Research Article
BibTex RIS Cite

COVID-19 Pandemisinde ergonomik sınıf tasarımı: sıraların çapraz olarak düzenlenmesi üzerine bir araştırma

Year 2022, Volume: 23 Issue: 2, 113 - 123, 28.10.2022
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1107139

Abstract

Koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı COVID-19, Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıktı ve hızla tüm dünyaya yayıldı; insanların sağlığını ve yaşamını derinden etkiledi. 2020 yılının başlarında COVID-19’un bulaşma riskini azaltmak ve ondan korunmak için dünya çapında okullarda büyük oranda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim uygulanmaya başlandı. Ancak, uzaktan eğitim, özellikle uygulamalı eğitim alanları için uygun bir yöntem değildir. Ayrıca, uzaktan eğitimin gelecek süreçte mezunların kariyerlerini ve ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının pandemi koşullarında yüz yüze eğitime hazır olması için yeniden tasarımı kaçınılmazdır. Bu metinde, COVID-19 pandemisi koşullarında bulaşıyı azaltacak nitelikte çapraz sıralı bir derslik tasarlanmıştır: öğrenci sıralarının çapraz sıralandığı ve pandemi uyumlu iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı bir derslik tasarımı. Tasarlanan Üniversite dersliğinin boyutları 14.73 m x 11.31 m x 3 m, kapasitesi 29 kişiliktir (28 öğrenci + 1 eğitmen). Çapraz sıralı derslik tasarımı ile düz sıralı dersliğe göre %38 alan tasarrufu sağlanabilmektedir. Tasarlanacak pandemi uyumlu sınıflar normal sınıflardan daha büyük olduğu için, pandemi uyumlu sınıfların tasarımı ekonomik açıdan da değerlendirilmelidir (örneğin aydınlatma, havalandırma ve inşaat maliyetleri). Sağlık ve güvenliği onaylanmış eğitim ortamlarında uygulanacak yüz yüze eğitimin gelecekte kişisel gelişime ve ekonomiye olumlu katkıları olacaktır. Pandemi endemiye dönüşecek de olsa, üniversitelerde çevrim içi eğitim olanakları her zaman hazır bulundurulmalıdır.

Supporting Institution

Destek alınmamıştır

Thanks

Dergi yönetimine, hakemlere; emek koyanlara teşekkür ederiz. Kemal ÜÇÜNCÜ-H. Hulusi ACAR

