Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 36 - 49 2012-09-06

The Effect of Dowel and Minifix on the Bending Moment in the Cabinet-type Furniture
Kabin Tipi Demonte Mobilyalarda Birleştirmelerin Eğilme Momenti Üzerine Kavela ve Minifiksin Etkisi

Nurdan Çetin Yerlikaya [1]

241 884

In this study, the effects of the dowel and minifix on the bending moment of L-type corner joints in the cabinet-type furniture investigated. For this purpose, melamine-coated fiberboard (MCF) is used in the tension and compression experiments. Dowel and minifix as fasteners are used. “2 minifix”, “2 minifix + 1 dowel”, “2 minifix + 2 dowel”, and “2 dowel” as joint type are used. According to experimental results, the highest bending moment value was obtained in the “2 minifix + 2 dowel” joint type. On the other hand, the lowest bending moment value was obtained in the “2 minifix” joint type. Bending moment values obtained from the tensile tests was obtained higher than values of compression tests. Difference between tensile and compression bending moment values of joint type was significant with the significance level of 0.1%.
Bu çalışmada kabin tipi mobilyalarda L-tipi köşe birleştirmelerin eğilme momenti üzerine kavela ile minifiksin etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla çekme ve basınç deneylerinde melamin kaplı lif levha (MKMDF) kullanılmıştır. Birleştirme elemanları olarak ta kavela ve minifiks kullanılmıştır. Birleştirme yöntemi olarak ise “2 minifiks”, “2 minifiks + 1 kavela”, “2 minifiks + 2 kavela” ve “2 kavela” birleştirme yöntemleri kullanılmıştır. Deney sonuçlarına göre hem çekme hem de basınç deneylerinde en yüksek eğilme moment değeri, “2 minifiks + 2 kavela” birleştirme yönteminde elde edilmiştir. Diğer taraftan en düşük eğilme moment değeri ise “2 minifiks” birleştirme yönteminde elde edilmiştir. Çekme deneylerinden elde edilen eğilme moment değerleri, basınç deneylerine göre daha yüksek elde edilmiştir. Birleştirme yöntemlerinin hem çekme hem de basınç eğilme moment değerleri arasındaki farklılık % 0.1 önem düzeyinde önemli bulunmuştur.
 • Altınok M, Tas HH, Cimen M (2009a) Effects of combined usage of traditional glue joint methods in box construction on strength of furniture. Materials and Design 30:3313-3317
 • Altınok M, Tas HH, Sancak E (2009b) Load carrying capacity of spline joints as affected by board and adhesives type. Scientific Research and Essay 4(5):479-483
 • ASTM D 1037-06a (2006) Standard test methods for evaluating properties of wood-base fiber and particle panel materials
 • Dinc O (2000) The determination of performances of portable connection components in some woodbased panels. Dissertation, University of Gazi, Turkey
 • Efe H, İmirzi HÖ (2008) Farklı birleştirme teknikleri ve değişik kalınlıklardaki levhalarla üretilmiş kutu-tipi mobilya köşe birleştirmelerinin moment taşıma kapasitesi. Politeknik Dergisi 11(1):66-75
 • Efe H, Kasal A (2000a) Kutu konstrüksiyonlu sabit ve demonte mobilya köşe birleştirmelerde çekme direnci. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 8(8):61-74
 • Efe H, Kasal A (2000b) Tabla tipi mobilya köşe birleştirmelerinde eğilme direnci özellikleri. Teknoloji Dergisi 3(4):33-45
 • Guntekin E (2002) Experimental and theorical analysis of the performance of ready-to-assemble (RTA) furniture joints constructed with medium density fiberboard and particleboard using mechanical fasteners. Doctor Thesis. New York: State University
 • Güntekin E (2003) Montaja hazır mobilya birleştirmelerinin performansları. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2:37-48
 • Kasal A, Şener S, Belgin ÇM, Efe H (2006) Bending strength of screwed corner joints with different materials. G.U. Journal of Science 19(3):155-161
 • Liu WQ, Eckelman CA (1998) Effect of number of fasteners on the strength of corner joints for cases. Forest Product Journal 48(1):93-95
