Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Effects of harvesting residues on juvenile seedling characteristics of brutian pine

Year 2020, Volume 21, Issue 2, 251 - 257, 15.09.2020
https://doi.org/10.17474/artvinofd.717040

Abstract

Height, hypocotyl length, epicotyl length and cotyledon number were investigated in juvenile seedlings of its seed orchard and seed stand treated by harvesting residues (neddle, branch and bark) of Brutian Pine (Pinus brutia Ten.). Averages of height, hypocotyl length, epicotyl length and cotyledon number in juvenile seedlings were 8.03 cm, 1.33 cm, 6.70 cm and 8, respectively, while there were large differences between seed sources and among treatments. Results of analysis of variance showed statistically significant (p<0.05) differences between seed sources and among treatments for the characteristics except for epicotyl length. Positive and significant (p<0.05) relations were generally found among the characteristics based on the results of correlation analysis. Branch treatment showed higher growth performance for seedling height than other treatments in both seed sources.

References

 • Alma MH, Çetin NS (2002) Orman foliagesi üzerinde etkili olan faktörler ve foliagenin kullanım yerleri. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, s1049-1056
 • Anonim (2015) Türkiye orman varlığı 2015. TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Ateş S, Akyıldız MH, Vurdu H, Akgül M (2007) Türkiye’de orman kesim artıkları ve değerlendirilmesi. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 7(1):93-104
 • Bilgin S (2008) Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)'nın tohum-fidan ilişkileri ve fidanlıkta fidan yetiştirme teknikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, 82s
 • Çalışkan S (2006) Doğal Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) populasyonlararası ve içi genetik çeşitlilik. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 56 (1):169-196
 • Çetinkaya D, Bilir N (2017) Kızılçam (Pinus brutia) kabuğunun çimlenme üzerine etkileri. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, pp 480-485
 • Çılgın Ş, Ayan S, Sıvacıoğlu A, İktüeren Ş (2007) Hanönü (Kastamonu)-Günlüburun Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) tohum bahçesinde bazı klonların kozalak ve tohum özellikleri. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 7 (2):169-179
 • Çiçek N, Çiçek E, Bilir N (2005) Dar Yapraklı Dişbudak'ta (Fraxinus angustifolia Vahl.) bazı tohum ve fidecik özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 1:17-24
 • Eker M, Acar HH, Özçelik R, Alkan H, Gürlevik N, Çoban HO, Korkmaz M, Yılmaztürk A (2013) Ormancılıkta hasat artıklarının tedarik edilebilirliğinin araştırılması. TÜBİTAK 110O435 Nolu Proje Sonuç Raporu
 • Hargreaves CL, Grace LJ, Van der Maas SA, Menzies MI, Kumar S, Holden DG, Foggo MN, Low CB, Dibley MJ (2005) Comparative in vitro and early nursery performance of adventitious shoots from cryopreserved cotyledons and axillary shoots from epicotyls of the same zygotic embryo of control-pollinated Pinus radiata. Canadian Journal of Forest Research 35:2629–2641
 • Kantarcı D (2000) Toprak ilmi. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayını, No:462, İstanbul
 • Karayılmazlar S, Saraçoğlu N, Çabuk Y, Kurt R (2011) Biyokütlenin Türkiye’de enerji üretiminde değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 13:63-75
 • Koparan İ (2015) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana) kabuklarının malçlama elemanı olarak kullanım olanakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 56s
 • Özel H (2014) Kızılçam ormanında kesi̇m artıklarının ayrışması ve besi̇n döngüsüne katkıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 81s
 • Ulusan MD, Bilir N (2008) Broad-sense heritability for seedling characters and its importance for breeding in scots pine. Journal of Science of Suleyman Demirel University 3(2):133-138
 • Vurdu H (1983) Potential of forest as an animal feed supplement. J. Forest Engineering 20:23-28
 • Yahyaoğlu Z (1983) Birkaç Pinus brutia Ten. orijininde kotiledon sayısı varyasyonu. K.T.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 6(2):407-415

Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi

Year 2020, Volume 21, Issue 2, 251 - 257, 15.09.2020
https://doi.org/10.17474/artvinofd.717040

Abstract

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidecik özellikleri üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, fidanlık koşullarında ekim yastıklarına kesim artıkları (ibre, dal ve kabuk) uygulanarak türün tohum meşceresi ve tohum bahçesi orijinlerinden yetiştirilen fideciklerinde; fidecik boyu, hipokotil boyu, epikotil boyu ve kotiledon sayısı araştırılmıştır. Tohum kaynağı ve işlemler arasında geniş farklılıklar bulunmakla birlikte çalışma sonucunda; ortalama fidecik boyu 8.03 cm, ortalama hipokotil boyu 1.33 cm, ortalama epikotil boyu 6.70 cm ve ortalama kotiledon sayısı 7.98 bulunmuştur. Uygulanan varyans analizi sonucunda, epikotil boyu dışındaki diğer fidecik özellikleri için tohum kaynakları ve işlemler arasında istatistiksel bakımından anlamlı farklılık (p<0.05) ortaya çıkmıştır. Uygulanan korelasyon analizi sonucunda, fidecik özellikleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) pozitif ilişkiler bulunmuştur. Fidecik boyu bakımından her iki tohum kaynağında da dal işlemlerinin diğer işlemlere oranla daha başarılı olduğu söylenebilir.

