Review
BibTex RIS Cite

Pandemi koşullarında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri: COVID-19 uygulaması

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 78 - 92, 15.10.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1241282

Abstract

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ilk olarak Çin'de ortaya çıktı ve kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edildi. Pandemi, bir insanlık sorunudur. COVID-19’un insan sağlığı üzerinde oluşturduğu risk nedeniyle, dünya genelinde bütün üretim ve hizmet işyerleri faaliyetlerini yavaşlatmıştır. Bu gelişmeler önemli ölçüde işgücü ve üretim kayıplarına neden olmuştur. Koronavirüsün bulaşmasını önlemenin en etkili ve pratik yolu; fiziki mesafe, kişisel hijyen ve maske uygulamaları olsa da bunlar kesin çözüm oluşturmuyor. Hükümetler, kuruluşlar, işverenler ve işçiler, COVID-19 salgınıyla mücadele etmek ve işyerinde güvenlik ve sağlığı korumak için önemli sorunlarla yüzleşmektedirler. Güvenli olmayan işyeri koşulları ve uygun olmayan çalışma ilkeleri, işyerinde önemli sağlık risklerine yol açmaktadır. COVID-19, sağlık, sosyal, ekonomik, eğitim, inşaat, imalat, nakliye, ticaret gibi insanların bulunduğu her alanda olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu çalışmada, COVID-19’un insan sağlığı ve dolayısıyla işgücü kaybı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili literatür taraması yapılarak alınabilecek koruyucu önlemler değerlendirilmiştir. COVID-19 önleyici iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kontrol yöntemleri aşağıdaki sıraya göre değerlendirilmiştir: (1) eleme / ikame, (2) mühendislik kontrolleri, (3) organizasyonel kontroller ve (4) kişisel koruyucu donanımlar (KKD). Sağlığın korunmasının yanı sıra etkin güvenlik önlemlerine bağlı olarak kişilerde COVID-19'un yarattığı stres azalacağından sosyal yaşamlarında rahatlık ve iş yaşamlarında verimlilik artışı sağlanacaktır. Bu nedenle, hükümetler, işverenler ve işçi örgütleri üniversiteler ve sağlık kurumları ile ortak bir örgüt oluşturmak durumundadırlar.