References

 • 1. Kalaycı Yüksek F, Gümüş D (2020) Yılına damgasını vuran pandemi: COVID-19'a (SARSCoV-2) genel bir bakış. Journal of Medical Sciences. 2021; 2(2): 18-31.
 • 2. Allam Z (2020) The first 50 days of COVID-19: A detailed chronological timeline and extensive review of literature documenting the pandemic. Surveying the Covid-19 Pandemic and its Implications, pp 1–7.
 • 3. Demir D, Dinçer E, Kuday H (2021) COVID-19’da D Vitamininin ve Eczacının Rolü. Journal of Medical Sciences, 2(4): 20-37.
 • 4. Toader T, Safta M, Titirisça C, Firtescu B (2021) Effects of digitalisation on higher education in a sustainable development framework—Online learning challenges during the COVID-19 pandemic. Sustainability, 13(6444): 1-25.
 • 5. Radinger T, Boeskens L (2021) More time at school: Lessons from case studies and research on extended school days. OECD Education Working Paper No. 252, EDU/WKP. 9.
 • 6. Patall E, Cooper H, Batts Allen A (2020) Extending the school day or school year: A systematic review of research (1985-2009). Review of Educational Research, 80(3): 401-436.
 • 7. Brown C (2005) Getting smarter, becoming fairer: A progressive education agenda for a strongernation, Center for American Progress and Institute for America’s Future, Washington DC.
 • 8. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N et al. (2020) The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. Lancet.
 • 9. Golberstein E, Wen H, Miller BF (2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and mental health for children and adolescents. JAMA Pediatrics, 174(9): 819-820.
 • 10. Andrew A, Cattan S, Dias MC, Farquharson C, Kraftman L, Krutikova S et al. (2020) Inequalities in children’s experiences of home learning during the COVID-19 lockdown in England. Fisc. Stud., 41: 653–683.
 • 11. Viramgami A, Pagdhune A, Sarkar K, Balachandar R (2020) Occupational health and safety practices at workplace during COVID-19 pandemic. Journal of Comprehensive Health, 8(2): 77-82.
 • 12. Wu D, Wu T, Liu Q, Yang Z (2020) The SARS-CoV-2 outbreak: What we know. Int J Infect Dis., 94: 44-48.
 • 13. Pamuk S, Özkan A, Polat B (2020) Epidemiology, pathogenesis, diagnosis and management of COVID-19. Tr-ENT, 30: 1-9.
 • 14. Perlman S ve Netland J (2009) Coronaviruses post-SARS: Update on replication and pathogenesis. Nat. Rev. Microbiol, 7: 439–450.
 • 15. Rehman MFU, Fariha C, Anwar A, Shahzad B, Ahmad M, Mukhtar S et al. (2021) Novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic: A recent mini review. Computational and Structural Biotechnology Journal, 19: 612-623.
 • 16. Yin Y, Wunderink RG (2018) MERS, SARS and other coronaviruses as causes of pneumonia. Respirology, 23: 130–137.
 • 17. Hu B, Guo H, Zhou P, Shi Z-L (2021) Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nature Reviews Microbiology, 19: 141-154.
 • 18. Türken M, Köse Ş (2020) COVID-19 bulaş yolları ve önlem. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30: 36-42.
 • 19. Saydam N (2020) COVID-19 Enfeksiyonunda epidemiyoloji ve korunma. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1: 1-7.
 • 20. Phan T (2020) Novel coronavirus: From discovery to clinical diagnostics. Infect. Genet. Evol, 79.
 • 21. Çelik D, Köse Ş (2020) Erişkinlerde COVID-19: Klinik bulgular. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30 (Ek sayı): 43-48.
 • 22. Pan Y, Zhang D, Yang P, Poon LLM, Wang Q (2020) Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples. Lancet Infect Dis., 20(4): 411-412.
 • 23. Azimi P, Stephens B (2013) HVAC filtration for controlling infectious airborne disease transmission in indoor environments: Predicting risk reductions and operational costs. Build Environ, 70: 150–160.
 • 24. Köksal Y (2001) Kapalı mahallerde hava kalitesinin iyileştirilmesi. V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 3- Ekim 2001, Aydın, Bildirler Kitabı, 625-645.
 • 25. URL-1 (2021) Koronavirüs istatistikleri. TRTHABER, Erişim adresi: https://www.trthaber.com/haber/koronavirus, Erişim tarihi: 19.11.2021.
 • 26. URL-2 (2021) Koronavirüs COVID-19 dünya haritası. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Erişim adresi: https://corona.cbddo.gov.tr, Erişim tarihi: 19.11.2021.
 • 27. OSHA (2020). Guidance on preparing workplaces for COVID-19. U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration.
 • 28. Haleem A, Javaid M (2020). Effects of COVID-19 pandemic in daily life. Curr Med Res Pract., 10(2): 78–79.
 • 29. CRS (2021) Global economic effects of COVID-19. Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov/, Erişim tarihi: 2021.
 • 30. Schäfer SK, Sopp MR, Schanz CG, Staginnus M, Göritz AS, Michael T (2020) Impact of COVID-19 on public mental health and the buffering effect of a sense of coherence. Psychother Psychosom, 89: 386–392.
 • 31. Khan I, Shah D, Shah SS (2021) COVID-19 pandemic and its positive impacts on environment: an updated review. International Journal of Environmental Science and Technology, 18: 521–530.
 • 32. Donnelly R, Patrinos HA, Gresham J (2021) The impact of COVID-19 on education – Recommendations and opportunities for Ukraine. OPINION, 2.
 • 33. Balcı, A (2020) Covid-19 özelinde salgınların eğitime etkileri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3): 75-85.
 • 34. Oreopulos P, von Wachter T, Heisz A (2012) The short- and long-term career effects of graduating in a recession. American Economic Journal: Applied Economics, 4(1): 1-29.
 • 35. Çakın M ve Külekçi Akyavuz E (2020) Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6 (2): 165 – 186.
 • 36. Kutluay Tutar F, Ekici M, Balkaya D, Tutar NF (2021) Öğrenen ekonomi bağlamında kendisi küçük ama tahribatı büyük olan covid-19’un Türkiye’de sektörel etkileri. International Academic Social Resources Journal, 6(24): 699-712.
 • 37. Önder H, Gül M, Ergüldürenler G (2013) Eğitim ortamında ergonomi kullanılması ve örnek ideal sınıf çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(ÖS): 41-55.
 • 38. 38 TS EN 1729-1/AC (2016) Mobilya - Eğitim kurumları için sandalyeler ve masalar - Bölüm 1: Fonksiyonel boyutlar.
 • 39. Kahya E, Ünlüer G, Güzeldal Z, Demirci ZÖ (2018) Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci sıralarının uygunluğunun analizi. Ergonomi, 1(2): 59-76.
 • 40. Tunay M, Melemez K, Dizdar EN (2005) Yükseköğrenimde kullanılan okul sıra ve masalarının antropometrik tasarımı (Bartın Orman Fakültesi örneği). Technology, 8(1-2): 93-99.
 • 41. Akın G, Gültekin T, Bektaş Y, Önal S, Tuncel E (2014) Üniversite öğrencileri için sıra tasarımı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1): 269-286.
 • 42. Üçüncü K, Aydın A, Tiryaki S (2014) Teknoloji dersliklerinde ergonomik aydınlatma. 20. Ulusal Ergonomi Kongresi. Ankara, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2014.
 • 43. TS EN 12464-1 (2013) Işık ve ışıklandırma - İş mahallerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı alandaki iş mahalleri.
 • 44. Bostancı Başkan T, Şerefhanoğlu Sözen M (2006) Dersliklerde görsel konfor ve etkin enerji kullanımı – bir örnek derslik aydınlatması. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 1(2): 143-153.
 • 45. MEGEP (2007) Elektrik elektronik teknolojisi: Aydınlatma projeleri. Ankara: Mill Eğitim Bakanlığı.
 • 46. DIN 1946-7 (2008) Ventilation technique, technical-installation in laboratories, (VDI Ventilation Rules).
 • 47. URL-3 (2021) How to calculate air change rates according to the activit y in t ypical rooms and buildings. Erişim adresi: www.casals.com, Erişim tarihi: 19.11.2021.
 • 48. TS EN 527-1 (2013) Büro mobilyası- Çalışma masa ve sıraları- Bölüm 1: Boyutlar.
 • 49. TS EN 527-2 (2017) Büro mobilyası - Çalışma masaları ve sıraları - Bölüm 2: Mekanik emniyet kurallar.
 • 50. TS EN ISO 527-3 (2019) Plastikler-Çekme özelliklerinin tayini-Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları.
 • 51. Tanhan F (2020) Pandemi ikliminde belirsizlik ve psikolojik yansımaları. Pandemi ve Eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık, pp 37-46.
 • 52. Weizhen L, Andrew TH, Nor MA, Saffa BR(1999) CFD modeling and measurement of aerosol particle distributions in ventilated multizone rooms. Ashrae Journal, 105(2): 116-127.
 • 53. EPA (2021) Ventilation and Coronavirus (COVID-19). United States Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-and-coronavirus-covid-19, Erişim tarihi: 15 Eylül 2021.

Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats

Year 2022, Volume: 23 Issue: 2, 113 - 123, 28.10.2022
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1107139

Abstract

COVID-19, caused by the coronavirus (SARS-CoV-2), emerged in China in December 2019 and quickly spread all over the world; deeply affected people's health and life. In early 2020, in an effort to reduce the risk of COVID-19 and prevent the spread, schools around the world essentially suspended in-person education and then began distance education. However, distance education is not a method that is particularly applicable in the field of applied education. In addition, it is thought that distance education will negatively affect the careers of graduates and the country's economy in the future. Therefore, redesign of educational institutions is inevitable in order to be ready for face-to-face education under pandemic conditions. In this paper, cross-row classrooms are designed to reduce transmission in the context of the COVID-19 pandemic: In this classroom design, student rows are cross-aligned with pandemic-compatible occupational health and safety measures. The dimensions of the designed university classroom are 14.73 m x 11.31 m x 3 m and its capacity is 29 people (28 students + 1 teacher). The cross-arranged classroom design saves 36% of space compared to straight-line classrooms. The design of pandemic-compliant classrooms should also be considered from an economic point of view (i.e cost of lightinig, ventilation and construction), as the pandemic-compliant classrooms to be designed are larger than regular classrooms. Implementing face-to-face education in health and safety approved educational environments will have positive contributions to personal development and the economy in the future. Even if the pandemic will become endemic, universities should always offer online educational opportunities.

