Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de kütük mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin incelenmesi

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 41 - 49, 15.10.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1294172

Abstract

Ekolojik sistemin korunması, çevre odaklılık, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, erişilebilir ve temiz enerji, sorumlu üretim ve tüketim kavramlarının öne çıktığı günümüz dünyasında doğal malzemelere dönüş olduğu görülmektedir. Ahşap malzeme, insanlığın var oluşundan beri insan hayatında ve yaşamın her alanında yer alan bir malzemedir. Ahşabın ham, işlenmiş ya da kompozit gibi farklı formları mobilyanın temel bileşenini oluşturmaktadır. Bireyselleşmenin ön planda olduğu, kişiye özel ürünlerin ön plana çıktığı bir dönemde mobilyaların da kişiye özel ve tek olması, her biri başka bir örneği olmayan görsellere sahip kütük mobilyaların tercih edilme nedenlerinden biridir.
Bu çalışmada, son yıllarda mobilyada doğal formların yükselişi ile üretimi ve kullanımı yaygınlaşan kütük mobilyalar ele alınmıştır. Ağacın doğal formları ile üretilen kütük mobilya üreticilerine web ortamından ve görsel sosyal medya platformu üzerinden ulaşılarak, üretim yapan işletmelerin nerelerde yoğunlaştıkları, kütük mobilya üretiminde kullanılan ağaç türleri ile kullanılan ağaç malzemenin görsel özellikleri üzerine içerik analizi yapılmıştır.
Yapılan çalışma sonucunda, 25 il ve 5 coğrafi bölgede yoğunlaşan işletmelerin mikro ve küçük ölçekte oldukları, en fazla işletmenin İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’da bulunduğu, mobilya türü olarak en fazla yemek masası ve sehpa üretildiği, ürünlerin metal ve epoksi malzemeler ile birleştirildiği, en çok kullanılan ağaçların ceviz, meşe, kestane, zeytin olduğu, en fazla düzensiz yıllık halkalar, çürüklük, koyu renkli şeritler, gövde çıkıntıları kusurlarına rastlandığı tespit edilmiştir.

