Research Article
BibTex RIS Cite

Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in epidemi yapmasına toprak yapısının olası etkileri

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 93 - 97, 15.10.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1284486

Abstract

Halyomorpha halys (Kahverengi Kokarca) (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir zararlıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Artvin’de tespit edildiği 2016 yılından günümüze kadar birçok ilde yayılışını gerçekleştirmiş ve yayılmaya devam etmektedir. Bölgede çoğu otsu olmak üzere 300’den fazla konukçusu mevcuttur. Popülasyon yoğunluğu ile bu yoğunluğun toprak özellikleriyle ilişkisini araştırmak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Alana asılan feromon tuzakları ile popülasyon yoğunlukları belirlenmiş, toprak analizleri yapılarak ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Popülasyonun yoğun olduğu alanlara asılan feromon tuzaklarında ortalama 3.138 adet ergin yakalanmıştır. H. halys’nin yoğun ve az yoğun olduğu sahalardan alınan toprak numunelerinin analizi sonucu, kum+kil+toz değerlerinin istatistiği doğrultusunda toprak türü her iki sahada da kumlu balçık çıkmıştır. Yapılan toprak analizleri sonucuna göre, toprak özellikleri bakımından, zararlının çok ve az yoğun sahalar arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır.

References

 • Ak K, Uluca M, Aydin Ö, Gokturk T (2019) Important invasive species and its pest status in Turkey: Halyomorpha halys (Stål) (Heteroptera: Pentatomidae). Journal of Plant Diseases and Protection, 126:401-408.
 • Aksu Y (2019) Doğu Karadeniz tarım ve orman alanlarına yeni giriş yapan zararlı organizmalar. Orman ve Av Dergisi, 97:41-47.
 • Bariselli M, Bugiani R, Maistrello L (2016) Distribution and Damage Caused by in Italy. EPPO Bulletin, 46:332–334.
 • Cerci B, Kocak O (2017) Further contribution to the Heteroptera (Hemiptera) fauna of Turkey with a new synonymy. Acta Biologica Turcica, 4:121-127.
 • Christiansen E, Bakke A (1997) Integrating Cultural Tactic Sinto the Management of Bark Beetle and Reforestation Pests in: Grégoire, J.C., Liebhold, A.M., Stephen, F.M., Day, K.R., Salom, S.M. (Eds.), General Technical Report. USDA Forest Service, pp. 163-171.
 • Gapon DA (2016) First records of the brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera, Pentatomidae) in Russia, Abkhazia, and Georgia. Entomoll Rev, 88:1086-1088.
 • Gokturk T (2021) Chemical composition of Satureja spicigera essential oil and its insecticidal effectiveness on Halyomorpha halys nymphs and adults. Zeitschrift für Naturforschung, C-76:(11-12): 451-457.
 • Göktürk T, Burjanadze M, Supatashvili A (2018). Artvin ve Çevresinde Halyomorpha Halys (Hemiptera: Pentatomidae)’ın Biyolojisi ve Zararı. III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 10-12 Mayıs, Artvin. s.11.
 • Göktürk T, Tozlu G (2019) An İmportant Agricultural Pest for Turkey: Invasive Species Halyomorpha halys. Proceedings of International Black Sea Coastline Countries Symposium, 2-5, Batum, Georgia.
 • Göktürk T (2020) Halyomorpha halys (Stål) mücadelesinde ışık ve feromon tuzaklarının etkinliliklerinin araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 21(2):270-275.
 • Haye T, Abdallah S, Gariepy T, Wyniger D (2014) Phenology, life table analysis and temperature requirements of the invasive brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys, in Europe. J Pest Sci, 87:407–418.
 • Hedstrom, CS, Shearer PW, Miller JC, Walton VM (2014) The effects of Kernel feeding by Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) on commercialhazelnuts. J Econ Entomol, 107(5):1858-1865.
 • Lee DH, Short BD, Joseph SV, Bergh JC, Leskey TC (2013) Review of thebiology, ecology, and management of Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) in China, Japan, and therepublic of Korea. Environ Entomol, 42(4):627–641.
 • Milonas PG, Partsinevelos GK (2014) First report of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys Stal (Hemiptera: Pentatomidae) in Greece. EPPO Bull, 44:183–186.
 • Mityushev IM (2016) First record of marmorated bug detection in Russia. Zashchita Karantin Rasteniĭ, 3:48.
 • Nageleisen LM (2004a) Lesinsectessous-Corticauxdesrésineux en 2002:Diminution Inattendue Desdom Magesdusaux Scolytes. Min.Agri. Alim. PêcheAff. Rur. (DGFAR), Paris.
 • Nageleisen LM (2004b) Recrude Scence De Sinsectessous-Corticaux a La Suitede Sextrêmesclimatiques de 2003, in: Bilan de Lasantédesforêts en 2003. Min. Agri. Alim. PêcheAff. Rur., Paris.
 • Özkaya MS (2020) Artvin ladin ormanlarında Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)’un epidemi yapmasına toprak yapısının etkileri. Çev. Ve Hay. Dergisi, 5(2):245-252.
 • Özdemir İO, Tuncer C (2021) A new invasive polyphagous pest in Turkey, brown marmorated stink bug [Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)]: identification, similar species and current status. BSJ Eng Sci, 4(2):58-67.
 • Rice KB, Bergh CJ, Bergmann EJ, Biddinger DJ, Dieckhoff C, Dively G, Fraser H, Gariepy T, Hamilton G, Haye T (2014) Biology, ecology, and management of Brown marmorated stink bug (Hemiptera: Pentatomidae). J Integrated Pest Manag, 5(3):A1–A13.
 • Sarıyıldız T, Akkuzu E, Tüfekçioğlu A, Tilki F, Güner S, Aksu Y, Küçük M, Duman A (2010) Doğu Ladini Ormanlarının Ipstypographus Saldırısına Maruz Kalmasında Yetişme Ortamı ve Meşcere Özelliklerinin Etkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: IV: 1291-1300, Mayıs, Artvin.
 • Simov N (2016) The invasive brownm armorated stink bug Halyomorpha halys (Stal 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) already in Bulgaria. Ecol Montenegrina, 9:51–53.
 • Şimşek Z, Kondur Y, Şimşek M (2006) Küresel İklim Değişikliğinin Zararlı Böcekler Üzerine Olası Etkileri. IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı.
 • Zhu G, Gariepy TD, Haye T, Bu W (2016) Patterns of nichefilling and expansion across the invade dranges of Halyomorpha halys in North America and Europe. J Pest Sci, 90(4):1045-1057.