Supporting Institution

Destek alınmamıştır

Project Number

Serbest araştırma - derleme

References

 • Acar HH, Üçüncü K (2020) İş Sağlığı ve Güvenliği. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • Al Adawi M, Al Harthi H, Al Habsi S, Al Busaidi K, Al Salmi I (2021) Sociocultural and religious impacts opon COVID-19 pandemic physical distancing public practices. Single Anonymous Peer Review, 14:8819-8831.
 • Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI, Holmes EC, Garry RF (2020) The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, 26:450–452.
 • Arumugama S, Ozkan B, Jayaraman A, Mockaisamy B (2021) Impacts of COVID-19 pandemic on global agriculture, livelihoods and food systems. Journal of Agricultural Sciences, 27(3):239-246.
 • Ateş ZG (2020) COVID-19’un işverenin iş sağliği ve güvenliği konusunda alması gereken önlemlere etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi COVID-19 Hukuk Özel Sayısı (COVID-19 Özel Ek), 38:161-179.
 • Bárcena A, Cimoli M, García-Buchaca R, Pérez R 2020. Report on the economic impact of coronavirus disease (COVID-19) on Latin America and the Caribbean. United Nations, Santiago, 20-00312.
 • Bar-On YM, Flamholz A, Phillips R, Milo R (2020) SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers. eLife, 9:e57309.
 • Baycık G, Türkşen Ö, Dinç İC (2021) COVID-19 salgınında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Sosyal Güvenlik Dergisi/Journal of Social Security, 11(1):17-32.
 • Bozkurt B, Eğrilmez S, Şengör T, Yıldırım Ö, İrkeç M (2020) The COVID-19 pandemic: clinical information for ophthalmologists. Turk J Ophthalmol, 50:59-63.
 • Calles A, Morán-López JL (2020) Why size matters-the transport of expelled saliva droplets carrying SARS-CoV-2. Biological Science, DOİ:10.21203/rs.3.rs-105488/v1.
 • CDC (2021) Interim guidance for SARS-CoV-2 testing in non-healthcare workplaces.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/testing-non-healthcare workplaces.html. Accessed Date:19.09.2021.
 • CDC (2022) Long COVID or Post-COVID Conditions. National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention.
 • Chakraborty I, Maity P (2020) COVID-19 outbreak: migration, effects on society, global environment and prevention. Sci. Total Environ, 728:138882.
 • Chen SX, Ng JCK, Hui BPH, Au AKY, Wu WCH, Lam BCP (2021) Dual impacts of coronavirus anxiety on mental health in 35 societies. Sci Rep., 11:8925.
 • CRS (2021) Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov/. Accessed Date:19.09.2021.
 • Cui J, Li F, Shi Z-L (2018) Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nature Reviews Microbiology, 17:181-192.
 • Cutler DM, Summers LH (2020) The COVID-19 pandemic and the $16 trillion virüs. JAMA, 324(15):1495-1496.
 • Das S (2022) Impact of COVID-19 on industries. COVID-19 in the Environment, Elsevier Inc.
 • Dehghani F, Omidi F, Yousefinejada S, Taheri E (2020) The hierarchy of preventive measures to protect workers against the COVID-19 pandemic: a review. Work, 67:771–777.
 • Delardas O, Kechagias KS, Pontikos PN, Giannos P (2022) Socio-economic impacts and challenges of the coronavirus pandemic (COVID-19): an updated review. Sustainability, 14:1-13.
 • Department of Health and HSE (2021) Title: Impact of COVID on the Health Service. Department of Health and HSE.
 • Di Gennaro F, Pizzol D, Marotta C, Antunes M, Racalbuto V, Veronese N, Smith L (2020) Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: a narrative review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(2690):1-11.
 • Donnelly R, Patrinos HA, Gresham J (2021) The impact of COVID-19 on education-recommendations and opportunities for Ukraine. Opinion, 2.
 • El-Sayed A, Kamel M (2021) Coronaviruses in humans and animals: the role of bats in viral evolution. Environmental Science and Pollution Research, 28:19589-19600.
 • Er AG (2020) COVID-19: Epidemiyoloji. COVID-19 Pandemi Raporu (20 Mart-20 Kasım 2020), Hacettepe İç Hastalıkları Derneği, Ankara.
 • Fadare OO, Okoffo ED (2020) COVID-19 face masks: a potential source of microplastic fibers in the environment. Sci. Total Environ., 737:140279.
 • Fan-Yun L, Chih-Fu W, Yu-Tien H, David CC, Stefanos NK (2020) Work-related COVID-19 transmission. BMJ Yale: MedRxiv. 22.
 • Généreux M, Schluter PJ, Hung KK, Wong CS, Mok CPY, O'Sullivan T (2020). One virus, four continents, eight countries: an interdisciplinary and international study on the psychosocial impacts of the COVID-19 pandemic among adults. Int J Environ Res Public Health, 17(22).
 • Haileamlak A (2021) The impact of COVID-19 on health and health systems. Ethiop J Health Sci., 31(6):1073–1074.
 • Hayashi M, Yanagi U, Honma Y, Yamamoto Y, Ogata M, Kikuta K, Kagi N, Tanabe S (2023) Ventilation methods against indoor aerosol infection of COVID-19 in Japan. Atmosphere, 14(1): 150.
 • Holmes EC, Goldstein SA, Rasmussen AL, Robertson DL, Crits-Christoph A, Wertheim JO (2021) The origins of SARS-CoV-2: A critical review. Cell., 184(19):4848-4856.
 • Hu B, Guo H, Zhou P, Shi ZL (2021) Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nature Reviews Microbiology, 19:141-154.
 • ILO (2013) Safety and health in the use of machinery. International Labour Office, Programme on Safety and Health at Work and the Environment, Geneva.
 • ILO (2020) COVID-19 küresel salgını ortamında işe sağlıklı ve güvenli dönüş. Uluslararası Çalışma Örgütü, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_747957.pdf.
 • Ingram C, Downey V, Roe M, Chen Y, Archibald M, Kallas K-A, Kumar J, Naughton P, Uteh CO, Rojas-Chaves A, Shrestha S, Syed S, Büttner FC, Buggy C, Perrotta C (2021) COVID-19 prevention and control measures in workplace settings: a rapid review and meta-analysis. Int J Environ Res Public Health, 18(15):7847.
 • Khan I, Shah D, Shah SS (2021) COVID-19 pandemic and its positive impacts on environment: an updated review. International Journal of Environmental Science and Technology, 18:521-530.
 • Kocay F, Baba AY (2022) Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıkların Tarihi. COVID-19 Pandemisinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri (Ed. Funda Kocay), Medipol Üniversitesi Yayınları.
 • Lipsitch M, Swerdlow DL, Finelli L (2020) Defining the epidemiology of COVID-19–studies needed. N. Engl. J. Med., pp: 1194–1196.
 • Lotfi M, Hamblin MR, Rezaeif N (2020) COVID-19: Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clin Chim Acta.: Elsevier Public Health Emergency Collection, 508:254-266.
 • Luo H, Zhong L (2021) Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) for in-duct airborne bioaerosol disinfection: review and analysis of design factors. Build Environ., 15(197):107852.
 • Mansouri F (2022) The socio-cultural implications of COVID-19. UNESCO. McIntosh K (2021) COVID-19: Epidemiology, virology, and prevention. https://www.uptodate.com/contents/covid-19-epidemiology virology-and-prevention. Accessed Date: 19.09.2021.
