Research Article
BibTex RIS Cite

Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler

Year 2023, Volume: 24 Issue: 1, 87 - 95, 15.05.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1197089

Abstract

Çalışma, pandemi (Covid-19) döneminde Kuzey Anadolu'nun 8 farklı ilinde aktar müşterilerinin hastalık belirtilerine karşı tıbbi ve aromatik bitki kullanım tercihlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Mayıs 2020 ile Ağustos 2021 arasında toplam 42 aktar ve 460 aktar müşterisi ile yüz yüze anket görüşmesi yapılmış ve 24 bitki hakkında veri toplanmıştır. Kullanılan bitkilerin önemini, kullanım sıklığını ölçmek için Göreceli Atıf Sıklığı (RFC) ve Aslına Uygunluk Düzeyi (FL) gibi kantitatif indisler kullanılmıştır. En yüksek RFC, Zingiber officinale Roscoe (0.43) için bulunmuştur. Bunu sırasıyla Rosa canina L. (0.41), Curcuma longa L. (0.40) ve Ceratonia siliqua L. (0.39) izlemiştir. En yüksek FL değerleri kas ve eklem ağrıları için Rosa canina (%89.5), öksürük için Zingiber officinale (%87.4), burun akıntısı için Curcuma longa (%83.5)’ya aittir. Sambucus nigra L., Aloysia citriodora Palau, Echinacea angustifolia DC., Thymus L. spp. ve Sideritis L. spp. pandemi döneminde satışı/talebi artan bitkiler olmuştur. Aktar müşterileri, bu bitkileri COVID-19 semptomlarına karşı daha etkili olduğunu düşündükleri için tüketmişlerdir. Müşteriler tıbbi ve aromatik bitkileri daha çok bal, salep ve zeytinyağı ile tüketmeyi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.

Thanks

Anket çalışmalarına yardımcı olan ve rehberlik eden Melek CESUR, Beyza GÜNAYDIN, M. KASIM YILDIRIM ve Neşe GÖK'e, aktarlara ve çalışmaya katılan tüm kişilere içtenlikle teşekkür ederiz.

