Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 78 - 87, 12.05.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.886369

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, mekansal tasarımlarda doğadan esinlenme bilincini artırmaktır. Günümüzde çok önemli olan sürdürülebilirlik kavramı ve onun öneminin anlaşılması ile tasarım kriterleri sıralanırken doğadan esinlenen tasarım ilkelerinin düşünülmesi hedeflenmektedir. Sorgulamanın artması ile birlikte çevresel döngüyü destekleyen en azından doğa ile uyumlu mekân tasarımlarının artışı sağlanmalıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, zırhlı bir memeli olan armadillonun üç bantlı savunma mekanizmasından esinlenerek bir acil durum barınağı tasarım çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada öncelikle acil durum barınaklarının fonksiyonel özellikleri ile ilgili literatür incelenmiştir. Böylece, bu tür yapıların depolanmasında ve taşınmasında hafiflik ve az yer tutmanın çok önemli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, çalışmada armadillonun koruma sisteminden esinlenerek acil durum barınakları için çözüm önerileri geliştirilmiş ve tasarım süreci tamamlanmıştır.

References

 • Akgöze F (2015) Biyomimikri: Doğanın Tasarımı. https://medium.com/sherpa-blog-bulten/biyomimikri-do%C4%9Fan%C4%B1n-tasar%C4%B1m%C4%B1-18e89673b445 (Erişim Tarihi: 28.08.2015)
 • Ali El-Zeiny RM (2012) Biomimicry as a Problem Solving Methodology in Interior Architecture. ASEAN Conference on Environment-Behavior Studies. Procedia Social and Behavioral Science 50, Bangkok, Tayland
 • Altınkaynak Ç (2016) Acil Durum Barınak Tasarımı, Gereklilikleri Ve Bu Alanda Origaminin Yeri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Altun Ş (2011) Doğanın İnovasyonu-İnovasyon İçin Doğadan İlham Al. Elma Yayınevi, Ankara.
 • Anonim (1993) Büyük Larousse Ansiklopedisi, Librairie Larousse, Interpress Yayıncılık, Cilt 18, İstanbul.
 • Aziz MS, El Sherif AY (2015) Biomimicry as an approach for bio-inspired structure with the aid of computation, Alexandria Engineering Journal, 55: 707-714.
 • Baumeister D (2013) Biomimicry Resource Handbook. A Seed Bank of Best Practices. Missoula, Montana, ABD.
 • Benyus JM (1998) Biomimicry, Innovation Inspired By Nature, William Morrow and Company Inc., New York, ABD.
 • Benyus JM (2002) Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Perennial, New York, ABD.
 • Boğa M (2013) Tasarımda Doğal Analoji: Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Yaklaşımı Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eryılmaz H (2015) Biyomimikri ve Ergonomi:Tasarımda Doğadan Yenilikçi İlham. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3): 469-474.
 • Helms M, Swaroop SV, Goel AK (2009) Biologically inspired design: Processs and product, Elsevieir, 30: 606-622.
 • Karabetça AR (2015) Doğadan Esinlenmiş Tasarımlar: Tasarım Stratejisi Olarak Biyomimikri. MSGSU 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mekan Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar, 6-8 Mayıs 2015, İstanbul.
 • Kaya LG, Yücedağ C, Aşıkkutlu HS (2018) Reflections of Biomimicry to Spatial Design, ECSAC 2018, European Conference on Science, Art and Culture, 19-22 April 2018, Antalya.
 • Kennedy S (2004) Biomimicry/biomimetics: General Principles and Practical Examples. The Science Creative Quarterly. http://www.scq.ubc.ca/biomimicrybimimeticsgeneral-principles-and-practical-examples/ (Erişim Tarihi: 17.04.2018)
 • Knight W (2001) Beetle fog-catcher inspires engineers. New Scientist, 13: 38.
 • Öztoprak Z (2018) A biomimetic perspective on (retro) fitting of building envelopes, PhD. Thesis, Middle East Technical University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
