.A. Bakır, C. Aydın ve E. Gürbüzsel, 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri. Literatür Yayınları, İstanbul, 509 s.
  • Mansuroğlu, S., 2002. Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Özellikleri Ve Dış Mekan Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi 15 (2), 53-62.
  • Önsoy, C., 1984. Osmaniye İskenderun Kıyı Kesiminde Ekolojik Planlama İlkelerine Uygun Alan Kullanımının Araştırılması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Miamarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi (Basılmamış), Adana, 236 s.
  • Schwilgin, F. A., 1974. Town Planning Guidelines. Department of Public Works, Ottowa (Revised Edition).
  • Tezcan, M., 1982. Sosyolojik Açıdan Bos Zamanların Değerlendirilmesi. A.Ü.Yayını, Ankara
  • Uzun, G., M. F. Altunkasa, 1991. Rekreasyonel Planlamada Arz ve Talep. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 6, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 1, Adana.
  • Yılmaz, H., Karaşah, B., Erdoğan,Y. E., 2009. According to the Method of Gulez Evaluation of the Recreational Potential of Kafkasör Urban Forest. Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 10,1;53-61.
  • Yılmaz, H., Yılmaz, S., Demircioğlu Yıldız, N., 2003. Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (4), 353-360.
Primary Language tr
Subjects Environmental Sciences
Published Date Mart
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0430-3813
Author: Ahmet Mesut CANER (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9374-6079
Author: Metin DEMİR
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : March 15, 2020

Bibtex @research article { artvinofd524207, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {1 - 12}, doi = {10.17474/artvinofd.524207}, title = {Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Caner, Ahmet Mesut and Demi̇r, Metin} }
APA Caner, A , Demi̇r, M . (2020). Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 1-12 . DOI: 10.17474/artvinofd.524207
MLA Caner, A , Demi̇r, M . "Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 1-12 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/50208/524207>
Chicago Caner, A , Demi̇r, M . "Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi AU - Ahmet Mesut Caner , Metin Demi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.524207 DO - 10.17474/artvinofd.524207 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 21 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.524207 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.524207 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi %A Ahmet Mesut Caner , Metin Demi̇r %T Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi %D 2020 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 21 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.524207 %U 10.17474/artvinofd.524207
ISNAD Caner, Ahmet Mesut , Demi̇r, Metin . "Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 / 1 (March 2020): 1-12 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.524207
AMA Caner A , Demi̇r M . Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi. AÇÜOFD. 2020; 21(1): 1-12.
Vancouver Caner A , Demi̇r M . Erzincan Girlevik şelalesi ve yakın çevresine gelen ziyaretçilerin rekreasyonel talep ve isteklerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2020; 21(1): 1-12.