References

 • Anonim 1 (2022). İnegöl mobilya. https://www.inegölmobilya.com/sehpalar/seffaf-epoksi sehpa. Erişim tarihi:19.09.2022.
 • Anonim 2 (2022). Zeyahome. https://www.zeyahome.com/urun/8/. Erişim tarihi:10.09.2022.
 • Anonim 3 (2022). Odywood. https://www.odywood.com/tek-parca-zeytin-kutuk-epoksi-yemek-masası-2. Erişim tarihi:10.09.2022.
 • Anonim 4 (2022). Kütükmasa.https://www.kutukmasa.com.tr/toplantimasaları toplantimasa-11388. Erişim tarihi:10.09.2022.
 • Ayvacı HŞ, Sezer K (2019) Descriptive content analysis for studies related astronomy. International e-Journal of Educational Studies (IEJES) 3(5): 47-57. https://doi.org/10.31458/iejes.480799.
 • Bradford M (2023) Interzum 2023 to promote neo-ecology theme. https://www.woodworkingnetwork.com/events-contests/event-coverage/interzum-2023-promote-neo-ecology-theme. Erişim tarihi: 26.01.2023.
 • Bozkurt AY, Erdin N (2000) Odun Anatomisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 466, İstanbul.
 • Canbakal Ataoğlu N (2016) Bir tasarım modası olarak ham ahşap ve paletler. Selçuk-Teknik Dergisi, Özel Sayı 2 (UMK-2015): 1088-1099. Candaş Z, Karataş A (2017) Content analysis of the researches in field of environmental education between 1996-2016 in Turkey. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 5(2):143-159.
 • Durgun C, Alkan S, Durgun M, Dindar Demiray EK (2022) Analysis of published articles on hydadit cysts fron Turkey. Black Sea Journal of Health Science, 5(1):45-49.
 • Erdin N, Engür MO (2001) Odun Kusurları. Dilek Ofset Matbaacılık, İstanbul.
 • Erenler AK, Ay MO (2021) Analysis of top cited 100 articles about COVID-19. Acta Medica Mediterranea, 37:395.
 • Gül S, Sözbilir M (2016) International biology education research from 1997 to 2014: a content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(6):1631-1651.
 • Gül Ş, Köse EÖ (2018) A content analysis of misconception articles towards biology subjects in Turkey. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15:499-521.
 • Gündoğdu A (2017) Türkiye’de bankacılık alanında yayınlanmış akademik çalışmaların analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, (1):1-11.
 • Hakyemez MC (2020) Kütük masa üretimi sektörünün Ankara ili üzerinde incelenmesi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Kantay R (1990) Kereste buharlamanın temel esasları ve etkileri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 40:26-37. Kurtoğlu A, Dilik T (2013) Mobilya Endüstrisi. Basılmamış Ders Notu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • Kurtoğlu A, Dilik T (2016) Mobilya ve Ahşap Konstrüksiyonları. Basılmamış Ders Notu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • Mattouk M, Talhouk SN (2017) A Content analysis of nature photographs taken by Lebanese rural youth. Plos One, 12(5):e0177079.
 • Narin NG (2021) A content analysis of the metaverse articles. Journal of Metaverse, 1(1):17-24.
 • Özertan G, Çoşkun A (2021) Masif Ahşap Sektör Raporu. Ahşap Kullanımının Artırılması için Masif Ahşap Sektörü Durum Analizi Sonuç Raporu.
 • Özkan Hıdıroğlu Y (2020) Examination of the articles published in educational supervision in Turkey. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, 11(1):1-22.
 • Özyurt Ö, Özyurt H (2015) Learning style based individualized adaptive e-learning environments: content analysis of the articles published from 2005 to 2014. Computers in Human Behavior, 52:349-358.
 • Sajjadi SA, Tirgar A, Aghalari Z (2018) A content analysis of articles published in recent decade in environmental health journals with an emphasis on air pollution. Journal of Air Pollution and Health, 3(4): 177-186.
 • Şahin D (2022) “Kütük” sözcüğünün etimolojik serüveni. Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 7(2):63-75.
 • Şen E, Karaçam Z, Çalışır H, Sarıkaya Budak S (2014) Some features of the researches published in refereed nursing journals in Turkey between 2007 and 2012. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(3):129-136.
 • TOBB (2020) Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri, https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/sanayi-kapasite-raporu-istatistikleri.php. Erişim Tarihi: 11.07.2023.
 • TOBB (2023) Sanayi Veri Tabanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), https://sanayi.tobb.org.tr/yeni_kod_liste61.php?kod=16. Erişim Tarihi: 11.07.2023
 • Ültay E, Akyurt H, Ültay N (2021) Descriptive content analysis in social sciences. IBAD Journal of Social Sciences, 10:188-201.
 • Yazar T, Tutal Ö (2020) Trends of values education research in Turkey: A content analysis of published articles. Dinamika Ilmu,20(2):267-290.
 • Yıldırım İ, Aslan M (2022) Mobilya tercihinde etkili kriterlerin uzman ve kullanıcılar açısından incelenmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi, Karok 2021:281-290.