 • McKinsey and Company (2023) One Billion Days Lost: How COVID-19 is Hurting the US Workforce. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/one-billion-days-lost-how-covid-19-is-hurting-the-us-workforce#/. Accessed Date:14. 07.2023.
 • Meena S (2021) Impact of COVID-19 on envıronment. International Journal of Advanced Research in Commerce, Management & Social Science (IJARCMSS), 4(3):189-193.
 • Meinck S, Fraillon J, Strietholt R (2022) The impact of the COVID-19 pandemic on education: international evidence from the responses to educational disruption survey (REDS). UNESCO / International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 2022 Revised Edition.
 • Monroe M, Kulie PE, Byrne ME, Wilbourn BC, Barth SK, Resnik JB, Huebner DM, Horberg MA, Castel AD, Greenberg AE (2023) Psychosocial impacts of the COVID-19 pandemic from a cross-sectional survey of people living with HIV in Washington, DC. AIDS Research and Therapy Volume. 20(27):20-27.
 • Mueller M, Suzuki E, Di Paolantonio G, Hewlett E, James C (2021) Chapter 2. The health impact of COVID-19: health at a glance. OECDiLibrary, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b0118fae-en/index.html?itemId=/content/component/b0118fae-en.
 • Naseer S, Khalid S, Parveen S, Abbass K, Song H, Achim MV (2023) COVID-19 outbreak: impact on global economy. Front Public Health, 10.
 • Neil MF, Daniel L, Gemma NG, Natsuko I, Kylie A, Marc B (2020) Report 9-Impact of Non-Pharmaceutical Interventions (Npis) To Reduce COVID-19 Mortality and Healthcare Demand, in Coronavirus (COVID-19) Updates. Imperial College COVID-19 Response Team, London, pp: 1-20.
 • Nghiem LD, Morgan B, Donner E, Short MD (2020) The COVID-19 pandemic: considerations for the waste and wastewater services sector. Case Stud. Chem. Environ. Eng., 1:100006.
 • OSHA (2020) Guidance on preparing workplaces for COVID-19. U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration.
 • OSHA (2021a) Hazard recognition. United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, https://www.osha.gov/coronavirus/hazards. Accessed Date: 19.09.2021.
 • OSHA (2021b) Control and prevention. Occupational Safety and Health Administration, Webside https://www.osha.gov/coronavirus/control-prevention. Accessed Date:19.09.2021.
 • Pak A, Adegboye, OA, Adekunle AI, Rahman KM, McBryde ES, Eisen DP (2020) Economic consequences of the COVID-19 outbreak: the need for epidemic preparedness. Front. Public Health.
 • Panchal N, Kamal R, Cox C, Garfield R (2021) The implications of COVID-19 for mental health and substance use. https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-implications-of-covid-19-for-mental-health-and-substance-use/, Accessed Date: 19.09.2021.
 • Rosengren G (2021) Impact of coronavirus on nature. Webside https://www.conservation.org/stories/impact-of-covid-19-on-nature, Accessed Date: 19.09.2021.
 • Saadat S, Rawtani D, Mustansar C (2020). Hussain environmental perspective of COVID-19. Sci. Total Environ., 728:138870.
 • Saydam N (2020) COVID-19 enfeksiyonunda epidemiyoloji ve korunma. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1: 1-7.
 • Sehgal NJ, Milton DK (2023) Applying the hierarchy of controls: what occupational safety can teach us about safely navigating the next phase of the global COVID-19 pandemic. Front. Public Health, Sec. Infectious Diseases-Surveillance, Prevention and Treatment 9, https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.747894.
 • Sinclair RR, Allen T, Barber L, Bergman M, Britt T, Butler A (2020) Ocupational health science in the time of COVID-19: now more than ever. Occup Health Sci., 4(1-2):1–22.
 • Singh N, Tang Y, Ogunseitan OA (2020) Environmentally sustainable management of used personal protective equipment. Environ. Sci. Technol., 54(14): 8500-8502.
 • Somani M, Srivastava AN, Gummadivalli SK, Sharma A (2020) Indirect implications of COVID-19 towards sustainable environment: an investigation in Indian context. Biores. Technol. Rep., 11:100491.
 • Sridhar A, Balakrishnan A, Jacob MM, Sillanpää M, Dayanandan N (2023) Global impact of COVID-19 on agriculture: role of sustainable agriculture and digital farming. Environ Sci Pollut Res Int., 30(15):42509-42525.
 • Tahamtan A, Ardebil A (2020) Real-time RT-PCR in COVID-19 detection: Issues affecting the results. Expert Rev. Mol. Diagn., 20:453-454.
 • Thomas V (2021) 8 Positive impacts to look forward to post the COVID-19 pandemic. https://surveysparrow.com/blog/positive-impacts-to-look-forward-to-post-covid-19-pandemic/. Accessed Date: 09.09.2021.
 • Türken M, Köse Ş (2020) COVID-19 bulaş yolları ve önlem. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30:36-42.
 • UNICEF (2021) The impact of COVID-19 on the mental health of adolescents and youth. https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth. Accessed Date: 09.09.2021.
 • URL-1 (2021) Worldmeters, Coronavirus. https://www.worldometers.info/coronavirus. Accessed Date: 09.09.2021.
 • Üçüncü K, Acar HH (2020) Ergonomi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Üçüncü K, Acar HH (2022) Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats. Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, 23(2): 113-122.
 • Ünüvar İ, Aktaş H (2022) Dünya’da ve Türkiye’de COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25(1):124-140.
 • Vecco M, Clarke M, Vroonhof P, de Weerd E, Ivkovic E, Minichova S, Nazarejova M (2022) The Impact of the COVID-19 Pandemic on Creative Industries, Cultural Institutions, Education and Research. World Intellectual Property Organization.
 • Viramgami A, Pagdhune A, Sarkar K, Balachandar R (2020) Occupational health and safety practices at workplace during COVID-19 pandemic. Journal of Comprehensive Health, 8(2):77-82.
 • Wang J, Tang K, Feng K, Lin X, Lv W, Chen K, Wang F (2021) Impact of temperature and relative humidity on the transmission of COVID-19: a modelling study in China and the United States. BMJ Open, 11:1-16.
 • Wassler P, Talarico C (2021) Sociocultural impacts of COVID-19: a social representations perspective. Tour Manag Perspect., 38.
 • WHO (2023) WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/, Accessed Date: 24.07.2023.
 • Wu D, Wu T, Liu Q, Yang Z (2020) The SARS-CoV-2 outbreak: what we know. Int J Infect Dis., 94:44-48.
 • Xiang S, Rasool S, Hang Y, Javid K, Javed T, Artene AE (2021) The effect of COVID-19 pandemic on service sector sustainability and growth. Frontiers in Psychology, 12:1-10.
 • Yeyati EL, Filippini F (2021) Social and economic impact of COVID-19. Brookings Global Working Paper, 158, https://www.brookings.edu/research/social-and-economic-impact-of-covid-19/. Accessed Date: 09.09.2021.

