Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi

Year 2021, Volume: 22 Issue: 2, 321 - 330, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.946339

Abstract

Bu araştırmada Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rekreasyon potansiyelinin belirlenebilmesi için ülkemizdeki pek çok çalışmada kullanılmış Gülez yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma alanına 2020 yılı Eylül, 2021 yılı Mayıs ve Haziran aylarında 4 hafta içi ve 5 hafta sonu olmak üzere toplamda 9 kere gidilmiş ve yerinde gözlemler yapılarak rekreasyon potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin %59 (orta düzey) olduğu ortaya konmuştur. Alanda bulunan yapı ve tesisler iyileştirilerek, rekreatif kolaylıklar arttırılarak, olumsuz etmenler giderilerek Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin arttırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Aksu Ö (2015) Korunan Doğal Rekreasyon Alanlarında Donatı Elemanlarının Tasarımları: Altındere Vadisi Milli Parkı Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15(2): 267 – 278
 • Akten S, Gül A (2014) Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 15: 130-139
 • Aran S (1967) Tabiatı Koruma ve Peyzaj Güzelliklerinin Muhafazası Bakımından Milli Parklarımızın Önemi, Milli Parklar ve Tabiatın Korunması Cemiyeti, Yayın No: 10, Ankara
 • Atabeyoğlu Ö, Beyli KN, Argan A (2017) Recreational Potential of Kurul Castel Archaeological Treasure of Black Sea Region, Ordu City. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 7(16): 126-140
 • Birici S, Zaman M, Bulut İ (2016) Limni Gölü Tabiat Parkının (Gümüşhane) Rekreasyon Potansiyeli. Journal of International Social Research 9(46): 285-294
 • Bozkurt S (2019) Gürün (Sivas) İlçesi Gökpınar Gölü ve Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi 2 (1): 29-39
 • Clark RN, Stankey GH (1979). The Recreation Opportunity Spectrum: A Framework for Planning, Management, and Research. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, USA, 32p.
 • Clawson M (1959) Methods of Measuring the Demand for and Value of Outdoor Recreation. Resources for the Future, Inc., Washington, D.C., 36p.
 • Çakır G, Çakır A (2012) İğneada Longoz Ormanları Ve Çevresinin Rekreasyonel Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Özel Sayı: 281-286
 • Çavuş A, Aker P (2021) Turgut Özal Tabiat Parkı’nın Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 8 (1), 193-212
 • Çelik A, Çalışkan H (2017) Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesinin Peyzaj Değerleri ve Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 1 (2): 13-22
 • Çelik A, Polat Üzümcü T, Çetin İ (2016) Bursa İli Gölyazı Köyü’nün Açık Hava Rekreasyon Potansiyeli. International Journal of Social and Economic Sciences 6(2): 32-40
 • Çetinkale Demirkan G, Sandal Erzurumlu G (2020) According to method of Gülez determination of recreational potential of Niğde Atatürk City Forest. Journal of Social and Humanities Sciences Research 7(52): 986-995
 • Çidam FB (2007) Diyarbakır Kent Dokusunun Turizm ve Rekreasyon Kaynaklarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 221 s
 • Daiute, RJ (1966) Methods for Determination of Demand for Outdoor Recreation. Land Economics, 42(3), 327–338.
 • Demirel Ö (1997) Çoruh Havzası (Yusufeli Kesimi) Doğal Kaynak Değerlerinin Rekreasyon ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon, 303 s
 • Gül A (2005) Korunan doğal alanların planlama sorunları ve ekolojik yönetim planı önerisi. Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğleri, Cilt:4, Ankara, s. 1421-1429
 • Gül A, Örücü ÖK, Karaca Ö (2005) Korunan alanlarda rekreasyon uygunluk analizi ile potansiyel alanların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiriler Kitabı, Isparta, s. 423-432
 • Gül S, Yılmaz A (2019) Samsun Şehri Deniz Kıyı Şeridinin Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Uygulaması. Coğrafi Bilimler Dergisi 17(2): 318-344
 • Gülez S (1990) Ormaniçi rekreasyon potansiyelinin saptanması için geliştirilen bir değerlendirme yöntemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 40(2): 132-147
 • Kavaklımeşe Korusu (2021) http://kavaklimesekorusu.tabiat.gov.tr/ Erişim Tarihi: 19.05.2021
