Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 57 - 69 2012-11-02

The Review of the Countertop Materials According to the User Choices
Mutfak Mekânında Kullanılan Tezgâh Malzemelerinin Kullanıcı Tercihleri Açısından İncelenmesi

Filiz Tavsan [1] , Pınar Küçük [2]

239 1548

The kitchen, which is one of the places where the time is spent mostly in the house, is a field which combines many functions in its structure. To be able to realize these functions in the best way and to use the time efficiently, it is necessary to evaluate carefully the features of the products used on the surface of the fixed reinforcement elements, and to choose them according to the physiological and psychological needs of the users.İn this context, the aim of the research is by identifying the material varieties used for the countertop ,which is one of the fixed reinforcement elements used in the kitchen, looking for answers on what are the acclaims and complaints accrued according as these varieties.
Konut içinde zamanın en çok harcandığı alanlardan biri olan mutfak mekânı, birçok işlevi bünyesinde barındıran bir alandır. Bu işlevleri en iyi şekilde gerçekleştirebilmek ve zamanı verimli kullanabilmek için mutfak mekânı içerisinde yer alan sabit donatı yüzeylerinde kullanılan malzemelerin özelliklerinin iyi değerlendirilip, kullanıcının fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına bağlı olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, mutfakta kullanılan sabit donatı elemanlarından biri olan tezgâh için kullanılan malzeme çeşitlerinin tespitini yaparak bu çeşitliliğe bağlı olarak ortaya çıkan beğeni ve şikayetlerin neler olduğu konularına cevap aramaktır.
 • Akgül F (2008) http://www.sabittuncel.com/main.php?kid=5 95, 15 Aralık 2008.
 • Akkılıç H (2004) Farklı Yüzey Malzemeleri ile Kaplanan Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A, 54, 2, 109-126.
 • Anonim (2007a) Tezgahlarınızı Giydiren Şıklık, Banyo+Mutfak Dergisi, 55, 182-189.
 • Anonim (2007b) En İyi 10 Mutfak Tezgahı, Evim Dergisi, 4,115.
 • Dellaloğlu B (2002) Konut Mutfaklarında Kullanılan Fiziksel, Özelliklerinin
 • Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
 • Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. ve Belirlenmesi,
 • Hasol D (2002) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, 8. Baskı, Yem Yayın, İstanbul.
 • Küçük P (2009) Mutfak Mekanına Ait Sabit Donatı Yüzeylerinde Kullanıcı Tercihleri: Trabzon Örneği, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Nemli G (2000) Yüzey Kaplama Malzemeleri ve Uygulama Parametrelerinin Yonga Levha Teknik Özellikleri Üzerine Etkileri, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özdemir T (1996) Mutfak Mobilyası Üretiminde Kullanılan Yüzey Kaplama Malzemelerinin Yonga Levha Kalitesi Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Phipps Ü (2002) Geleneksel Anadolu Konutundaki Mutfak Kültürünün Günümüz Modüler Mutfak Sistemleri İle İlişkisinin Mekansal Oluşum ve Biçimleniş İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Sanatta Yeterlilik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tavşan F, Küçük P (2012) Mutfak Mekanındaki Sabit Malzemelerin Tespiti: Trabzon Örneği, 6. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, 7-9 Kasım, İstanbul. Kullanılan
 • tr.pdf Akrilik Esaslı Yüzey Malzemesi. 1 Nisan 2013.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Filiz Tavsan
E-posta: ftavsan@hotmail.com

Yazar: Pınar Küçük
E-posta: pinar@qwe.com

Bibtex @ { artvinofd29869, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1880}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {14}, pages = {57 - 69}, doi = {}, title = {The Review of the Countertop Materials According to the User Choices}, key = {cite}, author = {Küçük, Pınar and Tavsan, Filiz} }
APA Tavsan, F , Küçük, P . (2012). The Review of the Countertop Materials According to the User Choices. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 57-69. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29869
MLA Tavsan, F , Küçük, P . "The Review of the Countertop Materials According to the User Choices". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 57-69 <http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29869>
Chicago Tavsan, F , Küçük, P . "The Review of the Countertop Materials According to the User Choices". Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14 (2012): 57-69
RIS TY - JOUR T1 - The Review of the Countertop Materials According to the User Choices AU - Filiz Tavsan , Pınar Küçük Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 69 VL - 14 IS - 1 SN - 2146-1880-2146-698X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Review of the Countertop Materials According to the User Choices %A Filiz Tavsan , Pınar Küçük %T The Review of the Countertop Materials According to the User Choices %D 2012 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 2146-1880-2146-698X %V 14 %N 1 %R %U