Possible effects of soil structure on the epidemic of Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 93 - 97, 15.10.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1284486

Abstract

The Brown Marmorated Stinkbug (BMS) Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) is an important pest in Türkiye as well as all ver the world. Since 2016, when it was detected in Artvin in the Eastern Black Sea region, it has spread to many regions and continues to spread. There are more than 300 hosts, more herbaceous, in the region. This study was carried out to investigate the population density in the region and the relationship between population density and soil properties. Population densities were determined with pheromone traps hung in areas, and soil analyzes were made and tried to be correlated. An average of 3.138 adults were caught in the pheromone traps hung in are as where the population is dense. In the analysis of soil samples taken from areas where H. halys is concentrated and less concentrated; According to the statistics of sand+clay+dust values, the soil type was sandy loam in both fields. According to the results of the soil analysis, no statistically significant difference was found between the very dense and less dense areas of the pest in terms of soil properties.

References

 • Ak K, Uluca M, Aydin Ö, Gokturk T (2019) Important invasive species and its pest status in Turkey: Halyomorpha halys (Stål) (Heteroptera: Pentatomidae). Journal of Plant Diseases and Protection, 126:401-408.
 • Aksu Y (2019) Doğu Karadeniz tarım ve orman alanlarına yeni giriş yapan zararlı organizmalar. Orman ve Av Dergisi, 97:41-47.
 • Bariselli M, Bugiani R, Maistrello L (2016) Distribution and Damage Caused by in Italy. EPPO Bulletin, 46:332–334.
 • Cerci B, Kocak O (2017) Further contribution to the Heteroptera (Hemiptera) fauna of Turkey with a new synonymy. Acta Biologica Turcica, 4:121-127.
 • Christiansen E, Bakke A (1997) Integrating Cultural Tactic Sinto the Management of Bark Beetle and Reforestation Pests in: Grégoire, J.C., Liebhold, A.M., Stephen, F.M., Day, K.R., Salom, S.M. (Eds.), General Technical Report. USDA Forest Service, pp. 163-171.
 • Gapon DA (2016) First records of the brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera, Pentatomidae) in Russia, Abkhazia, and Georgia. Entomoll Rev, 88:1086-1088.
 • Gokturk T (2021) Chemical composition of Satureja spicigera essential oil and its insecticidal effectiveness on Halyomorpha halys nymphs and adults. Zeitschrift für Naturforschung, C-76:(11-12): 451-457.
 • Göktürk T, Burjanadze M, Supatashvili A (2018). Artvin ve Çevresinde Halyomorpha Halys (Hemiptera: Pentatomidae)’ın Biyolojisi ve Zararı. III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 10-12 Mayıs, Artvin. s.11.
 • Göktürk T, Tozlu G (2019) An İmportant Agricultural Pest for Turkey: Invasive Species Halyomorpha halys. Proceedings of International Black Sea Coastline Countries Symposium, 2-5, Batum, Georgia.
 • Göktürk T (2020) Halyomorpha halys (Stål) mücadelesinde ışık ve feromon tuzaklarının etkinliliklerinin araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 21(2):270-275.
 • Haye T, Abdallah S, Gariepy T, Wyniger D (2014) Phenology, life table analysis and temperature requirements of the invasive brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys, in Europe. J Pest Sci, 87:407–418.
 • Hedstrom, CS, Shearer PW, Miller JC, Walton VM (2014) The effects of Kernel feeding by Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) on commercialhazelnuts. J Econ Entomol, 107(5):1858-1865.
 • Lee DH, Short BD, Joseph SV, Bergh JC, Leskey TC (2013) Review of thebiology, ecology, and management of Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) in China, Japan, and therepublic of Korea. Environ Entomol, 42(4):627–641.
 • Milonas PG, Partsinevelos GK (2014) First report of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys Stal (Hemiptera: Pentatomidae) in Greece. EPPO Bull, 44:183–186.
 • Mityushev IM (2016) First record of marmorated bug detection in Russia. Zashchita Karantin Rasteniĭ, 3:48.