 • Kılıçaslan Ç (2008) Ortaca Kenti Rekreasyon Alanlarının Mevcut Durumu ve Muğla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Alanlarına Yönelik Beklentileri. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 4(1-2): 3-16
 • Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2021) https://kirklareli.ktb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 25.09.2021
 • Kiemstedt H (1967) Zur Bevverlung der Landschaft für die Erholung. Evaluation zur Landespflege. Sonderheft; 1, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
 • Knetsch, JL (1963) Outdoor Recreation Demands and Benefits. Land Economics, 39(4), 387–396.
 • Korkut D, Şimşek D (2009) Kıyı Şeridi Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Uygulaması: Tekirdağ Merkez İlçe Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(3): 315-327
 • Kraus RG (1977) Recreation Today: Program, Planning And Leadership (Second Edition), California: Goodyear Publishing Company, USA
 • Lier HN (1972) Research on Some Technical Aspects of Outdoor Recreation, as Part of Multipurpose Rural Reconstructions in the Netherlands. Netherlands Journal Of Agricultural Science 3: 154-179
 • Masozera MK, Alavalapati JRR (2004) Forest dependency and its implications for protected areas management: a case study from the Nyungwe Forest Reserve, Rwanda. Scandinavian Journal of Forest Research 19(004): 85-92
 • MGM (2021) https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m= KIRKLARELI. Erişim Tarihi: 19.05.2021
 • MTA (2021) http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx Erişim Tarihi: 25.09.2021
 • Nowaczek A (2003) Planning for selective use and ecologically compatible forms of outdoor recreation: One means of core area revitalization in the City of Waterloo, Ontario. University Of Waterloo Master Thesis, USA
 • OGM (2021) Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
 • Özçalık M, Kumru S (2019) Kapıçam Tabiat Parkı’nın Gülez Yöntemine Göre Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Forest Science 3(2): 129-141
 • Öztürk S (2005) Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkının Rekreasyonel Kaynak Değerlerinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6(2): 138-148
 • Pekünlü S, Sezen I, Özer S (2020) Limni Gölü Tabiat Parkının Rekreasyon Potansiyelinin Gülez Yöntemine Göre Değerlendirilmesi. In: Alptekin MY (Ed.) Sosyal Bilimlerde 2020 Gündemi Türkiye ve Doğu Karadeniz. Serander Yayınevi, Türkiye, 253 - 264
 • Putz FE, Blate GM, Redford, KH, Fimbel R, Robinson J (2001) Tropical forest management and conservation of biodiversity: an overview. Conservation Biology, 15(1): 7-20
 • Serarslan MZ, Bakır B (1988) Turizm Pazarlamasında Sporun Yeri Ve Türkiye Açısından Değerlemesi. Pazarlama Dünyası 2(9): 28- 30
 • Surat H (2017) Gülez Yöntemine Göre Deriner Baraj Gölü ve Yakın Çevresi Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi. KSÜ Doğa Bil. Dergisi 20(3): 247-257
 • Sü Eröz S, Aslan E (2017) Istranca Yıldız Ormanlarının Rekreasyon Potansiyelinin Gülez Metodu ile Değerlendirilmesi. Kesit Akademi Dergisi (9): 83-107
 • TUİK (2021) http://www.tuik.gov.tr. Erişim Tarihi: 19.05.2021
 • Tozkoparan U, Atayeter Y, Yayla O (2020) Altınpınar (Limni) Gölü (Torul/Gümüşhane) ve Yakın Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Uygulaması. Doğu Coğrafya Dergisi 25(44): 61-84
 • Tülek B (2021) Determination of Recreation Potential with Using Gülez Method in Çankırı Kadınçayırı Natural Park Example. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 5(1): 227-234
 • Uzun S (2005) Kırsal ve Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanıcı Memnuniyeti: Gölcük Orman içi Dinlenme Alanı ve İnönü Parkı Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Yüksek Lisans Tezi, Bolu, 104 s
 • Yeşil P, Hacıoğlu V (2018) Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(6): 680-688
 • Yılmaz S (2004) Serçeme Vadisinin Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi. Ekoloji, 13(51): 1-6
 • Yılmaz H, Karaşah B, Erdoğan Yüksel E (2009) Gülez Yöntemine Göre Kafkasör Kent Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10(1): 53-61