References

 • 1. Kalaycı Yüksek F, Gümüş D (2020) Yılına damgasını vuran pandemi: COVID-19'a (SARSCoV-2) genel bir bakış. Journal of Medical Sciences. 2021; 2(2): 18-31.
 • 2. Allam Z (2020) The first 50 days of COVID-19: A detailed chronological timeline and extensive review of literature documenting the pandemic. Surveying the Covid-19 Pandemic and its Implications, pp 1–7.
 • 3. Demir D, Dinçer E, Kuday H (2021) COVID-19’da D Vitamininin ve Eczacının Rolü. Journal of Medical Sciences, 2(4): 20-37.
 • 4. Toader T, Safta M, Titirisça C, Firtescu B (2021) Effects of digitalisation on higher education in a sustainable development framework—Online learning challenges during the COVID-19 pandemic. Sustainability, 13(6444): 1-25.
 • 5. Radinger T, Boeskens L (2021) More time at school: Lessons from case studies and research on extended school days. OECD Education Working Paper No. 252, EDU/WKP. 9.
 • 6. Patall E, Cooper H, Batts Allen A (2020) Extending the school day or school year: A systematic review of research (1985-2009). Review of Educational Research, 80(3): 401-436.
 • 7. Brown C (2005) Getting smarter, becoming fairer: A progressive education agenda for a strongernation, Center for American Progress and Institute for America’s Future, Washington DC.
 • 8. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N et al. (2020) The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. Lancet.
 • 9. Golberstein E, Wen H, Miller BF (2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and mental health for children and adolescents. JAMA Pediatrics, 174(9): 819-820.
 • 10. Andrew A, Cattan S, Dias MC, Farquharson C, Kraftman L, Krutikova S et al. (2020) Inequalities in children’s experiences of home learning during the COVID-19 lockdown in England. Fisc. Stud., 41: 653–683.
 • 11. Viramgami A, Pagdhune A, Sarkar K, Balachandar R (2020) Occupational health and safety practices at workplace during COVID-19 pandemic. Journal of Comprehensive Health, 8(2): 77-82.
 • 12. Wu D, Wu T, Liu Q, Yang Z (2020) The SARS-CoV-2 outbreak: What we know. Int J Infect Dis., 94: 44-48.
 • 13. Pamuk S, Özkan A, Polat B (2020) Epidemiology, pathogenesis, diagnosis and management of COVID-19. Tr-ENT, 30: 1-9.
 • 14. Perlman S ve Netland J (2009) Coronaviruses post-SARS: Update on replication and pathogenesis. Nat. Rev. Microbiol, 7: 439–450.
 • 15. Rehman MFU, Fariha C, Anwar A, Shahzad B, Ahmad M, Mukhtar S et al. (2021) Novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic: A recent mini review. Computational and Structural Biotechnology Journal, 19: 612-623.
 • 16. Yin Y, Wunderink RG (2018) MERS, SARS and other coronaviruses as causes of pneumonia. Respirology, 23: 130–137.
 • 17. Hu B, Guo H, Zhou P, Shi Z-L (2021) Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nature Reviews Microbiology, 19: 141-154.
 • 18. Türken M, Köse Ş (2020) COVID-19 bulaş yolları ve önlem. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30: 36-42.
 • 19. Saydam N (2020) COVID-19 Enfeksiyonunda epidemiyoloji ve korunma. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1: 1-7.
 • 20. Phan T (2020) Novel coronavirus: From discovery to clinical diagnostics. Infect. Genet. Evol, 79.
 • 21. Çelik D, Köse Ş (2020) Erişkinlerde COVID-19: Klinik bulgular. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30 (Ek sayı): 43-48.
 • 22. Pan Y, Zhang D, Yang P, Poon LLM, Wang Q (2020) Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples. Lancet Infect Dis., 20(4): 411-412.
 • 23. Azimi P, Stephens B (2013) HVAC filtration for controlling infectious airborne disease transmission in indoor environments: Predicting risk reductions and operational costs. Build Environ, 70: 150–160.
 • 24. Köksal Y (2001) Kapalı mahallerde hava kalitesinin iyileştirilmesi. V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 3- Ekim 2001, Aydın, Bildirler Kitabı, 625-645.
 • 25. URL-1 (2021) Koronavirüs istatistikleri. TRTHABER, Erişim adresi: https://www.trthaber.com/haber/koronavirus, Erişim tarihi: 19.11.2021.
 • 26. URL-2 (2021) Koronavirüs COVID-19 dünya haritası. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Erişim adresi: https://corona.cbddo.gov.tr, Erişim tarihi: 19.11.2021.