Occupational health and safety measures in pandemic conditions: COVID-19 practice

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 78 - 92, 15.10.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1241282

Abstract

The coronavirus disease (COVID-19) first appeared in China and spread globally in a short time. It was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. Pandemics are a human problem. Due to the risk posed by COVID-19 on human health, all production and service workplaces around the world have slowed down their activities. These developments have caused significant labor and production losses. The most effective and practical way to prevent the transmission of the coronavirus; although there are physical distance, personal hygiene and mask applications, these do not constitute a definitive solution. Governments, organizations, employers and workers are facing important challenges to combat the COVID-19 pandemic and protect safety and health in the workplace. Unsafe workplace conditions and inappropriate working principles lead to significant health risks in the workplace. COVID-19 causes negative effects in all areas where people are present, such as health, social, economic, education, construction, manufacturing, transportation and trade. In this study, protective measures that can be taken are evaluated by reviewing the literature on the negative effects of COVID-19 on human health and therefore on workforce loss.
In addition to additional safety measures in the prevention of COVID-19, basic occupational health and safety (OHS) control methods were evaluated in the following order: (1) elimination / substitution, (2) engineering controls, (3) organizational controls, and (4) personal protective equipment (PPE). In addition to the protection of health, due to the effective safety measures, the stress caused by COVID-19 will decrease in people, so comfort in their social lives and productivity in their work lives will be increased. Therefore, governments, employers and workers' organizations have to form a joint organization with universities and health institutions.