References

 • Alma MH, Çetin NS (2002) Orman foliagesi üzerinde etkili olan faktörler ve foliagenin kullanım yerleri. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, s1049-1056
 • Anonim (2015) Türkiye orman varlığı 2015. TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Ateş S, Akyıldız MH, Vurdu H, Akgül M (2007) Türkiye’de orman kesim artıkları ve değerlendirilmesi. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 7(1):93-104
 • Bilgin S (2008) Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)'nın tohum-fidan ilişkileri ve fidanlıkta fidan yetiştirme teknikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, 82s
 • Çalışkan S (2006) Doğal Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) populasyonlararası ve içi genetik çeşitlilik. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 56 (1):169-196
 • Çetinkaya D, Bilir N (2017) Kızılçam (Pinus brutia) kabuğunun çimlenme üzerine etkileri. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, pp 480-485
 • Çılgın Ş, Ayan S, Sıvacıoğlu A, İktüeren Ş (2007) Hanönü (Kastamonu)-Günlüburun Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) tohum bahçesinde bazı klonların kozalak ve tohum özellikleri. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 7 (2):169-179
 • Çiçek N, Çiçek E, Bilir N (2005) Dar Yapraklı Dişbudak'ta (Fraxinus angustifolia Vahl.) bazı tohum ve fidecik özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 1:17-24
 • Eker M, Acar HH, Özçelik R, Alkan H, Gürlevik N, Çoban HO, Korkmaz M, Yılmaztürk A (2013) Ormancılıkta hasat artıklarının tedarik edilebilirliğinin araştırılması. TÜBİTAK 110O435 Nolu Proje Sonuç Raporu
 • Hargreaves CL, Grace LJ, Van der Maas SA, Menzies MI, Kumar S, Holden DG, Foggo MN, Low CB, Dibley MJ (2005) Comparative in vitro and early nursery performance of adventitious shoots from cryopreserved cotyledons and axillary shoots from epicotyls of the same zygotic embryo of control-pollinated Pinus radiata. Canadian Journal of Forest Research 35:2629–2641
 • Kantarcı D (2000) Toprak ilmi. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayını, No:462, İstanbul
 • Karayılmazlar S, Saraçoğlu N, Çabuk Y, Kurt R (2011) Biyokütlenin Türkiye’de enerji üretiminde değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 13:63-75
 • Koparan İ (2015) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana) kabuklarının malçlama elemanı olarak kullanım olanakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 56s
 • Özel H (2014) Kızılçam ormanında kesi̇m artıklarının ayrışması ve besi̇n döngüsüne katkıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 81s
 • Ulusan MD, Bilir N (2008) Broad-sense heritability for seedling characters and its importance for breeding in scots pine. Journal of Science of Suleyman Demirel University 3(2):133-138
 • Vurdu H (1983) Potential of forest as an animal feed supplement. J. Forest Engineering 20:23-28
 • Yahyaoğlu Z (1983) Birkaç Pinus brutia Ten. orijininde kotiledon sayısı varyasyonu. K.T.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 6(2):407-415

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forestry
Published Date Eylül
Journal Section Research Article
Authors

Durmuş ÇETİNKAYA (Primary Author)
Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü
0000-0002-3593-6437
Türkiye


Nebi BİLİR
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9911-4304
Türkiye

Publication Date September 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 21, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { artvinofd717040, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {251 - 257}, doi = {10.17474/artvinofd.717040}, title = {Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi}, key = {cite}, author = {Çetinkaya, Durmuş and Bilir, Nebi} }
APA Çetinkaya, D. & Bilir, N. (2020). Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 251-257 . DOI: 10.17474/artvinofd.717040
MLA Çetinkaya, D. , Bilir, N. "Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 251-257 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/54132/717040>
Chicago Çetinkaya, D. , Bilir, N. "Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 251-257
RIS TY - JOUR T1 - Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi AU - Durmuş Çetinkaya , Nebi Bilir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.717040 DO - 10.17474/artvinofd.717040 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 257 VL - 21 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.717040 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.717040 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi %A Durmuş Çetinkaya , Nebi Bilir %T Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi %D 2020 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 21 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.717040 %U 10.17474/artvinofd.717040
ISNAD Çetinkaya, Durmuş , Bilir, Nebi . "Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (September 2020): 251-257 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.717040
AMA Çetinkaya D. , Bilir N. Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi. ACUJFF. 2020; 21(2): 251-257.
Vancouver Çetinkaya D. , Bilir N. Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2020; 21(2): 251-257.
IEEE D. Çetinkaya and N. Bilir , "Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 251-257, Sep. 2020, doi:10.17474/artvinofd.717040
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.