 • 27. OSHA (2020). Guidance on preparing workplaces for COVID-19. U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration.
 • 28. Haleem A, Javaid M (2020). Effects of COVID-19 pandemic in daily life. Curr Med Res Pract., 10(2): 78–79.
 • 29. CRS (2021) Global economic effects of COVID-19. Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov/, Erişim tarihi: 2021.
 • 30. Schäfer SK, Sopp MR, Schanz CG, Staginnus M, Göritz AS, Michael T (2020) Impact of COVID-19 on public mental health and the buffering effect of a sense of coherence. Psychother Psychosom, 89: 386–392.
 • 31. Khan I, Shah D, Shah SS (2021) COVID-19 pandemic and its positive impacts on environment: an updated review. International Journal of Environmental Science and Technology, 18: 521–530.
 • 32. Donnelly R, Patrinos HA, Gresham J (2021) The impact of COVID-19 on education – Recommendations and opportunities for Ukraine. OPINION, 2.
 • 33. Balcı, A (2020) Covid-19 özelinde salgınların eğitime etkileri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3): 75-85.
 • 34. Oreopulos P, von Wachter T, Heisz A (2012) The short- and long-term career effects of graduating in a recession. American Economic Journal: Applied Economics, 4(1): 1-29.
 • 35. Çakın M ve Külekçi Akyavuz E (2020) Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6 (2): 165 – 186.
 • 36. Kutluay Tutar F, Ekici M, Balkaya D, Tutar NF (2021) Öğrenen ekonomi bağlamında kendisi küçük ama tahribatı büyük olan covid-19’un Türkiye’de sektörel etkileri. International Academic Social Resources Journal, 6(24): 699-712.
 • 37. Önder H, Gül M, Ergüldürenler G (2013) Eğitim ortamında ergonomi kullanılması ve örnek ideal sınıf çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(ÖS): 41-55.
 • 38. 38 TS EN 1729-1/AC (2016) Mobilya - Eğitim kurumları için sandalyeler ve masalar - Bölüm 1: Fonksiyonel boyutlar.
 • 39. Kahya E, Ünlüer G, Güzeldal Z, Demirci ZÖ (2018) Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci sıralarının uygunluğunun analizi. Ergonomi, 1(2): 59-76.
 • 40. Tunay M, Melemez K, Dizdar EN (2005) Yükseköğrenimde kullanılan okul sıra ve masalarının antropometrik tasarımı (Bartın Orman Fakültesi örneği). Technology, 8(1-2): 93-99.
 • 41. Akın G, Gültekin T, Bektaş Y, Önal S, Tuncel E (2014) Üniversite öğrencileri için sıra tasarımı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1): 269-286.
 • 42. Üçüncü K, Aydın A, Tiryaki S (2014) Teknoloji dersliklerinde ergonomik aydınlatma. 20. Ulusal Ergonomi Kongresi. Ankara, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2014.
 • 43. TS EN 12464-1 (2013) Işık ve ışıklandırma - İş mahallerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı alandaki iş mahalleri.
 • 44. Bostancı Başkan T, Şerefhanoğlu Sözen M (2006) Dersliklerde görsel konfor ve etkin enerji kullanımı – bir örnek derslik aydınlatması. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 1(2): 143-153.
 • 45. MEGEP (2007) Elektrik elektronik teknolojisi: Aydınlatma projeleri. Ankara: Mill Eğitim Bakanlığı.
 • 46. DIN 1946-7 (2008) Ventilation technique, technical-installation in laboratories, (VDI Ventilation Rules).
 • 47. URL-3 (2021) How to calculate air change rates according to the activit y in t ypical rooms and buildings. Erişim adresi: www.casals.com, Erişim tarihi: 19.11.2021.
 • 48. TS EN 527-1 (2013) Büro mobilyası- Çalışma masa ve sıraları- Bölüm 1: Boyutlar.
 • 49. TS EN 527-2 (2017) Büro mobilyası - Çalışma masaları ve sıraları - Bölüm 2: Mekanik emniyet kurallar.
 • 50. TS EN ISO 527-3 (2019) Plastikler-Çekme özelliklerinin tayini-Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları.
 • 51. Tanhan F (2020) Pandemi ikliminde belirsizlik ve psikolojik yansımaları. Pandemi ve Eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık, pp 37-46.
 • 52. Weizhen L, Andrew TH, Nor MA, Saffa BR(1999) CFD modeling and measurement of aerosol particle distributions in ventilated multizone rooms. Ashrae Journal, 105(2): 116-127.
 • 53. EPA (2021) Ventilation and Coronavirus (COVID-19). United States Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/coronavirus/indoor-air-and-coronavirus-covid-19, Erişim tarihi: 15 Eylül 2021.