References

 • Akan H, Y Bakır-Sade (2015) Kahta (Adıyaman) merkezi ve Narince köyü’nün etnobotanik açıdan araştırılması. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 4(2): 219-248 https://doi.org/10.17798/beufen.47724
 • Akbulut S (2021) Medicinal Plants Preferences for the Treatment of COVID-19 Symptoms in Central and Eastern Anatolia. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 21(3): 196-207
 • Akbulut S, Bayramoglu MM (2013) The trade and use of some medicinal and aromatic herbs in Turkey. Studies on Ethno-Medicine, 7: 67-77
 • Akbulut S, Özkan ZC (2014) Traditional usage of some wild plants in Trabzon region (Turkey). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 14(1): 135-145
 • Akbulut S, Özkan ZC (2016) Herbalist-customer profile in medicinal and aromatic herbs trade: a case study of Kahramanmaraş, Turkey. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 16(1): 246-252
 • Akbulut S, Karaköse M, Özkan ZC (2019) Traditional uses of some wild plants in kale and acıpayam provinces in Denizli. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 19(1): 72-81 https://doi.org/ 10.17475/kastorman.543529
 • Anonim (2020) COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf. Accessed 21 Jan 2021
 • Ataee R, Falahati A, Ebrahimzadeh MA, Shokrzadeh M (2016) Anticonvulsant activities of Sambucus nigra. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(14): 3123-3126
 • Badreldin HA, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A (2008) Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): a review of recent research. Food and Chemical Toxicology, 46: 409–420
 • Baydar H, Tuğlu Ü (2019) Agronomic and technological properties of b-clones developed by clonal selection of common sage (Salvia officinalis L.). Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 23(2): 452-456 https://doi.org/10.19113/sdufenbed.514564
 • Bibi T, Ahmad M, Tareen RB, Tareen NM, Jabeen R, Rehman S, Sultana S, Zafar M, Yaseen G (2014) Ethnobotany of medicinal plants in district Mastung of Balochistan province-Pakistan. Journal of Ethnopharmacology, 157: 79-89 doi.org/10.1016/j.jep.2014.08.042
 • Bulut G, Tuzlaci E (2013) An ethnobotanical study of medicinal plants in Turgutlu (Manisa-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 149(3): 633-647 https://doi.org/10.1016/j.jep.2013.07.016
 • Cakilcioglu U, Turkoglu I (2010) An ethnobotanical survey of medicinal plants in Sivrice (Elazığ-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 132: 165-175 https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.08.017
 • Cakilcioglu U, Khatun S, Turkoglu I, Hayta S (2011) Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden (Elazig – Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137: 469-486 https://doi.org/10.1016/j.jep.2011.05.046
 • Çakır EA (2017) Traditional knowledge of wild edible plants of Iğdır province (East Anatolia, Turkey). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86(4): 3568 https://doi.org/10.5586/asbp.3568
 • Dalar A (2018) Plant taxa used in the treatment of diabetes in Van province Turkey. International Journal of Secondary Metabolite, 5(3): 171-185 https://doi.org/10.21448/ijsm.430703
 • De Freitas CS, Rocha ME, Sacramento CQ, Marttorelli A, Ferreira AC, Rocha N, de Oliveira AC, de Oliveira Gomes AM, Dos Santos PS, Oliveira da Silva E, da Costa JP, de Lima Moreira D, Bozza PT, Silva JL, Barroso SPC, Souza TML (2020) Agathisflavone, a Biflavonoid from Anacardium occidentale L., inhibits influenza virus neuraminidase. Current Topics in Medicinal Chemistry, 20(2): 111-120 https://doi. org/10.2174/1568026620666191219150738
 • Ekşi G, Özkan AMG, Koyuncu M (2020) Garlic and onions: an eastern tale. Journal of Ethnopharmacology, 253: 112675 https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112675
 • Erşen Bak F, Çifci K (2020) Traditional uses of some medicinal plants in the central villages of Artvin. Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, 21(2): 318-329
 • Ertuğ F (2014) Etnobotanik. In: Güner, A. and T. Ekim (Eds.), Resimli Türkiye Florası. Cilt 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, İstanbul, pp 319-381
 • Friedman J, Yaniv Z, Dafni A, Palewitch D (1986) A preliminary classification of the healing potential of medicinal plants, based on a rational analysis of an ethnopharmacological field survey among Bedouins in the Negev Desert, Israel. Journal of Ethnopharmacology, 16(2-3): 275–287 https://doi.org/10.1016/0378-8741(86)90094-2
 • Fujita T, Sezik E, Tabata M, Yeşilada E, Honda G, Takeda Y, Tanaka Y, Takaishi T (1995) Traditional medicine in Turkey VII. Folk medicine in Middle and West Black Sea regions. Economic Botany, 49(4): 406-422 https://doi.org/10.1007/BF02863092
 • Geng L, Yaohua F, Yanni L, Tiantian H, Zonghui L, Peiwen Z, Pan P, Wang W, Hu D, Liu X, Zhang Q, Wu J (2020) Coronavirus infections and immune responses. Journal of Medical Virology, 92(4): 424-32 https://doi.org/10.1002/jmv.25685
 • Geuenich S, Goffinet C, Venzke S, Nolkemper S, Baumann I, Plinkert P, Reichling J, Keppler OT (2008) Aqueous extracts from peppermint, sage and lemon balm leaves display potent anti-HIV-1 activity by increasing the virion density. Retrovirology, 5(27): 1-16
 • Gilling DH, Kitajima M, Torrey J, Bright KR (2014) Antiviral efficacy and mechanisms of action of oregano Tıbbi yağ and its primary component carvacrol against murine norovirus. Journal of Applied Microbiology, 116(5): 1149-1163
 • Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, Liu L, Shan H, Lei C, Hui DSC, Du B, Li L, Zeng G, Yuen KY, Chen R, Tang C, Wang T, Chen P, Xiang J, Li S, Wang J, Liang Z, Peng Y, wei L, Liu Y, Hu Y, Peng P, Wang J, Liu J, Chen Z, Li G, Zheng Z, Qiu S, Luo J, Ye C, Zhu S, Zhong N (2020) Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. The New England Journal of Medicine, 382: 1708-1720 https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
 • Güner A, Özhatay N, Başer KHC (2000) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol: 9, Supplement-II. Edinburgh University Press, England
