Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2012-06-08

Oltu District of Erzurum Province to Determine the Potential Ecotourism for SWOT Analysis
Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi

Elif Akpınar Külekçi [1] , Yahya Bulut [2]

325 1683

Oltu district of Erzurum selected as research region has important potential with regards of ecotourism with historical riches and regional architecture, canyons and interesting geological forms, traditional productions and handicrafts, variable soil structures between the elevations of 850 and 3000 m, variable flora and fauna riches includes so many biological diversities, natural assets such as mountains, plates, plateaus, valens and brooks. This study was conducted to determine ecotourism potential in Oltu district. In this respect, a SWOT analysis was conducted with experts in order to evaluate the questionnaires prepared with 5 scaled Likert type questions on the dates of August 14 and 22, 2010. With this SWOT analysis, it is aimed to determine what strengths, weaknesses and possible opportunities and threats in the future of research area could be in terms of ecotourism potentials.
Çalışma alanı olarak seçilen Erzurum iline bağlı Oltu ilçesi dağları, ormanları, yaylaları, gölleri, dere ve çayları gibi doğal varlıkları, 850 ile 3000 m arasında değişen, değişken topoğrafik yapısı, bünyesinde pek çok bitki ve hayvan barındıran flora ve fauna zenginlikleri, kanyonları ve ilginç jeolojik oluşumları, geleneksel ürünler ve el sanatları, yöresel mimari ve tarihsel zenginliği ile ekoturizm açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Oltu ilçesinin ekoturizm potansiyelini belirlemek amaçlanmıştır. Bu nedenle, 14 ve 22 Ağustos 2010 tarihlerinde 5’li Likert tipi sorularla hazırlanan anketlerin uzman değerlendirmesine sunulduğu SWOT Analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan SWOT Analizi ile çalışma alanının ekoturizm potansiyeli açısından, güçlü ve zayıf yönleri ile gelecekte oluşabilecek fırsat ve tehditlerin neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.
 • Aktan CC (1999) 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri 2, Stratejik Yönetim, TUGİAN Yayını, İstanbul.
 • Avcıkurt C, Köroğlu A, Doğdubay YM (2003) Alternatif Turizm Planlamasında SWOT Analizinin Uygulanması. Türkiyenin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, 3-4 Mayıs 2003, Çankırı.
 • Demir C, Çevirgen A (2006) Ekoturizm Yönetimi. Nobel Yay. No: 859, Ankara.
 • Doan TM (2000) The Effects of Ecotourism in Developing Nations: An Analysis of Case Studies. Journal of Sustainable Tourism. Vol: 8 No: 4, s. 288- 304.
 • Güngör S, Arslan M (2004) Turizm ve Rekreasyon Stratejileri için SWOT Analizi, Görsel Kalite Degerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Begenilirligi ve Turizm Tesisleri Durum Analizi
 • Uygulaması; Beysehir İlçesi Örnegi. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (33): (2004) 68-72.
 • Gürlek TB (2002) SWOT Analizi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜSSİDE, Haziran 2002, Gebze.
 • İslamoğlu H (2003) Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Karasar N (1982) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara.
 • Kurdoğlu O (2001) Korunan Alanlar ve Ekoturizmin Karadeniz Bölgesi Açısından İrdelenmesi. Türkiye Ormancılar Derneği Yayını. Orman ve Av Dergisi, Sayı:4, Ankara.
 • Özav L (1991) Oltu’nun Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı Doktora tezi, Erzurum.
 • Özbek H (2004) Turizmin Çeşitlendirilmesinde Doğal Kaynaklarımız ve Ornito Turizm Yeri. T.C. Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası Bildirisi, Cilt:1, s. 109. Ankara.
 • Özdemir M (1991) Turizmin Sosyal Yapı Üzerindeki Tesirleri. Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı. s: 96, Ankara.
 • Özok K (2001) Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölge Planlaması ve Alaçatı Turizm Yatırım Bölgesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Polat AT (2006) Karapınar İlçesi ve Yakın Çevresi Peyzaj Özelliklerinin Ekoturizm Kullanımları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, s. 286, Konya.
 • Taymaz E (2002) Öngörü Yöntemleri ve Teknikleri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 17 Haziran, Gebze.
 • Tüzemen S (1991) Olur’un Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s. 230, Erzurum.
Birincil Dil tur
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Elif Akpınar Külekçi
E-posta: elif25akpinar@hotmail.com

Yazar: Yahya Bulut
E-posta: yahyabul@hotmail.com

Bibtex @ { artvinofd29853, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {14}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Bulut, Yahya and Akpınar Külekçi, Elif} }
APA Akpınar Külekçi, E , Bulut, Y . (2012). Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1-12. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29853
MLA Akpınar Külekçi, E , Bulut, Y . "Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 1-12 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29853>
Chicago Akpınar Külekçi, E , Bulut, Y . "Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi AU - Elif Akpınar Külekçi , Yahya Bulut Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 14 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi %A Elif Akpınar Külekçi , Yahya Bulut %T Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi %D 2012 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 1 %R %U