 • Parker AR, Lawrence CR (2001) Water capture by a desert beetle. Nature, 414: 33-34.
 • Primlani RV (2013) Biomimicry: On the Frontiers of Design. XIMB Journal, 10: 139-148.
 • Ravilious K (2007) Borrowing from Nature's Best Ideas, The Guardian, July 31.
 • Rosemond AD, Anderson CB (2003) Engineering Role Models: Do Non-Human Species have the Answers?, Ecological Engineering, 20: 379-387.
 • Sey Y, Tapan M, Kanoğlu A (1987) Afet Sonrası Barınma ve Geçici Konut Tipi Araştırması. İstanbul Teknik Üniversitesi, Akademik Çalışma, İstanbul, Türkiye
 • Tokman L (2012) Mimarlık Üzerine Bir Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yöntem, Uygulama. Elif Yayınevi Yayınları, Ankara, Türkiye
 • URL-1 (2016) Mimarlıkta Benzetme Yaklaşımı. https://slideplayer.biz.tr/slide/3307979/ (Erişim Tarihi: 17.11.2018)
 • URL-2 (2018) Biyomimikri nedir? https://toolbox.biomimicry.org/introduction/, (Erişim Tarihi: 25.09.2018)
 • URL-3 (2015) Kunduz. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/beaver, (Erişim Tarihi: 21.02.2019)
 • URL-4 (2019) CH2: Avustralya'nın En Çevreci ve Doğa Dostu Binası. https://www.enteresan.com/ch2-avustralyanin-en-cevreci-ve-doga-dostu-binasi, (Erişim Tarihi: 21.02.2019)
 • URL-5 (2019) Lloyd Crossing Sürdürülebilir Tasarım Planı. http://www.aiatopten.org/node/159, (Erişim Tarihi: 03.01.2019)
 • URL-6 (2012) Armadillo. http://biomimicrykth.blogspot.com/2012/02/armadillo.html, (Erişim Tarihi: 10.02.2019)
 • URL-7 (2016) Armadillo- Tatu Hayvanı. http://sancak0660ts.blogspot.com/2016/06/armadillo-tatu-hayvan.html, (Erişim Tarihi: 15.02.2019)
 • URL-8 (2016) Long-nosed Armadillos, Rolling into a ball for protection, https://asknature.org/strategy/rolling-into-a-ball-for-protection-2/#.XD-bgzAzbIU, (Erişim Tarihi: 23.02.2019)
 • Vincent JFV, Bogatyrev O, Pahl A-K, Bogatyrev NR, Bowyer A (2005) Putting Biology into TRIZ: A Database of Biological Effects. Creativity and Innovation Management, 14: 66-72.
 • Volstad NL, Boks C (2012) On the Use of Biomimicry as a Useful Tool for the Industrial Designer. Sustainable Development, 20(3): 189-199.
 • Zari MP (2007) Biomimetic Approaches to Architectural Design for Increased Sustainability. School of Architecture, University of Victoria, Yeni Zelanda
 • Zari MP, Storey J (2007) An ecosystem based biomimetic theory for a regenerative built environment. Lisbon Sustainable Building Conference, SB07, 12-14 September 2007, Lisbon

Inspiration by nature in spatial design: transformation from Armadillo to an emergency shelter

Year 2021, Volume 22, Issue 1, 78 - 87, 12.05.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.886369

Abstract

The main purpose of this study is to increase the awareness of inspiration by nature in spatial designs. With the understanding of the concept of sustainability and its importance, which is very important today, it has been aimed to consider the design principles inspired by nature while listing the design criteria. With the increase of questioning, at least the increase of spatial designs in harmony with nature supporting the environmental cycle should be provided. For these purposes, a conceptual design of emergency shelter was carried out through inspiration by the three-banded defense mechanism of the armadillo, an armored mammal. In this study, literature regarding the functional characteristics of emergency shelters was initially reviewed. Thus, it was found out that lightness and less spatial footprint were very important in the storage and transportation of such structures. In the study, solution proposals were also developed for emergency shelters through inspiration by the defense system of the armadillo, and the design process was completed.