 • Norvydas V, Juodeikiene I, Minelga D (2005) The influence of glued dowel joints construction on the bending moment resistance. Materials Science 11(1):36-39
 • Önder N (2003) Kutu konstrüksiyonlu mobilyada, vidalı köşe birleştirmelerin, moment taşıma kapasitelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Örs Y, Efe H, Kasal A (2001) Kutu konstrüksiyonlu vidalı mobilya köşe birleştirmelerin çekme direnci. Politeknik Dergisi 4(4):1-9
 • Özçifçi A, Kılıçalp H, Toker H (2008) Kutu mobilyalarda kullanılan bazı modüler bağlantı elemanlarının direnç özelliklerinin belirlenmesi. Teknoloji 11(1):45-57
 • Rajak Z, Eckelman CA (1996) Analysis of corner joints constructed with large screws. Journal Trop Forest Product 2(1):80-92
 • Simek M, Haviarova E, Eckelman CA (2010) The effect of end distance and number of ready-toassemble furniture fasteners on bending moment resistance of corner joints. Wood and Fiber Science 42(1):92-98
 • Tankut AN, Tankut N (2009) Investigations the effects of fastener, glue, and composite material types on the strength of corner joints in case-type furniture construction. Materials and Design 30:4175-4182
 • Tankut AN, Tankut N (2010) Evaluation the effects of edge banding type and thickness on the strength of corner joints in case-type furniture. Materials and Design 31:2956-2963
 • Tankut N (2006) Moment resistance of corner joints connected with different RTA fasteners in cabinet construction. Forest Product Journal 56(4):35-40 Yerlikaya NÇ (2010) Kabin tipi demonte mobilya köşe birleştirmelerinde mukavemet değerleri ve optimum delgi planlarının araştırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 141 s
 • Yerlikaya NÇ, Aktaş A (2012) Enhancement of loadcarrying capacity of corner joints in case-type furniture. Materials and Design 37:393-401
 • Yerlikaya NÇ (2012) Effects of glass-fiber composite, dowel, and minifix fasteners on the failure load of corner joints in particleboard case-type furniture. Materials and Design 39:63-71
 • Zhang J, Eckelman CA (1993) Rational design of multi dowel corner joints in case construction. Forest Products Journal 43(11/12):52-58
 • Zhang J, Efe H, Erdil YZ, Kasal A, Han N (2005) Moment resistance of multiscrew L-type corner joints. Forest Product Journal 55(10):56-63
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nurdan Çetin Yerlikaya
E-posta: ncyerlikaya@gmail.com

Bibtex @ { artvinofd29865, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {14}, pages = {36 - 49}, doi = {}, title = {The Effect of Dowel and Minifix on the Bending Moment in the Cabinet-type Furniture}, key = {cite}, author = {Çetin Yerlikaya, Nurdan} }
APA Çetin Yerlikaya, N . (2012). The Effect of Dowel and Minifix on the Bending Moment in the Cabinet-type Furniture. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 36-49. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29865
MLA Çetin Yerlikaya, N . "The Effect of Dowel and Minifix on the Bending Moment in the Cabinet-type Furniture". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 36-49 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29865>
Chicago Çetin Yerlikaya, N . "The Effect of Dowel and Minifix on the Bending Moment in the Cabinet-type Furniture". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 36-49
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Dowel and Minifix on the Bending Moment in the Cabinet-type Furniture AU - Nurdan Çetin Yerlikaya Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 49 VL - 14 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Effect of Dowel and Minifix on the Bending Moment in the Cabinet-type Furniture %A Nurdan Çetin Yerlikaya %T The Effect of Dowel and Minifix on the Bending Moment in the Cabinet-type Furniture %D 2012 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 1 %R %U