Determination of recreation potential at The Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Natural Park

Year 2021, Volume: 22 Issue: 2, 321 - 330, 19.11.2021
https://doi.org/10.17474/artvinofd.946339

Abstract

In this study, it was aimed to determine the recreation potential of Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Nature Park in Kırklareli province. In order to determine the recreational potential, the Gülez method, which has been used in many studies in Turkey, has been used. The study area was visited 9 times in total, 4 weekdays and 5 weekends in September at 2020, May and June at 2021, and the recreation potential was tried to be determined by making on-site observations. As a result of the research, it was concluded that the recreation potential of Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Nature Park is 59% (medium level). The recreational potential of the Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Nature Park can be increased by improving the buildings and facilities and areas, increasing the recreational facilities and eliminating the negative factors.

References

 • Aksu Ö (2015) Korunan Doğal Rekreasyon Alanlarında Donatı Elemanlarının Tasarımları: Altındere Vadisi Milli Parkı Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15(2): 267 – 278
 • Akten S, Gül A (2014) Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 15: 130-139
 • Aran S (1967) Tabiatı Koruma ve Peyzaj Güzelliklerinin Muhafazası Bakımından Milli Parklarımızın Önemi, Milli Parklar ve Tabiatın Korunması Cemiyeti, Yayın No: 10, Ankara
 • Atabeyoğlu Ö, Beyli KN, Argan A (2017) Recreational Potential of Kurul Castel Archaeological Treasure of Black Sea Region, Ordu City. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 7(16): 126-140
 • Birici S, Zaman M, Bulut İ (2016) Limni Gölü Tabiat Parkının (Gümüşhane) Rekreasyon Potansiyeli. Journal of International Social Research 9(46): 285-294
 • Bozkurt S (2019) Gürün (Sivas) İlçesi Gökpınar Gölü ve Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi 2 (1): 29-39
 • Clark RN, Stankey GH (1979). The Recreation Opportunity Spectrum: A Framework for Planning, Management, and Research. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, USA, 32p.
 • Clawson M (1959) Methods of Measuring the Demand for and Value of Outdoor Recreation. Resources for the Future, Inc., Washington, D.C., 36p.
 • Çakır G, Çakır A (2012) İğneada Longoz Ormanları Ve Çevresinin Rekreasyonel Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Özel Sayı: 281-286
 • Çavuş A, Aker P (2021) Turgut Özal Tabiat Parkı’nın Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 8 (1), 193-212
 • Çelik A, Çalışkan H (2017) Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesinin Peyzaj Değerleri ve Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 1 (2): 13-22
 • Çelik A, Polat Üzümcü T, Çetin İ (2016) Bursa İli Gölyazı Köyü’nün Açık Hava Rekreasyon Potansiyeli. International Journal of Social and Economic Sciences 6(2): 32-40
 • Çetinkale Demirkan G, Sandal Erzurumlu G (2020) According to method of Gülez determination of recreational potential of Niğde Atatürk City Forest. Journal of Social and Humanities Sciences Research 7(52): 986-995
 • Çidam FB (2007) Diyarbakır Kent Dokusunun Turizm ve Rekreasyon Kaynaklarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 221 s
 • Daiute, RJ (1966) Methods for Determination of Demand for Outdoor Recreation. Land Economics, 42(3), 327–338.
 • Demirel Ö (1997) Çoruh Havzası (Yusufeli Kesimi) Doğal Kaynak Değerlerinin Rekreasyon ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon, 303 s
 • Gül A (2005) Korunan doğal alanların planlama sorunları ve ekolojik yönetim planı önerisi. Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğleri, Cilt:4, Ankara, s. 1421-1429
 • Gül A, Örücü ÖK, Karaca Ö (2005) Korunan alanlarda rekreasyon uygunluk analizi ile potansiyel alanların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiriler Kitabı, Isparta, s. 423-432
 • Gül S, Yılmaz A (2019) Samsun Şehri Deniz Kıyı Şeridinin Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Uygulaması. Coğrafi Bilimler Dergisi 17(2): 318-344
 • Gülez S (1990) Ormaniçi rekreasyon potansiyelinin saptanması için geliştirilen bir değerlendirme yöntemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 40(2): 132-147