Project Number

Serbest araştırma - derleme

References

 • Acar HH, Üçüncü K (2020) İş Sağlığı ve Güvenliği. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • Al Adawi M, Al Harthi H, Al Habsi S, Al Busaidi K, Al Salmi I (2021) Sociocultural and religious impacts opon COVID-19 pandemic physical distancing public practices. Single Anonymous Peer Review, 14:8819-8831.
 • Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI, Holmes EC, Garry RF (2020) The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, 26:450–452.
 • Arumugama S, Ozkan B, Jayaraman A, Mockaisamy B (2021) Impacts of COVID-19 pandemic on global agriculture, livelihoods and food systems. Journal of Agricultural Sciences, 27(3):239-246.
 • Ateş ZG (2020) COVID-19’un işverenin iş sağliği ve güvenliği konusunda alması gereken önlemlere etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi COVID-19 Hukuk Özel Sayısı (COVID-19 Özel Ek), 38:161-179.
 • Bárcena A, Cimoli M, García-Buchaca R, Pérez R 2020. Report on the economic impact of coronavirus disease (COVID-19) on Latin America and the Caribbean. United Nations, Santiago, 20-00312.
 • Bar-On YM, Flamholz A, Phillips R, Milo R (2020) SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers. eLife, 9:e57309.
 • Baycık G, Türkşen Ö, Dinç İC (2021) COVID-19 salgınında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Sosyal Güvenlik Dergisi/Journal of Social Security, 11(1):17-32.
 • Bozkurt B, Eğrilmez S, Şengör T, Yıldırım Ö, İrkeç M (2020) The COVID-19 pandemic: clinical information for ophthalmologists. Turk J Ophthalmol, 50:59-63.
 • Calles A, Morán-López JL (2020) Why size matters-the transport of expelled saliva droplets carrying SARS-CoV-2. Biological Science, DOİ:10.21203/rs.3.rs-105488/v1.
 • CDC (2021) Interim guidance for SARS-CoV-2 testing in non-healthcare workplaces.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/testing-non-healthcare workplaces.html. Accessed Date:19.09.2021.
 • CDC (2022) Long COVID or Post-COVID Conditions. National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases, Centers for Disease Control and Prevention.
 • Chakraborty I, Maity P (2020) COVID-19 outbreak: migration, effects on society, global environment and prevention. Sci. Total Environ, 728:138882.
 • Chen SX, Ng JCK, Hui BPH, Au AKY, Wu WCH, Lam BCP (2021) Dual impacts of coronavirus anxiety on mental health in 35 societies. Sci Rep., 11:8925.
 • CRS (2021) Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov/. Accessed Date:19.09.2021.
 • Cui J, Li F, Shi Z-L (2018) Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nature Reviews Microbiology, 17:181-192.
 • Cutler DM, Summers LH (2020) The COVID-19 pandemic and the $16 trillion virüs. JAMA, 324(15):1495-1496.
 • Das S (2022) Impact of COVID-19 on industries. COVID-19 in the Environment, Elsevier Inc.
 • Dehghani F, Omidi F, Yousefinejada S, Taheri E (2020) The hierarchy of preventive measures to protect workers against the COVID-19 pandemic: a review. Work, 67:771–777.
 • Delardas O, Kechagias KS, Pontikos PN, Giannos P (2022) Socio-economic impacts and challenges of the coronavirus pandemic (COVID-19): an updated review. Sustainability, 14:1-13.
 • Department of Health and HSE (2021) Title: Impact of COVID on the Health Service. Department of Health and HSE.
 • Di Gennaro F, Pizzol D, Marotta C, Antunes M, Racalbuto V, Veronese N, Smith L (2020) Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: a narrative review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(2690):1-11.
 • Donnelly R, Patrinos HA, Gresham J (2021) The impact of COVID-19 on education-recommendations and opportunities for Ukraine. Opinion, 2.
 • El-Sayed A, Kamel M (2021) Coronaviruses in humans and animals: the role of bats in viral evolution. Environmental Science and Pollution Research, 28:19589-19600.
 • Er AG (2020) COVID-19: Epidemiyoloji. COVID-19 Pandemi Raporu (20 Mart-20 Kasım 2020), Hacettepe İç Hastalıkları Derneği, Ankara.
 • Fadare OO, Okoffo ED (2020) COVID-19 face masks: a potential source of microplastic fibers in the environment. Sci. Total Environ., 737:140279.
 • Fan-Yun L, Chih-Fu W, Yu-Tien H, David CC, Stefanos NK (2020) Work-related COVID-19 transmission. BMJ Yale: MedRxiv. 22.
 • Généreux M, Schluter PJ, Hung KK, Wong CS, Mok CPY, O'Sullivan T (2020). One virus, four continents, eight countries: an interdisciplinary and international study on the psychosocial impacts of the COVID-19 pandemic among adults. Int J Environ Res Public Health, 17(22).
 • Haileamlak A (2021) The impact of COVID-19 on health and health systems. Ethiop J Health Sci., 31(6):1073–1074.
