Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 9 - 18, 12.05.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.757027

Abstract

Bu araştırma 2015-2016 yılları arasında Hatay ilinde bulunan; Erzin Doğal Sit Alanı, Gölbaşı Gölü, Habib-i Neccar Dağı ve Antakya Kalesi, Saint Pierre Kilisesi ve Harabeleri, Harbiye Şelaleleri ve Yenişehir Gölü çalışma alanlarını kapsamaktadır. Araştırma sonucunda 52 familyaya ait, 129 cins, 108 tür, 25 alttür ve 22 varyete olmak üzere, toplam 155 takson belirlenmiştir. Araştırma alanında belirlenen taksonlardan 7 tanesi endemik olup, endemizm oranı %4.5'dir. Çalışma alanında belirlenen taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı şu şekildedir; Akdeniz (Doğu Akdeniz dâhil) 57 takson (%36.8), İran-Turan 7 takson (%4.5), Avrupa-Sibirya 6 takson (%3.9), geniş yayılışlı 37 takson (%23.9) ve bilinmeyen 48 (%30.9) taksondur. Çalışma alanında takson sayısı bakımından en büyük familyalar Fabaceae (22), Lamiaceae (15), Asteraceae (13) ve Liliaceae (9)' dir. Çalışma alanında takson sayısı bakımından en büyük cinsler Vicia (4), Silene (3), Stachys (3), Quercus (3), Salvia (3) ve Muscari (3)'dir.

References

 • Davis PH (1965-1985) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.1-9. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Davis PH, Mill R, Tan K (1988) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.10.Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Düzenli A, Çakan H (2001) Flora of Mount Musa (Hatay- Turkey), Tubitak Tr. J. of Bot, 25:285-389.
 • Erik S, Tarıkahya B (2004) Türkiye Florası Üzerine. Kebikeç İnsan Kaynakları Araştırmaları Dergisi,17:139-163.
 • Google Maps (2020) Google Haritaları, https://www.google.com/maps/@39.0876459,35.1777724,6z.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (2000) Flora of Turkey andthe East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press Vol. 11, Edinburgh, 656 pp.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 263 s.
 • IUCN (2001) Red List Categories: Version 3.1. Preparedby the IUCNSpecies Survival Commission. Gland, Switzerlandand, Cambridge.
 • Kayıkçı S (2006) Samandağ (Hatay) Kıyı Kumullarının Florası. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Hatay, 60 s.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2020) İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010), https://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme / il-ve-ilçeler istatistik.aspx?m=HATAY.
 • Ortaç İ (2017) Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Doğal ve Kültürel SitAlanlarının Bitki Örtüsü Üzerine Araştırmalar.Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman, 96 s.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2016) Adana, Hatay, Mersin,Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis İlleri Doğal SitAlanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi (BAP),Yayınlanmamış Rapor (Proje No: 2014/151078), Ankara, Türkiye.
 • Tübives (2020) Taxa In Provinces, http://www.tubisev.com/.
 • Türkmen N, Düzenli A (1998) The Flora of Dörtyol and Erzin Districts of Hatay Province in Turkey, Tubitak Tr. J. of Botany, 22:121-141.
 • Vural M (2006) Türkiye'nin Kırmızı Liste Taslağı,http://portal.milliparklar.gov.tr.
 • Yolcu H (1998) Kuseyr (Habibin Neccar) Dağları (Hatay) Florası Üzerinde Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Hatay, 59 s.

A study on the flora of some natural and cultural sites of Hatay province (Turkey)

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 9 - 18, 12.05.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.757027

Abstract

This research was conducted between 2015-2016. Study areas are; Erzin Natural Protected Area, Gölbaşı Lake, Habib-i Neccar Mountain and Antakya Castle, Saint Pierre Church and Harebs, the Harbiye Waterfalls and Yenişehir Lake located in Hatay province (Turkey). As a result of the research, 155 taxa belonging to 52 families, 129 genera, 108 species, 25 subspecies and 22 varieties were determined. 7 taxa identified in the research area are endemic and the rate of endemism is 4.5%. The distribution of taxa determined in the study area to phytogeographical regions is as follows; Mediterranean (including Eastern Mediterranean) 57 taxa (36.8%), Iran-Turan 7 taxa (4.5%), Euro-Siberian 6 taxa (3.9%), 37 widespread taxa (23.9%) and 48 (30.9%) unknown taxa. Fabaceae (22), Lamiaceae (15), Asteraceae (13) and Liliaceae (9) are the largest families in terms of taxa’s numbers in the study area. Vicia (4), Silene (3), Stachys (3), Quercus (3), Salvia (3) and Muscari (3) are the largest genera in terms of taxa’s number in the study area