Investigation of visual properties of wood used in log furniture production in Türkiye

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 41 - 49, 15.10.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1294172

Abstract

In today's world, where the concepts of protecting ecological systems, environmental orientation, sustainability, recycling, accessible and clean energy, responsible production, and consumption are coming to the fore, there is a return to natural materials. Wood is a material that has been used in all aspects of life since the existence of mankind. Various forms of wood, such as raw, processed, or composite, form the basic component of furniture. In an era where customization and personalized products are in the forefront, the fact that furniture is unique is one of the reasons why log furniture is preferred.
This study focuses on log furniture, which has gained widespread production and use in recent years with the advent of natural forms in furniture. Manufacturers of log furniture made with natural forms of the tree were reached through the internet and social media platforms and a content analysis was conducted on the locations of the enterprises, the wood species used in the production of log furniture, and the visual characteristics of the wood material used.
As a result of the study, it was found that the enterprises concentrated in 25 provinces and 5 geographical regions are micro and small scale, most enterprises are located in Istanbul, Izmir, Ankara, and Bursa, and most of the dining tables and coffee tables are produced as furniture type, and the products are combined with metal and epoxy materials. It was found that the most commonly used trees are walnut, oak, chestnut, and olive and that irregular annual rings, rot, dark streaks, and trunk protrusions are the most common defects.

References

 • Anonim 1 (2022). İnegöl mobilya. https://www.inegölmobilya.com/sehpalar/seffaf-epoksi sehpa. Erişim tarihi:19.09.2022.
 • Anonim 2 (2022). Zeyahome. https://www.zeyahome.com/urun/8/. Erişim tarihi:10.09.2022.
 • Anonim 3 (2022). Odywood. https://www.odywood.com/tek-parca-zeytin-kutuk-epoksi-yemek-masası-2. Erişim tarihi:10.09.2022.
 • Anonim 4 (2022). Kütükmasa.https://www.kutukmasa.com.tr/toplantimasaları toplantimasa-11388. Erişim tarihi:10.09.2022.
 • Ayvacı HŞ, Sezer K (2019) Descriptive content analysis for studies related astronomy. International e-Journal of Educational Studies (IEJES) 3(5): 47-57. https://doi.org/10.31458/iejes.480799.
 • Bradford M (2023) Interzum 2023 to promote neo-ecology theme. https://www.woodworkingnetwork.com/events-contests/event-coverage/interzum-2023-promote-neo-ecology-theme. Erişim tarihi: 26.01.2023.
 • Bozkurt AY, Erdin N (2000) Odun Anatomisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 466, İstanbul.
 • Canbakal Ataoğlu N (2016) Bir tasarım modası olarak ham ahşap ve paletler. Selçuk-Teknik Dergisi, Özel Sayı 2 (UMK-2015): 1088-1099. Candaş Z, Karataş A (2017) Content analysis of the researches in field of environmental education between 1996-2016 in Turkey. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 5(2):143-159.
 • Durgun C, Alkan S, Durgun M, Dindar Demiray EK (2022) Analysis of published articles on hydadit cysts fron Turkey. Black Sea Journal of Health Science, 5(1):45-49.
 • Erdin N, Engür MO (2001) Odun Kusurları. Dilek Ofset Matbaacılık, İstanbul.
 • Erenler AK, Ay MO (2021) Analysis of top cited 100 articles about COVID-19. Acta Medica Mediterranea, 37:395.
 • Gül S, Sözbilir M (2016) International biology education research from 1997 to 2014: a content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(6):1631-1651.
 • Gül Ş, Köse EÖ (2018) A content analysis of misconception articles towards biology subjects in Turkey. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15:499-521.
 • Gündoğdu A (2017) Türkiye’de bankacılık alanında yayınlanmış akademik çalışmaların analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, (1):1-11.
 • Hakyemez MC (2020) Kütük masa üretimi sektörünün Ankara ili üzerinde incelenmesi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Kantay R (1990) Kereste buharlamanın temel esasları ve etkileri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 40:26-37. Kurtoğlu A, Dilik T (2013) Mobilya Endüstrisi. Basılmamış Ders Notu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • Kurtoğlu A, Dilik T (2016) Mobilya ve Ahşap Konstrüksiyonları. Basılmamış Ders Notu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • Mattouk M, Talhouk SN (2017) A Content analysis of nature photographs taken by Lebanese rural youth. Plos One, 12(5):e0177079.
 • Narin NG (2021) A content analysis of the metaverse articles. Journal of Metaverse, 1(1):17-24.
 • Özertan G, Çoşkun A (2021) Masif Ahşap Sektör Raporu. Ahşap Kullanımının Artırılması için Masif Ahşap Sektörü Durum Analizi Sonuç Raporu.
 • Özkan Hıdıroğlu Y (2020) Examination of the articles published in educational supervision in Turkey. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, 11(1):1-22.
 • Özyurt Ö, Özyurt H (2015) Learning style based individualized adaptive e-learning environments: content analysis of the articles published from 2005 to 2014. Computers in Human Behavior, 52:349-358.
 • Sajjadi SA, Tirgar A, Aghalari Z (2018) A content analysis of articles published in recent decade in environmental health journals with an emphasis on air pollution. Journal of Air Pollution and Health, 3(4): 177-186.
 • Şahin D (2022) “Kütük” sözcüğünün etimolojik serüveni. Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 7(2):63-75.
 • Şen E, Karaçam Z, Çalışır H, Sarıkaya Budak S (2014) Some features of the researches published in refereed nursing journals in Turkey between 2007 and 2012. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(3):129-136.
 • TOBB (2020) Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri, https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/sanayi-kapasite-raporu-istatistikleri.php. Erişim Tarihi: 11.07.2023.
 • TOBB (2023) Sanayi Veri Tabanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), https://sanayi.tobb.org.tr/yeni_kod_liste61.php?kod=16. Erişim Tarihi: 11.07.2023
 • Ültay E, Akyurt H, Ültay N (2021) Descriptive content analysis in social sciences. IBAD Journal of Social Sciences, 10:188-201.
 • Yazar T, Tutal Ö (2020) Trends of values education research in Turkey: A content analysis of published articles. Dinamika Ilmu,20(2):267-290.
 • Yıldırım İ, Aslan M (2022) Mobilya tercihinde etkili kriterlerin uzman ve kullanıcılar açısından incelenmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi, Karok 2021:281-290.
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture, Forest Industry Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Kamile Tırak Hızal 0000-0001-7114-6320