 • Hayashi M, Yanagi U, Honma Y, Yamamoto Y, Ogata M, Kikuta K, Kagi N, Tanabe S (2023) Ventilation methods against indoor aerosol infection of COVID-19 in Japan. Atmosphere, 14(1): 150.
 • Holmes EC, Goldstein SA, Rasmussen AL, Robertson DL, Crits-Christoph A, Wertheim JO (2021) The origins of SARS-CoV-2: A critical review. Cell., 184(19):4848-4856.
 • Hu B, Guo H, Zhou P, Shi ZL (2021) Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nature Reviews Microbiology, 19:141-154.
 • ILO (2013) Safety and health in the use of machinery. International Labour Office, Programme on Safety and Health at Work and the Environment, Geneva.
 • ILO (2020) COVID-19 küresel salgını ortamında işe sağlıklı ve güvenli dönüş. Uluslararası Çalışma Örgütü, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_747957.pdf.
 • Ingram C, Downey V, Roe M, Chen Y, Archibald M, Kallas K-A, Kumar J, Naughton P, Uteh CO, Rojas-Chaves A, Shrestha S, Syed S, Büttner FC, Buggy C, Perrotta C (2021) COVID-19 prevention and control measures in workplace settings: a rapid review and meta-analysis. Int J Environ Res Public Health, 18(15):7847.
 • Khan I, Shah D, Shah SS (2021) COVID-19 pandemic and its positive impacts on environment: an updated review. International Journal of Environmental Science and Technology, 18:521-530.
 • Kocay F, Baba AY (2022) Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıkların Tarihi. COVID-19 Pandemisinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri (Ed. Funda Kocay), Medipol Üniversitesi Yayınları.
 • Lipsitch M, Swerdlow DL, Finelli L (2020) Defining the epidemiology of COVID-19–studies needed. N. Engl. J. Med., pp: 1194–1196.
 • Lotfi M, Hamblin MR, Rezaeif N (2020) COVID-19: Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clin Chim Acta.: Elsevier Public Health Emergency Collection, 508:254-266.
 • Luo H, Zhong L (2021) Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) for in-duct airborne bioaerosol disinfection: review and analysis of design factors. Build Environ., 15(197):107852.
 • Mansouri F (2022) The socio-cultural implications of COVID-19. UNESCO. McIntosh K (2021) COVID-19: Epidemiology, virology, and prevention. https://www.uptodate.com/contents/covid-19-epidemiology virology-and-prevention. Accessed Date: 19.09.2021.
 • McKinsey and Company (2023) One Billion Days Lost: How COVID-19 is Hurting the US Workforce. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/one-billion-days-lost-how-covid-19-is-hurting-the-us-workforce#/. Accessed Date:14. 07.2023.
 • Meena S (2021) Impact of COVID-19 on envıronment. International Journal of Advanced Research in Commerce, Management & Social Science (IJARCMSS), 4(3):189-193.
 • Meinck S, Fraillon J, Strietholt R (2022) The impact of the COVID-19 pandemic on education: international evidence from the responses to educational disruption survey (REDS). UNESCO / International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 2022 Revised Edition.
 • Monroe M, Kulie PE, Byrne ME, Wilbourn BC, Barth SK, Resnik JB, Huebner DM, Horberg MA, Castel AD, Greenberg AE (2023) Psychosocial impacts of the COVID-19 pandemic from a cross-sectional survey of people living with HIV in Washington, DC. AIDS Research and Therapy Volume. 20(27):20-27.
 • Mueller M, Suzuki E, Di Paolantonio G, Hewlett E, James C (2021) Chapter 2. The health impact of COVID-19: health at a glance. OECDiLibrary, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b0118fae-en/index.html?itemId=/content/component/b0118fae-en.
 • Naseer S, Khalid S, Parveen S, Abbass K, Song H, Achim MV (2023) COVID-19 outbreak: impact on global economy. Front Public Health, 10.
 • Neil MF, Daniel L, Gemma NG, Natsuko I, Kylie A, Marc B (2020) Report 9-Impact of Non-Pharmaceutical Interventions (Npis) To Reduce COVID-19 Mortality and Healthcare Demand, in Coronavirus (COVID-19) Updates. Imperial College COVID-19 Response Team, London, pp: 1-20.
 • Nghiem LD, Morgan B, Donner E, Short MD (2020) The COVID-19 pandemic: considerations for the waste and wastewater services sector. Case Stud. Chem. Environ. Eng., 1:100006.
 • OSHA (2020) Guidance on preparing workplaces for COVID-19. U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration.
 • OSHA (2021a) Hazard recognition. United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, https://www.osha.gov/coronavirus/hazards. Accessed Date: 19.09.2021.
 • OSHA (2021b) Control and prevention. Occupational Safety and Health Administration, Webside https://www.osha.gov/coronavirus/control-prevention. Accessed Date:19.09.2021.
