Yıl 2010, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 19 - 26 2011-03-21

Influence of Technogenic Pollution on the Forestry Plants
TEKNOGEN KİRLENMENİN ORMAN BİTKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Maksut Rustam Kurbanov [1] , Vahid Sabir Farzaliyev [2]

165 391

The investigated plants from technogenic polluted environment are divided into 4 different ecological groups such as affected by toxic chemical pollutants; depending on the quantity and quality, location, time and type relatively uninjured; with the partially damaged assimilative organs; with the damaged assimilative and reproductive organs and completely destroyed. The evaluation of project on regulations on the environment with the degraded natural balance, application of modern methods, techniques and advanced ecological technology, determination of the tolerant plant species for the biological restoration and their rational use are the best ways.
Teknogen kirlenmiş çevredeki araştırılan bitkiler, toksik kirleticilerin kimyasal etkilerinden, miktar ve kalitesinden, yer, zaman ve türüne bağlı olarak; nispeten zedelenmeyen, assimilyatif organları kısmen zedelenen, assimilyatif ve reproduktif organları zedelenen ve tam olarak tahrip olan gibi 4 farklı ekolojik gruba ayrılır. Doğal dengesi bozulmuş çevrenin düzenlenmesi projelerinin tespiti, modern metot, teknik ve ekolojik yönden gelişmiş teknolojilerin tatbiki, kirlenmiş çevrenin biyolojik restorasyon için dayanıklı bitki türlerinin tespiti ve onlardan azami olarak istifade edilmesi en akılcı yoldur.
Azerbaycan, kirlenme, çevre, bitki, meyve, tohum, röntgenoqrafiya
  • Qurbanov, M.R. 2005. Toksiki tullantıların bitkilərin vegetativ orqanlarına təsiri.
  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, 1-2: 105. Курбанов, М.Р. Универсальная классификация рентгеноморфологических анализов семян покрытосеменных растений. декоративного Шевченко, с. 116-117. для олосеменных и декоративных Научные основы садоводства, Курбанов, М.Р. 1984. Рентгенография семян с
  • Бюллетень Главного Ботанического Сада, 133: 97-101. М.Р. Курбанов, объективной оценки качества семян. Шкала для в ВИНИТИ Курбанов, М.Р. 2004. Прогнозирование урожая зависимости от факторов среды. Известия НАНА,
  • Серия биологические науки, 3-4: 38- и семян экологических Kurbanov, M., Hasanova R. bitkiler Azerbaycanda üzerinde etkisi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana, s.
  • Одум, Ю. 1986. Экология. Мир, Москва, 328 с.
  • Смирнова Н.Г. 1978. Рентгенографическое изучение древесных растений. Наука, Москва, с. лиственных
  • Франсуа, Р. 1981. Основы прикладной экологии. Ленинград, 543 с. Щербакова, М.А. Определение качества рентгенографическими
  • Плодоношение кедра сибирского в Восточной Сибири, Москва, с. 168- семян методам.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Eski Sayılar
Yazarlar

Yazar: Maksut Rustam Kurbanov

Yazar: Vahid Sabir Farzaliyev

Bibtex @ { artvinofd29767, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, eissn = {2146-698X}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {19 - 26}, doi = {}, title = {Influence of Technogenic Pollution on the Forestry Plants}, key = {cite}, author = {Farzaliyev, Vahid Sabir and Kurbanov, Maksut Rustam} }
APA Kurbanov, M , Farzaliyev, V . (2011). Influence of Technogenic Pollution on the Forestry Plants. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1), 19-26. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2260/29767
MLA Kurbanov, M , Farzaliyev, V . "Influence of Technogenic Pollution on the Forestry Plants". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011): 19-26 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2260/29767>
Chicago Kurbanov, M , Farzaliyev, V . "Influence of Technogenic Pollution on the Forestry Plants". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2011): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - Influence of Technogenic Pollution on the Forestry Plants AU - Maksut Rustam Kurbanov , Vahid Sabir Farzaliyev Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Influence of Technogenic Pollution on the Forestry Plants %A Maksut Rustam Kurbanov , Vahid Sabir Farzaliyev %T Influence of Technogenic Pollution on the Forestry Plants %D 2011 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Kurbanov, Maksut Rustam , Farzaliyev, Vahid Sabir . "TEKNOGEN KİRLENMENİN ORMAN BİTKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 / 1 (Mart 2011): 19-26.