References

 • Davis PH (1965-1985) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.1-9. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Davis PH, Mill R, Tan K (1988) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.10.Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Düzenli A, Çakan H (2001) Flora of Mount Musa (Hatay- Turkey), Tubitak Tr. J. of Bot, 25:285-389.
 • Erik S, Tarıkahya B (2004) Türkiye Florası Üzerine. Kebikeç İnsan Kaynakları Araştırmaları Dergisi,17:139-163.
 • Google Maps (2020) Google Haritaları, https://www.google.com/maps/@39.0876459,35.1777724,6z.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (2000) Flora of Turkey andthe East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press Vol. 11, Edinburgh, 656 pp.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 263 s.
 • IUCN (2001) Red List Categories: Version 3.1. Preparedby the IUCNSpecies Survival Commission. Gland, Switzerlandand, Cambridge.
 • Kayıkçı S (2006) Samandağ (Hatay) Kıyı Kumullarının Florası. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Hatay, 60 s.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2020) İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010), https://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme / il-ve-ilçeler istatistik.aspx?m=HATAY.
 • Ortaç İ (2017) Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Doğal ve Kültürel SitAlanlarının Bitki Örtüsü Üzerine Araştırmalar.Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman, 96 s.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2016) Adana, Hatay, Mersin,Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis İlleri Doğal SitAlanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi (BAP),Yayınlanmamış Rapor (Proje No: 2014/151078), Ankara, Türkiye.
 • Tübives (2020) Taxa In Provinces, http://www.tubisev.com/.
 • Türkmen N, Düzenli A (1998) The Flora of Dörtyol and Erzin Districts of Hatay Province in Turkey, Tubitak Tr. J. of Botany, 22:121-141.
 • Vural M (2006) Türkiye'nin Kırmızı Liste Taslağı,http://portal.milliparklar.gov.tr.
 • Yolcu H (1998) Kuseyr (Habibin Neccar) Dağları (Hatay) Florası Üzerinde Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Hatay, 59 s.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biology
Published Date Mayıs
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet TEL
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1204-3839
Türkiye


İshak ORTAÇ (Primary Author)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5880-8438
Türkiye


Ahmet İLÇİM This is me
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8169-2472
Türkiye

Thanks Bu araştırmanın bir kısmı Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim dalı Yüksek Lisans öğrencisi İshak ORTAÇ’ın tezinden (FEFYL-2016-0010 nolu BAP projesi) bir kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014/151078 numaralı projesinin sonuç raporundan üretilmiştir. Her iki kuruma da maddi desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Publication Date May 12, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { artvinofd757027, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {9 - 18}, doi = {10.17474/artvinofd.757027}, title = {Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma}, key = {cite}, author = {Tel, Ahmet and Ortaç, İshak and İlçim, Ahmet} }
APA Tel, A. , Ortaç, İ. & İlçim, A. (2021). Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 9-18 . DOI: 10.17474/artvinofd.757027
MLA Tel, A. , Ortaç, İ. , İlçim, A. "Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 9-18 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/62326/757027>
Chicago Tel, A. , Ortaç, İ. , İlçim, A. "Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 9-18
RIS TY - JOUR T1 - Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma AU - Ahmet Tel , İshak Ortaç , Ahmet İlçim Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.757027 DO - 10.17474/artvinofd.757027 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 18 VL - 22 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.757027 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.757027 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma %A Ahmet Tel , İshak Ortaç , Ahmet İlçim %T Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.757027 %U 10.17474/artvinofd.757027
ISNAD Tel, Ahmet , Ortaç, İshak , İlçim, Ahmet . "Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 1 (May 2021): 9-18 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.757027
AMA Tel A. , Ortaç İ. , İlçim A. Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma. ACUJFF. 2021; 22(1): 9-18.
Vancouver Tel A. , Ortaç İ. , İlçim A. Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(1): 9-18.
IEEE A. Tel , İ. Ortaç and A. İlçim , "Hatay (Türkiye) ilinin bazı doğal ve kültürel sit alanları florası üzerine bir çalışma", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 9-18, May. 2021, doi:10.17474/artvinofd.757027
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.