 • Pak A, Adegboye, OA, Adekunle AI, Rahman KM, McBryde ES, Eisen DP (2020) Economic consequences of the COVID-19 outbreak: the need for epidemic preparedness. Front. Public Health.
 • Panchal N, Kamal R, Cox C, Garfield R (2021) The implications of COVID-19 for mental health and substance use. https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-implications-of-covid-19-for-mental-health-and-substance-use/, Accessed Date: 19.09.2021.
 • Rosengren G (2021) Impact of coronavirus on nature. Webside https://www.conservation.org/stories/impact-of-covid-19-on-nature, Accessed Date: 19.09.2021.
 • Saadat S, Rawtani D, Mustansar C (2020). Hussain environmental perspective of COVID-19. Sci. Total Environ., 728:138870.
 • Saydam N (2020) COVID-19 enfeksiyonunda epidemiyoloji ve korunma. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1: 1-7.
 • Sehgal NJ, Milton DK (2023) Applying the hierarchy of controls: what occupational safety can teach us about safely navigating the next phase of the global COVID-19 pandemic. Front. Public Health, Sec. Infectious Diseases-Surveillance, Prevention and Treatment 9, https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.747894.
 • Sinclair RR, Allen T, Barber L, Bergman M, Britt T, Butler A (2020) Ocupational health science in the time of COVID-19: now more than ever. Occup Health Sci., 4(1-2):1–22.
 • Singh N, Tang Y, Ogunseitan OA (2020) Environmentally sustainable management of used personal protective equipment. Environ. Sci. Technol., 54(14): 8500-8502.
 • Somani M, Srivastava AN, Gummadivalli SK, Sharma A (2020) Indirect implications of COVID-19 towards sustainable environment: an investigation in Indian context. Biores. Technol. Rep., 11:100491.
 • Sridhar A, Balakrishnan A, Jacob MM, Sillanpää M, Dayanandan N (2023) Global impact of COVID-19 on agriculture: role of sustainable agriculture and digital farming. Environ Sci Pollut Res Int., 30(15):42509-42525.
 • Tahamtan A, Ardebil A (2020) Real-time RT-PCR in COVID-19 detection: Issues affecting the results. Expert Rev. Mol. Diagn., 20:453-454.
 • Thomas V (2021) 8 Positive impacts to look forward to post the COVID-19 pandemic. https://surveysparrow.com/blog/positive-impacts-to-look-forward-to-post-covid-19-pandemic/. Accessed Date: 09.09.2021.
 • Türken M, Köse Ş (2020) COVID-19 bulaş yolları ve önlem. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30:36-42.
 • UNICEF (2021) The impact of COVID-19 on the mental health of adolescents and youth. https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth. Accessed Date: 09.09.2021.
 • URL-1 (2021) Worldmeters, Coronavirus. https://www.worldometers.info/coronavirus. Accessed Date: 09.09.2021.
 • Üçüncü K, Acar HH (2020) Ergonomi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Üçüncü K, Acar HH (2022) Ergonomic classroom design in the COVID-19 Pandemic: a study on the cross-arrangement of classroom seats. Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, 23(2): 113-122.
 • Ünüvar İ, Aktaş H (2022) Dünya’da ve Türkiye’de COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25(1):124-140.
 • Vecco M, Clarke M, Vroonhof P, de Weerd E, Ivkovic E, Minichova S, Nazarejova M (2022) The Impact of the COVID-19 Pandemic on Creative Industries, Cultural Institutions, Education and Research. World Intellectual Property Organization.
 • Viramgami A, Pagdhune A, Sarkar K, Balachandar R (2020) Occupational health and safety practices at workplace during COVID-19 pandemic. Journal of Comprehensive Health, 8(2):77-82.
 • Wang J, Tang K, Feng K, Lin X, Lv W, Chen K, Wang F (2021) Impact of temperature and relative humidity on the transmission of COVID-19: a modelling study in China and the United States. BMJ Open, 11:1-16.
 • Wassler P, Talarico C (2021) Sociocultural impacts of COVID-19: a social representations perspective. Tour Manag Perspect., 38.
 • WHO (2023) WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/, Accessed Date: 24.07.2023.
 • Wu D, Wu T, Liu Q, Yang Z (2020) The SARS-CoV-2 outbreak: what we know. Int J Infect Dis., 94:44-48.
 • Xiang S, Rasool S, Hang Y, Javid K, Javed T, Artene AE (2021) The effect of COVID-19 pandemic on service sector sustainability and growth. Frontiers in Psychology, 12:1-10.
 • Yeyati EL, Filippini F (2021) Social and economic impact of COVID-19. Brookings Global Working Paper, 158, https://www.brookings.edu/research/social-and-economic-impact-of-covid-19/. Accessed Date: 09.09.2021.
There are 78 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Environmental Sciences
Journal Section Review
Authors

