Year 2020, Volume 21 , Issue 1, Pages 82 - 92 2020-03-15

İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği
Re-functionalizing of post-ındustrial landscapes: the case study of Sumerbank Kayseri cloth factory

Aslihan TIRNAKÇI [1]


Son yıllarda, kent içerisinde ömrünü yitirmiş endüstriyel peyzaj alanları kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çeşitli ölçeklerde rekreasyon, ekolojik ve ekonomik amaçları kapsayan sürdürülebilir plan kararlarıyla yeniden işlevlendirilmektedir. Yeniden işlevlendirme, kent içi çöküntü alanların korunması ve kültürel sürekliliğinin sağlanmasındaki temel taşı oluşturmaktadır. Doğru yeniden işlevlendirme çalışmaları ile endüstriyel peyzaj alanları gelecek nesillere aktarılabilir. Bu çalışmada, Cumhuriyet Dönemi’nin öncü sanayi kuruluşlarından biri olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası’nın, yeniden işlevlendirme kapsamında dönüştürüldüğü Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü, sanayi sonrası peyzajların yeniden işlevlendirilmesinde kullanılan tasarım ilkeleri ve stratejileri çerçevesinde yapılan gözlemler sonucu analiz edilmiş, bir öneri çizelgesi oluşturulmuştur.

In recent years, post-industrial landscape areas, which have been located in the city center, have been re-functionalized within the scope of urban regeneration with sustainable plan decisions such as a broad array of recreational, ecological, and economic development objectives at various scales. Re-functioning of brownfield areas is keystone of providing protection and cultural sustainability of urban collapsed areas. With correct re-functionalization industrial landscape areas can be transferred to future generations. In this study, Abdullah Gül University Sumer Campus, which is one of the first important industrial corporations of republican period and transformed within a re-functionalization of Sümerbank Kayseri Cloth Factory were analyzed within the scope of design principles and strategies used in redevelopment of post-industrial landscapes and their contribution to the urban landscape was evaluated and a suggestion form was created.

 • Anonymous, 2003. TICCIH-2003, The Nizhnytagil Charter for the Industrial Heritage
 • Anonim, 2017. http://www.arkitera.com/gorus/996/fabrikadan-universite-kampusune--agu-sumer-kampusu1 (31.07.2019)
 • Anonim, 2019. http://www.cabernet.org.uk/index.asp?c=1134>, (04,07,2019)
 • Asiliskender, B., Yöney, N.,2016. The Revolarization of Industrial Heritage: AGU Sümer Campus in Kayseri, Turkey, WORLD HERITAGE and DEGRADATION Smart Design, Planning and Technologies Le Vie dei Mercanti XIV Forum Internazionale di Studi, Napoli/Capri
 • Asiliskender, B., Baturayoğlu Yöney, N., 2018. Fabrikadan Üniversite Kampüsüne: AGÜ Sümer Kampüsü, Süper Kent Kayseri TBMMO Kayseri Şubesi Yayını
 • Dağ, H. ve Özberk, S. (2012). Eski Sanayi Kentlerinde Kentsel Dönüşünden Kültürel Dönüşüme; Ruhr Bölgesi Örneği, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9 Sayı 2. S.148-166.
 • Föhl, A., 1995. Bauten der Industrie and Tecknik, Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalsschutz, 47, Bonn.Görgülü, Z., 2009. Sürdürebilirlik, Planlama ve Politikalar, Uluslararası Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Bildiri Kitabı.
 • Henket, H.-J., 2015. “The Oppressive New and the Vulnerable Old Meet; a Plea for Sustainable Modernity”, DOCOMOMO Journal 52, Lisbon, p. 14-19.
 • Kariptaş Seçer, F., Altuncu, D., 2009. “Re-Evaluation Of Industrial Buildings Within The Scope Of Industrial Archeology Under Present-Day Conditions ” LIVENARCH IV “(RE/DE) Construction in Architecture”, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon Kariptaş,S.F., 2010: Endüstri Mirasının Yeniden Değerlendirilemesi, Yapı Dergisi 346 Eylül,2010Kariptaş, F., Erdinç, J., Diçer, B., 2015. Endüstriyel Mirasın Kentlerdeki Kültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi, 2nd International Sustainable Building Symposium, s:512-516Kaya, S., Yerli, Ö., Döner, S., 2015. Endüstriyel Alanların Endüstriyel Parklara Dönüşümü, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı:3, s:518-534
 • Kıraç A. B., 2001. Türkiye’deki Tarihi Sanayi Yapılarının Günümüz Koşullarına Göre Yeniden Değerlendirilmeleri Konusunda Bir Yöntem Araştırması, Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kirkwood, N., G.,Hollander,J., B., Gold, J., L. 2010. Principles of Brownfield Regeneration; Cleanup, Design, and Reuse of Derelict Land, 2010, Island Press, Washington.
 • Koçan, N. (2011). “Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi”, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, S. 124-138.
 • Köylü, P., Kiper, T.D., 2007. Kent Kimliğini Oluşturan Değerler ve Kimliksizleşme ÜzerineÖrneklemeler, TMMOB PMO Peyzaj Mimarlığı Kongresi 3. Kongresi, Antalya-Türkiye.
 • Loures,L. Ve Panagopoulos,T. Ve Burley,j7J., Postindustrial Land TransformatioN:From Theory to Practice and Vice-Versa, Michigan State University, U.S.A.Soyez, D. , 2002. Unit 9: Industrial heritage i n ol d i ndustrialised areas, htt p:// www. uni -arburg. de/geographie/ virt ual/english/ brd/ module/ m2/u9. HtmTolga, H.B. 2006. Endüstriyel Alanların Dönüşümü, Kentsel Mekâna Etkileri: Beykoz Kundura ve Deri Fabrikası İçin Bir Dönüşüm Senaryosu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date Mart
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0122-5637
Author: Aslihan TIRNAKÇI (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2020

Bibtex @research article { artvinofd633718, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {82 - 92}, doi = {10.17474/artvinofd.633718}, title = {İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği}, key = {cite}, author = {Tırnakçı, Aslihan} }
APA Tırnakçı, A . (2020). İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 82-92 . DOI: 10.17474/artvinofd.633718
MLA Tırnakçı, A . "İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 82-92 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/50208/633718>
Chicago Tırnakçı, A . "İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 82-92
RIS TY - JOUR T1 - İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği AU - Aslihan Tırnakçı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.633718 DO - 10.17474/artvinofd.633718 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 92 VL - 21 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.633718 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.633718 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği %A Aslihan Tırnakçı %T İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği %D 2020 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 21 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.633718 %U 10.17474/artvinofd.633718
ISNAD Tırnakçı, Aslihan . "İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 / 1 (March 2020): 82-92 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.633718
AMA Tırnakçı A . İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği. AÇÜOFD. 2020; 21(1): 82-92.
Vancouver Tırnakçı A . İşlevini yitirmiş endüstriyel peyzajların yeniden işlevlendirilmesi: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2020; 21(1): 82-92.