 • Güzel Y, Güzelşemme M, Miski M (2015) Ethnobotany of medicinal plants used in Antakya: a multicultural district in Hatay province of Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 174(4): 118-152 https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.07.042
 • Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B (2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395: 497-506
 • Hudson JB, Lee MK, Sener B, Erdemoglu N (2000) Antiviral activities in extracts of Turkish medicinal plants. Pharmaceutical Biology, 38(3): 171-175 https://doi.org/10.1076/ 1388-0209(200007)3831-SFT171
 • Hussein S, Dhabe A (2018) Ethnobotanical study of folk medicinal plants used by villagers in Hajjah district-Republic of Yemen. Journal of Medicinal Plants Studies 6(5): 24-30
 • International Society of Ethnobiology (2008) International Society of Ethnobiology (ISE) Code of Ethics. http://ethnobiology.net/code-of-ethics.
 • Kan Y, Kevseroğlu K, Çalışkan Ö, Akbulut S, Çelik AS, Ayran İ (2020). DOKAP bölgesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınalştırılması projesi eğitim kitabı. Sayram Yayınları, Türkiye
 • Khan T, Khan MA, Mashwani ZR, Ullah N, Nadhman A (2021) Therapeutic potential of medicinal plants against COVID-19: The role of antiviral medicinal metabolites. Biocatal. Journal of Agricultural Biotechnology, 31: 101890 https://doi.org/10.1016/j.bcab.2020.101890
 • Kılıç M (2019) Artuklu (Mardin) yöresinde yetişen bitkilerüzerine etnobotanik bir araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Manisa, Türkiye, 524 s
 • Li Y, Liu Y, Ma A, Bao Y, Wang M, Sun Z (2017) In vitro antiviral, anti-inflammatory, and antioxidant activities of the ethanol extract of Mentha piperita L. Food Science and Biotechnology, 26(6): 1675-1683
 • Nile SH, Kim DH, Nile A, Park GS, Gansukh E, Kai G (2020) Probing the effect of quercetin 3-glucoside from Dianthus superbus L. against influenza virus infection-in vitro and in silico biochemical and toxicological screening. Food and Chemical Toxicology, 135: 110985 https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.110985
 • Osmanlıoğlu Dağ ŞR, Kuruüzüm Uz A (2018) Ginger’s place in pharmacy and antitumor effect. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 38(2): 76-84
 • Ozçelik B, Orhan İE, Kan Y (2011) Determination of antiviral activity and cytotoxicity of selected sage (Salvia L.) species. Journal of Pharmacological Sciences, 36: 155-160
 • Pilau MR, Alves SH, Weiblen R, Arenhart S, Cueto AP, Lovato LT (2011) Antiviral activity of the Lippia graveolens (Mexican oregano) Tıbbi yağ and its main compound carvacrol against human and animal viruses. Brazilian Journal of Microbiology, 42(4): 1616-1624
 • Pillaiyar T, Meenakshisundaram S, Manickam M (2020) Recent discovery and development of ınhibitors targeting coronaviruses. Drug Discovery Today, 2020: 1-21 https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.01.015
 • Porter RS, Bode RF (2017) A review of the antiviral properties of black elder (Sambucus nigra L.) products. Phytotherapy Research, 31(4): 533-554
 • Saleem H, Sarfraz M, Ahsan HM, Khurshid U, Kazmi SAJ, Zengin G, Locatelli M, Ahmad I, Abdallah HH, Mahomoodally MF, Rengasamy KRR, Ahemad N (2020) Secondary metabolites profiling, biological activities and computational studies of Abutilon figarianum Webb (Malvaceae). Processes, 8(3): 336
 • Sargin SA (2015) Ethnobotanical survey of medicinal plants in Bozyazı district of Mersin, Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 173: 105-126 https://doi.org/10.1016/j. jep.2015.07.009
 • Schippmann U, Leaman LD, Cunningham AB (2002) Impact of cultivation and gathering of medicinal plants on biodiversity: Global trends and issues. FAO, Rome.
 • Shukla Y, Singh M (2007) Cancer preventive properties of zinger: a brief review. Food and Chemical Toxicology, 45(5): 683-690
 • Srithi K, Balslev H, Wangpakapattanawong P, Srisanga P, Trisonthi C (2009) Medicinal plant knowledge and its erosion among the Mien (Yao) in northern Thailand. Journal of Ethnopharmacology, 123(2): 335-342 https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.02.035
 • Şekeroğlu N, Gezici S (2020) Coronavirus pandemic and some Turkish medicinal plants. Anatolian Clinic, 25(Suppl. 1): 163-182
 • Tardío J, Pardo-de-Santayana M (2008) Cultural importance indices: a comparative analysis based on the useful wild plants of Southern Cantabria (Northern Spain). Economic Botany, 62(1): 24–39
 • TC Sağlık Bakanlığı (2020) COVID-19 Durum Raporu. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.htm. Erişim 30 Kasım 2020
 • Toksoy D, Bayramoğlu MM, Hacısalihoğlu S (2010) Usage and the economic potential of the medicinal plants in Eastern Black Sea Region of Turkey. Journal of Environmental Biology, 31: 623-628
 • Umair M, Altaf M, Abbasi AM (2017) An ethnobotanical survey of indigenous medicinal plants in Hafizabad district, Punjab-Pakistan. PLoS ONE, 12(6): e0177912 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177912
 • Uzun SP, Koca C (2020) Ethnobotanical survey of medicinal plants traded in herbal markets of Kahramanmaraş. Plant Diversity, 42(2020): 443-454 https://doi.org/10.1016/j.pld.2020.12.003
 • Vitalini S, Iriti M, Puricelli C, Ciuchi D, Segale A, Fico G (2013) Traditional knowledge on medicinal and food plants used in Val San Giacomo (Sondrio, Italy)-an alpine ethnobotanical study. Journal of Ethnopharmacology, 145(2): 517-529
 • Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, Xiang H, Cheng Z, Xiong Y, Zhao Y, Li Y, Wang X, Peng Z (2020) Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 323(11): 1061-1069 https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585
 • Yaseen G, Ahmad M, Sultana S, Alharrasi AS, Hussain J, Zafar M, Ur-Rahman S (2015) Ethnobotany of medicinal plants in the Thar Desert (Sindh) of Pakistan. Journal of Ethnopharmacology, 163: 43–59
 • Zhou F, Ting Y, Ronghui D, Guohui F, Ying L, Zhibo L, Xiang J, Wang Y, Song B, Gu X, Guan L, Wei Y, Li H, Wu X, Xu J, Tu S, Zhang Y, Chen H, Cao B (2020) Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet, 395: 1054-1062 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3

