Research Article
BibTex RIS Cite

Determination of the effects of different IBA (Indole-3-Butyric Acid) doses on the growth and development of Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Marguerite Daisy) cuttings

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 108 - 116, 15.10.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1324619

Abstract

In this study, it was aimed to determine the effects of different IBA doses (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 and 8000 ppm) on the growth and development of Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Marguerite Daisy) cuttings. It is important to increase the production of this taxon, which has a high landscape value and is frequently used in aesthetic and functional application projects. 100% perlite was used as the rooting medium for cuttings. The study, which was carried out in the greenhouse environment of Recep Tayyip Erdoğan University, Zihni Derin Campus, Department of Landscape Architecture between August (2022) and February (2023), in 8 repetitions and 30 cuttings were taken in each replication. After Argyranthemum frutescens cuttings were kept in perlite medium for six months, the length of the cuttings, rooting rate, root length, and underground and above-ground biomass density were measured. As a result of the study, the most suitable IBA hormone for the cuttings of Argyranthemum frutescens plant was determined as 1000 ppm among the hormones used. It was determined that the hormone with the highest average height of the cuttings was 5000 ppm, and the hormone with the shortest average height was 3000 ppm. Since good results are generally obtained at low levels of IBA concentrations in the study, it is recommended to conduct new studies using IBA concentrations below 1000 ppm.

References

 • Ayanoğlu F, Mert A, Kaya A (2000) Hatay florasında yetişen karabaş lavantanın (Lavandula stoechas subsp. stoechas L.) çelikle köklendirilmesi üzerine farklı lokasyonların ve hormon dozlarının etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24(5): 607-610.
 • Bramwell D, Bramwell Z (2001) Flores silvestres de las Islas Canarias (2. Edition). Editoryal Rueda, Madrid.
 • Cheers G (2003) Botanica Das ABC der Pflanzen 10.000 Arten in Text und Bild. H.F. Ullmann Publishing, Potsdam.
 • Cunningham JP, Moore CJ, Zalucki MP, Cribb BW (2006) Insect odour perception: recognition of odour components by flower foraging moths. Proc. R. Soc. B, 273(1597):2035–2040.
 • Davies FT, Geneve RL, Wilson SB, Hartman HT, Kester DE (2017) Hartmann and Kester’s Plant Propagation Principles and Practices. Pearson Education Inc, New York.
 • De Klerk GJ, Krieken WVD, Jong DJC (1999) Review the formation of adventitious roots: new concepts, new possibilities. In Vitro Cell Dev Biol Plant, 35:189–199.
 • Gerçekcioğlu R (2009) Çeliklerde Kök Oluşumu. R. Gerçekcioğlu, Ş. Bilginer ve A. Soylu (Eds.), Genel Meyvecilik (s. 247-250) İçinde.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • İzgi MN (2020) Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozları ve köklendirme ortamlarının bazı tıbbi bitkilerin köklenmesi üzerine etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(1):9-16.
 • Kadner R, Druege U (2004) Role of ethylene action in ethylene production and poststorage leaf senescence and survival of pelargonium cuttings. Plant Growth Regulation, 43:187–196.
 • Kalyoncu HI, Ersoy N, Alparslan F (2016) Ada çayı (Salvia officinalis L.)’nın yeşil çelikle çoğaltılması üzerine farklı nem ve hormon doz uygulamalarının etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2):171-176.
 • Kara N, Baydar H, Erbaş S (2011) Farklı çelik alma dönemleri ve IBA dozlarının bazı tıbbi bitkilerin köklenmesi üzerine etkileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28(2):71-81.
 • Kayatürk K (2022) Ardahan yöresinde yayılış gösteren Asteraceae familyasına ait bitki taksonları. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin.
 • Kösa S (2021) Thymus revolutus C. türünün sert odun çeliklerinin köklenme özellikleri üzerine yetiştirme ortamlarının ve IBA konsantrasyonlarının etkilerinin belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(2):595-605.
 • Lim TK (2014) Argyranthemum frutescens. In: Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants. Springer, Dordrecht.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B (2019) Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey. IX. Istanbul Journal of Faculty of Pharmacy, 49:105-120.
 • Preece JE (2003) A century of progress with vegetative plant propagation. HortScience, 38:1015-1025.
 • Pulatkan M, Kaya Şahin E (2022) Magnolia kobus DC.’nin yeşil çelikle üretiminde farklı hormon uygulamalarının etkileri. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı):24-29.
 • Pulatkan M, Yıldırım N, Kaya Şahin E (2018) Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Forestry, 19(4):386-390.
 • Rop O, Mlcek J, Jurikova T, Neugebauerova J, Vabkova J (2012) Edible flowers-a new promising source of mineral elements in human nutrition. Molecules, 17:6672–6683.
 • Saffari M, Saffari VR (2012) Effects of media and indole butyric acid (IBA) concentrations on hopbush (Dodoneae viscosa L.) cuttings in green house. Annual Forestry Research, 55(1):61-68.
 • Selim C, Kahraman E (2021) Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının endemik Phlomis chimerae Boiss. türü çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(1):1-8.
 • Sever Mutlu S, Yıldız F, Selim C (2013) Hayıt (Vitex agnus castus L.) Bitkisinin Çelikle Üretilmesine Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkisi. V. Süs Bitkileri Kongresi, (s. 499-504), Yalova, Türkiye.
 • Stevens PF (2001) Angiosperm Phylogeny Website, Version 14. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb, Erişim Tarihi: 15.03.2023.
 • URL-1 (2023) https://www.discoverlife.org/mp/20m?act=make_map, Erişim Tarihi:30.03.2023.

Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 108 - 116, 15.10.2023
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1324619

Abstract

Bu çalışmada farklı IBA dozlarının (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ve 8000 ppm) Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Peyzaj değeri yüksek olan, estetik ve fonksiyonel açıdan uygulama projelerinde sıklıkla kullanılan bu taksonun üretiminin artırılması önemlidir. Çelikler için köklendirme ortamı olarak %100 perlit kullanılmıştır. Ağustos (2022) ile Şubat (2023) ayları arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Zihni Derin Yerleşkesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne ait sera ortamında gerçekleştirilen çalışma 8 tekrarlı ve her tekrarda 30 çelik alınacak şekilde yürütülmüştür. Argyranthemum frutescens çelikleri altı ay süreyle perlit ortamında tutulduktan sonra çeliklerin boy ölçümü, köklenme oranı, kök uzunluğu, toprak altı ve toprak üstü biyokütle ağırlığı ölçülmüştür. Çalışma sonucunda kullanılan hormonlar arasından Argyranthemum frutescens bitkisinin çelikleri için en uygun IBA hormonu 1000 ppm olarak tespit edilmiştir. Çeliklerin en yüksek boy ortalamasına sahip olduğu hormon 5000 ppm, en kısa boy ortalamasına sahip olduğu hormon ise 3000 ppm olarak belirlenmiştir. Çalışmada genel olarak düşük seviyelerde IBA konsantrasyonlarında iyi sonuçlar elde edildiği için 1000 ppm altındaki IBA konsantrasyonlarının kullanılarak yeni çalışmaların yapılması önerilmektedir.