References

 • Akgöze F (2015) Biyomimikri: Doğanın Tasarımı. https://medium.com/sherpa-blog-bulten/biyomimikri-do%C4%9Fan%C4%B1n-tasar%C4%B1m%C4%B1-18e89673b445 (Erişim Tarihi: 28.08.2015)
 • Ali El-Zeiny RM (2012) Biomimicry as a Problem Solving Methodology in Interior Architecture. ASEAN Conference on Environment-Behavior Studies. Procedia Social and Behavioral Science 50, Bangkok, Tayland
 • Altınkaynak Ç (2016) Acil Durum Barınak Tasarımı, Gereklilikleri Ve Bu Alanda Origaminin Yeri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Altun Ş (2011) Doğanın İnovasyonu-İnovasyon İçin Doğadan İlham Al. Elma Yayınevi, Ankara.
 • Anonim (1993) Büyük Larousse Ansiklopedisi, Librairie Larousse, Interpress Yayıncılık, Cilt 18, İstanbul.
 • Aziz MS, El Sherif AY (2015) Biomimicry as an approach for bio-inspired structure with the aid of computation, Alexandria Engineering Journal, 55: 707-714.
 • Baumeister D (2013) Biomimicry Resource Handbook. A Seed Bank of Best Practices. Missoula, Montana, ABD.
 • Benyus JM (1998) Biomimicry, Innovation Inspired By Nature, William Morrow and Company Inc., New York, ABD.
 • Benyus JM (2002) Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Perennial, New York, ABD.
 • Boğa M (2013) Tasarımda Doğal Analoji: Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Yaklaşımı Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eryılmaz H (2015) Biyomimikri ve Ergonomi:Tasarımda Doğadan Yenilikçi İlham. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3): 469-474.
 • Helms M, Swaroop SV, Goel AK (2009) Biologically inspired design: Processs and product, Elsevieir, 30: 606-622.
 • Karabetça AR (2015) Doğadan Esinlenmiş Tasarımlar: Tasarım Stratejisi Olarak Biyomimikri. MSGSU 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mekan Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar, 6-8 Mayıs 2015, İstanbul.
 • Kaya LG, Yücedağ C, Aşıkkutlu HS (2018) Reflections of Biomimicry to Spatial Design, ECSAC 2018, European Conference on Science, Art and Culture, 19-22 April 2018, Antalya.
 • Kennedy S (2004) Biomimicry/biomimetics: General Principles and Practical Examples. The Science Creative Quarterly. http://www.scq.ubc.ca/biomimicrybimimeticsgeneral-principles-and-practical-examples/ (Erişim Tarihi: 17.04.2018)
 • Knight W (2001) Beetle fog-catcher inspires engineers. New Scientist, 13: 38.
 • Öztoprak Z (2018) A biomimetic perspective on (retro) fitting of building envelopes, PhD. Thesis, Middle East Technical University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
 • Parker AR, Lawrence CR (2001) Water capture by a desert beetle. Nature, 414: 33-34.
 • Primlani RV (2013) Biomimicry: On the Frontiers of Design. XIMB Journal, 10: 139-148.
 • Ravilious K (2007) Borrowing from Nature's Best Ideas, The Guardian, July 31.
 • Rosemond AD, Anderson CB (2003) Engineering Role Models: Do Non-Human Species have the Answers?, Ecological Engineering, 20: 379-387.
 • Sey Y, Tapan M, Kanoğlu A (1987) Afet Sonrası Barınma ve Geçici Konut Tipi Araştırması. İstanbul Teknik Üniversitesi, Akademik Çalışma, İstanbul, Türkiye
 • Tokman L (2012) Mimarlık Üzerine Bir Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yöntem, Uygulama. Elif Yayınevi Yayınları, Ankara, Türkiye
 • URL-1 (2016) Mimarlıkta Benzetme Yaklaşımı. https://slideplayer.biz.tr/slide/3307979/ (Erişim Tarihi: 17.11.2018)
 • URL-2 (2018) Biyomimikri nedir? https://toolbox.biomimicry.org/introduction/, (Erişim Tarihi: 25.09.2018)
 • URL-3 (2015) Kunduz. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/beaver, (Erişim Tarihi: 21.02.2019)
 • URL-4 (2019) CH2: Avustralya'nın En Çevreci ve Doğa Dostu Binası. https://www.enteresan.com/ch2-avustralyanin-en-cevreci-ve-doga-dostu-binasi, (Erişim Tarihi: 21.02.2019)
 • URL-5 (2019) Lloyd Crossing Sürdürülebilir Tasarım Planı. http://www.aiatopten.org/node/159, (Erişim Tarihi: 03.01.2019)
 • URL-6 (2012) Armadillo. http://biomimicrykth.blogspot.com/2012/02/armadillo.html, (Erişim Tarihi: 10.02.2019)
 • URL-7 (2016) Armadillo- Tatu Hayvanı. http://sancak0660ts.blogspot.com/2016/06/armadillo-tatu-hayvan.html, (Erişim Tarihi: 15.02.2019)
 • URL-8 (2016) Long-nosed Armadillos, Rolling into a ball for protection, https://asknature.org/strategy/rolling-into-a-ball-for-protection-2/#.XD-bgzAzbIU, (Erişim Tarihi: 23.02.2019)
 • Vincent JFV, Bogatyrev O, Pahl A-K, Bogatyrev NR, Bowyer A (2005) Putting Biology into TRIZ: A Database of Biological Effects. Creativity and Innovation Management, 14: 66-72.
 • Volstad NL, Boks C (2012) On the Use of Biomimicry as a Useful Tool for the Industrial Designer. Sustainable Development, 20(3): 189-199.
 • Zari MP (2007) Biomimetic Approaches to Architectural Design for Increased Sustainability. School of Architecture, University of Victoria, Yeni Zelanda
 • Zari MP, Storey J (2007) An ecosystem based biomimetic theory for a regenerative built environment. Lisbon Sustainable Building Conference, SB07, 12-14 September 2007, Lisbon