Medicinal and aromatic plants use preference against COVID-19 symptoms in Northern Anatolia

Year 2023, Volume: 24 Issue: 1, 87 - 95, 15.05.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1197089

Abstract

The study aims to determine the medicinal and aromatic plants use preferences of herbalist's customers against the symptoms of disease in the period of pandemic/COVID-19 in 8 different provinces of Northern Anatolia of Türkiye. Data on 24 plants from a total of 460 customers and 42 herbalists were collected between May 2020 and August 2021. Relative Frequency of Citation (RFC) and Fidelity Level (FL) quantitative indices were used to measure the use, cultural significance, and specificity of plants. The highest RFC was found for Zingiber officinale Roscoe (0.43). It was followed by Rosa canina L. (0.41), Curcuma longa L. (0.40), and Ceratonia siliqua L. (0.39), respectively. The highest FL values were belonged Rosa canina (%89.5) for muscle and joint pain, Zingiber officinale (%87.4) for cough, Curcuma longa (%83.5) for runny nose. Sambucus nigra L., Aloysia citriodora Palau, Echinacea angustifolia DC., Thymus L. spp., and Sideritis L. spp. were the plants whose sales/demand increased during the pandemic period. In this study, the most sold/demanded plants were listed. Herbalist' customers think that these herbs were more effective against COVID-19 symptoms. Customers preferred to consume medicinal and aromatic plants mostly with honey, salep, and olive oil.