Hafiz Hulusi Acar 0000-0001-7864-1009

Kemal Üçüncü 0000-0002-6294-6112

Project Number Serbest araştırma - derleme
Publication Date October 15, 2023
Acceptance Date August 19, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Acar, H. H., & Üçüncü, K. (2023). Occupational health and safety measures in pandemic conditions: COVID-19 practice. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(2), 78-92. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1241282
AMA Acar HH, Üçüncü K. Occupational health and safety measures in pandemic conditions: COVID-19 practice. ACUJFF. October 2023;24(2):78-92. doi:10.17474/artvinofd.1241282
Chicago Acar, Hafiz Hulusi, and Kemal Üçüncü. “Occupational Health and Safety Measures in Pandemic Conditions: COVID-19 Practice”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24, no. 2 (October 2023): 78-92. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1241282.
EndNote Acar HH, Üçüncü K (October 1, 2023) Occupational health and safety measures in pandemic conditions: COVID-19 practice. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 2 78–92.
IEEE H. H. Acar and K. Üçüncü, “Occupational health and safety measures in pandemic conditions: COVID-19 practice”, ACUJFF, vol. 24, no. 2, pp. 78–92, 2023, doi: 10.17474/artvinofd.1241282.
ISNAD Acar, Hafiz Hulusi - Üçüncü, Kemal. “Occupational Health and Safety Measures in Pandemic Conditions: COVID-19 Practice”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24/2 (October 2023), 78-92. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1241282.
JAMA Acar HH, Üçüncü K. Occupational health and safety measures in pandemic conditions: COVID-19 practice. ACUJFF. 2023;24:78–92.
MLA Acar, Hafiz Hulusi and Kemal Üçüncü. “Occupational Health and Safety Measures in Pandemic Conditions: COVID-19 Practice”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 2, 2023, pp. 78-92, doi:10.17474/artvinofd.1241282.
Vancouver Acar HH, Üçüncü K. Occupational health and safety measures in pandemic conditions: COVID-19 practice. ACUJFF. 2023;24(2):78-92.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.