References

 • Ayanoğlu F, Mert A, Kaya A (2000) Hatay florasında yetişen karabaş lavantanın (Lavandula stoechas subsp. stoechas L.) çelikle köklendirilmesi üzerine farklı lokasyonların ve hormon dozlarının etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24(5): 607-610.
 • Bramwell D, Bramwell Z (2001) Flores silvestres de las Islas Canarias (2. Edition). Editoryal Rueda, Madrid.
 • Cheers G (2003) Botanica Das ABC der Pflanzen 10.000 Arten in Text und Bild. H.F. Ullmann Publishing, Potsdam.
 • Cunningham JP, Moore CJ, Zalucki MP, Cribb BW (2006) Insect odour perception: recognition of odour components by flower foraging moths. Proc. R. Soc. B, 273(1597):2035–2040.
 • Davies FT, Geneve RL, Wilson SB, Hartman HT, Kester DE (2017) Hartmann and Kester’s Plant Propagation Principles and Practices. Pearson Education Inc, New York.
 • De Klerk GJ, Krieken WVD, Jong DJC (1999) Review the formation of adventitious roots: new concepts, new possibilities. In Vitro Cell Dev Biol Plant, 35:189–199.
 • Gerçekcioğlu R (2009) Çeliklerde Kök Oluşumu. R. Gerçekcioğlu, Ş. Bilginer ve A. Soylu (Eds.), Genel Meyvecilik (s. 247-250) İçinde.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • İzgi MN (2020) Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozları ve köklendirme ortamlarının bazı tıbbi bitkilerin köklenmesi üzerine etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(1):9-16.
 • Kadner R, Druege U (2004) Role of ethylene action in ethylene production and poststorage leaf senescence and survival of pelargonium cuttings. Plant Growth Regulation, 43:187–196.
 • Kalyoncu HI, Ersoy N, Alparslan F (2016) Ada çayı (Salvia officinalis L.)’nın yeşil çelikle çoğaltılması üzerine farklı nem ve hormon doz uygulamalarının etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2):171-176.
 • Kara N, Baydar H, Erbaş S (2011) Farklı çelik alma dönemleri ve IBA dozlarının bazı tıbbi bitkilerin köklenmesi üzerine etkileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28(2):71-81.
 • Kayatürk K (2022) Ardahan yöresinde yayılış gösteren Asteraceae familyasına ait bitki taksonları. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Artvin.
 • Kösa S (2021) Thymus revolutus C. türünün sert odun çeliklerinin köklenme özellikleri üzerine yetiştirme ortamlarının ve IBA konsantrasyonlarının etkilerinin belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(2):595-605.
 • Lim TK (2014) Argyranthemum frutescens. In: Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants. Springer, Dordrecht.
 • Özhatay N, Kültür Ş, Gürdal B (2019) Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey. IX. Istanbul Journal of Faculty of Pharmacy, 49:105-120.
 • Preece JE (2003) A century of progress with vegetative plant propagation. HortScience, 38:1015-1025.
 • Pulatkan M, Kaya Şahin E (2022) Magnolia kobus DC.’nin yeşil çelikle üretiminde farklı hormon uygulamalarının etkileri. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı):24-29.
 • Pulatkan M, Yıldırım N, Kaya Şahin E (2018) Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Forestry, 19(4):386-390.
 • Rop O, Mlcek J, Jurikova T, Neugebauerova J, Vabkova J (2012) Edible flowers-a new promising source of mineral elements in human nutrition. Molecules, 17:6672–6683.
 • Saffari M, Saffari VR (2012) Effects of media and indole butyric acid (IBA) concentrations on hopbush (Dodoneae viscosa L.) cuttings in green house. Annual Forestry Research, 55(1):61-68.
 • Selim C, Kahraman E (2021) Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının endemik Phlomis chimerae Boiss. türü çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(1):1-8.
 • Sever Mutlu S, Yıldız F, Selim C (2013) Hayıt (Vitex agnus castus L.) Bitkisinin Çelikle Üretilmesine Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkisi. V. Süs Bitkileri Kongresi, (s. 499-504), Yalova, Türkiye.
 • Stevens PF (2001) Angiosperm Phylogeny Website, Version 14. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb, Erişim Tarihi: 15.03.2023.
 • URL-1 (2023) https://www.discoverlife.org/mp/20m?act=make_map, Erişim Tarihi:30.03.2023.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Plant Material and Growing
Journal Section Research Article
Authors

Ömer Lütfü Çorbacı 0000-0002-8763-3163

Erdi Ekren 0000-0003-1223-3568

Fırat Bayram 0009-0008-9679-2247

Publication Date October 15, 2023
Acceptance Date August 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Çorbacı, Ö. L., Ekren, E., & Bayram, F. (2023). Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(2), 108-116. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1324619
AMA Çorbacı ÖL, Ekren E, Bayram F. Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. ACUJFF. October 2023;24(2):108-116. doi:10.17474/artvinofd.1324619
Chicago Çorbacı, Ömer Lütfü, Erdi Ekren, and Fırat Bayram. “Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum Frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme Ve gelişmesi üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24, no. 2 (October 2023): 108-16. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1324619.
EndNote Çorbacı ÖL, Ekren E, Bayram F (October 1, 2023) Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24 2 108–116.
IEEE Ö. L. Çorbacı, E. Ekren, and F. Bayram, “Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi”, ACUJFF, vol. 24, no. 2, pp. 108–116, 2023, doi: 10.17474/artvinofd.1324619.
ISNAD Çorbacı, Ömer Lütfü et al. “Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum Frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme Ve gelişmesi üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 24/2 (October 2023), 108-116. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1324619.
JAMA Çorbacı ÖL, Ekren E, Bayram F. Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. ACUJFF. 2023;24:108–116.
MLA Çorbacı, Ömer Lütfü et al. “Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum Frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme Ve gelişmesi üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 2, 2023, pp. 108-16, doi:10.17474/artvinofd.1324619.
Vancouver Çorbacı ÖL, Ekren E, Bayram F. Farklı IBA (İndol-3-Bütirik Asit) dozlarının Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. (Çeşme Papatyası) çeliklerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. ACUJFF. 2023;24(2):108-16.
Creative Commons License
Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.