References

 • Akan H, Y Bakır-Sade (2015) Kahta (Adıyaman) merkezi ve Narince köyü’nün etnobotanik açıdan araştırılması. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 4(2): 219-248 https://doi.org/10.17798/beufen.47724
 • Akbulut S (2021) Medicinal Plants Preferences for the Treatment of COVID-19 Symptoms in Central and Eastern Anatolia. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 21(3): 196-207
 • Akbulut S, Bayramoglu MM (2013) The trade and use of some medicinal and aromatic herbs in Turkey. Studies on Ethno-Medicine, 7: 67-77
 • Akbulut S, Özkan ZC (2014) Traditional usage of some wild plants in Trabzon region (Turkey). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 14(1): 135-145
 • Akbulut S, Özkan ZC (2016) Herbalist-customer profile in medicinal and aromatic herbs trade: a case study of Kahramanmaraş, Turkey. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 16(1): 246-252
 • Akbulut S, Karaköse M, Özkan ZC (2019) Traditional uses of some wild plants in kale and acıpayam provinces in Denizli. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 19(1): 72-81 https://doi.org/ 10.17475/kastorman.543529
 • Anonim (2020) COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf. Accessed 21 Jan 2021
 • Ataee R, Falahati A, Ebrahimzadeh MA, Shokrzadeh M (2016) Anticonvulsant activities of Sambucus nigra. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(14): 3123-3126
 • Badreldin HA, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A (2008) Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): a review of recent research. Food and Chemical Toxicology, 46: 409–420
 • Baydar H, Tuğlu Ü (2019) Agronomic and technological properties of b-clones developed by clonal selection of common sage (Salvia officinalis L.). Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 23(2): 452-456 https://doi.org/10.19113/sdufenbed.514564
 • Bibi T, Ahmad M, Tareen RB, Tareen NM, Jabeen R, Rehman S, Sultana S, Zafar M, Yaseen G (2014) Ethnobotany of medicinal plants in district Mastung of Balochistan province-Pakistan. Journal of Ethnopharmacology, 157: 79-89 doi.org/10.1016/j.jep.2014.08.042
 • Bulut G, Tuzlaci E (2013) An ethnobotanical study of medicinal plants in Turgutlu (Manisa-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 149(3): 633-647 https://doi.org/10.1016/j.jep.2013.07.016
 • Cakilcioglu U, Turkoglu I (2010) An ethnobotanical survey of medicinal plants in Sivrice (Elazığ-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 132: 165-175 https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.08.017
 • Cakilcioglu U, Khatun S, Turkoglu I, Hayta S (2011) Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden (Elazig – Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137: 469-486 https://doi.org/10.1016/j.jep.2011.05.046
 • Çakır EA (2017) Traditional knowledge of wild edible plants of Iğdır province (East Anatolia, Turkey). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86(4): 3568 https://doi.org/10.5586/asbp.3568
 • Dalar A (2018) Plant taxa used in the treatment of diabetes in Van province Turkey. International Journal of Secondary Metabolite, 5(3): 171-185 https://doi.org/10.21448/ijsm.430703
 • De Freitas CS, Rocha ME, Sacramento CQ, Marttorelli A, Ferreira AC, Rocha N, de Oliveira AC, de Oliveira Gomes AM, Dos Santos PS, Oliveira da Silva E, da Costa JP, de Lima Moreira D, Bozza PT, Silva JL, Barroso SPC, Souza TML (2020) Agathisflavone, a Biflavonoid from Anacardium occidentale L., inhibits influenza virus neuraminidase. Current Topics in Medicinal Chemistry, 20(2): 111-120 https://doi. org/10.2174/1568026620666191219150738
 • Ekşi G, Özkan AMG, Koyuncu M (2020) Garlic and onions: an eastern tale. Journal of Ethnopharmacology, 253: 112675 https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112675
 • Erşen Bak F, Çifci K (2020) Traditional uses of some medicinal plants in the central villages of Artvin. Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, 21(2): 318-329
 • Ertuğ F (2014) Etnobotanik. In: Güner, A. and T. Ekim (Eds.), Resimli Türkiye Florası. Cilt 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, İstanbul, pp 319-381