 • Kavaklımeşe Korusu (2021) http://kavaklimesekorusu.tabiat.gov.tr/ Erişim Tarihi: 19.05.2021
 • Kılıçaslan Ç (2008) Ortaca Kenti Rekreasyon Alanlarının Mevcut Durumu ve Muğla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Alanlarına Yönelik Beklentileri. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 4(1-2): 3-16
 • Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2021) https://kirklareli.ktb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 25.09.2021
 • Kiemstedt H (1967) Zur Bevverlung der Landschaft für die Erholung. Evaluation zur Landespflege. Sonderheft; 1, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
 • Knetsch, JL (1963) Outdoor Recreation Demands and Benefits. Land Economics, 39(4), 387–396.
 • Korkut D, Şimşek D (2009) Kıyı Şeridi Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Uygulaması: Tekirdağ Merkez İlçe Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(3): 315-327
 • Kraus RG (1977) Recreation Today: Program, Planning And Leadership (Second Edition), California: Goodyear Publishing Company, USA
 • Lier HN (1972) Research on Some Technical Aspects of Outdoor Recreation, as Part of Multipurpose Rural Reconstructions in the Netherlands. Netherlands Journal Of Agricultural Science 3: 154-179
 • Masozera MK, Alavalapati JRR (2004) Forest dependency and its implications for protected areas management: a case study from the Nyungwe Forest Reserve, Rwanda. Scandinavian Journal of Forest Research 19(004): 85-92
 • MGM (2021) https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m= KIRKLARELI. Erişim Tarihi: 19.05.2021
 • MTA (2021) http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx Erişim Tarihi: 25.09.2021
 • Nowaczek A (2003) Planning for selective use and ecologically compatible forms of outdoor recreation: One means of core area revitalization in the City of Waterloo, Ontario. University Of Waterloo Master Thesis, USA
 • OGM (2021) Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
 • Özçalık M, Kumru S (2019) Kapıçam Tabiat Parkı’nın Gülez Yöntemine Göre Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Forest Science 3(2): 129-141
 • Öztürk S (2005) Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkının Rekreasyonel Kaynak Değerlerinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6(2): 138-148
 • Pekünlü S, Sezen I, Özer S (2020) Limni Gölü Tabiat Parkının Rekreasyon Potansiyelinin Gülez Yöntemine Göre Değerlendirilmesi. In: Alptekin MY (Ed.) Sosyal Bilimlerde 2020 Gündemi Türkiye ve Doğu Karadeniz. Serander Yayınevi, Türkiye, 253 - 264
 • Putz FE, Blate GM, Redford, KH, Fimbel R, Robinson J (2001) Tropical forest management and conservation of biodiversity: an overview. Conservation Biology, 15(1): 7-20
 • Serarslan MZ, Bakır B (1988) Turizm Pazarlamasında Sporun Yeri Ve Türkiye Açısından Değerlemesi. Pazarlama Dünyası 2(9): 28- 30
 • Surat H (2017) Gülez Yöntemine Göre Deriner Baraj Gölü ve Yakın Çevresi Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Alan Kullanım Önerilerinin Geliştirilmesi. KSÜ Doğa Bil. Dergisi 20(3): 247-257
 • Sü Eröz S, Aslan E (2017) Istranca Yıldız Ormanlarının Rekreasyon Potansiyelinin Gülez Metodu ile Değerlendirilmesi. Kesit Akademi Dergisi (9): 83-107
 • TUİK (2021) http://www.tuik.gov.tr. Erişim Tarihi: 19.05.2021
 • Tozkoparan U, Atayeter Y, Yayla O (2020) Altınpınar (Limni) Gölü (Torul/Gümüşhane) ve Yakın Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Uygulaması. Doğu Coğrafya Dergisi 25(44): 61-84
 • Tülek B (2021) Determination of Recreation Potential with Using Gülez Method in Çankırı Kadınçayırı Natural Park Example. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 5(1): 227-234
 • Uzun S (2005) Kırsal ve Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanıcı Memnuniyeti: Gölcük Orman içi Dinlenme Alanı ve İnönü Parkı Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Yüksek Lisans Tezi, Bolu, 104 s
 • Yeşil P, Hacıoğlu V (2018) Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(6): 680-688
 • Yılmaz S (2004) Serçeme Vadisinin Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi. Ekoloji, 13(51): 1-6
 • Yılmaz H, Karaşah B, Erdoğan Yüksel E (2009) Gülez Yöntemine Göre Kafkasör Kent Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10(1): 53-61