Emel Öztürk 0000-0002-2452-4912

Publication Date October 15, 2023
Acceptance Date July 14, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Tırak Hızal, K., & Öztürk, E. (2023). Türkiye’de kütük mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin incelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(2), 41-49. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1294172
AMA Tırak Hızal K, Öztürk E. Türkiye’de kütük mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin incelenmesi. ACUJFF. October 2023;24(2):41-49. doi:10.17474/artvinofd.1294172
Chicago Tırak Hızal, Kamile, and Emel Öztürk. “Türkiye’de kütük Mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin Incelenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24, no. 2 (October 2023): 41-49. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1294172.
EndNote Tırak Hızal K, Öztürk E (October 1, 2023) Türkiye’de kütük mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin incelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 2 41–49.
IEEE K. Tırak Hızal and E. Öztürk, “Türkiye’de kütük mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin incelenmesi”, ACUJFF, vol. 24, no. 2, pp. 41–49, 2023, doi: 10.17474/artvinofd.1294172.
ISNAD Tırak Hızal, Kamile - Öztürk, Emel. “Türkiye’de kütük Mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin Incelenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24/2 (October 2023), 41-49. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1294172.
JAMA Tırak Hızal K, Öztürk E. Türkiye’de kütük mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin incelenmesi. ACUJFF. 2023;24:41–49.
MLA Tırak Hızal, Kamile and Emel Öztürk. “Türkiye’de kütük Mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin Incelenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 2, 2023, pp. 41-49, doi:10.17474/artvinofd.1294172.
Vancouver Tırak Hızal K, Öztürk E. Türkiye’de kütük mobilya üretiminde kullanılan ahşabın görsel özelliklerinin incelenmesi. ACUJFF. 2023;24(2):41-9.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.