 • Friedman J, Yaniv Z, Dafni A, Palewitch D (1986) A preliminary classification of the healing potential of medicinal plants, based on a rational analysis of an ethnopharmacological field survey among Bedouins in the Negev Desert, Israel. Journal of Ethnopharmacology, 16(2-3): 275–287 https://doi.org/10.1016/0378-8741(86)90094-2
 • Fujita T, Sezik E, Tabata M, Yeşilada E, Honda G, Takeda Y, Tanaka Y, Takaishi T (1995) Traditional medicine in Turkey VII. Folk medicine in Middle and West Black Sea regions. Economic Botany, 49(4): 406-422 https://doi.org/10.1007/BF02863092
 • Geng L, Yaohua F, Yanni L, Tiantian H, Zonghui L, Peiwen Z, Pan P, Wang W, Hu D, Liu X, Zhang Q, Wu J (2020) Coronavirus infections and immune responses. Journal of Medical Virology, 92(4): 424-32 https://doi.org/10.1002/jmv.25685
 • Geuenich S, Goffinet C, Venzke S, Nolkemper S, Baumann I, Plinkert P, Reichling J, Keppler OT (2008) Aqueous extracts from peppermint, sage and lemon balm leaves display potent anti-HIV-1 activity by increasing the virion density. Retrovirology, 5(27): 1-16
 • Gilling DH, Kitajima M, Torrey J, Bright KR (2014) Antiviral efficacy and mechanisms of action of oregano Tıbbi yağ and its primary component carvacrol against murine norovirus. Journal of Applied Microbiology, 116(5): 1149-1163
 • Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, Liu L, Shan H, Lei C, Hui DSC, Du B, Li L, Zeng G, Yuen KY, Chen R, Tang C, Wang T, Chen P, Xiang J, Li S, Wang J, Liang Z, Peng Y, wei L, Liu Y, Hu Y, Peng P, Wang J, Liu J, Chen Z, Li G, Zheng Z, Qiu S, Luo J, Ye C, Zhu S, Zhong N (2020) Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. The New England Journal of Medicine, 382: 1708-1720 https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
 • Güner A, Özhatay N, Başer KHC (2000) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol: 9, Supplement-II. Edinburgh University Press, England
 • Güzel Y, Güzelşemme M, Miski M (2015) Ethnobotany of medicinal plants used in Antakya: a multicultural district in Hatay province of Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 174(4): 118-152 https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.07.042
 • Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B (2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395: 497-506
 • Hudson JB, Lee MK, Sener B, Erdemoglu N (2000) Antiviral activities in extracts of Turkish medicinal plants. Pharmaceutical Biology, 38(3): 171-175 https://doi.org/10.1076/ 1388-0209(200007)3831-SFT171
 • Hussein S, Dhabe A (2018) Ethnobotanical study of folk medicinal plants used by villagers in Hajjah district-Republic of Yemen. Journal of Medicinal Plants Studies 6(5): 24-30
 • International Society of Ethnobiology (2008) International Society of Ethnobiology (ISE) Code of Ethics. http://ethnobiology.net/code-of-ethics.
 • Kan Y, Kevseroğlu K, Çalışkan Ö, Akbulut S, Çelik AS, Ayran İ (2020). DOKAP bölgesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınalştırılması projesi eğitim kitabı. Sayram Yayınları, Türkiye
 • Khan T, Khan MA, Mashwani ZR, Ullah N, Nadhman A (2021) Therapeutic potential of medicinal plants against COVID-19: The role of antiviral medicinal metabolites. Biocatal. Journal of Agricultural Biotechnology, 31: 101890 https://doi.org/10.1016/j.bcab.2020.101890
 • Kılıç M (2019) Artuklu (Mardin) yöresinde yetişen bitkilerüzerine etnobotanik bir araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Manisa, Türkiye, 524 s
 • Li Y, Liu Y, Ma A, Bao Y, Wang M, Sun Z (2017) In vitro antiviral, anti-inflammatory, and antioxidant activities of the ethanol extract of Mentha piperita L. Food Science and Biotechnology, 26(6): 1675-1683
 • Nile SH, Kim DH, Nile A, Park GS, Gansukh E, Kai G (2020) Probing the effect of quercetin 3-glucoside from Dianthus superbus L. against influenza virus infection-in vitro and in silico biochemical and toxicological screening. Food and Chemical Toxicology, 135: 110985 https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.110985