 • Nageleisen LM (2004a) Lesinsectessous-Corticauxdesrésineux en 2002:Diminution Inattendue Desdom Magesdusaux Scolytes. Min.Agri. Alim. PêcheAff. Rur. (DGFAR), Paris.
 • Nageleisen LM (2004b) Recrude Scence De Sinsectessous-Corticaux a La Suitede Sextrêmesclimatiques de 2003, in: Bilan de Lasantédesforêts en 2003. Min. Agri. Alim. PêcheAff. Rur., Paris.
 • Özkaya MS (2020) Artvin ladin ormanlarında Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)’un epidemi yapmasına toprak yapısının etkileri. Çev. Ve Hay. Dergisi, 5(2):245-252.
 • Özdemir İO, Tuncer C (2021) A new invasive polyphagous pest in Turkey, brown marmorated stink bug [Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)]: identification, similar species and current status. BSJ Eng Sci, 4(2):58-67.
 • Rice KB, Bergh CJ, Bergmann EJ, Biddinger DJ, Dieckhoff C, Dively G, Fraser H, Gariepy T, Hamilton G, Haye T (2014) Biology, ecology, and management of Brown marmorated stink bug (Hemiptera: Pentatomidae). J Integrated Pest Manag, 5(3):A1–A13.
 • Sarıyıldız T, Akkuzu E, Tüfekçioğlu A, Tilki F, Güner S, Aksu Y, Küçük M, Duman A (2010) Doğu Ladini Ormanlarının Ipstypographus Saldırısına Maruz Kalmasında Yetişme Ortamı ve Meşcere Özelliklerinin Etkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: IV: 1291-1300, Mayıs, Artvin.
 • Simov N (2016) The invasive brownm armorated stink bug Halyomorpha halys (Stal 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) already in Bulgaria. Ecol Montenegrina, 9:51–53.
 • Şimşek Z, Kondur Y, Şimşek M (2006) Küresel İklim Değişikliğinin Zararlı Böcekler Üzerine Olası Etkileri. IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı.
 • Zhu G, Gariepy TD, Haye T, Bu W (2016) Patterns of nichefilling and expansion across the invade dranges of Halyomorpha halys in North America and Europe. J Pest Sci, 90(4):1045-1057.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forest Botany
Journal Section Research Article
Authors

Mimar Sinan Özkaya 0000-0003-2146-3867

Publication Date October 15, 2023
Acceptance Date August 19, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Özkaya, M. S. (2023). Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in epidemi yapmasına toprak yapısının olası etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(2), 93-97. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1284486
AMA Özkaya MS. Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in epidemi yapmasına toprak yapısının olası etkileri. ACUJFF. October 2023;24(2):93-97. doi:10.17474/artvinofd.1284486
Chicago Özkaya, Mimar Sinan. “Halyomorpha Halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in Epidemi yapmasına Toprak yapısının Olası Etkileri”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24, no. 2 (October 2023): 93-97. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1284486.
EndNote Özkaya MS (October 1, 2023) Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in epidemi yapmasına toprak yapısının olası etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 2 93–97.
IEEE M. S. Özkaya, “Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in epidemi yapmasına toprak yapısının olası etkileri”, ACUJFF, vol. 24, no. 2, pp. 93–97, 2023, doi: 10.17474/artvinofd.1284486.
ISNAD Özkaya, Mimar Sinan. “Halyomorpha Halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in Epidemi yapmasına Toprak yapısının Olası Etkileri”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24/2 (October 2023), 93-97. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1284486.
JAMA Özkaya MS. Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in epidemi yapmasına toprak yapısının olası etkileri. ACUJFF. 2023;24:93–97.
MLA Özkaya, Mimar Sinan. “Halyomorpha Halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in Epidemi yapmasına Toprak yapısının Olası Etkileri”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 2, 2023, pp. 93-97, doi:10.17474/artvinofd.1284486.
Vancouver Özkaya MS. Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)’in epidemi yapmasına toprak yapısının olası etkileri. ACUJFF. 2023;24(2):93-7.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.