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Published Date Mayıs
Journal Section Research Article
Authors

Rumeysa KESKİN
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8218-2500
Türkiye


Latif Gürkan KAYA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ (Primary Author)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0002-5360-4241
Türkiye

Thanks Bu çalışma, “Doğadan Esinlenen Mekansal Tasarımlarda Analojinin Kullanımı: Biyomimikri” başlıklı yüksek lisans tezi verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
Publication Date May 12, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { artvinofd886369, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {78 - 87}, doi = {10.17474/artvinofd.886369}, title = {Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm}, key = {cite}, author = {Keskin, Rumeysa and Kaya, Latif Gürkan and Yücedağ, Cengiz} }
APA Keskin, R. , Kaya, L. G. & Yücedağ, C. (2021). Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 78-87 . DOI: 10.17474/artvinofd.886369
MLA Keskin, R. , Kaya, L. G. , Yücedağ, C. "Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 78-87 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/62326/886369>
Chicago Keskin, R. , Kaya, L. G. , Yücedağ, C. "Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 78-87
RIS TY - JOUR T1 - Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm AU - Rumeysa Keskin , Latif Gürkan Kaya , Cengiz Yücedağ Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.886369 DO - 10.17474/artvinofd.886369 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 87 VL - 22 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.886369 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.886369 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm %A Rumeysa Keskin , Latif Gürkan Kaya , Cengiz Yücedağ %T Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 1 %R doi: 10.17474/artvinofd.886369 %U 10.17474/artvinofd.886369
ISNAD Keskin, Rumeysa , Kaya, Latif Gürkan , Yücedağ, Cengiz . "Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 1 (May 2021): 78-87 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.886369
AMA Keskin R. , Kaya L. G. , Yücedağ C. Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm. ACUJFF. 2021; 22(1): 78-87.
Vancouver Keskin R. , Kaya L. G. , Yücedağ C. Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(1): 78-87.
IEEE R. Keskin , L. G. Kaya and C. Yücedağ , "Mekansal tasarımda doğadan esinlenme: Armadillo’dan acil durum barınağına dönüşüm", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 78-87, May. 2021, doi:10.17474/artvinofd.886369
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.