 • Osmanlıoğlu Dağ ŞR, Kuruüzüm Uz A (2018) Ginger’s place in pharmacy and antitumor effect. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 38(2): 76-84
 • Ozçelik B, Orhan İE, Kan Y (2011) Determination of antiviral activity and cytotoxicity of selected sage (Salvia L.) species. Journal of Pharmacological Sciences, 36: 155-160
 • Pilau MR, Alves SH, Weiblen R, Arenhart S, Cueto AP, Lovato LT (2011) Antiviral activity of the Lippia graveolens (Mexican oregano) Tıbbi yağ and its main compound carvacrol against human and animal viruses. Brazilian Journal of Microbiology, 42(4): 1616-1624
 • Pillaiyar T, Meenakshisundaram S, Manickam M (2020) Recent discovery and development of ınhibitors targeting coronaviruses. Drug Discovery Today, 2020: 1-21 https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.01.015
 • Porter RS, Bode RF (2017) A review of the antiviral properties of black elder (Sambucus nigra L.) products. Phytotherapy Research, 31(4): 533-554
 • Saleem H, Sarfraz M, Ahsan HM, Khurshid U, Kazmi SAJ, Zengin G, Locatelli M, Ahmad I, Abdallah HH, Mahomoodally MF, Rengasamy KRR, Ahemad N (2020) Secondary metabolites profiling, biological activities and computational studies of Abutilon figarianum Webb (Malvaceae). Processes, 8(3): 336
 • Sargin SA (2015) Ethnobotanical survey of medicinal plants in Bozyazı district of Mersin, Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 173: 105-126 https://doi.org/10.1016/j. jep.2015.07.009
 • Schippmann U, Leaman LD, Cunningham AB (2002) Impact of cultivation and gathering of medicinal plants on biodiversity: Global trends and issues. FAO, Rome.
 • Shukla Y, Singh M (2007) Cancer preventive properties of zinger: a brief review. Food and Chemical Toxicology, 45(5): 683-690
 • Srithi K, Balslev H, Wangpakapattanawong P, Srisanga P, Trisonthi C (2009) Medicinal plant knowledge and its erosion among the Mien (Yao) in northern Thailand. Journal of Ethnopharmacology, 123(2): 335-342 https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.02.035
 • Şekeroğlu N, Gezici S (2020) Coronavirus pandemic and some Turkish medicinal plants. Anatolian Clinic, 25(Suppl. 1): 163-182
 • Tardío J, Pardo-de-Santayana M (2008) Cultural importance indices: a comparative analysis based on the useful wild plants of Southern Cantabria (Northern Spain). Economic Botany, 62(1): 24–39
 • TC Sağlık Bakanlığı (2020) COVID-19 Durum Raporu. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.htm. Erişim 30 Kasım 2020
 • Toksoy D, Bayramoğlu MM, Hacısalihoğlu S (2010) Usage and the economic potential of the medicinal plants in Eastern Black Sea Region of Turkey. Journal of Environmental Biology, 31: 623-628
 • Umair M, Altaf M, Abbasi AM (2017) An ethnobotanical survey of indigenous medicinal plants in Hafizabad district, Punjab-Pakistan. PLoS ONE, 12(6): e0177912 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177912
 • Uzun SP, Koca C (2020) Ethnobotanical survey of medicinal plants traded in herbal markets of Kahramanmaraş. Plant Diversity, 42(2020): 443-454 https://doi.org/10.1016/j.pld.2020.12.003
 • Vitalini S, Iriti M, Puricelli C, Ciuchi D, Segale A, Fico G (2013) Traditional knowledge on medicinal and food plants used in Val San Giacomo (Sondrio, Italy)-an alpine ethnobotanical study. Journal of Ethnopharmacology, 145(2): 517-529
 • Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, Xiang H, Cheng Z, Xiong Y, Zhao Y, Li Y, Wang X, Peng Z (2020) Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 323(11): 1061-1069 https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585
 • Yaseen G, Ahmad M, Sultana S, Alharrasi AS, Hussain J, Zafar M, Ur-Rahman S (2015) Ethnobotany of medicinal plants in the Thar Desert (Sindh) of Pakistan. Journal of Ethnopharmacology, 163: 43–59
 • Zhou F, Ting Y, Ronghui D, Guohui F, Ying L, Zhibo L, Xiang J, Wang Y, Song B, Gu X, Guan L, Wei Y, Li H, Wu X, Xu J, Tu S, Zhang Y, Chen H, Cao B (2020) Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet, 395: 1054-1062 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forest Industry Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Sefa AKBULUT 0000-0001-6540-2965