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Article
Authors

Fürüzan ASLAN
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0001-7981-8777
Türkiye


Oğuz ATEŞ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-5395-0355
Türkiye


Nehar BÜYÜKBAYRAKTAR
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0001-6582-9221
Türkiye


Engin KABATAŞ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-3191-5866
Türkiye

Publication Date November 19, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 22 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { artvinofd946339, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2021}, volume = {22}, number = {2}, pages = {321 - 330}, doi = {10.17474/artvinofd.946339}, title = {Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Aslan, Fürüzan and Ateş, Oğuz and Büyükbayraktar, Nehar and Kabataş, Engin} }
APA Aslan, F. , Ateş, O. , Büyükbayraktar, N. & Kabataş, E. (2021). Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 321-330 . DOI: 10.17474/artvinofd.946339
MLA Aslan, F. , Ateş, O. , Büyükbayraktar, N. , Kabataş, E. "Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi" . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 321-330 <http://ofd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/65850/946339>
Chicago Aslan, F. , Ateş, O. , Büyükbayraktar, N. , Kabataş, E. "Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 321-330
RIS TY - JOUR T1 - Determination of recreation potential at The Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Natural Park AU - FürüzanAslan, OğuzAteş, NeharBüyükbayraktar, EnginKabataş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17474/artvinofd.946339 DO - 10.17474/artvinofd.946339 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 330 VL - 22 IS - 2 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - doi: 10.17474/artvinofd.946339 UR - https://doi.org/10.17474/artvinofd.946339 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi %A Fürüzan Aslan , Oğuz Ateş , Nehar Büyükbayraktar , Engin Kabataş %T Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi %D 2021 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 22 %N 2 %R doi: 10.17474/artvinofd.946339 %U 10.17474/artvinofd.946339
ISNAD Aslan, Fürüzan , Ateş, Oğuz , Büyükbayraktar, Nehar , Kabataş, Engin . "Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 / 2 (November 2021): 321-330 . https://doi.org/10.17474/artvinofd.946339
AMA Aslan F. , Ateş O. , Büyükbayraktar N. , Kabataş E. Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi. ACUJFF. 2021; 22(2): 321-330.
Vancouver Aslan F. , Ateş O. , Büyükbayraktar N. , Kabataş E. Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 2021; 22(2): 321-330.
IEEE F. Aslan , O. Ateş , N. Büyükbayraktar and E. Kabataş , "Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 321-330, Nov. 2021, doi:10.17474/artvinofd.946339
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.