Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 13 - 24 2012-08-02

Colour and Form in Planting Design; Preferences of Landscape Architecture Students in the Use of Turkish Sweetgum (Liquidambar orientalis) and Oriental Plane (Platanus orientalis)
Bitkisel Peyzaj Tasarımında Renk ve Form; Çınar (Platanus orientalis) ve Sığla (Liquidambar orientalis) Kullanımında Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tercihleri

Selma Kösa [1] , Meryem Atik [2]

295 1773

Plants are important elements in landscape design and add to different aesthetic and functional properties to spaces. Color and form are the most important and prior aesthetic properties of the plants that play greater role in plant related landscape designs. In this study, perception of Oriental Plane and Turkish Sweet gum trees by landscape architecture students was evaluated as well as the role of professional knowledge and experiences of the students in their perceptions that they have gain in 4 different classes during their education. Students were asked to assess the photos of two tree species taken in autumn and spring showing their forms and colors. Accordingly there were differences between perceptions of landscape architecture students and their state of being different classes which relates to their built knowledge on identifying plants and their use in planting design which also shown by statistical significance between lectures that the students were taken and perception they made.
Peyzaj tasarımlarının en önemli materyali olan bitkiler, estetik ve fonksiyonel amaçlarla farklı mekanlara farklı anlamlar ve fonksiyonlar katmaktadır. Bitkisel peyzaj tasarımlarında bitkilerin estetik özelliklerinin başında ise renk ve form gelmektedir. Bu çalışmada, çınar ve sığla türlerinin peyzaj mimarlığı bölümü öğrencileri tarafından bitkisel tasarımda renk ve form açısından nasıl değerlendirildikleri, 4 farklı sınıfta alınan mesleki bilgi ve deneyimlerin öğrenci tercihlerindeki yeri incelenmiştir. Öğrencilerinden, her iki türün form ve renk özelliklerini gösteren ve sonbahar ve ilkbahar mevsimlerine ait fotoğrafları değerlendirmeleri istenmiş; peyzaj mimarlığı bölümü öğrencilerinin farklı sınıflarda olma durumlarına göre tercihleri arasındaki farklılıklar ortaya çıktığı, bu farklılıkların öğrencilerin bitkileri tanımaya ve türlerin bitkisel tasarımda kullanımlarına yönelik dersleri almalarından kaynaklandığı ve sınıflarla tercihler arasında istatistiksel anlamda da önemli bir ilişkiler olduğu tespit edilmiştir
 • Acar C, Demirbaş E, Dinçer P, Acar H (2003) Anlamsal Farklılaşım Tekniğinin Bitki Kompozisyonu Örneklerinde Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A (1):15-28
 • Alan M, Kaya Z (2007) Sığla ( Liquidambar orientalis Mill.) İçin Genetik Koruma ve Kullanım Teknik Klavuzu. Orman Mühendisleri Odası Dergisi 44 (1-2-3): 22-24
 • Baytop T (1999) Türkiye’de Bitkilerle Tedavi (Geçmişte ve Bugün). İstanbul
 • Çorbacı ÖL, Var M (2011) Bartın-Amasra Karayolunun Peyzaj Özelliklerinin Peyzaj Planlama Açısından İrdelenmesi Ve Sorunların
 • Giderilmesine Çeşitli Öneriler. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 20, 23-37 Dee C (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture. Spon Press, London Elinç H 2011 Görsel Kalite DeğerlendirmesiYöntemi İle Antalya İli Alanya İlçesindeki Abdurrahman Alaettinoğlu Ve Alanya Belediye Başkanları Kent Parklarının İrdelenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya, 129 s
 • Eroğlu E, Kesim GA, Müderrisoğlu H (2005) Düzce Kenti Açık ve Yeşi Alanlarındaki Bitkilerin Tespiti ve Bazı Bitkisel Tasarım İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(3) 270-277
 • Karaşah B, Var M (2012) Trabzon Ve Bazı İlçelerinde Kent Dokusundaki Bitkilendirme Tasarımlarının Ölçü-Form Açısından İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11
 • Khudaiberdyev R (1989) History of the development of the genus Platanus in Central Asia. Uzbekskii Biologicheskii Zhurnal (3): 3842
 • Küçük V 2010 Isparta Kentiçi Yol Ağaçları Yönetim Planı. Süleyman Demirel Üninersitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta, 185 s
 • Müderrisoğlu H, Eroğlu E (2006) Bazı İbreli Ağaçların Kar Yükü Altında Görsel Algılamasındaki Farklılıklar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A 1(1): 36-146
 • Müderrisoğlu H, Eroğlu E, Özkan Ş, Ak K (2006) Visual perception of tree forms. Building and Environment 41: 796–806
 • Müderrisoğlu H, Aydın S, Yerli O, Kutay E (2009) Effect of Colours and Forms of Trees on Visual Perceptions. Pak. J. Bot., 41(6): 2697-2710
 • Öztürk M, Çelik A, Güvensen A, Hamzaoğlu E (2008) Ecology of tertiary relict endemic Liquidambar orientalis
 • Mill. forests. Forest Ecology and Management Volume 256, Issue 4, Pages 510-518 Robinson N (1992) The Planting Design Handbook. Gower Publishing Company Limited Gower House Craft Road Aldershot Hampshire Gu11 3HR, England, 271p
 • Var M (1997) Bitkilendirme Tasarımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Basılmamış Ders Notları, Trabzon
 • Walker TD (1991) Planting Design. Van Nostrand Reinhold, New York, 196p
 • Yaltırık F, Efe A (2000) Dendroloji-Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın No. 4265, İstanbul
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Selma Kösa
E-posta: selmaersoy@gmail.com

Yazar: Meryem Atik
E-posta: meryematik@akdeniz.edu.tr

Bibtex @ { artvinofd29862, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {14}, pages = {13 - 24}, doi = {}, title = {Colour and Form in Planting Design; Preferences of Landscape Architecture Students in the Use of Turkish Sweetgum (Liquidambar orientalis) and Oriental Plane (Platanus orientalis)}, key = {cite}, author = {Kösa, Selma and Atik, Meryem} }
APA Kösa, S , Atik, M . (2012). Colour and Form in Planting Design; Preferences of Landscape Architecture Students in the Use of Turkish Sweetgum (Liquidambar orientalis) and Oriental Plane (Platanus orientalis). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 13-24. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29862
MLA Kösa, S , Atik, M . "Colour and Form in Planting Design; Preferences of Landscape Architecture Students in the Use of Turkish Sweetgum (Liquidambar orientalis) and Oriental Plane (Platanus orientalis)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 13-24 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29862>
Chicago Kösa, S , Atik, M . "Colour and Form in Planting Design; Preferences of Landscape Architecture Students in the Use of Turkish Sweetgum (Liquidambar orientalis) and Oriental Plane (Platanus orientalis)". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 13-24
RIS TY - JOUR T1 - Colour and Form in Planting Design; Preferences of Landscape Architecture Students in the Use of Turkish Sweetgum (Liquidambar orientalis) and Oriental Plane (Platanus orientalis) AU - Selma Kösa , Meryem Atik Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 24 VL - 14 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Colour and Form in Planting Design; Preferences of Landscape Architecture Students in the Use of Turkish Sweetgum (Liquidambar orientalis) and Oriental Plane (Platanus orientalis) %A Selma Kösa , Meryem Atik %T Colour and Form in Planting Design; Preferences of Landscape Architecture Students in the Use of Turkish Sweetgum (Liquidambar orientalis) and Oriental Plane (Platanus orientalis) %D 2012 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 1 %R %U