Zafer ÖZKAN 0000-0001-9971-6815

Publication Date May 15, 2023
Acceptance Date January 24, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 1

Cite

APA AKBULUT, S., & ÖZKAN, Z. (2023). Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(1), 87-95. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1197089
AMA AKBULUT S, ÖZKAN Z. Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler. ACUJFF. May 2023;24(1):87-95. doi:10.17474/artvinofd.1197089
Chicago AKBULUT, Sefa, and Zafer ÖZKAN. “Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi Ve Aromatik Bitkiler”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24, no. 1 (May 2023): 87-95. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1197089.
EndNote AKBULUT S, ÖZKAN Z (May 1, 2023) Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 1 87–95.
IEEE S. AKBULUT and Z. ÖZKAN, “Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler”, ACUJFF, vol. 24, no. 1, pp. 87–95, 2023, doi: 10.17474/artvinofd.1197089.
ISNAD AKBULUT, Sefa - ÖZKAN, Zafer. “Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi Ve Aromatik Bitkiler”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24/1 (May 2023), 87-95. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1197089.
JAMA AKBULUT S, ÖZKAN Z. Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler. ACUJFF. 2023;24:87–95.
MLA AKBULUT, Sefa and Zafer ÖZKAN. “Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi Ve Aromatik Bitkiler”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 1, 2023, pp. 87-95, doi:10.17474/artvinofd.1197089.
Vancouver AKBULUT S, ÖZKAN Z. Kuzey Anadolu’da Covid-19 semptomlarına karşı kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler. ACUJFF. 2023;24(1):87-95.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.