Details

Primary Language English
Subjects Environmental Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Kemal ÜÇÜNCÜ 0000-0002-6294-6112

Hafiz Hulusi ACAR 0000-0001-7864-1009

Publication Date October 28, 2022
Acceptance Date September 12, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 23 Issue: 2

Cite

APA ÜÇÜNCÜ, K., & ACAR, H. H. (2022). Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 23(2), 113-123. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1107139
AMA ÜÇÜNCÜ K, ACAR HH. Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats. ACUJFF. October 2022;23(2):113-123. doi:10.17474/artvinofd.1107139
Chicago ÜÇÜNCÜ, Kemal, and Hafiz Hulusi ACAR. “Ergonomic Classroom Design in the COVID-19 Pandemic: A Study on the Cross-Arrangement of Classroom Seats”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23, no. 2 (October 2022): 113-23. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1107139.
EndNote ÜÇÜNCÜ K, ACAR HH (October 1, 2022) Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23 2 113–123.
IEEE K. ÜÇÜNCÜ and H. H. ACAR, “Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats”, ACUJFF, vol. 23, no. 2, pp. 113–123, 2022, doi: 10.17474/artvinofd.1107139.
ISNAD ÜÇÜNCÜ, Kemal - ACAR, Hafiz Hulusi. “Ergonomic Classroom Design in the COVID-19 Pandemic: A Study on the Cross-Arrangement of Classroom Seats”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 23/2 (October 2022), 113-123. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1107139.
JAMA ÜÇÜNCÜ K, ACAR HH. Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats. ACUJFF. 2022;23:113–123.
MLA ÜÇÜNCÜ, Kemal and Hafiz Hulusi ACAR. “Ergonomic Classroom Design in the COVID-19 Pandemic: A Study on the Cross-Arrangement of Classroom Seats”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 23, no. 2, 2022, pp. 113-2, doi:10.17474/artvinofd.1107139.
Vancouver ÜÇÜNCÜ K, ACAR HH. Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats. ACUJFF. 2022;23(2):113-2.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.